KOŃ OLDENBURSKI, OLDENBURG - JEDNA Z RAS KONI, NAJCIĘŻSZA SPOŚRÓD NIEMIECKICH RAS GORĄCOKRWISTYCH, WYHODOWANA W XVII WIEKU, GŁÓWNIE DZIĘKI WYSIŁKOM KSIĘCIA ANTONA GÜNTHER VON OLDENBURG; NOWOCZESNY TYP KONIA SPORTOWEGO, PRZYDATNEGO DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OLDENBURGER to:

koń oldenburski, oldenburg - jedna z ras koni, najcięższa spośród niemieckich ras gorącokrwistych, wyhodowana w XVII wieku, głównie dzięki wysiłkom księcia Antona Günther von Oldenburg; nowoczesny typ konia sportowego, przydatnego do skoków przez przeszkody (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOŃ OLDENBURSKI, OLDENBURG - JEDNA Z RAS KONI, NAJCIĘŻSZA SPOŚRÓD NIEMIECKICH RAS GORĄCOKRWISTYCH, WYHODOWANA W XVII WIEKU, GŁÓWNIE DZIĘKI WYSIŁKOM KSIĘCIA ANTONA GÜNTHER VON OLDENBURG; NOWOCZESNY TYP KONIA SPORTOWEGO, PRZYDATNEGO DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.330

TĘTNICA KREZKOWA, SZYPLIN, SCHULZ, KRĄŻEK PRZESUWNY, RÓWIEŚNICZKA, UNIA PERSONALNA, HIPOGRYF, GALARETKA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, ZASTRZAŁ, KAWALERIA POWIETRZNA, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, SAMOZAOPATRZENIE, NATURALIZM, ARKAN, PIELĘGNIARSTWO, KOPIEC, REMONTA, JEZIORO EPISZELFOWE, JANSENIZM, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KOŃ PLEWEŃSKI, GEHENNA, LEK PRZECIWLĘKOWY, BUG, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, DANONEK, STANZA, DOM AKADEMICKI, WIBRYSS, KAZAMATA, POZYCJONOWANIE, JASNOŚĆ WIZUALNA, ŚWIADCZENIE, EMERYTURA POMOSTOWA, SIŁOWNIK TELESKOPOWY, CZOŁO, MOIETY, TAJNIAK, LUKSEMBURSKI, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, WIELKA ROSJA, IRC, NEWA, MILA POLSKA, TORFOWCE, PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, ALGORYTM ITERACYJNY, ARAB, PRAWO KARNE PROCESOWE, ALLEMANDE, APARAT GOLGIEGO, BANANA SPLIT, CHOROBA AUJESZKYEGO, BLOKADA ALKOHOLOWA, MYŚLIWSKA, IMIR, BRAMKA KONTAKTOWA, SŁUPOŁAZ, SPAŁA, CYKANIE, ŻABKA, NADZÓR BANKOWY, ZŁOTÓWKA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, BAR, BIOENERGOTERAPIA, GIMBOPATRIOTYZM, ZŁOTA RENETA, ZOOCHORIA, OSOBA, ŻELE, USZYSKO, KOMPLEKS, ABLACJA, DWUNASTA CZĘŚĆ, SPRAWA, JĘZYKI KAUKASKIE, ABAJA, ŁÓW, DOROBKOWICZ, OBRAZA MAJESTATU, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, PAWANA, ZGNILEC AMERYKAŃSKI, VITARA, MODA, DYNAMIT, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, GNETOWE, CLIPART, STW, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, TRÓJSKOK, LITERATURA KONSPIRACYJNA, SAMOLOT TORPEDOWY, POZYTYW, POCHŁANIACZ GAZÓW, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, ŻYCIE, STARONORDYCKI, PODZIELNIK, DODO, CHOROBA BOSTOŃSKA, PIEC TYGLOWY, TŁUMACZKA, LISTA KRAJOWA, PRZEPUKLINA UDOWA, MONAR, TERMITIERA, ODPŁYW, FREGATA ŻAGLOWA, WĄSKOPYSKOWATE, BAZIA, KAJDANY SKEFFINGTONA, CLEVELAND BAY, KOREKTA DRUGOSTRONNA, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, TURANIE, WIZA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, IMPERIUM GHISCARI, DIUSZESA, PARAWAN, SKALA JOŃSKA, AMFIPROSTYLOS, MELODRAMAT, OBLIGACJA MUNICYPALNA, JĘZYK CHORWACKI, PODSIEĆ, KUC, AGERAZJA, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, SPOTKANIE MODLITEWNE, ŁUT, SSAKI, POŁYSK, KALORMEN, BRODAWCZYCA KONI, REKULTYWACJA, EGZEMPLARZ SYGNALNY, TENDENCJA, OWCA KAMERUŃSKA, MORGAN, KRWAWNIK, PASTORALE, BANKOWOŚĆ PRYWATNA, KONTREDANS, FAŁSZYZM, HIPPARION, OSIOŁ, GRZYB DĘBOWY, ZAĆMA STARCZA, CAMRY, ORGAN, PERYPATETYKA, EWOLUCJA, BASZŁYK, KOMAT, ENDOTERMIA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, OSTRY NABÓJ, STAJANIE, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, BASZYBUZUK, ZIEMIA OKRZEMKOWA, KŁOBUK, POMELO, STRZELNICA, SZOGUN, ENERGIA, SONATA, OSŁOMUŁ, LICENCJA PRZYMUSOWA, CHOREG, RESTART, BŁONA LOTNA, OBJĘTOŚĆ WYRZUTOWA, WILK Z ZATOKI HUDSONA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, KAPITANA, CHRYSLER, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, INTENDENT, ZACHÓD, ROŚLINA SPOŻYWCZA, PUNKT WĘZŁOWY, CHORAŁ PROTESTANCKI, ŻYZNOŚĆ, KLINGA, KRAS, CHODZIARSTWO, KWAS CHLEBOWY, KARDACZ, KOŃ LUZYTAŃSKI, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, PONTYFIKAT, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, NEBULIZACJA, ZAJĄC BIELAK, KARTAUN, PRZEPAD, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, DRZEWIAŃSKI, PĘDNIK, PREDESTYNACJA, PING-PONG, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, SEPIA, SOWIZDRZAŁ, CZARNY FILM, LEGWAN FRĘDZLASTY, HENOCHIAŃSKI, KULTURA ASZELSKA, GRAETZ, KOŚĆ RAMIENIOWA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, BOGATE MEDIA, INTERWENCJA POSELSKA, SKALA RÉAUMURA, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, BLANKERS, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, MEDGYES, NÓŻ FIŃSKI, DARMOCHA, ANGLIK, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, KORA, KOZA, ETAMIN, KRASNOROSTY, LUZAK, RYŻOJAD, CZUCHUNIA, MENONITYZM, TWIERDZENIE TOEPLITZA, EKSPOZYCJA, ĆWIERĆNUTA, RZUT PROSTOKĄTNY, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, TWORZYWO SZTUCZNE, KOŃ LIPICAŃSKI, INTONACJA, KOŃ BERBERYJSKI, ROSZCZENIE ZWROTNE, MORWA, STYGMATY, BLONDA, KOMUNIK, SKALAR, GRUPA ALKILOWA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, KATAR KISZEK, SKRZEK, BUCEFAŁ, WILCZAR, SZWEDZKI, PAJĘCZYNÓWKA, GNIADY, ASTROTURFING, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, LIPICAN, RDZA, LIST ZASTAWNY, FIKCJA LITERACKA, JĘZYKI TURAŃSKIE, COLORADO RANGER, OBŁONIAK, MUŁ, KSIĘGA METRYKALNA, GAWĘDA SARMACKA, BOLOMETR, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, KONSULAT, CZECZEŃSKI, SŁONOROŚLE, MADRYGAŁ, DEKONSTRUKTYWIZM, PURYTANIZM, ZATOROWOŚĆ, FENIRAMINA, FRENOLOGIA, DYSK AKRECYJNY, STAROWINA, BENIAMINEK, WYŚCIGOWIEC, ECHIDNA OGNIWOWA, PARAFIA, PŁYN INFUZYJNY, ARMEKT, UMOWA SPONSORSKA, BÓBR RZECZNY, KOMBI, STANDARDBRED, ŻUPAN, ?WNIEBOWZIĘCIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.330 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOŃ OLDENBURSKI, OLDENBURG - JEDNA Z RAS KONI, NAJCIĘŻSZA SPOŚRÓD NIEMIECKICH RAS GORĄCOKRWISTYCH, WYHODOWANA W XVII WIEKU, GŁÓWNIE DZIĘKI WYSIŁKOM KSIĘCIA ANTONA GÜNTHER VON OLDENBURG; NOWOCZESNY TYP KONIA SPORTOWEGO, PRZYDATNEGO DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOŃ OLDENBURSKI, OLDENBURG - JEDNA Z RAS KONI, NAJCIĘŻSZA SPOŚRÓD NIEMIECKICH RAS GORĄCOKRWISTYCH, WYHODOWANA W XVII WIEKU, GŁÓWNIE DZIĘKI WYSIŁKOM KSIĘCIA ANTONA GÜNTHER VON OLDENBURG; NOWOCZESNY TYP KONIA SPORTOWEGO, PRZYDATNEGO DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OLDENBURGER koń oldenburski, oldenburg - jedna z ras koni, najcięższa spośród niemieckich ras gorącokrwistych, wyhodowana w XVII wieku, głównie dzięki wysiłkom księcia Antona Günther von Oldenburg; nowoczesny typ konia sportowego, przydatnego do skoków przez przeszkody (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OLDENBURGER
koń oldenburski, oldenburg - jedna z ras koni, najcięższa spośród niemieckich ras gorącokrwistych, wyhodowana w XVII wieku, głównie dzięki wysiłkom księcia Antona Günther von Oldenburg; nowoczesny typ konia sportowego, przydatnego do skoków przez przeszkody (na 11 lit.).

Oprócz KOŃ OLDENBURSKI, OLDENBURG - JEDNA Z RAS KONI, NAJCIĘŻSZA SPOŚRÓD NIEMIECKICH RAS GORĄCOKRWISTYCH, WYHODOWANA W XVII WIEKU, GŁÓWNIE DZIĘKI WYSIŁKOM KSIĘCIA ANTONA GÜNTHER VON OLDENBURG; NOWOCZESNY TYP KONIA SPORTOWEGO, PRZYDATNEGO DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - KOŃ OLDENBURSKI, OLDENBURG - JEDNA Z RAS KONI, NAJCIĘŻSZA SPOŚRÓD NIEMIECKICH RAS GORĄCOKRWISTYCH, WYHODOWANA W XVII WIEKU, GŁÓWNIE DZIĘKI WYSIŁKOM KSIĘCIA ANTONA GÜNTHER VON OLDENBURG; NOWOCZESNY TYP KONIA SPORTOWEGO, PRZYDATNEGO DO SKOKÓW PRZEZ PRZESZKODY. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

x