RZADKA WADA WRODZONA SERCA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PRAWEJ KOMORY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANOMALIA UHLA to:

rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 12 lit.)CHOROBA UHLA to:

rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKA WADA WRODZONA SERCA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PRAWEJ KOMORY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.921

TĘTNICA ŁZOWA, SENTYMENTALNOŚĆ, WPADKA, KARELIA, RÓWNONOGI, MŁAKA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, JAŚMIN, KRA, YGGDRASIL, BICIE CZOŁEM, GREK, HEMATOFAGIA, MONTOWNIA, TREPANG, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, TENDENCJA, KOŁO PODBIEGUNOWE, TRANSPORT AKTYWNY, ANTYCYPACJA, RICERCAR, JAMA OTRZEWNA, KANTOR, SZPAGIETKA BAHAMSKA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, UKROP, AQUAFABA, PISMO, CZARNE KINO, ŻAŁOBA, PANDAN, STARY MALUTKI, KATALOG DZIAŁOWY, FICTIO PERSONAE, ROZPAD, TERCJA, PLAGA, POWTÓRZENIE, MIEJSCE, KIBITKA, URZĄD IMIGRACYJNY, ZESTAW KINA DOMOWEGO, DWÓJKA, OSTROKÓŁ, TEMPERAMENCIK, PUB, ŚLIZGACZ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PLUJ-ZUPKA, DROGA KROPELKOWA, TUBA, SFERA BIOTYCZNA, KWASKOWATOŚĆ, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, PROTEST, IGLICA, CHŁONIAK BURKITTA, ZACHOWANIE, KORZENIONÓŻKA, PANTOFAG, PĘTLA, NALEŹLINA POSPOLITA, UKŁAD ZAPŁONOWY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, LICZBA NIEWYMIERNA, PĘDRAK, TAJNE KOMPLETY, OŚRODEK AKADEMICKI, KARA UMOWNA, BŁYSK HELOWY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, STEMPEL, FAETON, ORGAN, MOSTEK, PERUKARSTWO, MRÓWKA, GALAS, ŁUPEK ROPNY, GRAMATYK, KOMPARATYSTYKA, KŁAKI, BRYZOMANCJA, FORMACJA, CZĘŚĆ, KOSMOLOGIA, TYP DZIKI, RAKI, CHINE, URAN, BIELMO, FONDUE CZEKOLADOWE, KOKILKA, ATRYBUCJA, PRECYPITAT, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, INTERIOR, TAPETA, MANTELLOWATE, TELESKOP, SZEWRON, ŻYDOWIN, PODKATEGORIA, MULTIKULTURALIZM, WYZWANIE, NAMYSŁ, DZIDZIA PIERNIK, FIGURA GEOMETRYCZNA, OLEJ MIGDAŁOWY, SIEDEMDZIESIĄTKA, BIAŁA SZKOŁA, TENREK, PROTUBERANCJA, DOROSŁOŚĆ, OSTRĘŻYNA, ZATOKA, OBRZYD, JĘZYK BIAŁORUSKI, ANARCHISTA, RYNEK PRACY, PRZYKRYCIE, SUKA, KOLONIA, NIEREGULARNOŚĆ, BOSTON, ZAŁATWIANIE, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, KLINIKA ODWYKOWA, GOŁĄBEK, BAKTERIOLIZYNA, STANCA, TRYCYKL, HIGIENA WETERYNARYJNA, OSTRYGOJAD, PUSZKA, JĘZYCZEK U WAGI, ALASKA, MONSTRUM, KLATKA, FILOLOGIA ANGIELSKA, OBJAWIENIE, PAUPER, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, KOCIEŁ, ZWIĄZANIE SIĘ, KSENOLIT, TROCINÓWKA, OBSERWATOR, KLARK, VOLLEY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, HYBRYDA, NAMIESTNICZKA, ZABAWKA, NISZA, REWIR, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, TRYCZNIK, LABORANT, PISEMNOŚĆ, MIERZENIE, PUB, KROKIEW, PRZYRODA, GRUSZA, ALGEBRA OGÓLNA, ETEZJA, FIZYKA, PRZEBITKA, KOLIZJA, TRZYNASTY, SUPERNOWE, TRANSFLUENCJA LODOWCA, CZOSNEK, ASIEJEW, LEMONIADA, CZYSTE RĘCE, HEMIKRYPTOFIT, KORELACJA ELEKTRONOWA, DEZERTERKA, KAJMAKAM, PUNKT ZLEWNY, POGODNOŚĆ, OSTRZAŁ, JAD PSZCZELI, SEKSTET, TARCZA, MORFEM LEKSYKALNY, MIŚ, PANICZ, ODWIERT, TRANSFUZJA KRWI, WYRWIZĄB, CWAJNOS, PRYMITYW, FRAZEOLOGIZM, KOŁATANINA, REPERTUAR, ŚWISTUŃ, ONTOLOGIA, WESELNIK, GALARETA, UMOWA WIĄZANA, PAS POOPERACYJNY, ODPŁYW, ZESPÓŁ PEARSONA, PARAMETR, WODA POZAKLASOWA, CEGLARKA, STRZELEC POKŁADOWY, SKÓRNIK, MARKACZKA, JUDASZOWIEC, SANDAŁY, SSAKI WŁAŚCIWE, KOŃ BERBERYJSKI, HEAVY METAL, ZBOŻE OZIME, NADKRWISTOŚĆ, REPLIKATOR, KOLORY PAŃSTWOWE, FIŃSKI, METALURGIA PROSZKÓW, CZASZA, TURZYCA, CENA ADMINISTRACYJNA, FLET NOSOWY, PNEUMATOLIZA, DEOKSYCYTYDYNA, MARUDA, GRAFICIARZ, ANATOMIA, GLIZA, POSTOŁY, FILECIK, MICHAŁ, KOŁO, EKSPAT, PROFIL KAUZALNY, FILOZOF PRZYRODY, SKRZYNIA BIEGÓW, NOTKA, KORONIARZ KOŃCATY, ZWARCIE, MASALA DOSA, NIEWYDOLNOŚĆ, STRUKTURALISTA, KOTŁOWNIA, BULLA, ROZMNOŻA, ZAWAŁ BLADY, SIOSTRZYCZKA, PRZYGARŚĆ, GRAWIMETRIA, WPRAWKA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, CZWÓRKA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, PINGWIN MASKOWY, TKANKA STAŁA, PTERION, HIN, STANCJA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, ŚWIDOŚLIWKA, HUBA ŻÓŁTA, KRAWCOWA, ALUMN, STOMIA, TRANSWESTYTKA, MODYFIKACJA, OBJAW, PODNIEBIENIE TWARDE, LEPSZA POŁOWA, PLUTON, SEZON REGULARNY, TRZYNASTKA, KONSOLA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ESENCJALIZM, BASEN, TOR, BODZIEC BEZWARUNKOWY, KOKSIARZ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POPISOWOŚĆ, SLALOM RÓWNOLEGŁY, PERYMETR, REŻYM, SENTYMENT, ŁYŻKA, OPTYKA ELEKTRONOWA, WULKAN BŁOTNY, BÓL DUPY, GWIAZDA NOWA, BODOR, ŁAŃCUSZEK, SPRINTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RZADKA WADA WRODZONA SERCA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PRAWEJ KOMORY to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANOMALIA UHLA, rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 12 lit.)
CHOROBA UHLA, rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANOMALIA UHLA
rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 12 lit.).
CHOROBA UHLA
rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 11 lit.).

Oprócz RZADKA WADA WRODZONA SERCA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PRAWEJ KOMORY inni sprawdzali również:

dowolna funkcja spełniająca dane równanie różniczkowe ,
tekst (wypowiedź) lub element tekstu, który odnosi się do danego lub innego tekstu (innej wypowiedzi), wnosząc dodatkową informację o jego organizacji, znaczeniu, celu, genezie itp ,
była waluta Łotwy ,
ćwiczenie, które ma na celu udoskonalenie techniki filmowej, gry aktorskiej etc. ,
żółw żółtouchy, Trachemys scripta scripta - podgatunek żółwia ozdobnego (Trachemys scripta) z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, charakteryzujący się jasnożółtą pionową pręgą za okiem oraz typowo żółtym plastronem z małą ilością ciemnych akcentów; występuje na terenie Ameryki Północnej od południowo-wschodniej Wirginii po Teksas ,
Scenedesmaceae - rodzina glonów z klasy zielenic właściwych (Chlorophyceae) ,
dwumasztowy żaglowiec ,
ministrant, który dźwiękami instrumentów liturgicznych ogłasza porządek nabożeństwa i informuje wiernych o postawach, jakie należy w związku z tym przyjąć ,
samica pudla ,
Medardo (1858-1928) rzeźbiarz włoski, impresjonista ,
nabieranie miękkości, utrata twardości ,
kołnierz, występ na powierzchni elementu konstrukcyjnego otaczający go na całym obwodzie, który umożliwia połączenie dwóch elementów (kołnierz złączny) lub oparcie jednego na drugim (kołnierz oporowy) ,
mały siennik ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
w chemii: symbol fosforu ,
Hemiechinus auritus - ssak z rodziny jeżowatych, o dosyć długich uszach, ogonku dochodzącym do 5 cm i długości ciała 12-27 cm; żyje na stepach i pustyniach Egiptu, Mongolii, Azji Mniejszej, południowej Rosji, części Indii i Chin ,
Pandanus utilis - gatunek roślin z rodziny pandanowatych ,
coś krzywego, koślawego ,
cecha człowieka niechętnego do jakiegoś działania ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
element osprzętu elektrotechnicznego, umożliwiający podłączenie więcej niż jednego odbiornika elektrycznego do pojedynczego gniazdka sieci elektrycznej lub wkręcany w miejsce żarówki, dając w ten sposób możliwość dodatkowego podłączenia dwóch standardowych wtyczek elektrycznych ,
w szermierce dwukrotne dotknięcie wysuniętą nogą ziemi ,
w medycynie: nastawienie złamania lub zwichnięcia, przywrócenie kości na właściwe miejsce, do właściwego kształtu, aby prawidłowo się zrosła ,
mężczyzna zniewieściały, niemęski ,
budynek przedstawicielstwa urzędu, kraju ,
utwór S. I. Witkiewicza ,
transport ciał stałych za pomocą rurociągu, w którym dochodzi do ich unoszenia dzięki różnicy ciśnień ,
jedna z ras włoskich wierzchowców, wywodzącą się z terenu środkowych i północnych Włoch (głównie z Toskanii); powstała poprzez poprzez łączenie regionalnych ras jeździeckich z końmi importowanymi z Francji, Irlandii, Niemiec, a także kilkoma końmi holenderskimi i wschodnioeuropejskimi ,
obszar objęty ochroną ze względu na wartości przyrodnicze, naukowe, kulturowe i krajobrazowe ,
bardzo niski człowiek

RZADKA WADA WRODZONA SERCA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PRAWEJ KOMORY. Dodaj komentarz (0)

      4 + 4 = ?    

Poleć nas znajomym:

x