ERA, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OK. 66 MLN LAT TEMU (OD WYMIERANIA KREDOWEGO) I TRWA DO DZIŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ERA KENOZOICZNA to:

era, która rozpoczęła się ok. 66 mln lat temu (od wymierania kredowego) i trwa do dziś (na 14 lit.)KENOZOIK to:

era, która rozpoczęła się ok. 66 mln lat temu (od wymierania kredowego) i trwa do dziś (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ERA, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OK. 66 MLN LAT TEMU (OD WYMIERANIA KREDOWEGO) I TRWA DO DZIŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.081

NOWOBOGACKI, GAUSS, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, PAREMIOGRAFIA, CHRONOMETR, KASTA, SIEWKA, INICJATYWNOŚĆ, ZWARCIE, ASZKENAZYJCZYK, CHOROBA CSILLAGA, TERYNA, KUBEK, OGNISKO, PROLIFERACJA, ODROŚL, KADZIDEŁKO, WARIACJA, ULTRABOOK, KOD DWUWARTOŚCIOWY, PODKOWIEC MAŁY, DRINKER, SZPIK KOSTNY, DOŁEK, JAZGOT, SUBWOOFER AKTYWNY, AMH, PRZEPAŚĆ, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, WĘZEŁ SA, KLUCZ PARTYJNY, JĘZYKI MUNDAJSKIE, GRAFA, SKAŁKA, KOMETA, LAKONICZNOŚĆ, WYPRAWIACZ, OWSIANKA, FINEZYJNOŚĆ, WSIOK, KOMETA DŁUGOOKRESOWA, ANALOGIA, KOMORNIK, SILNIK CZTEROTAKTOWY, DIABEŁ WCIELONY, TOREBKA, TER, ZBIORNIK, WIEK CHRYSTUSOWY, NOMENKLATURA BINOMINALNA, GEOGRAFIA REGIONALNA, KUKICHA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, TRZEPACZ, OŻYNA, SIODŁO, RETUSZ, BATSZEBA, POTRZEBA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, KAWALERIA, KULMINACJA, ŻYDOFIL, DODATEK AKTYWIZACYJNY, ŻYWA MOWA, BELKOWANIE, MĄDRALIŃSKI, OGON, STYL TOSKAŃSKI, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, AKCELERATOR CYKLICZNY, KONSUMENT, SORBENT, RPG, MIĘKISZ POWIETRZNY, BILTONG, NÓŻ, CZANKA, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, SZMELC, MASŁO CZOSNKOWE, HAMULEC NAJAZDOWY, SILNIK TŁOKOWY, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, MONIT, KOSZT ALTERNATYWNY, MAMMOLOGIA, POWTARZALNOŚĆ, PŁAZY OGONIASTE, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, GLOTTODYDAKTYKA, MOSTEK, DOKUMENTALISTYKA, PROCES FIZJOLOGICZNY, KABARET, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, RZUT KAMIENIEM, DZISIAJ, TARCZA KRYSTALICZNA, WSPÓŁĆWICZĄCA, ELDAR, NOTARIUSZ, WITRYNA, JEZIORO WYTOPISKOWE, ZŁOM, APLET, ODKŁAD, STOLICA, STADIUM LARWALNE, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, MAJSTRA, PTOZA WRODZONA, ŚWIDER, MAGICZNA GÓRKA, MOST PONTONOWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, CIASTKARZ, RAKARZ, MORSZCZYNA, LINIJKA, RAMFORYNCHUSY, NEANDERTALCZYK, PRZECHOWALNICTWO, TRUFLA, PRYSZNIC, DEATH METAL, ODWSZALNIA, PŁYWACZKA, WALKA, LIRA, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, AUTOBUS PRZEGUBOWY, SKRZYDŁO, KARAKUŁ, HARMONIA, MOSTEK SCHERINGA, MIKROFILAMENT, KATEGORIA GRAMATYCZNA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, TRÓJKĄT EULEROWSKI, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, OPRACOWANIE, BARIONYKS, WYSMUKŁOŚĆ, PLEZJOPLEURODON, WIGILIA, CEGŁA LICÓWKA, GENETYKA EKOLOGICZNA, IPP, DROGI ODDECHOWE, NOTORYCZNOŚĆ, MODULARNOŚĆ, DENUNCJANT, UBYTEK, STREFA PODMIEJSKA, KAJMAN OKULAROWY, SELENOGRAFIA, BERSON, PIPA, STRUNA GŁOSOWA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, AGREGAT, TACIERZYŃSKI, TOPOGRAF, KOMBUCZA, BAS, EWAPORAT, JONOFOREZA, EGZEKUTORKA, PĘCHERZYCA, LODRANIT, ŁOŚ, MONOGENEZA, SKLEROTYK, PAUPER, SOCJOPSYCHOLOGIA, EPIGENEZA, TERRARYSTA, WCINKA, KLIN, FAŁD GŁOSOWY, POTENCJAŁ DZETA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, OSTROGA PIĘTOWA, POŻYWIENIE, NACISKANIE, OSOWSKI, REJTERADA, SŁUPEK, ROZGRZESZENIE, ODRZYNEK, SYSTEM KONSORCYJNY, PROSIAK, LISOWCZYK, GRUPA ACETYLOWA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, MEZOZAUR, UKŁAD HAMULCOWY, SERCE, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, TURBINA RUROWA, PEGMATYT, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, PODCIEP, DEZERTER, FIGA Z MAKIEM, JĘZYKI AŁTAJSKIE, KONWERTOR, TAKT, POBLISKOŚĆ, STRUNOWCE, ORTOPEDA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, POMOC, CIĄG, KOPALNIA, PIERWORODZTWO, SŁONIOWATOŚĆ, DICYNODONTY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, RZUT PROSTOKĄTNY, CZTERDZIESTKA, ANTYKWARNIA, REDEMPTORYSTA, BOCIAN, ANTYWESTERN, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, DAWCA ORGANÓW, OBRAZEK, INSTANCJA ODWOŁAWCZA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, GRZECH CIĘŻKI, SZYP, JANTAZAUR, CHOROBA THOMSENA, EKONOMIA SPOŁECZNA, KLASA, EUFONIA, OBIPIĘTA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, BATRACHOGNAT, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ANGLOSAS, GORETEKS, PŁOMYKÓWKA, PUNKT APTECZNY, MILOWY KROK, GNIAZDKO, ŚWIĘTE KOLEGIUM, MISIAK, BIDET, WÓDKA, MNIEJSZE ZŁO, ROZMNOŻA, KOKTAJL, POTIOMKIN, REKIN, PIRAT, GŁÓD, KOCHAŚ, ANTYGENOWOŚĆ, SZTUCZNA INTELIGENCJA, MALARSTWO FIGURATYNWE, GÓWNOZJADZTWO, KRZTUSIEC, INWENTARZ ŻYWY, MRÓWKA PNIOWA, ŻURNALISTA, PRZEDROŚLE, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, JADOWITOŚĆ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, GUMA BALONOWA, MECHANIKA KONSTRUKCJI, PENETRACJA, HETYTA, MILLET, BEANIA, SZASZŁYK, POŚLIZG, PEŁNOLETNI, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ, ZWIERZĘ, KARŁOWATOŚĆ PRZYSADKOWA, MASALA DOSA, PARTIA WŁOSKA, RUBIN, STYLIZATOR, STRATY MORALNE, KONTRABANDZISTA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, MUSZKIETER, KOMFORT CIEPLNY, CZARNE KINO, JAZDA, MAJÓWKA, WSCHODEK, SOMATYZACJA, TOKSYNA SINICOWA, ?RÓWNIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.081 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ERA, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OK. 66 MLN LAT TEMU (OD WYMIERANIA KREDOWEGO) I TRWA DO DZIŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ERA, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OK. 66 MLN LAT TEMU (OD WYMIERANIA KREDOWEGO) I TRWA DO DZIŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ERA KENOZOICZNA era, która rozpoczęła się ok. 66 mln lat temu (od wymierania kredowego) i trwa do dziś (na 14 lit.)
KENOZOIK era, która rozpoczęła się ok. 66 mln lat temu (od wymierania kredowego) i trwa do dziś (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ERA KENOZOICZNA
era, która rozpoczęła się ok. 66 mln lat temu (od wymierania kredowego) i trwa do dziś (na 14 lit.).
KENOZOIK
era, która rozpoczęła się ok. 66 mln lat temu (od wymierania kredowego) i trwa do dziś (na 8 lit.).

Oprócz ERA, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OK. 66 MLN LAT TEMU (OD WYMIERANIA KREDOWEGO) I TRWA DO DZIŚ sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ERA, KTÓRA ROZPOCZĘŁA SIĘ OK. 66 MLN LAT TEMU (OD WYMIERANIA KREDOWEGO) I TRWA DO DZIŚ. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

x