STATEK KOSMICZNY PORUSZAJĄCY SIĘ PO ORBICIE WOKÓŁ CIAŁA NIEBIESKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZTUCZNY SATELITA to:

statek kosmiczny poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STATEK KOSMICZNY PORUSZAJĄCY SIĘ PO ORBICIE WOKÓŁ CIAŁA NIEBIESKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.419

WĘZEŁ, DRAPIEŻCA, PĘCINA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, PINGWIN BIAŁOOKI, KORPUS, PRZEWODZIK, TLENEK ŻELAZOWY, LABORANT, LINIA PODSTAWOWA, NIMFA, ŻYWIENIE, CEMENTOWE BUTY, BUTNOŚĆ, PRZYDAŚ, KRYPTODEPRESJA, NIEUCHWYTNOŚĆ, FILM NOIR, BLANKOWANIE, EFEKT JOJO, HENOCHIAŃSKI, KIESZEŃ, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, KRÓTKI WZROK, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ŚNIEG, CYBERNETYZACJA, SZTUKA DEKORACYJNA, ŁADOWNIA PUBLICZNA, JUMPER, FLETNIA, KUPLER, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, BABRAŁA, PIES RODZINNY, ODKRYTY ATAK, CZOPUCH, ŚWIATŁO ZIELONE, KOMÓRKA MATECZNA, HEMOROID, OBRĘB EWIDENCYJNY, KOSMOLOT, MIEDZIOWNIK, ALLEL RECESYWNY, CHOROBA BOSTOŃSKA, ANTENA REFLEKTOROWA, BEZSTRONNOŚĆ, SPAWALNIK, AEROFOBIA, MINERAŁ, KRĘG OBROTOWY, PRZEŚMIEWKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, NACIEK, PIEC WAPIENNY, JASZCZUR, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, CIARKI, WATA CELULOZOWA, JAWNOGRZESZNICA, TYTANIAN, PIGWA POSPOLITA, GRA RÓŻNICZKOWA, EGZOTYK, JĘZYK PRASEMICKI, EPOKA KAMIENIA, MAGNI, PRZYGOTOWALNIA, ŁOŻYSKO, MENADA, ANATOMIA ROZWOJOWA, KABEL, TARYFA ULGOWA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, POLIP, ŁYDKA, BULIONER, ZŁOŚLIWOŚĆ, JARSTWO, WIELKOGŁOWOWATE, SEZON REGULARNY, POSTĘPACTWO, KRAWAT, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, TUNIKA, ZATRZYMANIE SIĘ, WOREK, TREPY, PILNOWACZ, DOMINACJA CAŁKOWITA, LIGA, ADMINISTRACJA SKARBOWA, METODA OBJAWOWO-TERMICZNA, RÓWNIANKA, NASIENNIK, SKARYFIKACJA, GRAFIKA, ŁĘG OLSZOWY, WYWÓZKA, MYJKA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ŚRODEK TRWAŁY, PATRYCJAT, PARASZKA, ZAPASY, CHEMIA, UKRES, AKTYWISTA, KONSONANS, ŚWINIA CELEBESKA, CHMURA KŁĘBIASTA, URANOZAUR, CYGAŃSKIE DZIECKO, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, MIECZ OBROTOWY, LINIA TRAMWAJOWA, ŁAŻENIE, TREND HORYZONTALNY, MASALA DOSA, ANATOMIA KLINICZNA, CHIROPTEROLOGIA, UDAR MÓZGOWY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, BLEJTRAM, SZYK TOROWY, ODNÓŻA, CZUBATKA, NORMANDZKI, FUNT GIBRALTARSKI, PĘPEK ŚWIATA, DEBIUT ZAMKNIĘTY, POŚCIELÓWA, TRIADA CARNEYA, MAIL, CZERSKA, MASKARADA, INTERGLACJAŁ, CZERWONE, SYNKOPA, KONTAKCIK, SPACJA, WAŻNIAK, CZYSZCZARNIA, KARTA MOBILIZACYJNA, MORESKA, RYNEK HURTOWY, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, ZYGMUNTÓWKA, KANCONETA, AEROZOL BIOLOGICZNY, ARAB, ESKIMOSEK, BEZAN, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, DEONTOLOGIA WETERYNARYJNA, EURYTMIA, GOŁĘBIĄTKO, TRZMIEL DRZEWNY, CNOTA, TOPIEL, OKRES PÓŁTRWANIA, ŻÓŁTLICZKA, MOSKWICZ, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, OLEJOWIEC, WROTKARSTWO FIGUROWE, COCKTAIL, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, FESTON, PUPA, KOŁNIERZ SZALOWY, SŁOWACKI, ADHEZJA, TUŃCZYKOWIEC, ISLAMISTA, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, COOL JAZZ, ELEWACJA, FOTOWOLTAIKA, NAWIJACZ, WSTRZYMANIE, WARIACJA, PROZODIA, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, NIEBOGA, NEUROGERIATRIA, OZONOSFERA, HYDROFON, KOGUT GALIJSKI, BARCIAK, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, GEMINIDY, STARAJĄCY SIĘ, PINGWIN RÓWNIKOWY, PIERWSZY PLAN, SZCZUR POLINEZYJSKI, DELIKATNOŚĆ, SATYRYCZNOŚĆ, WAŁKARZ, KRĘG SZCZYTOWY, GRAFA, ŻAKINADA, MSZAKI, RESZTKA, STARA MALEŃKA, WIKTYMIZACJA, RÓJ, CENTRUM KONFERENCYJNE, SKALENOEDR, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, HIPOSTAZA, WAGON, TELETECHNIKA, ZMIANA PATOLOGICZNA, BUREK, OGNISKO MUZYCZNE, TUPANDAKTYL, SZKOŁA, SZKOŁA, CRIOLLO, SOCJOGRAFIA, SŁOIK, ŁOWCZY, PLAŻÓWKA, RĘKA SZPONIASTA, DRIP, PARALAKSA, DRINKER, BŁĘKIT, KAPITALISTA, DZIEWCZĘCOŚĆ, ANTROPOLOG KULTUROWY, SONDA, OBSZAR ALIMENTACYJNY, WITRYNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, LIGABINO, RÓJKA, KOZA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, SILNIK SKOKOWY, CZUWANIE, PARA MINIMALNA, REAKTOR, PARAWANING, RAMA, SOLARIUM, KRYPTOZAUR, STENOPELIKS, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, STYLISTYKA, OTĘPIENIE, ŁACIŃSKOŚĆ, FUNGICYD, PŁOTEK, ZAKOPCENIE, KAMORA, KULANKA, WARSTWA OZONOWA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, SIODEŁKOWCE, JAWAJSKI, INSTALATOR, GŁADZAK, OBRONA HOLENDERSKA, BECZKA BEZ DNA, AKTUALIZM, WSPÓŁBRZMIENIE, STEREOTYPIA, TERCJA OBRONNA, KECZUA, CENTRUM, FASKA, DEOKSYGUANOZYNA, ROZPIERACZ, WĄŻ, ANTYPERSPIRANT, PIŁKARZ, MASKA WSTYDU, WIEDŹMA, ZĘBY NOWORODKOWE, UKŁAD HAMULCOWY, PUCHAREK, POLITYK, PASO DOBLE, OSSUARIUM, BIAŁY MARSZ, MRÓWKA PNIOWA, OBSZAR TRANZYTOWY, GAZPACHO, MIŁOŚĆ, CHAM, CHONDRA, KOŁATANINA, ?PORUSZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.419 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STATEK KOSMICZNY PORUSZAJĄCY SIĘ PO ORBICIE WOKÓŁ CIAŁA NIEBIESKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STATEK KOSMICZNY PORUSZAJĄCY SIĘ PO ORBICIE WOKÓŁ CIAŁA NIEBIESKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZTUCZNY SATELITA statek kosmiczny poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZTUCZNY SATELITA
statek kosmiczny poruszający się po orbicie wokół ciała niebieskiego (na 16 lit.).

Oprócz STATEK KOSMICZNY PORUSZAJĄCY SIĘ PO ORBICIE WOKÓŁ CIAŁA NIEBIESKIEGO sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - STATEK KOSMICZNY PORUSZAJĄCY SIĘ PO ORBICIE WOKÓŁ CIAŁA NIEBIESKIEGO. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x