SZEREG FORM FLEKSYJNYCH (PRZYPADKÓW W DEKLINACJI I OSÓB W KONIUGACJI), OZNACZAJĄCYCH JEDEN PRZEDMIOT BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO JEDNOSTKA, GATUNEK CZY ZBIOROWOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LICZBA POJEDYNCZA to:

szereg form fleksyjnych (przypadków w deklinacji i osób w koniugacji), oznaczających jeden przedmiot bez względu na to, czy jest to jednostka, gatunek czy zbiorowość (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZEREG FORM FLEKSYJNYCH (PRZYPADKÓW W DEKLINACJI I OSÓB W KONIUGACJI), OZNACZAJĄCYCH JEDEN PRZEDMIOT BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO JEDNOSTKA, GATUNEK CZY ZBIOROWOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.509

CIAMAJDOWATOŚĆ, DENDRODOA, ŚRUBA, NERW ŁOKCIOWY, ROZTWÓR KOLOIDALNY, BARSZCZ SOSNOWSKIEGO, KIANG, ORE, KAJMAN KARŁOWATY, KAZUISTA, JEŻ INDYJSKI, PASEK, PRZYCZYNA SPRAWCZA, SZAROWIPTERYKS, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, MAKARON, GEOGRAFIA, KAPUCYNKA OLIWKOWA, KOSARZ ŚCIENNY, PIERŚCIENICA NADRZEWKA, KOB ŚNIADY, NIBYROKIET SKALNY, DRAGA, STERADIAN, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, DZIAŁ OSOBOWY, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, SOSNA DALMATYŃSKA, FILEMONEK MARMURKOWY, LICZBA AUTOMORFICZNA, DZIWOOK OZDOBNY, PRĘDKOŚĆ OBROTOWA, KOLONIA, SYRENY, TRÓJLIST FALISTY, KSOBNOŚĆ, SUSEŁ RICHARDSONA, HALIBUT NIEBIESKI, SKALNICZEK SIWY, ART DECO, ARMEKT, OSTOJA, ŻUBRÓWKA, KOCANKA WSPANIAŁA, BYLICA PONTYJSKA, PIANKA POLIURETANOWA, KACZKA DZIENNIKARSKA, TRZYKROTKA SOMALIJSKA, UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, DEGRESJA PODATKOWA, JAŁOWIEC ROZESŁANY, GRA SINGLOWA, WYMIOTNICA PRAWDZIWA, TAKT, OGORZAŁKA, LEMING LEŚNY, LISIURKA, LEDA, PŁOTKA, DZIECINNOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, ŻABA DALMATYŃSKA, BIAŁUCHA, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, FIDŻIJKA OGNISTOBRZUCHA, SONDA, PETREL BRUNATNY, RYNEK WTÓRNY, CYRANECZKA ANDYJSKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, NANOGRAM, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, TRÓJLIST WSTYDLIWY, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, MARTWY PRZEPIS, BITWA, NIEŁAZEK BRUNATNY, MYJKA, MROK, HERBATA BIAŁA, ZABAWA, WIRTUOZERIA, KATASTROFALNOŚĆ, DELFIN BUTLONOSY, KONKURS, KORMORAN OKULAROWY, SERIA, PRZEKAZ, FLOREN AUSTRIACKI, KOLOR, KLIMAT STEPOWY, UŁUS, KĄT PEŁNY, TONIN, GRZEBIENICA NAJEŻONA, ZYSK INFLACYJNY, GEKON ULIKOWSKIEGO, PIEPRZ GWINEJSKI, WGŁĘBKA WĄSKOPŁATKOWA, MACA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, GÓRALKI, KABEL, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, OSTROLOT BIAŁOGARDŁY, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, GAŁĘZIAK, SINIAK, WORKOLOT KARŁOWATY, KARAMBOLA, JEDNOŚĆ, ZNACZENIE, MIEDZIOWIEC, ATMOSFERA NORMALNA, MIŁKA OWŁOSIONA, APARAT, ARTYKUŁ HASŁOWY, GRIS, KANTAROWCZYK MAŁY, REGRESJA LOGISTYCZNA, PIANO, ZACNOŚĆ, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, PODKASAŁKA PUSTYNNA, FILM HISTORYCZNY, WSTĘŻNIAKI, WIECHLINA MOLINERIEGO, STEPNIARKA OCZKOWANA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, CZARNY MAKAK CZUBATY, AKT PŁCIOWY, PSIARKA, GETRY, SITNIK, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, MEGAFLOPS, RODZAJ NIJAKI, POTAJEMNOŚĆ, CYRANKA SYBERYJSKA, JAŚMINOWIEC BALDASZKOWY, TAMARYND, DAKTYLOGRAFIA, OBERON, WIDŁOZĄB CIEMNY, GRZYB ZAJĄCOWY, MIKST, HETEROATOM, WYJEC CZARNY, KANCZYL MALAJSKI, PETTY, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTOPASY, MAFIA PALIWOWA, JURNOŚĆ, LEONARD, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, PĘD, KILOPOND, WARTOŚĆ, KUSACZ BIAŁOBRZUCHY, ZAGADKA, TOY, WSPÓŁRZĘDNA, IDIOFON, CAL KWADRATOWY, POCIĄG EKSPRESOWY, PŁONNIKOWATE, DOMINATOR, PALNIK, ŚLIWA MORELA, AMALGAMAT, PRODUKCJA, MIERNIK CYFROWY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, PIEPRZ SZYPUŁKOWY, PRZECINKOWIEC, WIDELEC, OCZKO, KOMÓRECZKA, TEKS, KREACJA PIENIĄDZA, CYRKUŁ, BORZEŚLAD BIAŁAWY, POZAMUZYCZNOŚĆ, HALO, NIKCZEMNOŚĆ, OCZERET KALMUSA, ZŁOTÓWA, WIERZBA ENERGETYCZNA, DUPERELA, TĘPOLISTKA JĘZYKOWATA, LAMBERT, HYDROFIL, PRZYROSTEK, CHWOŚCIK BURAKOWY, REIFIKACJA, ACENA DROBNOKWIATOWA, BRAT, TECHNOKRATA, CIS WALLICHA, KORMORAN SKALNY, PB, NATARCZYWOŚĆ, NAJDUCH, DELFIN LA PLATY, JĘZYK GYYZ, IRIANKA MAŁA, ZBOCZENIEC, CENTRALNE OGRZEWANIE, MERZYK KROPKOWANY, IPEAK, PIERWSZEŃSTWO, PRZEZIERNIK OLCHOWIEC, OWSICA PSTRA, BARIA, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, KOT, NOSICIEL, TEJU Z CHILE, NIEJAWNOŚĆ, NADKRWISTOŚĆ, TUSZ, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, METALOPROTEINA, OPIEKA PALIATYWNA, CIEMIENIEC KĘDZIERZAWNY, WIELKOŚĆ SKALARNA, ODMIENNOŚĆ, COPYPASTA, MAMLAS, ASPARAGUS, SZCZEBIOTLIWOŚĆ, NOCÓWKA PUSTYNNA, SANTOLINA ZIELONA, ŚMIESZKA, KOLEŃ KEWACZO, KARLIK DROBNY, STĘŻENIE MOLOWE, GADACZ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ŚLEPY ZAUŁEK, LIŚCIOŁAZ DWUBARWNY, LUGIER, TRANSPOZYCJA, STOKŁOSA ZMIENIONA, DWÓJKA, PROMOCJA, PTASZNIK PIĘKNY, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, REFLEKTOR, MIĘKKI ENTER, BRĄZACZEK AMETYSTOWY, PINGWIN MAGELLAŃSKI, PRAWO HOOKE’A, RAK SZWEDZKI, KONFIGURACJA, KORMORAN INDYJSKI, KONTRMANIFESTACJA, WOLUMEN OBROTU, WĄTŁOŚĆ, AKROCYJANOZA, BŁĘKITNICZEK CZERWONONOGI, KRAJ, LATIMERIA, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, TARANTULA UKRAIŃSKA, FREZJA MIESZAŃCOWA, BOCZEK, OBJĘTOŚĆ, PIKA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, MAŁOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, OTWARTOŚĆ, MRÓWCZYNKA, BIEGUS MAŁY, PRZEWROTNIK, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, BAŻANCIAK, ŚWIERK SYBERYJSKI, PSTRĄŻENICA MARMURKOWANA, PELOTA, GROOMING, MIASTO WOJEWÓDZKIE, PRAKTYCZNOŚĆ, GAZELA PRZEWALSKIEGO, CZUBODRWAL, BARIERA JĄDROWA, LEMUR CZERWONOBRZUCHY, LOOP, PIĘKNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, MIAŁ, KROWIENIEC, ZWINNIK COSTELLO, ?SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.509 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SZEREG FORM FLEKSYJNYCH (PRZYPADKÓW W DEKLINACJI I OSÓB W KONIUGACJI), OZNACZAJĄCYCH JEDEN PRZEDMIOT BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO JEDNOSTKA, GATUNEK CZY ZBIOROWOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZEREG FORM FLEKSYJNYCH (PRZYPADKÓW W DEKLINACJI I OSÓB W KONIUGACJI), OZNACZAJĄCYCH JEDEN PRZEDMIOT BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO JEDNOSTKA, GATUNEK CZY ZBIOROWOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LICZBA POJEDYNCZA szereg form fleksyjnych (przypadków w deklinacji i osób w koniugacji), oznaczających jeden przedmiot bez względu na to, czy jest to jednostka, gatunek czy zbiorowość (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LICZBA POJEDYNCZA
szereg form fleksyjnych (przypadków w deklinacji i osób w koniugacji), oznaczających jeden przedmiot bez względu na to, czy jest to jednostka, gatunek czy zbiorowość (na 16 lit.).

Oprócz SZEREG FORM FLEKSYJNYCH (PRZYPADKÓW W DEKLINACJI I OSÓB W KONIUGACJI), OZNACZAJĄCYCH JEDEN PRZEDMIOT BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO JEDNOSTKA, GATUNEK CZY ZBIOROWOŚĆ sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SZEREG FORM FLEKSYJNYCH (PRZYPADKÓW W DEKLINACJI I OSÓB W KONIUGACJI), OZNACZAJĄCYCH JEDEN PRZEDMIOT BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY JEST TO JEDNOSTKA, GATUNEK CZY ZBIOROWOŚĆ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast