Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: RZADKA WADA WRODZONA SERCA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PRAWEJ KOMORY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANOMALIA UHLA to:

rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 12 lit.)CHOROBA UHLA to:

rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RZADKA WADA WRODZONA SERCA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PRAWEJ KOMORY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.171

DONIESIENIE, SOCJOPSYCHOLOGIA, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, LINIA GŁOWY, KLIN, PODKASTING, PEPICZKA, WKŁADKA, NIEWYPARZONA GĘBA, KRACH, DROGI RODNE, TEORIA HOMOTOPII, OKTAEDRYT, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, OŚLICA BALAAMA, PELENG, AUTYZM DZIECIĘCY, BEZKRĘGOWIEC, DIVA, HAZUKA, KIR, PRZEKŁADNIA CIERNA, KLOCEK, HEJT, BRYZG, ZIELENICE, PIRACTWO INTELEKTUALNE, CIEPLUCH, LICZARKA BANKNOTÓW, SITAR, KURACJA SZOKOWA, KABRIOLET, KOMPILACJA, GWIAZDKA, ASZKENAZKA, TEORIA POTENCJAŁU, REZULTAT, ARKA, KASA, ANTYGENOWOŚĆ, SZTYCHARSTWO, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, RÓJ, WŚCIEKLICE, STANOWISKO, WOLEJ, WYŁĄCZNIK, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, KAZUISTYKA, KONWENCJONALIZM, BARCZATKA, MUFLA, OKSZA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, DRENAŻ, CYSTA BAKERA, CHARLESTON, CHOROBA BUSCHKEGO, NAZWA RODOWA, LEK ß-SYMPATYKOLITYCZNY, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, JĘZYK GEOGRAFICZNY, KOPROWINA, PARTYCYPACJA, CZIROKEZ, SZKARADA, ODEZWA, DZIADZIENIE, ARYBALLOS, DOLAR FIDŻI, MINERAŁ ZABARWIONY, KOŁKOWNICA, NAPUSZONOŚĆ, PROLIFERACJA, MANIACZKA, TYŁÓWKA, ROBAK, KSIĄŻKOWOŚĆ, KOMPETYCJA, KLUBOWIEC, MANIPUŁ, GRUPA NILPOTENTNA, CHOROBA WERLHOFA, KAFLARZ, PERYGLACJAŁ, GEOLOGIA, BIAŁA GORĄCZKA, FINEZYJNOŚĆ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, ŻUBR WĘGIERSKI, SUKCESIK, ŻÓŁW PROMIENISTY, PRZYPŁYW, INSZA INSZOŚĆ, WALIDACJA KRZYŻOWA, RÓŻOWIEC BIAŁY, ZGRZEWKA, PLUDRY, KONTRAMARKA, ZALESZCZOTEK, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SKÓRZAK, PROPAROKSYTON, TRANSFORMACJA FALKOWA, JASZCZURECZKA, MYJNIA, TRANSCENDENCJA, STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA, BYCZEK, SZLACHTA CHORĄGWIANA, MANKIETY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, KRZEŚLISKO, PREZENTER, SKAŁA WAPIENNA, GŁOWA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, INIA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, TWORZYWO SZTUCZNE, URBANIZACJA, LUŹNOŚĆ, BEETHOVEN, WSPARCIE, ACENA BUCHANANA, JASŁO, ROZPRAWA HABILITACYJNA, APOLOGETYK, LEMIESZKA, POŁUDNIOWY WSCHÓD, NIESTACJONARNOŚĆ, STAROBIAŁORUSKI, ALERGOLOGIA, ZOOLOGIK, SEKCIARSTWO, ROZDANIE, KNOT, ODROŚL, WUEF, BAJOS, FORMALISTKA, ALLELUJA, BARIONYKS, KONTROLA, TERYNA, BOREWICZE, SZPERACZ, PŁYTA, PRYSZCZARKI, OBSZAR NIEOGRANICZONY, APARTAMENT, RAGLAN, EPICYKL, METAFRAZA, KANCELISTA, PSEUDOPAŁANKOWATE, PTASIE MLECZKO, BARWY NARODOWE, GRUPA ACETYLOWA, ŻYWOT, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, IMPLEMENTACJA, KOSZULKA WODNA, POMYWAK, IMMUNOSUPRESANT, STYL MANUELIŃSKI, AMARANTOWOŚĆ, ANDRUS, STYL ARTYSTYCZNY, LINUKSIARA, OBRĘCZ, PALEOKLIMATOLOG, WSPÓŁCZESNOŚĆ, BELWEDER, WYWIAD, FEIJOADA, DAMKA, INWERSJA, KRWAWNIK, WOLTAŻ, MASALA DOSA, ADIDAS, MOSTEK, MORESKA, OSTRZAŁ, RZYGACZ, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, BASILEUS, KOŁEK, PSYCHIATRYK, KRÓLIK, KROKIET WIOSENNY, TRANSFUZJOLOGIA, MŁYNOWNIA, GROŹBA, SKRZYNIA, MROZIWO, STWORZENIE, UNIŻANIE SIĘ, FAHRENHEIT, ENAMINA, SZASZŁYKARNIA, DEPOZYCJA, KWIATEK, OKRĘŻNOŚĆ, ODLEWNIA, CZARODZIEJKA, KOREK, MASZYNOWNIA, DIRCIK, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, PILARZ, MODNIARZ, ROZMIAR, RYWALIZACJA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NEKROFAG, KSIĘGA HODOWLANA, OBRABIALNOŚĆ, FENEK, OBRAZOBURCA, METODA DELFICKA, TERMINAL NAFTOWY, GEOFIT KORZENIOWY, OPIEKUN FAKTYCZNY, ASZKENAZYJCZYK, MECHANIZM KRZYWKOWY, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, MRAŹNICA, DACHÓWKA, ENTOMOLOGIA, MECHANIKA PŁYNÓW, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, KACZY DÓŁ, STRZELEC WYBOROWY, MYRMEKOLOGIA, OBOZOWISKO, IMPREZA TURYSTYCZNA, AMORY, PORNOGRAFIA, MOTYW, JĘZYK BIAŁORUSKI, KAFTAN, CHIMEROKSZTAŁTNE, KONTROLA PASZPORTOWA, ODBITKA, FAUL, LATAJĄCE SKRZYDŁO, POKRYWA, NEOTENIA, HANDLARZ, MOST, OWOC RZEKOMY, OSŁONKA, KSIĘGA PARAFIALNA, URCEUS, PODATEK GRUNTOWY, DYFERENCJACJA, AZOLLA DROBNA, TRYCYKL, KOROWAJ, MOC WYTWÓRCZA, OFIARODAWCZYNI, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, SOLIDARYZM, MĘŻCZYZNA, ZAĆMIENIE, INDYKATOR, ŁUPEK MARGLISTY, KLASZTOR, PASYWIZM, KOCIOŁ EWORSYJNY, MANEŻ, UKŁAD FIZYCZNY, NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO, PARALALIA, POKÓJ GOŚCINNY, ROBOTA GÓRNICZA, WANIENECZKA, KONTRAMARKARNIA, BOHEMISTYKA, CHOROBA PROMIENNA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, KRATER METEORYTOWY, PRZELOT, NARZECZEŃSTWO, WCIĄGARKA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, BACKGROUND, FALOWNIK NAPIĘCIA, MISIO, RABACIK, OSTANIEC DEFLACYJNY, OWALNICA, EKSPRES, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, PRZENIKALNOŚĆ ELEKTRYCZNA, ROZKŁAD, WYBRYK NATURY, CERATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RZADKA WADA WRODZONA SERCA CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ CZĘŚCIOWYM LUB CAŁKOWITYM BRAKIEM MIĘŚNIA SERCOWEGO PRAWEJ KOMORY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
anomalia Uhla, rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 12 lit.)
choroba Uhla, rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANOMALIA UHLA
rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 12 lit.).
CHOROBA UHLA
rzadka wada wrodzona serca charakteryzująca się częściowym lub całkowitym brakiem mięśnia sercowego prawej komory (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x