DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DERYWAT TRANSPOZYCYJNY to:

derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.255

KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, NAPRĘŻACZ, PODNIEBIENIE MIĘKKIE, KAJMAN OKULAROWY, SERUM, TYP TURAŃSKI, ETOLOGIA, PALEOKLIMATOLOG, MĘKI TANTALA, DOMINIUM, DAWCA, ZBOCZENIEC, TRYSKAWKA, HOMOSEKSUALIZM, SMOKING, POCIĄG SZPITALNY, WYKROCZENIE SKARBOWE, ROZBIÓR, CHOPIN, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, TARAS, MGŁA WYKŁADNICZA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, KLUCZ KODOWY, OGNISKO MAGMOWE, MONTESKIUSZ, DRYBLER, CIEŃ, CYSTOLIT, OŚMIOZGŁOSKOWIEC, KANTAR, WYWIETRZNIK, STREFA CZASOWA, KĄPIEL, GONDOLA, NUDYSTA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, MORENA POWIERZCHNIOWA, LICZEBNIK GŁÓWNY, CHOMIK DŁUGOOGONOWY, OPRYSZCZKA POSPOLITA, WOLNA AMERYKANKA, BIEDOTA, KOLEJKA METRA, AUTSAJDER, KOŁOWROTEK, CARILLON, PRZELEW TRANSGRANICZNY, HEPTAPTYK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, RECYTATYW, ZADRAPNIĘCIE, PRZYGASZENIE, FILOLOGIA SERBSKA, KONFORMER, ESTEMMENOZUCH, MONSTRUM, FANDANGO, PRZYKRYCIE, KRAJOBRAZ, HARMONIA, SUŁTANIT, TEREN ZIELONY, WIETRZENIE FIZYCZNE, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, POZIOM, KRATA, FASZYSTA, ŁOPATECZKA, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, REZERWACJA, DNA MOCZANOWA, KAMERTON GWIZDKOWY, STAROLUTERANIZM, SKRZYDŁO, HORMON STERYDOWY, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, ZNAK PRZESTANKOWY, PEŁNIA, IZBA ADWOKACKA, ŁAPA, NORMALNOŚĆ, BIZNESIK, SZPARNICOWCE, SUCHOWIEJ, WRZECIENNIK, MATKA BOSKA GROMNICZNA, JENOZIERO, GAPOWICZ, TOŃ, CUDACTWO, GRUPA ABELOWA, PŁUG TALERZOWY, OKRES ZALICZALNY, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, KLASA ŚREDNIA, TASZCZYN PSZCZELI, PROLEK, NIEDOJDA, POSZLAKA, MŁODZIK STARSZY, FOTOGENICZNOŚĆ, CYKL MIESIĘCZNY, PLEUSTOFIT, WODA-WODA, CECHOWNIA, TOPSPIN, MOSH, DWUSTUMETROWIEC, ZACHWALACZ, ŚWIATOWOŚĆ, POWSTANIE WARSZAWSKIE, MORDOKLEJKA, JANDA, POLĘDWICA, RYGIEL, ROŚLINA FIKCYJNA, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, HOMEOPATIA, LEMNID, ODWSZAWIANIE, TROLEJBUS, CZYSTOŚĆ, ŁĘKOTKA, GROOMING, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KRAN, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, EWALUACJA EX-ANTE, DŻOLER, OSMOZA, KARUZEL, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, KATECHEZA, ANALIZA KOSZTÓW, MECENAS, WYWROTKA, BIJATYKA, NEUROBLASTOMA, OKLUZJA, KUSICIEL, MARKETING PARTNERSKI, METODOLOGIA, PRAZYNOFITY, OBSYPISKO, SUPERNOWA TYPU IB, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, LAWINA GRUZOWA, CHIRURGIA GASTROENTEROLOGICZNA, AWANGARDYZM, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, PRAWO MOORE'A, OPĘTANIEC, GOTYK WENECKI, DIALIZOTERAPIA, BANK CENTRALNY, PODATEK BASENOWY, IMMUNOONKOLOGIA, NASKÓREK, ODLEWACZ, NAWÓJ, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, FRYGIJCZYCY, UKŁAD KIEROWNICZY, BUŁAT, MORESKA, DWUNASTKA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, KWAKIER, WCIĄGARKA, WYNIOSŁOŚĆ, ARMIA ZACIĘŻNA, GERMAŃSKI, KREWETKA BAŁTYCKA, WŁAZ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, JĄDRO, ŚWISTAK KANADYJSKI, GWIAZDA, PONCZÓWKA, PÓŁKRUCHE CIASTO, POLIGAMICZNOŚĆ, BOOROOLA, RAUT, JĘZYK BERTA, ZINJANTROP, MIKOŁAJÓW, POKUSA, FILOLOGIA ROSYJSKA, GLOSA, PIĘTRO, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, GEOBOTANIKA, ŚMIAŁOŚĆ, KOŁODZIEJ, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, PIES LEGAWY, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, ANTYIMPERIALISTA, STREFA UNIKANIA, REGRESJA PROBITOWA, PROCEK, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, BODZIEC PROGOWY, BĄBEL, WYDRA, OŚ OPTYCZNA, SKARB PAŃSTWA, KARTUSZ, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, LEGENDA HERBOWA, APORT, OKOCENIE SIĘ, TYROMANCJA, NIZIOŁEK, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, POLE STACJONARNE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, CYKL GOSPODARCZY, PLIK KONFIGURACYJNY, NIEOPATRZNOŚĆ, PROTETYKA, FAETON, SKLEPIENIE BECZKOWE, ASTROSPEKTROSKOPIA, CYNKOGRAFIA, OPUSZCZENIE, PROFESOR, RADIACJA ADAPTATYWNA, IRRADIACJA, STARY MALUTKI, SUTERYNA, BRODAWKA SUTKOWA, MOTYLEK, UCHAL, JAPOŃSKI, MŁODZIEŻÓWA, GAZIARZ, KOZA ŚRUBOROGA, KAMIEŃ KOTŁOWY, CEFEIDY, WOLUNTARYZM, STÓŁ, WODA PO KISIELU, DEPTAK, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, BITKA, WKŁADKA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, MENNICA, STYL MANUELIŃSKI, BIBUŁKARKA, GRĄD SUBATLANTYCKI, DYWESTYCJA, POLOWACZ, CYKL WYDAWNICZY, DROGA RZYMSKA, MIGRACJA PLANETARNA, WEKTOR SWOBODNY, SŁUGA BOŻA, KURDUPLOWATOŚĆ, SECESJONISTA, SKALNIAK KARŁOWATY, UŁAMEK PROSTY, KORYTO, PODUSZKA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, WARSTWA EUFOTYCZNA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SAMOLOT NADDŹWIĘKOWY, RYBY, STYKÓWKA, ROSZCZENIOWOŚĆ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ATAK, SELEKCJONER, ĆAKRAM, PÓŁNOCNY ZACHÓD, KIR, JASION, ABBA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, TEUTOŃSKI, DEIKSA, PORĘCZE, GRUNGE, HANDLARZ, CHONDRYT, MARCELIN, BŁĄD ATRYBUCJI, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, NAKŁADKA, CHOROBA KUFSA, ?TRAPER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.255 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DERYWAT TRANSPOZYCYJNY derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DERYWAT TRANSPOZYCYJNY
derywat, który opiera się na zmianie części mowy, do której przynależy dane słowo, bez zmiany jego znaczenia (na 21 lit.).

Oprócz DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DERYWAT, KTÓRY OPIERA SIĘ NA ZMIANIE CZĘŚCI MOWY, DO KTÓREJ PRZYNALEŻY DANE SŁOWO, BEZ ZMIANY JEGO ZNACZENIA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x