JEDNOSTKA POMOCNICZA W ADMINISTRACJI, CZĘŚĆ MIASTA, KTÓRA MA STATUS ANALOGICZNY DO SOŁECTWA NADAWANY PRZEZ RADĘ MIASTA NA MOCY UCHWAŁY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSIEDLE to:

jednostka pomocnicza w administracji, część miasta, która ma status analogiczny do sołectwa nadawany przez radę miasta na mocy uchwały (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OSIEDLE

OSIEDLE to:

mieszkańcy osiedla (na 7 lit.)OSIEDLE to:

w geografii osadnictwa: każda jednostka osadnicza, np. miasto, wieś, kolonia (na 7 lit.)OSIEDLE to:

w administracji: dawna jednostka podziału administracyjnego Polski w latach 1954-1972, pośrednia między gromadą (jednostką wiejską) a miastem; w praktyce była to miejscowość o charakterze miejskim, ale niebędąca miastem (na 7 lit.)OSIEDLE to:

jednostka urbanistyczna charakteryzująca się ujednoliconą zabudową mieszkaniową, z uzupełnieniem w postaci infrastruktury usługowo-handlowej (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA POMOCNICZA W ADMINISTRACJI, CZĘŚĆ MIASTA, KTÓRA MA STATUS ANALOGICZNY DO SOŁECTWA NADAWANY PRZEZ RADĘ MIASTA NA MOCY UCHWAŁY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.124

ELEKTROLOKACJA CZYNNA, BIOGEN, IBIZA, MATERIAŁ MORENOWY, POLITYKA DYSKONTOWA, OBŻER, RESPONDENT, CHANSON, AMYLOFAGIA, MIESIARKA, OSUTKA SOSEN, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, ROZPACZLIWOŚĆ, KOLATOR, DOLAR BRUNEI, UNIA PERSONALNA, KOŁO MAŁE, POŁOWA, CHORĄGIEW, SKŁADNIK, TEZA, PUAZ, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, GONDOLA, CHLAJNA, KROKIET, FUNT ANGIELSKI, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, MINNESOTA, KAZARKA CZUBATA, TŁUSZCZYK, POLE, STERADIAN, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, SOMATOTOPAGNOZJA, EKSKLAWA, SKOJEC, BOB, ANTYBIOZA, AUTARCHA, HAGIOLOGIA, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, SZÓSTA CZĘŚĆ, POSTSCRIPT, NAZWA RZETELNA, KOMORA, SIODŁO, GRUNT, MAGNETON, WĘZEŁ, HEROS, SZEW, KONTAKCIK, DOCHÓD OSOBISTY, RAK PRĘGOWATY, KAPSUŁA POWROTNA, ARCYKSIĄŻĘ, GMACHÓWKA, GRYPA AZJATYCKA, SEGMENT RUCHOWY, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, PIERDU-PIERDU, ZUPA, JUDAISTA, LUTERANIZM, AKCJA, ŚWINIARKA, ZMARTWIENIE, SUBSTANCJA AKTYWNA, ŁOKIEĆ, CZAPRAK, KATOLIT, BIURO RACHUNKOWE, KOLBA, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, EPISJER, WYMIAR, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, SMART, STAROISLANDZKI, OCEAN, URANIZM, OFENSYWA, SPARTANKA, CIĄG, RDZEŃ, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, OŚWIECENIOWIEC, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, PRZEJEŻDŻAJĄCY, BAWET, BRZOZA CZARNA, SEKCJA, RÓWNIK, MIASTOWOŚĆ, DYPTYK KONSULARNY, NAPÓJ, GOLFIK, ZAKRZÓW, CIĄG GEOMETRYCZNY, PÓŁZAWODOWIEC, SKWIR, WIELKOMIEJSKOŚĆ, HELLENIZM, SKOK KWANTOWY, GRUŹLICA ZWIERZĄT, RURKA INTUBACYJNA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, OFERTA WARIANTOWA, LINA PORĘCZOWA, MONETKA, KUBEŁ, TEMAT, POSYBILIZM, KOMISJA NADZWYCZAJNA, MAŁY KRAAL, ŁATA, WEKA, METR NA SEKUNDĘ, POMIDOR, RYT, KARMEL, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, AKTYWA, OBYWATEL, ŁYŻKA, ZALĄŻNIA, SPOT, CZASOWNIK FRAZOWY, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, BRYLANT, BIURO MAKLERSKIE, SPRZĘT MECHANICZNY, ORGANIZM, SYSTEM FILAROWO-SKARPOWY, PRZESZYCIE, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, WAFEL, OPUSZKA WĘCHOWA, DIRT, SZPILKA, LIDO, KORONA, PRZYJEZDNA, BOHATERKA, FILANDER PRĘGOWANY, ZŁĄCZE, PRZEKRÓJ, BANKRUCTWO, CAL KWADRATOWY, GALARETA WHARTONA, PODEJRZANA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, RECYTATYW, ZWIERCIADŁO, ŻAKARD, SIODŁO, CZASOWNIK POSIŁKOWY, HORMON ANTYMILLEROWSKI, PROCES JEDNOSTKOWY, TERYTORIUM, MAJAR, UCIOS, FALAKA, ARTYSTKA, OZ, REDEMPTOR, WRAK CZŁOWIEKA, ŁONO, KOSZT DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ, SROM, BOSMANAT, WTRYSKIWACZ, MASYW GÓRSKI, RENTA, GNIAZDO WTYCZKOWE, DOLAR ANTARKTYKI, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, MACIERZ TRANSMITANCJI, PARAFIA, MĘTNOŚĆ, BŁONA MIELINOWA, WYRZUT, DRAGONADA, PERKOZ BIAŁOCZUBY, FILTR, KĄT PEŁNY, PODSUFITKA, PRÓBA ŻELAZA, MAKAK CZUBATY, TELEGRAFIA, OPŁATA PROLONGACYJNA, SETKA, TĘGI UMYSŁ, DUBLET, PŁYWACZEK, LISTWA, ODWILŻ, INFOBOKS, KROKODYL, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, RYBA WĘDROWNA, ROZBITEK, STRZYKWA, NOTACJA DIRACA, SPLOT ODBYTNICZY, AUTOPORTRET, DZIECIĘ WIEKU, ARCHIDIECEZJA, SYLABA OTWARTA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KARTA SIECIOWA, MOC, INTELEKTUALIZM, FAŁSZYZM, MONASTYR, METODA AGLOMERACYJNA, PROMOTOR, EKSPERTKA, CZAPKA TEKTONICZNA, DZIERŻAK, MISTRZYNI, PULA, KONDYGNACJA, PLATFORMA PALEOZOICZNA, JAZZÓWKA, EROZJA WSTECZNA, RĘKAWICA GOLFOWA, FUNT, TOREBKA, BELKOWANIE, DŁOŃ, TABORYTA, DWUKĄT SFERYCZNY, MILIGRAM, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, CIEŃ, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, HUFIEC, POLĘDWICA, STYGON, TUBIETIEJKA, BARN, POBUDZICIEL, JEDNOSTKA METRYCZNA, MIĘKISZ, ZDROWY, REGUŁA SAVAGE'A, KOŃ KLADRUBSKI, ABRAZJA, KILOBIT, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, PENS BRYTYJSKI, NIESPOKOJNOŚĆ, PRAWO FORMALNE, DZO, AGREGAT EKONOMICZNY, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, JAMESA, BIAŁY WĘGIEL, KĄT DOPISANY, BURZA PIASKOWA, ROK ZWROTNIKOWY, CZAPLA MODRA, SZENILA, PUNKT, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, WYŁĄCZNOŚĆ NEGOCJACYJNA, TOMBA, ZMORA, KILOPOND, NAZGUL, KOMPLEKS, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, OFIARA, CHOROBA MOTYLICZA, ZGNILEC EUROPEJSKI, HEJNAŁ, JATAGAN, KONCERT, HIENA CMENTARNA, POLITYKA SPOŁECZNA, ŚWIĘTA KROWA, PŁYWAK, PIESZCZOCH, REŃSKI, AFERZYSTKA, MATERIA AUTOCHTONICZNA, NIELUDZKOŚĆ, GEOMELOFAGIA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, BADANIE, DOPPELGANGER, SIODŁO, TUSZ, RUDA PABIANICKA, ?KOPROSTANOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.124 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA POMOCNICZA W ADMINISTRACJI, CZĘŚĆ MIASTA, KTÓRA MA STATUS ANALOGICZNY DO SOŁECTWA NADAWANY PRZEZ RADĘ MIASTA NA MOCY UCHWAŁY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA POMOCNICZA W ADMINISTRACJI, CZĘŚĆ MIASTA, KTÓRA MA STATUS ANALOGICZNY DO SOŁECTWA NADAWANY PRZEZ RADĘ MIASTA NA MOCY UCHWAŁY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSIEDLE jednostka pomocnicza w administracji, część miasta, która ma status analogiczny do sołectwa nadawany przez radę miasta na mocy uchwały (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSIEDLE
jednostka pomocnicza w administracji, część miasta, która ma status analogiczny do sołectwa nadawany przez radę miasta na mocy uchwały (na 7 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA POMOCNICZA W ADMINISTRACJI, CZĘŚĆ MIASTA, KTÓRA MA STATUS ANALOGICZNY DO SOŁECTWA NADAWANY PRZEZ RADĘ MIASTA NA MOCY UCHWAŁY sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - JEDNOSTKA POMOCNICZA W ADMINISTRACJI, CZĘŚĆ MIASTA, KTÓRA MA STATUS ANALOGICZNY DO SOŁECTWA NADAWANY PRZEZ RADĘ MIASTA NA MOCY UCHWAŁY. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x