ŻÓŁW JANGCY, RAFETUS SWINHOEI - GATUNEK DUŻEGO GADA Z RODZINY ŻÓŁWIAKÓW, JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWYCH CHINACH I W WIETNAMIE, W 2008 ROKU POTWIERDZONO ISTNIENIE CZTERECH OSOBNIKÓW (TRZECH SAMCÓW I JEDNEJ SAMICY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁW JANGCY to:

żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) (na 10 lit.)ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI to:

żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁW JANGCY, RAFETUS SWINHOEI - GATUNEK DUŻEGO GADA Z RODZINY ŻÓŁWIAKÓW, JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWYCH CHINACH I W WIETNAMIE, W 2008 ROKU POTWIERDZONO ISTNIENIE CZTERECH OSOBNIKÓW (TRZECH SAMCÓW I JEDNEJ SAMICY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.570

DZIERZYK ZŁOTOPIERŚNY, SZCZECINIEC, LUSOTYTAN, KOSMATKA BLADA, JODŁA SZLACHETNA, CZOSNEK BULWIASTY, BRODEK SZYDŁOWATY, ASTER WYCINANY, BARCZATKA PUCHOWICA, NAWAGA, KLASA, KACZKA EDREDONOWA, PŁAZAKOKSZTAŁTNE, BETEL, TROGLOFIL, TULIPAN HAGERA, BUŁAWNIK, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, PETARKA, SIKORKA UBOGA, MODRZEW AMERYKAŃSKI, BUK, DZIÓBKOWIEC, KODA, CHWOSTKA BIAŁOSKRZYDŁA, SERAU JAPOŃSKI, BURZYK MAŁY, PRZESIĄKRA, SZKLARKA, KATASTER, MAH JONG, BIEGUS MAŁY, LISEK, CYKL KOSMICZNY, WIERTKA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, KREWETKA ZMIENNA, PŁASZCZENIEC, ASTARTA, BYLICA, OBIELA, TEORBAN, MYSZOSKOCZKI, ŻABA KRZYKLIWA, MADRYGAŁ, SICZ, GRUBODZIÓB, HARPAKTOGNAT, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, SOCJOEKONOMIKA, SZAROTA NISKA, KOŹLAK, DRYLING, KOSTRZEWA NADMORSKA, ZŁOTY GRZYB, MAJSTRA, BAŁWANICA, MIODOJAD DŁUGODZIOBY, BLESKOTKA, PINGWIN HUMBOLDTA, KOTYLOZAURY, PSTROKÓWKA NADOBNA, BAGNIK ZDROJOWY, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, SZCZUR DRZEWNY, HERPESWIRUS, JĘZYK CZARNOGÓRSKI, EKAPIERWIASTEK, PODKASAŁKA AMARANTOWA, KOALOWATE, GORAL DŁUGOOGONOWY, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, PIĘCIORNIK WIOSENNY, ZARODZIEC OWALNY, ROPUSZKA KRĄGŁOJĘZYCZNA, ŻYWORÓDKA TĘCZOWA, BŁOTNISZEK WEŁNISTY, KAKADU, PLURALIS, KRATNIK, GĄSKA, MIETLICA WĄSKOLIŚCIOWA, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, HUBA RZĘDOWA, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, DOBÓR KREWNIACZY, SKALNIK TĘPY, KOMEDIA GRECKA, PODCZYSZCZALNIA, BAEZ, KOLEPIOCEFAL, BURZYK BLADODZIOBY, PĄSOGŁÓWKA, BRZESZCZOTEK AZJATYCKI, KRÓTKOSZ NAMURNIKOWY, ELIPSOIDA OBROTOWA, DYZARTRIA, ISTNIENIE, TRÓJKĄT EULEROWSKI, DRZEWOŻEREK, ANTYLOPA DERBIEGO, KUSACZ KRESKOWANY, TRZMIEL PIRENEJSKI, JUGA, JAŁOWIEC ŁUSKOWATY, JAŁOWIEC SZTYWNY, KWAGGA, BOROWIK PONURY, ŻÓŁCIEŃ, PRZEZIERNIK MRÓWECZKA, ŚWISTAK ALASKAŃSKI, PLISZKA GÓRSKA, KROTON, FLASZOWIEC PURPUROWY, WIGONIA, BERGAMOTA, TEREBINT, PARNIK, KORMORAN MAŁY, DELFIN UZDECZKOWY, OWCA, ŻÓŁW, BER, MLECZ, SZENSI, DUTKOWIEC, KOCZKODAN BIAŁOWARGI, WUHU, LAJKONIK, TRANS, GRZEBIENIOWIEC, PAPUŻKA NIEROZŁĄCZKA, POŁYKACZ, POŁUDNIOWIEC, WRÓBEL RDZAWY, SUPRESJA, NEPOTYZM, MIĘKKOPIÓR, SŁOWIAŃSKI, NARCYZ ŁUSKOWATY, WĘŻOWIDŁA, UNDOROZAUR, GRZEBYK, POMOCNIK, ROPUCHA WODNA, ARRAU, PAŹDZIERNIK, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, ZAGAJ CZERWIOGUBNY, PŁONNIK JAŁOWCOWATY, POZIOMKA POSPOLITA, KOIKS ŁZY HIOBA, GRUSZKA ZIEMNA, KORMORAN PRZYLĄDKOWY, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, JELARANG, OMATNIK KULISTY, BILBIL ŻÓŁTAWY, ŚWIERK SCHRENKA, ROPUCHA PASKÓWKA, ZWINNIK OBRZEŻONY, PRZEWÓD WĄTROBOWY, ŚWISTUN ZWYCZAJNY, ROPUCHA ŻYWORODNA, ELEMENTARZ, WAWRZYN, JĘZYK TAMILSKI, PRZYCZYNA FORMALNA, IMPRESJONIZM, BILBIL ŻÓŁTOGARDŁY, KOLONISTA, STYL TOSKAŃSKI, ZAMIOKULKAS, PAŁKA, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, KURHANNIK, JĘZYK CZADYJSKI, SPŁASZCZKOWATE, NAWAŁNIK OBROŻNY, OGOŃCZA ARNAK, SADZANKA CESARSKA, AGAPANT, KRONOZAUR, SZYBOWNICA PÓŁNOCNA, NIPA, TARCZYK SREBRZYSTY, BEDŁKA FIOLETOWA, ŻUWINA, SZABLODZIOBEK, KURS, KLIMAT KONTYNENTALNY, KURAK, JASZCZURKOJAD DUŻY, MIETLICA KASTYLIJSKA, MARTWY SEZON, SZASTAZAUR, TRZMIELAK, DZIERZBIK CZERWONOGARDŁY, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, BILBIL ŻAŁOBNY, PROZAK, KORMORAN MODROGARDŁY, SCYNK KARŁOWATY, ZESPÓŁ KARTAGENERA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, BARCZATKOWATE, MIODOJAD UBOGI, KOSODRZEWINA, ŚWISTAK SYBERYJSKI, JASKINNICA SARDYŃSKA, KRUCZYNA JARZĘBATA, KALIA-LILIA ETIOPSKA, ŻÓŁWIK, HAPLOID, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, PĘDZLAK, AHISTORYCZNOŚĆ, TAZZY, STAGIRYTA, TRASZKA GÓRSKA, CZUBIK KORONIASTY, NU METAL, LANGUSTA, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, PARA UPORZĄDKOWANA, SEKWOJA, BŁYSZCZAK PYSZNY, SREBRZANKA ANDYJSKA, OLEJNIK GWINEJSKI, ROZKŁAD WEDŁUG WARTOŚCI OSOBLIWYCH, SAMOLUB, KUSACZ ANDYJSKI, TAMANDUA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, KACZKA SROKATA, MEWY, FULMAR ZWYCZAJNY, BOROWIEC WIELKI, GUZMANIA SZKARŁATNA, MODRZEW LUBARSKIEGO, OLCHA, NIEDŹWIEDZIÓWKA DWÓRKA, PORDZEWIACZ ŚLIWOWY, ŻYLAK, LIMETKA, SŁONKA, RETROGRADACJA, GOŁĄB, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, INSIMBI, PŁETWAL KARŁOWATY, RZODKIEWNIK POSPOLITY, OGOŃCZYK AKACJOWIEC, ANTURIUM ANDREGO, WIDLICA, PLATANA, LIAONING, PAPRYKA, LULO, GRINDWAL, BRZMIK, KAWON, ŚWISTAK SZARY, PŁOĆ KASPIJSKA, CZYKARA, GŁOWACZ PRĘGOPŁETWY, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, MILLÖCKER, JEDNOPARTYJNOŚĆ, GNU BIAŁOBRODE, KUKIELNIK WIELKI, CZERWOŃCZYK ZAMGLENIEC, DZIERZBIK BOJOWY, CZERWONIEC, KOZŁOWIEC, AUSTRIADAKTYL, SZCZERBIEC, DZIWOOK KRÓTKOBRODY, BYLICA BOŻE DRZEWKO, PROSO KRWISTE, BOROWIK MAŚLAK, PODSADKA, GŁOGOWNIK FRASERA, ANTA, WANGA ŻAŁOBNA, PRACZ, MOROSZKA, SOKOŁY, BLANK, JĘZYK KIPCZACKI, RENIFER, DESMAN PIRENEJSKI, WYMYK, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, ZWIĄZEK POLICYKLICZNY, FILEMON BLADY, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, WARZĘCHA KRÓLEWSKA, GATUNEK, ?WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.570 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁW JANGCY, RAFETUS SWINHOEI - GATUNEK DUŻEGO GADA Z RODZINY ŻÓŁWIAKÓW, JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWYCH CHINACH I W WIETNAMIE, W 2008 ROKU POTWIERDZONO ISTNIENIE CZTERECH OSOBNIKÓW (TRZECH SAMCÓW I JEDNEJ SAMICY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁW JANGCY, RAFETUS SWINHOEI - GATUNEK DUŻEGO GADA Z RODZINY ŻÓŁWIAKÓW, JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWYCH CHINACH I W WIETNAMIE, W 2008 ROKU POTWIERDZONO ISTNIENIE CZTERECH OSOBNIKÓW (TRZECH SAMCÓW I JEDNEJ SAMICY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁW JANGCY żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) (na 10 lit.)
ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁW JANGCY
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) (na 10 lit.).
ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) (na 18 lit.).

Oprócz ŻÓŁW JANGCY, RAFETUS SWINHOEI - GATUNEK DUŻEGO GADA Z RODZINY ŻÓŁWIAKÓW, JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWYCH CHINACH I W WIETNAMIE, W 2008 ROKU POTWIERDZONO ISTNIENIE CZTERECH OSOBNIKÓW (TRZECH SAMCÓW I JEDNEJ SAMICY) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ŻÓŁW JANGCY, RAFETUS SWINHOEI - GATUNEK DUŻEGO GADA Z RODZINY ŻÓŁWIAKÓW, JEDEN Z NAJBARDZIEJ ZAGROŻONYCH WYGINIĘCIEM; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWYCH CHINACH I W WIETNAMIE, W 2008 ROKU POTWIERDZONO ISTNIENIE CZTERECH OSOBNIKÓW (TRZECH SAMCÓW I JEDNEJ SAMICY). Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x