AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTOBUS CZŁONOWY to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.)AUTOBUS PRZEGUBOWY to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.)PRZEGUBOWIEC to:

autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.844

KOZAK, KAMIKADZE, OKRĄG WPISANY, PANDANOWIEC, OPIEKA PALIATYWNA, KRUSZNICA, GUMKA, KUPON, AMIDEK, KOŃ TROJAŃSKI, ŚMIECISKO, KONFIGURACJA, ACEFALIA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, BURKA, ZASTOINA, ANTYBIOTYK, OAZA SPOKOJU, CHODZĄCA REGUŁA, ROZGRZEWACZ, ZNAK NAWIGACYJNY, ALEURON, GWIZDEK, KÓŁKORODEK, SUPERNOWA TYPU II, FILTR POWIETRZA, HELMINTOLOGIA, KOLOKACJA, OPCJA BARIEROWA, KINOMAN, MATERO, PEDAGOG, KANGUR, GARDEROBA, ZAPITA, KROWIENTA, CZERSKA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, DELFINY OCEANICZNE, DIERA, TRANSFORMACJA FALKOWA, ZBIÓR DYSKRETNY, MILCZĄCA ZGODA, CHIMERA AMERYKAŃSKA, ORZESZEK ZIEMNY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, DALEKOWZROCZNOŚĆ, PIKOMETR, OCHRONA INDYWIDUALNA, CHOROBA RUBARTHA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, AMULET, BEZA, NALOT, JEŻYNA POPIELICOWA, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, MYSZ ZAROŚLOWA, SZOK, EDUKATORKA, EDYKUŁ, HEKSACHLOROFEN, RUSYCYSTYKA, TYLOZOID, KASZYCA, OGNIWO NALEWNE, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, SYSTEMOWOŚĆ, TATRA, STELLARATOR, CHODZĄCA DOBROĆ, GRZYB, SIŁOWNIA JĄDROWA, EWOLUCJA, MAZUREK, ULEPSZACZ, PULA, KREDYT KONTRAKTOWY, WOLTA, OBRÓT WTÓRNY, GARNITUR, TEOGONIA, MAJDAN, ETOLOGIA, SPEKULANT, STAN SUROWY, PRZEJEZDNA, KOMISANT, POCZUCIE, SPŁASZCZKOWATE, STANOWISKO, MINIATURA FORTEPIANOWA, MIGNON, GARNEK, KOMBATANTKA, TARSKI, SAMORZUTNOŚĆ, DESTYLACJA FRAKCJONOWANA, BROKAT, SZTYWNIACTWO, MROZOODPORNOŚĆ, FILTR BARWNY, KOLUMBARIUM, CACKO, GARKUCHNIA, SYFON, MIEDŹ ELEKTROLITYCZNA, LOTNICTWO, DEGRENGOLADA, OBRAMIENIE, UMOWA BUKINGOWA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, DIALEKTYKA, FIGURA RETORYCZNA, PIĘKNO, OZONOSFERA, UNIŻENIE SIĘ, FENETYKA, PASZTECIK, PÓŁZAWODOWIEC, ZAJĄC, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, KOŁO, ORBITA POLARNA, RYFT, CZEPNOŚĆ, UROBEK, MEFLOCHINA, DEFILADA, TYBETAŃCZYK, SMOCZEK, PERŁA, NEKTAR, ROZMEMŁANIE, MANIPUŁ, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, POCIĄGŁOŚĆ, SZTUCZNE PŁUCO, WTRYSK, PROTEKTORAT, PRZEKŁADACZ, RĘKA BŁOGOSŁAWIĄCA, SZLAGIER, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, LEMNID, NEURON PIRAMIDOWY, HETERODYNA, RYNEK KONKURENCYJNY, KIEP, CIEMNOGRÓD, SIKSA, REZONATOR KWARCOWY, PŁASZCZ DOLNY, SZEPT, ROMANSIDŁO, SOCJOLOGIA OGÓLNA, KOMISARZ, KOSZYK, UPARTOŚĆ, GERMAŃSKOŚĆ, GULISTAN, HIPOSTAZA, EMIGRACYJNOŚĆ, BOSTON, TOWARZYSTWO, FIRMA ZWROTOWA, DUSZA, BLEŻNIA, HULMAN SZARY, KISZKA PODGARDLANA, ZACIESZ, LIMFOBLAST, BRYTFANKA, MIECZ OBROTOWY, NAKURWIENIE SIĘ, SZCZOTKA, KUMERTAU, OLEJ JADALNY, RÓJKA, MADRAS, GRYZIEL ZACHODNI, SZACHOWNICA, KARIOLKA, WAŻNOŚĆ, ELEKTORAT, SYNTETYZATOR, PARNOŚĆ, ORTEZA, SOFCIK, OBSERWATORKA, KULEBAKI, KAJMAKAM, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, KOŁO JEZDNE, BEJCA, DUANT, BŁĄD MATERIALNY, GEOTECHNIK, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, KRANIOTOMIA, MOTYLEK, PRINT, OBŁOK SREBRZYSTY, POZIOM MORZA, FILTR GĄBKOWY, WOLEJ, OBLIGACJA ZAMIENNA, POZYCJONER, ANTENA DIPOLOWA, HARUSPIK, JAZZÓWKA, JAZGOT, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, PÓŁNOC, STRAŻ, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, GZY, BRACTWO SZPITALNE, ASYRYJSKI, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, PUSZKARSTWO, KONFISKATA, LATIMERIOKSZTAŁTNE, PRZEKŁADNIA, OKOP, LAK, WYRÓB CUKIERNICZY, TOR ODSTAWCZY, PALEONTOLOGIA, WAGON, SAŁATA, JELEŃ DAVIDA, BŁYSTKA OBROTOWA, LAPICIDA, OPERACJA LOGICZNA, PODSTAWKA, WOSKOWATOŚĆ, HURTOWNIA, KUDAT, ARIETKA, DERBY, WIEŚ, JEZIORO LODOWCOWE, GRADUAŁ, URUK-HAI, ŁOWCA TALENTÓW, INTELEKTUALIZM, ODRZYNEK, PLOMBA, MODELOWOŚĆ, DWUDZIESTA CZWARTA, ILUMINATOR, MEDIUM, AKLIMATYZACJA, PRZYPOŁUDNIK, POŁUDNIOWY ZACHÓD, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, JAZ ZASTAWKOWY, GERMANISTYKA, ŻYWIOŁOWOŚĆ, CASUS, BROŃ KONWENCJONALNA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, NIKKO, KAKAO, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, STÓJKA, JEJMOŚCIANKA, CEWA, ZAPAŁKA, LAKIERNICTWO, WYRAZ, MONTAŻYSTKA, TARLATAN, WĄŻ OSTROGŁOWY, KAZIRODCZOŚĆ, ENERGIA, GASTRAFETES, HALBA, ŚWIDEREK, ODSŁONIĘCIE, OSET NASTROSZONY, FIRMÓWKA, SZYMEL, ELEKTROLIT, SZWARCCHARAKTER, POKRZYWKA, ZMROK, WZIĘCIE POD WŁOS, FRATER, UŁUDA, ŁĄCZNIK, WARSTWA KOLCZYSTA, CHOROBA FAHRA, RUGI, ADWEKCJA, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, KANCER, CZÓŁNO, KOPIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

nie pasuje? Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią), są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) to:
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AUTOBUS CZŁONOWY, autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.)
AUTOBUS PRZEGUBOWY, autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.)
PRZEGUBOWIEC, autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTOBUS CZŁONOWY
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 15 lit.).
AUTOBUS PRZEGUBOWY
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 17 lit.).
PRZEGUBOWIEC
autobus składający się z dwóch lub trzech części połączonych przegubem zginającym się podczas zakręcania i umożliwiającym swobodne przechodzenie pomiędzy członami, gdzie przegub jest osłonięty miechem (zwanym potocznie harmonią) (na 12 lit.).

Oprócz AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ) inni sprawdzali również:

przemysłowa część Krakowa ,
układ przyrządów i wskaźników, np. w samochodzie ,
pierwszy z trójkątnych żagli, umieszczonych na bukszprycie u dołu ,
uboczny produkt po wytłoczeniu oleju ,
operator określony na przestrzeni funkcji różniczkowalnych wykorzystujący pojęcie pochodnej bądź różniczki funkcji ,
tujowiec tamaryszkowaty, Thuidium tamariscinum, Thuidium tamariscifolium - gatunek mchu należący do rodziny tujowcowatych ,
antybiotyk będący cefalosporyną III generacji o działaniu bakteriobójczym, szczególnie aktywną wobec pałeczek Pseudomonas aeruginosa; w przeciwieństwie do innych cefalosporyn wykazuje mniejszą aktywność wobec gronkowców i paciorkowców ,
koń rasy bawarskiej ,
brak określonej tożsamości w zakresie stylu; brak cech, które pozwalają na powiązanie obiektu z konkretnym stylem ,
ciemna czerwień ,
pojemnik, pudełko do przechowywania mydła w kostce, zwłaszcza w podróży ,
zdolność płciowego rozmnażania się larw niektórych zwierząt, występująca w następstwie przyspieszonego w stosunku do reszty ciała rozwoju narządów rozrodczych, a także zatrzymanie u osobników dorosłych pewnych cech infantylnych ,
miasto we Włoszech (Sardynia), ośrodek turystyczny ,
zdrobniale o gaciach, majtkach ,
czepliwe zapięcia ,
Apis mellifera lamarckii - podgatunek pszczoły miodnej pochodzący z egipskiej i sudańskiej doliny Nilu ,
masa ceramiczna w typie fajansu podobna do porcelany; służy do wyrobu naczyń kuchennych, także wyroby z tej masy ,
w górnictwie: rodzaj prądownicy stosowanej do wtryskiwania wody w otwór strzałowy ,
woda podziemna, która nie jest zanieczyszczona pod względem mikrobiologicznym i chemicznym, zawierająca określone składniki ,
zły czyn ,
orzech ziemny w kolorowej polewie ,
KUEJCZOU ,
odchylenie od prawidłowej lub średniej wartości, coś nietypowego ,
rodzaj mocnego piwa dolnej fermentacji warzonego ze słodu jęczmiennego ,
pogardliwie o prostytutce - kobiecie uprawiającej prostytucję, odbywającej stosunki płciowe w celach zarobkowych ,
przedmiot z elastycznej gumy, lateksu, czasami z folii, wypełniony gazem i służący jako dekoracja lub zabawka ,
Potentilla micrantha - gatunek rośliny z rodziny różowatych (Rosaceae) ,
zbiór rzeczy z tej samej kategorii (np. znaczków, lalek, monet) gromadzonych ze względu na ich wartość ,
największy wśród cytrusów owoc rośliny o tej samej nazwie ,
produkt przygotowywany z mleka bawołu domowego i śmietany kremówki, charakterystyczny dla kuchni bałkańskiej, tureckiej i bliskowschodniej

AUTOBUS SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH LUB TRZECH CZĘŚCI POŁĄCZONYCH PRZEGUBEM ZGINAJĄCYM SIĘ PODCZAS ZAKRĘCANIA I UMOŻLIWIAJĄCYM SWOBODNE PRZECHODZENIE POMIĘDZY CZŁONAMI, GDZIE PRZEGUB JEST OSŁONIĘTY MIECHEM (ZWANYM POTOCZNIE HARMONIĄ). Dodaj komentarz (0)

      5 + 3 = ?    

Poleć nas znajomym:

x