NAZWA NIEKTÓRYCH SYNSETYCZNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ZWŁASZCZA NAJPOPULARNIEJSZEGO LSD), ZALICZNANYCH PRZEZ NIEKTÓRYCH DO NARKOTYKÓW, KTÓRE PRZYJMUJE SIĘ DOUSTNIE I KTÓRE MAJĄ LEKKO SZCZYPIĄCY (KWAŚNY LUB METALICZNY) SMAK I KTÓRE POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM NAJCZĘŚCIEJ SĄ PRZY OKAZJI KWASAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS to:

nazwa niektórych synsetycznych substancji psychoaktywnych (zwłaszcza najpopularniejszego LSD), zalicznanych przez niektórych do narkotyków, które przyjmuje się doustnie i które mają lekko szczypiący (kwaśny lub metaliczny) smak i które pod względem chemicznym najczęściej są przy okazji kwasami (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KWAS

KWAS to:

coś kwaśnego w smaku (na 4 lit.)KWAS to:

zaczyn, zakwaszona porcja ciasta (na 4 lit.)KWAS to:

w chemii: związek zawierający łatwo dysocjujące atomy wodoru; przeciwieństwo zasady, związek o niskim pH (na 4 lit.)KWAS to:

orzeźwiający napój (zazwyczaj bezalkoholowy) uzyskiwany w wyniku fermentacji, kojarzony z kuchniami Europy Wschodniej (na 4 lit.)KWAS to:

sytuacja, kiedy dobra atmosfera pryska i robi się drętwo (na 4 lit.)KWAS to:

siarkowy lub mlekowy (na 4 lit.)KWAS to:

borny lub pruski (na 4 lit.)KWAS to:

azotowy lub solny (na 4 lit.)KWAS to:

siarkowy (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAZWA NIEKTÓRYCH SYNSETYCZNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ZWŁASZCZA NAJPOPULARNIEJSZEGO LSD), ZALICZNANYCH PRZEZ NIEKTÓRYCH DO NARKOTYKÓW, KTÓRE PRZYJMUJE SIĘ DOUSTNIE I KTÓRE MAJĄ LEKKO SZCZYPIĄCY (KWAŚNY LUB METALICZNY) SMAK I KTÓRE POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM NAJCZĘŚCIEJ SĄ PRZY OKAZJI KWASAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 31.918

PRAWOMOCNOŚĆ, BUDOWNICTWO LĄDOWE, GŁADYSZ PAPROCIOWATY, CHARLES, SAMOZAPŁON, BUŁCZARKA, SZYMPANS, FAKT, ŁAPOWNICTWO BIERNE, KAPALIN, ŚWIERK SITKAJSKI, ŚLIZG, ANIMELKA, ZARZUTKA, PRZENOSKA, BAGAŻÓWKA, PRERAFAELITA, CIĄG GEOMETRYCZNY, ROZROST, AMBITNOŚĆ, API, KLUZA, IMPLIKACJA MATERIALNA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, DWUKĄT SFERYCZNY, LAMPA DAVY'EGO, DRAMAT, KATEGORIA, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ZAŚPIEW, GÓRNIK DOŁOWY, NIEOBYCZAJNOŚĆ, RASA, GALISYJKA, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, MOST POWIETRZNY, BŁONICA NOSA, WAGINOSCEPTYK, AL SECCO, KLAN, SEN LETNI, RETOROMAŃSKI, DOBRO PODRZĘDNE, RUCH, ISTAR, JELITO PROSTE, KAKOFONIA, DROGA TWARDA, KASZLNIĘCIE, APORT, DOJŚCIE, PANTOFAG, DZIAŁANIE, CZUHANIA, ZAGRANIE, BUTLA, NARODOWOŚĆ, PŁACA MINIMALNA, DRINK-BAR, LIBERIA, ROKPOL, ŚRUBOWIEC, ZGRZYBIAŁOŚĆ, GAD, OGIEŃ OLIMPIJSKI, WIWARIUM, PUMPERNIKIEL, TROLEJBUS, NIEPODZIELNOŚĆ, FILTR FOTOGRAFICZNY, BEZWŁADNOŚĆ, TROGLOBIONT, MINIMALIZM, JĘCZMIEŃ OZIMY, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, BANDOLET, ZIEMIA ODNIESIENIA, DIETA, METEOR, HEGLIZM, OSTATKI, WYRZUT SUMIENIA, KORONKA KLOCKOWA, WYDMUSZKA, ODKRYCIE DUSZY, PARKA, CZEKAN, WĘŻOWIDŁA, ROZŁOŻENIE SIĘ, GŁUCHY TELEFON, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, NAWAŁNIK ZIELONOPRZYLĄDKOWY, DRABINA ANALGETYCZNA, FILEMON CIENKODZIOBY, WŁÓKNO, TWARDA SPACJA, PROTEZA WOKALICZNA, FATAMORGANA, WALEŃ, ŚCIEŻKA HAMILTONA, TOPIEL, KANION PODMORSKI, WÓZKOWY, ROBOTY BUDOWLANE, OCTOWNIA, PACHOLĘ, LUWERS, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, HENTAI, HAMULEC NAJAZDOWY, TĘTNICA SKRONIOWA, SONOMETR, PATOGENICZNOŚĆ, WDOWI GROSZ, PLATFORMA SATELITARNA, CIASTO PARZONE, WARZYWNIK, KONKURENCJA DOSKONAŁA, JUDASZ, MIARKA, SZTUFADA, BOROWODOREK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KIEP, ALKOWA, MORFOFONEMIKA, DYSKRETKA, RÓŻOKRZYŻ, WIRTUALIZACJA, PUSZEK, KONCYLIACJA, ELKI, PŁASTUGA, KICZUA, STYLIKÓWKI, OPŁOMKA, REGULACJA CEN, OLEJARZ, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, KABRIOLECIK, STRATEGIA, TABOR, STRZELISTOŚĆ, ZDROJEK POSPOLITY, AEROGRAFIA, KOSMOLOGIA, SZTRASBURG, LAND ROVER, PRZEPROST, DESKRYPTOR, AJWAR, GŁOSICIEL, GARDEROBIANA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, WIELKI BRAT, PEROWSKIT, REJESTR, POLER, ŻEBRO, ŚLUZ, GRUBA ZWIERZYNA, WOBLER, REAKTOR, POKEMON, CHOROBA WENERYCZNA, CYWIL, STARE MIASTO, MODEL REDUKCYJNY, SZKOŁA ŚREDNIA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, PUSTELNIA, STROIK, ZACIESZ, KOŃCÓWKA, ALIENACJA POLITYCZNA, PRZERYWACZ BLOKADY, NAKŁADKA, WYSPA KONTYNENTALNA, KARTA RABATOWA, PALIWO CIEKŁE, ANTYPERTYT, VALGA, WEJŚCIE, NIEPRZYZWOITOŚĆ, OCZKO, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SZTUKA PASYJNA, RAMA, JĘZYK ŻYWY, GALASÓWKA, PASO PERUANO, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, RÓW PRZECIWPANCERNY, FIRMANCTWO, JĘZYK MIGOWY, ŁUP, GRZYB CHRONIONY, CZŁOWIECZEK, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, ZLEWKA, KASETA, ANALIZA TRANSAKCYJNA, WIEŻA SZYBOWA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, SCIENCE FICTION, ZAIR, KOIMKOWCE, ANAGLIF, KWAS FOSFONOWY, KOCZKODANIK, KOŁNIERZ SZALOWY, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, SĄD, DELANEY, BEZPARDONOWOŚĆ, TRIFORIUM, FROTKA, DZIARSKOŚĆ, MAKAK CZUBATY, SŁUP, ECHIDNA OGNIWOWA, BITUM, SZTUCA, BOJA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, SKORPIONY, WIATRACZEK, KATEGORIA PIÓRKOWA, WYNIK, CAMORRA, DESZYFRAŻ, MEFLOCHINA, BROKAT, MEDALIK, TORPEDA ZDALNIE STEROWANA, FELINOLOGIA, ALBUMIK, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, CATAMARKA, NARCIARSTWO NORWESKIE, PRZYGASZENIE, JAWAJSKI, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, BILDUNGSROMAN, LOKACJA, ODKSZTAŁCALNOŚĆ, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, WZW E, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, REWIZOR, DOGMAT, SORABISTYKA, PEPSI, GŁOŻYNA, KAMIKAZE, WYPITEK, PŁAZY BEZOGONOWE, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, PODSKAKIWACZ, UNIŻENIE SIĘ, KATEDRA, BIOMETEOROLOGIA CZŁOWIEKA, STAN, WYRÓB HUTNICZY, DWUDZIESTY PIERWSZY, KOŃ LOKAJSKI, FOSFORAN(V), NOTKA, KANAŁ, PIEPRZ CZERWONY, ZAKRĘT, MISJA DYPLOMATYCZNA, CYLINDEREK, SSAK MORSKI, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SÓL, PALMA KRÓLEWSKA, STATEK, KRYSTALIZACJA, KRETOWISKO, WYROŚL, PIKA, OPADY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, OPINIA, KUPA, OPUCHLIZNA, AURORACERATOPS, AURA, FLORYSTA, APRIORYZM, OBRĘCZ, ANALITYK, SAMSON, PŁYTA OCEANICZNA, CMOKIER, KRYSZTAŁEK, WARSTWA EUFOTYCZNA, ?OLSZÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 31.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAZWA NIEKTÓRYCH SYNSETYCZNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ZWŁASZCZA NAJPOPULARNIEJSZEGO LSD), ZALICZNANYCH PRZEZ NIEKTÓRYCH DO NARKOTYKÓW, KTÓRE PRZYJMUJE SIĘ DOUSTNIE I KTÓRE MAJĄ LEKKO SZCZYPIĄCY (KWAŚNY LUB METALICZNY) SMAK I KTÓRE POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM NAJCZĘŚCIEJ SĄ PRZY OKAZJI KWASAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAZWA NIEKTÓRYCH SYNSETYCZNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ZWŁASZCZA NAJPOPULARNIEJSZEGO LSD), ZALICZNANYCH PRZEZ NIEKTÓRYCH DO NARKOTYKÓW, KTÓRE PRZYJMUJE SIĘ DOUSTNIE I KTÓRE MAJĄ LEKKO SZCZYPIĄCY (KWAŚNY LUB METALICZNY) SMAK I KTÓRE POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM NAJCZĘŚCIEJ SĄ PRZY OKAZJI KWASAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS nazwa niektórych synsetycznych substancji psychoaktywnych (zwłaszcza najpopularniejszego LSD), zalicznanych przez niektórych do narkotyków, które przyjmuje się doustnie i które mają lekko szczypiący (kwaśny lub metaliczny) smak i które pod względem chemicznym najczęściej są przy okazji kwasami (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS
nazwa niektórych synsetycznych substancji psychoaktywnych (zwłaszcza najpopularniejszego LSD), zalicznanych przez niektórych do narkotyków, które przyjmuje się doustnie i które mają lekko szczypiący (kwaśny lub metaliczny) smak i które pod względem chemicznym najczęściej są przy okazji kwasami (na 4 lit.).

Oprócz NAZWA NIEKTÓRYCH SYNSETYCZNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ZWŁASZCZA NAJPOPULARNIEJSZEGO LSD), ZALICZNANYCH PRZEZ NIEKTÓRYCH DO NARKOTYKÓW, KTÓRE PRZYJMUJE SIĘ DOUSTNIE I KTÓRE MAJĄ LEKKO SZCZYPIĄCY (KWAŚNY LUB METALICZNY) SMAK I KTÓRE POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM NAJCZĘŚCIEJ SĄ PRZY OKAZJI KWASAMI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - NAZWA NIEKTÓRYCH SYNSETYCZNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH (ZWŁASZCZA NAJPOPULARNIEJSZEGO LSD), ZALICZNANYCH PRZEZ NIEKTÓRYCH DO NARKOTYKÓW, KTÓRE PRZYJMUJE SIĘ DOUSTNIE I KTÓRE MAJĄ LEKKO SZCZYPIĄCY (KWAŚNY LUB METALICZNY) SMAK I KTÓRE POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM NAJCZĘŚCIEJ SĄ PRZY OKAZJI KWASAMI. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast