NIEWIELKA GRUPA PAPROCI CECHUJĄCA SIĘ RÓŻNOZARODNIKOWOŚCIĄ - WYKSZTAŁCANIEM MIKROSPOR I MAKROSPOR, W KONSEKWENCJI TEŻ DWUPIENNYCH GAMETOFITÓW; WŁĄCZANE SĄ DO SZTUCZNEJ GRUPY (NIEPOWIĄZANEJ FILOGENETYCZNIE) PAPROTNIKÓW RÓŻNOZARODNIKOWYCH (HETEROSPORAE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE to:

niewielka grupa paproci cechująca się różnozarodnikowością - wykształcaniem mikrospor i makrospor, w konsekwencji też dwupiennych gametofitów; włączane są do sztucznej grupy (niepowiązanej filogenetycznie) paprotników różnozarodnikowych (heterosporae) (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEWIELKA GRUPA PAPROCI CECHUJĄCA SIĘ RÓŻNOZARODNIKOWOŚCIĄ - WYKSZTAŁCANIEM MIKROSPOR I MAKROSPOR, W KONSEKWENCJI TEŻ DWUPIENNYCH GAMETOFITÓW; WŁĄCZANE SĄ DO SZTUCZNEJ GRUPY (NIEPOWIĄZANEJ FILOGENETYCZNIE) PAPROTNIKÓW RÓŻNOZARODNIKOWYCH (HETEROSPORAE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.767

BIZNESMENKA, ELIMINACJE, FAHRENHEIT, LEMNID, PRZEWIĄZKA, WAPIEŃ MUSZLOWY, RYT, KUŹNIA, REGENT, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, PALEOTERIOLOGIA, PORTRET, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, UNIŻONOŚĆ, BLASZKA SITOWA, JĘZYKI AŁTAJSKIE, ZATRZYMANIE SIĘ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, CZAKRAM, KUBECZEK, SEITAN, RACHUNEK CAŁKOWY, WIECZORÓWKA, ERA EOFITYCZNA, BAR, KLUSECZKI, SIATKA, KORPUS, OBSUWA, PURYNA, AMEN, PRAWO PIĘŚCI, SKALIRZĘS, RESTAURATOR, WIRUSY SSDNA, KAJMAN KROKODYLOWY, NOOB, ETOLOGIA, DZIURAWY WOREK, PARA, KARALNOŚĆ, OSTRONÓG, KLERK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, BOHATER, FIKCJA LITERACKA, ROZNOSICIEL, EKSHIBICJONISTKA, GRUCZOŁ ŁZOWY, KWAS ASPARAGINOWY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, KLEJONKA, SKÓRNICTWO, CYSTA BAKERA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, DOMINIUM, MAŁORUSKI, GRABBE, KRAKUSKA, BIEGŁOŚĆ, INTROJEKCJA, PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA, JĘZYK FARERSKI, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ŚLIZGAWKA, SŁÓWKO, MORZE CZARNE, TEREN, GWARANCJA, ZASTĘP, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, KUC BASKIJSKI, BETONOWE BUTY, BUDKA LĘGOWA, PLATYNOWIEC, BIBLISTYKA, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, GŁUPTAK, LANTANOWIEC, WYCZYSTKA, WOLNY, SYJON, BORECZNIKOWATE, PAJACYK, POMYŁKA, UTYLITARYZM, KROCHMAL, WIOŚLARKI, PERFORACJA, METODOLOGIA, RYNEK TERMINOWY, OSAD, MITOSPOROWE, ŚWIĘTOKUPCA, JĘZYK, EMALIA, ZAKAZ STADIONOWY, KREOLKA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, MARUDA, OCIUPINA, PIERSI, KLOMIFEN, OTWARCIE DUSZY, CHOROBA GAMSTORP, ANAMORFOZA, ŻUŻEL, KOMUNIA, ŚPIEW, SZTAB SZKOLENIOWY, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, AWANGARDA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, BADANIE JAKOŚCIOWE, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, NAUKI KOGNITYWNE, MŁOTNIK, CEWA, WOW, DIAGNOZA, PSYCHOHIGIENA, PRZEPRAWA, KOBYŁA, WYRĄB, MAPA SZTABOWA, PSAMMON, ŁĘG JESIONOWY, TERGAL, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, MARABUT, LĄG, JĄDRO ŚLIMAKOWE, CZYNNIK WYTWÓRCZY, DZIAŁ OSOBOWY, KŁOPOTANIE SIĘ, KROTOCHWILA, PŁYN NASIENNY, FIZJOPATOLOGIA, LODOWIEC DOLINNY, POWTÓRZENIE, REJTERADA, SŁONIOWATOŚĆ, OBRONA SŁOWIAŃSKA, PIKOMETR, WORECZEK, PERILLA ZWYCZAJNA, KWAS GLUKURONOWY, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, AMYLOFAGIA, PARTIA SZKOCKA, GALICJA, UBOŻENIE, UKŁAD CIAŁA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, UCZEŃ, AFRYKANISTYKA, STĘP, INFORMATYKA MEDYCZNA, JAZZ, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, DARŃ, WINA, RZEŚKOŚĆ, LIPODYSTROFIA, RZUT WOLNY, HUBA, ARYTMETYKA, LITEWSKI, JĘZYKI LAPOŃSKIE, LIGOWIEC, WALIJSKI, REFREN, PŁYTKI TALERZ, BUDDA, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, ADRES INTERNETOWY, SADYSTA, RADZISTA, BUKIECIARZ, OTWÓR WYLOTOWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, WYKRZTUSZANIE, SZUMOWINA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, KORYNCKA, KOPIOWANIE, ANTYNOMIA, LORETANKA, PUSTAK, WIĆ ROŚLINNA, JĘZYK GALICYJSKI, BODZIEC BEZWARUNKOWY, CYTADELA, PM, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, OŚLA CZAPKA, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, SROGOŚĆ, ŚLIWKA, DELIRIANT, TRZMIELOJAD, ASOCJACJA GWIAZD, STROIK PODWÓJNY, KONTUR, NIEPUNKTUALNOŚĆ, ZBIÓR, MASZT, BRYZA, KWAS DICHROMOWY, NAPAD, STILBIT, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, FOKSTERIER, KAJMAN OKULAROWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, PASZTUN, KALANDER, PASAŻ, MENISK, DZIENNIK, KANGNAZAUR, WYRAJ, SZABAŚNIK, POWIEŚĆ CYKLICZNA, TUTORIAL, WIELOCUKIER, HAJDUK, URETAN, SELENOGRAFIA, MARMURKOWANIE, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, ATAK, PROMIENNIK, DĘTKA, OSIEMDZIESIĄTKA, RURALISTYKA, KAMORA, NATURALIZACJA, POMOC, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, ORGIA, BONITAZAURA, CEWKA, RYGORYSTKA, DWA ŚWIATY, DNI STUDENTA, BIBIMBAP, BŁONA PŁYWNA, PRZYGOTOWALNIA, RUDERA, PAMPA, SYRENA ALARMOWA, ZAPALNOŚĆ, FOREMKA, PROCES FIZJOLOGICZNY, WYRAŻENIE, SIŁA, IZOENZYM, SALA, PIEC TYGLOWY, CHARLESTON, GRAF, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, MILICJA, FRAZA, NOC ASTRONOMICZNA, KSIĘŻA, ABSURD NAZWOWY, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, TREPANGOWCE, HIMALAJE, METAL ALKALICZNY, BUJANIE, KOŃ ARDEŃSKI, KRATKA VICHY, PINGWIN PAPUA, WIETNICA, PLASTYKA, TARSKI, ZBIEG, ŻÓŁTLICA, CHRUPKOŚĆ, GŁOGOWIEC, AGRESOR, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, REFLEKTOR, CYKL MENSTRUACYJNY, SIEWECZKA, ZABAWKA, UPARTOŚĆ, ZUBOŻANIE, FONIATRIA, PASCHA, SILEZAURYDY, REWERENCJA, FALKONKA, TECHNIKA ANALOGOWA, GRUPA ACYLOWA, ?ZWIAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.767 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEWIELKA GRUPA PAPROCI CECHUJĄCA SIĘ RÓŻNOZARODNIKOWOŚCIĄ - WYKSZTAŁCANIEM MIKROSPOR I MAKROSPOR, W KONSEKWENCJI TEŻ DWUPIENNYCH GAMETOFITÓW; WŁĄCZANE SĄ DO SZTUCZNEJ GRUPY (NIEPOWIĄZANEJ FILOGENETYCZNIE) PAPROTNIKÓW RÓŻNOZARODNIKOWYCH (HETEROSPORAE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEWIELKA GRUPA PAPROCI CECHUJĄCA SIĘ RÓŻNOZARODNIKOWOŚCIĄ - WYKSZTAŁCANIEM MIKROSPOR I MAKROSPOR, W KONSEKWENCJI TEŻ DWUPIENNYCH GAMETOFITÓW; WŁĄCZANE SĄ DO SZTUCZNEJ GRUPY (NIEPOWIĄZANEJ FILOGENETYCZNIE) PAPROTNIKÓW RÓŻNOZARODNIKOWYCH (HETEROSPORAE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE niewielka grupa paproci cechująca się różnozarodnikowością - wykształcaniem mikrospor i makrospor, w konsekwencji też dwupiennych gametofitów; włączane są do sztucznej grupy (niepowiązanej filogenetycznie) paprotników różnozarodnikowych (heterosporae) (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE
niewielka grupa paproci cechująca się różnozarodnikowością - wykształcaniem mikrospor i makrospor, w konsekwencji też dwupiennych gametofitów; włączane są do sztucznej grupy (niepowiązanej filogenetycznie) paprotników różnozarodnikowych (heterosporae) (na 24 lit.).

Oprócz NIEWIELKA GRUPA PAPROCI CECHUJĄCA SIĘ RÓŻNOZARODNIKOWOŚCIĄ - WYKSZTAŁCANIEM MIKROSPOR I MAKROSPOR, W KONSEKWENCJI TEŻ DWUPIENNYCH GAMETOFITÓW; WŁĄCZANE SĄ DO SZTUCZNEJ GRUPY (NIEPOWIĄZANEJ FILOGENETYCZNIE) PAPROTNIKÓW RÓŻNOZARODNIKOWYCH (HETEROSPORAE) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - NIEWIELKA GRUPA PAPROCI CECHUJĄCA SIĘ RÓŻNOZARODNIKOWOŚCIĄ - WYKSZTAŁCANIEM MIKROSPOR I MAKROSPOR, W KONSEKWENCJI TEŻ DWUPIENNYCH GAMETOFITÓW; WŁĄCZANE SĄ DO SZTUCZNEJ GRUPY (NIEPOWIĄZANEJ FILOGENETYCZNIE) PAPROTNIKÓW RÓŻNOZARODNIKOWYCH (HETEROSPORAE). Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x