AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOBUS CZŁONOWY to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.)AUTOBUS PRZEGUBOWY to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.)PRZEGUBOWIEC to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.844

TORFOWISKO NISKIE, USTNIK, DOMINANTA, DŁUGOSZPAROWATE, ENDOPROTEZA, ROPUCHA BLOMBERGA, WYDATKI KONSUMPCYJNE, WYNURT, BIURO SPISOWE, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, NAGOŚĆ, JANUSZ, GŁOWA KOŚCIOŁA, ŁUPIEŻ PSTRY, WZNIOS, ROTA, REOFIL, WATYKAN, PARTNER, OKTAEDRYT, KINKIET, PIRAT, KASZUBSKOŚĆ, WYPIÓR, ORZESZEK PINIOWY, DOCHODZĄCA KOBIETA, EDYKUŁA, MAŁOŚĆ, RADIOLOGIA, BRODAWKA, KUCHNIA GAZOWA, PRZELEW, GULASZ, POLE BITOWE, ALASKAN HUSKY, OSIOWCE, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, GLOSA, PRZYRODNIK, AKWEN, KORDONEK, GRZYBEK JAPOŃSKI, PARALELIZM, ZWORKA, PROZIAK, STARORUSKI, POMNICZEK, CYWIL, DIODKA, BIMETAL, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, OCHRONA UZDROWISKOWA, ŻOŁDAK, MOSTOWNICZY, KAMIENNIK, DORADCZYNI, DRABKA, AKT, PROTOBUŁGARSKI, NIEOSTROŚĆ, GRAFIKA WEKTOROWA, KLESZCZ, DEGRADACJA, RYBA AKWARIOWA, FLAGSZTOK, JEZIORO SUBGLACJALNE, KLUCZ, LATINO, PRZESZKODA, CEBULAK, WYRAJ, ALPAKA, FILTR ANTYSPAMOWY, RESORT SIŁOWY, NIEDYSKRETNOŚĆ, NIEBIOSA, INDOEUROPEJCZYK, MISIOLUB, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, PROTOROZAUR, SKORUPA, ZŁOTA FUNKCJA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, MARSKOŚĆ, ANOMALIA UHLA, FUNKCJA OKRESOWA, PASIECZNIK, CIEMNA ENERGIA, ANEKSJA, LEWOSKRĘTNOŚĆ, PORYWCZOŚĆ, TRYMER, TWIERDZA, TYFLOPEDAGOGIKA, MUGOL, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, CHOROBA FRIEDREICHA, JĘZYK ISLANDZKI, LOT NURKOWY, PSYCHIATRIA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, ŻAGIEW, WULGARYZM, ŁAPACZ, CHONDRA, POWIEŚĆ BRUKOWA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ZNAKOMITOŚĆ, NAPŁYW KORZENIOWY, BOSTON, SATELITA SZPIEGOWSKI, PÓŁPROFIL, GRZECHOTKA, BEZECEŃSTWO, KWEBRACZO, LOTNY FINISZ, MSZAKI, AMBULATORIUM, NARZĄD ROZRODCZY, TAJSTRA, KOLONIA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, POGOTOWIE GAZOWE, KRAJALNICA, LINGWISTA, EPICYKL, NIECHLUBNOŚĆ, PRZEMYSŁ HUTNICZY, PUSZKARSTWO, CHAŁTURNIK, SCENARIUSZ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, NATARCZYWOŚĆ, SOLITER, NALEWAK, BUDYŃ, FUTBOLISTA, BRUSZNICA, WYMIANA GAZOWA, LIRA KORBOWA, SIATKA CENTYLOWA, TYGRYS TASMAŃSKI, DERP, TECHNICZNY NOKAUT, WYZNANIE MOJŻESZOWE, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, MASA, DIALEKT, SUTEK, ZASADA REAFERENCJI, MASZKARON, LEŚNY DZIADEK, GNIAZDO, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, ATORWASTATYNA, ZABYTEK, PALEOZOOLOGIA, AGREGAT, NAKTUZ, ADRES FIZYCZNY, TV, BIUSTONOSZ, GOLKIPERKA, SIŁOWNIA JĄDROWA, IKARUS, BAGAZJA, REDOWA, NADMIAR POWIERZCHNIOWY, OSPA, NERW ŁOKCIOWY, EMIGRACJA, PODŁOŻE MALARSKIE, HALA MASZYN, NEOKATECHUMENAT, MUFKA, KOLAUDACJA, FOTEL KLUBOWY, DEKORATORKA WNĘTRZ, BIOLOGIA SYSTEMOWA, MIKST, GŁÓD, FTYZJATRA, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, RUMSZTYK, CIENISTKA, HALOGENEK, PRYMITYWNOŚĆ, MORION, MIASTO UMARŁYCH, SMOLUCH, CZYNNIK NIECENOWY, ŁUK SKRZELOWY, SZTURMAK, TAKTYCZNOŚĆ, PORĘBA, AGENCJA, HEJNAŁ, AŁCZEWSK, GAZ BOJOWY, MECHANIKA PRECYZYJNA, BUŁKA MONTOWA, POLNIK BURY, HERMENEUTYKA, RETROGRADACJA, BEZDNIA, ROZWIDLACZ, OPŁATA MIEJSCOWA, CIOS PONIŻEJ PASA, GLINIANE RĘCE, PRZEDJĄDRZE, WIEŻA KOŚCIELNA, PASTISZ, RADIOSYGNAŁ, SYNAPSYD, ZEKS, BALSAM, ARGOLIDA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, ŁASKAWCA, KRYZA, TERMINAL, NEOKLASYCYZM, ORION, DAWCA NARZĄDÓW, ZUCHWAŁOŚĆ, MĘŻCZYZNA, DOKŁADNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, LIŚĆ ZŁOŻONY, ZOOCHORIA, PIERWSZOŚĆ, PEŁNIA, KAFETERIA OTWARTA, SKLERODERMIA, KAJMAN KROKODYLOWY, DWUIZBOWOŚĆ, CHOROBA WOLMANA, UWAGA, VIKING, ESKORTOWIEC, PIKSEL, BOŻA RĘKA, OBSZAR WIEJSKI, WARTOŚĆ BILANSOWA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, KRZESŁO BIUROWE, STREFA WOLNOCŁOWA, KREPA, REKREACJA, SAŁATA, TRANSFUZJOLOGIA, SZUM, MIECZOGONY, GALARETA, FIRMÓWKA, BŁĘDNY OGNIK, ELEKTRODA KALOMELOWA, ISTOTA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, ŚWIADKOWA, PODPALENIE, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, OKABLOWANIE, ZARZĄD, NAZWA ZWYCZAJOWA, PEŁNE MLEKO, SZYFON, NIEZNAJOMY, TRAGIZM, DENDROMETRIA, FIGIEL, BARYŁA, CUDOTWÓRCA, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, MITENKI, NIEUNIKNIONOŚĆ, SIÓDMA WODA PO KISIELU, WŁÓKNO, INSTRUMENT, RĘKA SZPONIASTA, REP, ŻURAWINA, HARTE, POTENTAT, DOCISK, AKWARYDY, MEDYCYNA PERSONALNA, SALWINIOWCE, POŻAR, GOLAS, SZPACHLARZ, DUET, STROJNICA, ARARAT, METRYKA, MACAK, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, ?MILANEZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOBUS CZŁONOWY autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.)
AUTOBUS PRZEGUBOWY autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.)
PRZEGUBOWIEC autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOBUS CZŁONOWY
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.).
AUTOBUS PRZEGUBOWY
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.).
PRZEGUBOWIEC
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.).

Oprócz AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ). Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast