CIĘŻKA CZĄSTKA (BARION), ZAWIERAJĄCA PRZYNAJMNIEJ JEDEN KWARK DZIWNY (S) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPERON to:

ciężka cząstka (barion), zawierająca przynajmniej jeden kwark dziwny (s) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĘŻKA CZĄSTKA (BARION), ZAWIERAJĄCA PRZYNAJMNIEJ JEDEN KWARK DZIWNY (S)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.505

JODAN, AMALTHEA, MIKS, KLISZA FOTOGRAFICZNA, AKCJA ZWYKŁA, LUTERSTWO, JEDNOLATEK, DZWONEK, DIARIUSZ, JĘZYK HAUSA, SAOLA, DIPLOID, RAK KRAWIEC, MIĘSIEŃ LĘDŹWIOWY, WĘGIEL KAMIENNY, ZUCHELEK, LIMMU, ROZCIĄGNIK MCHUŚ, KOMPARYCJA, HUZAR RUDY, POSKOCZOWATE, POJAZD JEDNOŚLADOWY, PUDU PÓŁNOCNY, PSZCZOLINKI, FRONT ZOKLUDOWANY, ZĘBOWCE, TALAPOIN, BAKTERIA, SANMICHELI, SKAŁA BITUMICZNA, ROZSZCZEP POTYLICY, DIABEŁ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, WĄTEK, KONDENSACJA, KAGU, BOĆWINA, PĘCHERZYK, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, MANAT AZERSKI, KARBOKSYL, SMAKOŁYK, DORYCKI, MIĘSIEŃ POCHYŁY, HOMOFONIA, WODA TWARDA, HIMALIA, SOLANKA, MILL, ORANGUTAN BORNEAŃSKI, ALWALKERIA, BOŚNIACKI, SULFOBITUMINIAN AMONOWY, TRÓJKROK, SPAHISI, HEIFETZ, BLASZKOWIEC, BOHR, CESJA NALEŻNOŚCI, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, EFEKT WĄSKIEGO GARDŁA, OBJĘTOŚĆ SKOKOWA, BALAGHAT, MARTYROLOGIUM, EUPELYKOZAURY, TOLLER, GRA POJEDYNCZA, SWERCJA, MRÓWNIKOWATE, MAZOWIECKI, RHEA, DOKUMENTACJA TECHNICZNA, SKAŁA OSADOWA, BOSKA CZĄSTKA, KOKA, KARLIK MALUTKI, ODCINEK, RACJONAŁ, WIĄŚLOWATE, WODA LECZNICZA, JELEŃ BIAŁOWARGI, BŁONA FOTOGRAFICZNA, ROKIET CYPRYSOWATY, CZUWAK, POZIOM, FERMION CECHOWANIA, LEMIEUX, CIĘŻKA RĘKA, JĘZYK WU, SIATKOWIEC, RADIOZNACZNIK, TATLIN, HALOGENOALKAN, LITERNICTWO, UWAROW, GRADUAŁ, PUDU SZATANEK, MORFIZM, BROŃ CHEMICZNA, IMPRESJONIZM, DYSOCJACJA, SŁOWIAŃSKI, BENZYNA CIĘŻKA, MIRANDA, ŁAŃCUCH ODDECHOWY, JELARANG, CZARNA ROBOTA, OFFSET, UKŁAD DYSKRETNY, MORZE, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, BORN, PENICYLAMINA, ANANKE, LAUFER KRÓLEWSKI, ENCELADUS, SPEKULACJA, KAWALĄTEK, BACH, IMPREGNATOR, STUPA, PEJORATYW, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, NUMER, OWCA KANADYJSKA, JĘZYK PIDŻYNOWY, PIKOMETR, CZYNNOŚĆ PRAWNA, WIELOETATOWIEC, TAŚMA FILMOWA, WIÓR, GONDOLA, STAŁA LOGICZNA, NORNICA RUDA, NIXON, PRAGMATYKA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, PALISADA, RICHTER, GRAEFE, PAKIET, DANYSZ, TRUD, PASEK NARZĘDZI, MODRASZEK ARGUS, ELEMENT, UŁAMEK SEKUNDY, TABLICA, DZIAŁANIE PRAWNE, OKSOKWAS, SOCJOEKONOMIKA, ŁUK, AMPUŁA, CEZAR, ELARA, SZEREG POTĘGOWY, KREW ŻYLNA, INTERFEROMETR MICHELSONA, JANUS, SINGEL, BIEGUN, POTAŻ, BAZA NOCLEGOWA, DIONE, ŻÓŁW MADAGASKARSKI, TETHYS, KAMMERLADER, ERAZM, KUBICKI, DIONE, RAK SYGNAŁOWY, SKRĘTEK, WSPÓLNOŚĆ, MROCZEK PÓŹNY, ALDOHEKSOZA, TECZKA PERSONALNA, LICZBA MNOGA, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, CHAM, FOBOS, PATAS, ALMANACH, BORAS, MASCAGNI, ANALOG, HUMOR, POCIĄG, MAGENTA, NANOCZĄSTKA, MION, REALNA GOSPODARKA, GANG, OCZKO, LEWY RWACZ, HALOGENEK ALKILOWY, POTIOMKIN, NEREIDA, MRÓWKOŻEROWATE, CIĘŻKA NOGA, OCIEPKA, EUROPA, ZAPIS, POZYTRON, MENONITYZM, AWANS, EWANGELIARZ, MOMENCIK, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, ROPUCHY NOSATE, MIEDNICZKA NERKOWA, DUX, KARDYNAŁ, WÓŁ VU QUANG, WSPÓŁDŹWIĘK, RACHUNEK BANKOWY, KRAWATKA, BIAŁY KRUK, OSNUJA GWIAŹDZISTA, MÓRG, PREPARAT, BALZAK, EOLOMELODIKON, HABER, WIESŁAW, AMUNICJA JĄDROWA, KRASNOROSTY, NOSOROŻEC JAWAJSKI, SYNGIEL, UKŁAD PIASECKIEGO, ELEKTRON DODATNI, BACKLEY, TAGALOG, CIĘŻKA ARTYLERIA, ŚWIECA DYMNA, REGULACJA KASKADOWA, SINOPE, LORIN, JUTRZYNA, TRAGEDIA, MATTHEWS, JEDNOLATEK, ROZDWOJENIE JAŹNI, FLAGOWIEC, LEW TROCKI, GEN SPRZĘŻONY, EINSTEIN, BOCZNIAK, KLATCH, SEKWOJA, CZĄSTKA, FRONT CIEPŁY, JUDASZ ISKARIOTA, ISOHTIOL, CUSHING, SILMARIL, MIMAS, ŻÓŁW OLBRZYMI, STYL TOSKAŃSKI, KIESZONKA, GONIEC HETMAŃSKI, SKALA DIATONICZNA, DETAL, FOBOS, ODZIEMEK, IAPETUS, GONIATYT, MĘCZENNICA GRONIASTA, RZYMSKI, DYLATACJA CZASU, SCYNK KARŁOWATY, PARKER, GWIAZDKA, WŁADYSŁAW REYMONT, BOUGUER, GIGAPARSEK, UMBRIEL, LICZBA POJEDYNCZA, MASA CIĘŻKA, TAKSON POLITYPOWY, WÓDKA, WŁOSKI, GORĄCE KRZESŁA, KANGUR OLBRZYMI, JOGA, KOLORYSTYKA, PĘCHERZ, CHWILECZKA, BRYKA, ŻÓŁWIAK SZANGHAJSKI, LINIA GEODEZYJNA, SAKSONIA, HIPERON, KWAS TLENOWY, CZĄSTKA, STRZAŁKA, YZERMAN, KAJMAN SCHNEIDERA, HIPERION, ?CYTOSTOM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.505 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĘŻKA CZĄSTKA (BARION), ZAWIERAJĄCA PRZYNAJMNIEJ JEDEN KWARK DZIWNY (S) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĘŻKA CZĄSTKA (BARION), ZAWIERAJĄCA PRZYNAJMNIEJ JEDEN KWARK DZIWNY (S)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPERON ciężka cząstka (barion), zawierająca przynajmniej jeden kwark dziwny (s) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPERON
ciężka cząstka (barion), zawierająca przynajmniej jeden kwark dziwny (s) (na 7 lit.).

Oprócz CIĘŻKA CZĄSTKA (BARION), ZAWIERAJĄCA PRZYNAJMNIEJ JEDEN KWARK DZIWNY (S) sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CIĘŻKA CZĄSTKA (BARION), ZAWIERAJĄCA PRZYNAJMNIEJ JEDEN KWARK DZIWNY (S). Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x