Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOBUS CZŁONOWY to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.)AUTOBUS PRZEGUBOWY to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.)PRZEGUBOWIEC to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.030

SEMANTYKA LEKSYKALNA, SZAPA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, MUCHY W NOSIE, SERM, BOHEMISTYKA, GATUNEK KATADROMOWY, MAMUT WŁOCHATY, WIZAŻYSTA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, PROBLEM BAZYLEJSKI, CYBERPUNK, HUBA ŻÓŁTA, KRATKA ŚCIEKOWA, HANIEBNOŚĆ, PRZECIWNAKRĘTKA, HISTORIA, HIPERTEKST, ARIETKA, KURAWONGA ZMIENNA, MIEDNICZKA, SKRUTATOR, REWOKACJA, PASTA, KONSOLA, NIEOBLICZALNOŚĆ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, ANALIZA KOSZTÓW, NUDYSTA, WADA WZROKU, BOMBER, ZAPARCIE, PÓŁOKRĄG, RATING, FIKNIĘCIE, KĄT GODZINNY, KÓZKI, KLIMAKS, KARAWAN POGRZEBOWY, IRRADIACJA, SILNIK CZTEROSUWOWY, DWÓJKA, EISEGEZA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, MARUNA NADMORSKA, KORYTO, WINA UMYŚLNA, OKRES LITERACKI, REDA, KINAZA BIAŁKOWA, GILOSZ, POCHYLNIA, UMOWA HOTELOWA, KIESZEŃ, NUGAT, BUŁAT, RYNSZTOK, WÓZEK INWALIDZKI, TROGLOBIONT, STYL KOLONIALNY, KOMPENSACJA, OLIWA, TĘTNICA NERKOWA, WĘGIERSKI, GŁUPKOWATOŚĆ, STAN DEPRESYJNY, SIUCHTA, CLERESTORIUM, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, NAPŁYW, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, MASŁO, OAZA SPOKOJU, KONWENANSE, GEOCENTRYZM, GŁOŚNOŚĆ, ZNACZNIK, WYCHODZTWO, ZNAJDA, ZAPUSTY, GRABARZ, EWOLUCJONIZM, TOLERANCJA WYMIARU, PRYWATNOŚĆ, GŁÓWKA, PREKLUZJA, NIECIERPLIWOŚĆ, ZAWOŁŻE, KONFEKCJONER, KATASTROFA NATURALNA, SYGNAŁ RADIOWY, KSIĘŻUNIO, ZBIORNIK, BUTELKA ZAPALAJĄCA, MURMAŃSK, POGONIEC, MIĘKISZ DRZEWNY, UKŁAD EKLIPTYCZNY, CZOŁO, ALARM POŻAROWY, MIOTEŁKA, MAGICZNA GÓRKA, JĘZYK SZKOCKI, KWADRATNIKOWATE, CYNK, KANCIASTOŚĆ, ARKAŁYK, POLITYKA DYSKONTOWA, DROGA ZBIORCZA, ETMALOZA, UMOWA O DZIEŁO, RAGLAN, KORYTARZYK, TRUBADUR, DUET, POBORCA, EV, GETRY, LOGIKA NIEFREGOWSKA, WINIAN, LEADER, BRĄZ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, NAFAZOLINA, MOSTEK, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, SATELITA, UKŁAD HENONA, OTCHŁAŃ, SERWITUT, SZKLARKA, DEPRECHA, CUDZOŚĆ, CHEMIA, RZADKOŚĆ, LISTEK, WIDMO OPTYCZNE, WYRZUTNIA, PROCENT SKŁADANY, PCHLI TARG, CHABANINA, BRZEG, BI, LUDY TURAŃSKIE, GRABARZ, SINGEL, RURA BANGALORE, KOŻUSZYSKO, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, BAGNIAK ZDROJOWY, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, GOTOWIEC, DRAMAT HISTORYCZNY, SOCZEWICA, ODPOWIEDŹ, PANORA, HETEROTROFIA, STOS PACIERZOWY, MEDALION, HEBAN, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, FEJHOA, MIKROOTOCZENIE, SZKOŁA WYŻSZA, RZECZOWNIK, OKRES OCHRONNY, KORELACJA ELEKTRONOWA, ANALIZA, SZWALNIA, KORONA, BŁYSTKA OBROTOWA, DRUZGOT TEKTONICZNY, PRZECHOWANIE, TORU, ORGANISTKA, METKA, BULLA, MALATURA, HEIMAT, ŻABA RYŻOWA, GALARETKA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, TEFILIN, ZRAZ, WSZY, MIĘKKOŚĆ, SYMPOZJON, AUTOPARODIA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, DECEPCJA, ZAGRYWKA, POKAZOWOŚĆ, OBRĄCZKA, AEDICULA, LYGODIUM PALMIASTE, NIEPRZYJACIEL, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, OPPERT, TERMINAL NAFTOWY, DEPORTOWANY, ATONALNOŚĆ, PODRYG, KŁUSAK ORŁOWSKI, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, INGUSZKA, WYDMUSZKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, GRUPA RYZYKA, BRUMBY, START-UP, WERSJA REŻYSERSKA, PILOT DOŚWIADCZALNY, KAMARAN, BĄBELKI, KOCIOŁ, POLSKI, KULT JEDNOSTKI, SQUATTER, JELEŃ SCHOMBURGKA, JEŻ ZACHODNI, LAWATERZ, BAWARIA, OSIEMDZIESIĄTKA, BIBUŁKARZ, PRZYZWOITOŚĆ, ŁĄCZNIK, SUNI, MORENA, FTYZJOLOG, WIBRACJA LABILNA, STYL GOTYCKI, ODCZYT PSYCHOMETRYCZNY, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, ŁUSKA, DZIECINKA, SYNANTROPIZACJA, PARANOJA PIENIACZA, ERA PALEOFITYCZNA, CHOROBA PFEIFFERA, WYWROTKA, WICI, GARDEROBA, FUTBOL AMERYKAŃSKI, LAUFER KRÓLEWSKI, GRA KOMPUTEROWA, KĄPIEL LECZNICZA, BARWA POCHODNA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, WYROSTEK, PRZEWÓD, TELEFON TOWARZYSKI, OGNIWO GALWANICZNE, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, KINDERBAL, MATERIALIZM EKONOMICZNY, HARROD, BUTLA, WOAL, NIEZNAJOMY, SZEREG, DESIGNERKA, MISIEK, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, POROŚL, BARETKA, GÓRALKI, NADWZROCZNOŚĆ, RAKIJA, MODERATOR, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, PŁAZAKOWATE, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, KASZTELANIA, WYBIJACZ, NOGA, TROLLING, NIERÓBKA CZARNIAWA, ZADRZECHNIA, AKCENCIK, DNA MOCZANOWA, PLOTER GRAWERUJĄCY, UPOLITYCZNIENIE, SYNDROM PARYSKI, STECHIOMETRIA, KURZAWKA, WIDŁOZĘBOWCE, KIEŁ, PLEMIĘ, PRZESYP, CZŁONEK, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, KOŁO JEZDNE, KOMORA ZAMKOWA, GÓRALSKI, POPRAWKA, DARŃ, TYTUŁ, KRAJALNICA, PINGWIN MASKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.030 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
autobus członowy, autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.)
autobus przegubowy, autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.)
przegubowiec, autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOBUS CZŁONOWY
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.).
AUTOBUS PRZEGUBOWY
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.).
PRZEGUBOWIEC
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x