AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOBUS CZŁONOWY to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.)AUTOBUS PRZEGUBOWY to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.)PRZEGUBOWIEC to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.844

GAJA, BARLEE, KILOMETR NA SEKUNDĘ, LUFKA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, AMERYKANIZM, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, WĄŻ, KOLORYSTA, OPOŁEK, WSPOMNIENIE, STROBOSKOPIA, CEWKA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, KAMIEŃ NERKOWY, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, RAKSLOT, PRÓBNIK, PAREMIOGRAF, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, PASTEL, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, SAMOGŁOSKA, PREKURSOR, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, GANG, SUBTELNOŚĆ, KITAJKA, WOŁOSKI, ZWODNICZOŚĆ, MOC, TŁOK, ZNAKOMITOŚĆ, PRYMITYWNOŚĆ, WŁAMANIE, CIĘŻAR DOWODU, PUŁAPKA INFLACYJNA, KARAFKA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, KURDYBAN, UPOKORZENIE, RAKI, SPARTANIN, RESTYTUCJA GATUNKU, MIKROMIERZ, ZĘBATKA, UDERZENIE, WSPINACZKA SPORTOWA, ODCHYŁ, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ZRANIENIE, HISTORYZM CEGLANY, SADOWISKO, SKROMNISIA, GUFFA, BIEG ALPEJSKI, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, MEDIUM, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, PARANOJA PRAWDZIWA, WYSEPKA, ZAKUTA PAŁA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, KUKU NA MUNIU, SUBKONTRAKT, JĘZYK KENTUM, OSCYLATOR, RAPTULARZ, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, MOSTEK TERMICZNY, REALIZM, DEFICYT, SAMURAJ, RYBIŃSK, OFICER PRASOWY, SILNIK SPALINOWY, AVIZO, ZAWIKŁANIE, PREFORMACJA, KOPS, PROMIENIOWANIE NADCZERWONE, WYKRZYKNIK, DOJŚCIE, NAPŁYW KORZENIOWY, CEGŁA DZIURAWKA, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, SETNIK, SZPICAK, LOGIKA, RĄB, ZRZĄDZENIE, RZEŹWOŚĆ, LEN, GORYL NIZINNY, KOŃ TRAKEŃSKI, POSTRZELENIEC, ŚREDNIOPŁAT, HAFCIARSTWO, EPIZOOCJA, BOSSA NOVA, ZNAJOMY, TRANSPORTOWIEC, MAIŻ, ZNAKI, TRIDUUM, LIMONIADA, DEFLEKTOR, FILEMON BLADY, ISTOTA, ZABIEG FIZYKALNY, DRŻĄCZKA, SZTAFAŻ, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, BUŃCZUK, ZADRZECHNIA, BARANECZEK, SZARAK, UNTERWALDEN, CZIROKEZKA, PODSZEWKA, REKTYFIKACJA, ŚLAD, PIES MINIATUROWY, PISCHINGER, PYCHOTA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, TRIERA, PŁAWKA, PASTYLKA, DAR, DYSK, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, PASCHA, WICIOKRZEW, KWARTET, RUBASZNOŚĆ, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, ZWIERCIADŁO, PSIKUS, MĄŻ ZAUFANIA, FILOLOGIA KLASYCZNA, ESTETYKA, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, BANOWINA, BÓB KOŃSKI, SĄD DRUGIEJ INSTANCJI, KONSENSUALNOŚĆ, KOMENTARZYK, PRĄD FARADYCZNY, MANEŻ, PODRÓŻ, SYMETRIA, LEKKOMYŚLNOŚĆ, PŁOMIEŃ, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, ŁAJNO, PARAPETÓWKA, TRÓJBOK, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, DOWÓD APAGOGICZNY, ZACHYŁKA, POLITYKA KURSOWA, DAWNOŚĆ, HALOGENOALKAN, SZORY, NAPASTNIK, MANTYLA, NIEWYGODA, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, KOALICYJKA, WÓR, CLERESTORIUM, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, CHOROBA FAHRA, WYLEW, ROŚLINA TRUJĄCA, REDINGOTE, NAPIERANIE, TORNADO, TRÓJKĄT, PÓŁŚWIATEK, DZIKA KARTA, CLERK, JASTRZĘBNIK, AMPUŁKA, ŁUSKA, LEŃ, CNOTA KARDYNALNA, SPREJ, JĄDRO SOCZEWKOWATE, GRUPA PRZEMIENNA, GAD, HANZA, WICEHRABIA, OSTROGI, NAJEM, TEATR, KOMBUCZA, SZYSZAK HUSARSKI, PROMIEŃ, KOLIMATOR, KASTRAT, TAKSON MONOFILETYCZNY, TYFUS PLAMISTY, PREPER, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ROZTROPEK, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, ALBUM, GIMBOPATRIOTA, TRZĘSIEC MEKLEMBURSKI, FAŁSZYZM, KUDŁACZ, BŁAZENEK, EUKARIOT, CHIMICHANGA, TWÓR, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, KOSZT INWESTYCYJNY, NALEWAK, NIEZBIEŻNOŚĆ, NARODZINY, OSTOJA, ŁAPCZYWIEC, KOEDUKACYJNOŚĆ, REFLEKTOR, PORA, SORABISTYKA, DELFINAT, ZAPARCIE, NOOBEK, GRODŹ, NUDZIARZ, RADIOBIOLOGIA, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, KSIĄŻĘ, SOCZEWKA, KASZA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, STAN DEPRESYJNY, ELEGANCIK, PĘCHERZ, INTEGRACJA SPOŁECZNA, RABAT, SZEW, SPRZĘŻNICA, SPRINTER, KRĄG POLARNY, KOŹLAK, FOCH, ZESTAW KINA DOMOWEGO, LISTEK, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, ANALIZA CZYNNIKOWA, SZTOLNIA WODNA, NIEKLAROWNOŚĆ, ENERGIA GEOTERMICZNA, IRLANDZKOŚĆ, SUFRAGANIA, SOLO, KROKIEW, RACJONALNA IGNORANCJA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, TAGER, POKER DOBIERANY, KAPUŚCIANY ŁEB, WĘDRÓWKA, INTEGRACJA, BEZPIECZNY SEKS, PINGWIN SKALNY, ACHAJA, MERCURY, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, GROMBELARD, GETRY, UKŁAD CAŁKUJĄCY, OBIEG PIERWOTNY, KATANGA, OFICJAŁ, KOMUNIA ŚWIĘTA, WAGON PULMANOWSKI, OGNIWO ELEKTRYCZNE, MIKROCHIRURGIA, KOGA, CIMELIUM, WYROSTEK, DELFIN PEALE'A, SZPYRKA, OLEJ LNIANY, ŚMIERDZIEL, ŁAWA, ŚWIĘTO, CIEMNOTA, BEZSENSOWNOŚĆ, BOKE, IDIOMAT, ?KOZIOŁ EUROPEJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOBUS CZŁONOWY autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.)
AUTOBUS PRZEGUBOWY autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.)
PRZEGUBOWIEC autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOBUS CZŁONOWY
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.).
AUTOBUS PRZEGUBOWY
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.).
PRZEGUBOWIEC
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.).

Oprócz AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ). Dodaj komentarz

3+7 =

Poleć nas znajomym:

x