ZAPRZĘGOWY POJAZD WIELOOSOBOWY PRZEZNACZONY DO DALEKICH PODRÓŻY, Z KRYTYM NADWOZIEM, UŻYWANY W POLSCE PRZEZ SZLACHTĘ W XVII-XVIII W - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARABAN to:

zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w (na 7 lit.)KARABON to:

zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARABAN

KARABAN to:

zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w (na 7 lit.)KARABAN to:

dawniej rodzaj krytego powozu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAPRZĘGOWY POJAZD WIELOOSOBOWY PRZEZNACZONY DO DALEKICH PODRÓŻY, Z KRYTYM NADWOZIEM, UŻYWANY W POLSCE PRZEZ SZLACHTĘ W XVII-XVIII W". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.812

TECHNIKA OPERACYJNA, NIBYBRODAWKOWIEC CZYSTY, WYROCZNICA, KRZYŻ PAPIESKI, CANZONETTA, SANKCJA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, PADACZKA ODRUCHOWA, DZIEWIĘCIU, FORD, PURYTANIZM, MIARA NIEZMIENNICZA, DIECEZJA, FILM DROGI, KADETT, DYREKTORIAT, TURCZYN, BERŻERKA, STÓŁ, POCISK PRZECIWPANCERNY, MISIURKA, IMPERIUM GHISCARI, KRĄŻENIE MÓZGOWE, DZIEŃ POLARNY, KISMET, REDINGOT, ROGOŹNICA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, NIEBOROWO, NOTACJA DIRACA, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, PANOWA, FALA RADIOWA, TELEFONIA KOMÓRKOWA, BARLINEK, WOLEC, STAROPERSKI, BRYDŻ SPORTOWY, OPANCERZONY POJAZD BOJOWY, PRACA ORGANICZNA, GAJNIK LŚNIĄCY, WIELKI ŻÓŁW CANTORA, MYSZ ZIELNA, SKALA JOŃSKA, PROMIEŃ ALFA, ZAWOJKA, TANDEM, PROMIENIOWANIE ALFA, LISÓW, MOLOS, NARAMIENNIK, STORNIA, I WOJNA ŚWIATOWA, SPIKER, STW, JĘZYK MANX, GŁOWICA FREZOWA, UDAWANIE, FIRLETKA, ŻŁÓB POLODOWCOWY, ĆWIARTKA, MIKOŁAJKI POMORSKIE, SREBRNY EKRAN, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, POSTĘP TECHNICZNY, JĘZYK NESYCKI, BECHTER, RAK BŁOTNY, ŚWISTEK, MONITOR, ODWRÓCONY DASZEK, BUDOWNICTWO SPOŁECZNE, TERYTORIUM POWIERNICZE, ŁAWKA, DYSPENSA, MAEWESTKA, MIKROKARTA, PARANDŻA, CZERWONA STREFA, PROTUBERANCJA, PASIAK, NEOGOTYK, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, OPUSZCZENIE, PARADOKS GRAWITACYJNY, SKIASKOP, CARAVAN, ŚCIEŻKOWIEC, MIRSK, LINIA, PARTIA, IRREDENTYZM, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, PROKARBAZYNA, WCZASY POD GRUSZĄ, PĘCHERZ MOCZOWY, BOEING, HENOCHIAŃSKI, KAŁAMARZ SZKOLNY, GRUŹLICA ZWIERZĄT, SMART, SUKMANA, TERMIN PREKLUZYJNY, BUŃCZUK, POJAZD JEDNOŚLADOWY, KRZYŻÓWKA MEKSYKAŃSKA, POZNAŃ, PORZĄDEK PUBLICZNY, SANIE, KUTER TRAŁOWY, JĘZYK FARERSKI, KRÓTKONOS BRĄZOWY, SIERPOŃ ŻÓŁTY, CHMIELNO, JĘZYK AMBA, DUSZA TOWARZYSTWA, NAJEŹDŹCA, JEDNOSTKA PRACY, UDŹWIG, KIEROWCA, TOMICE, NOSOROŻEC JAWAJSKI, DYSPOZYTYWNOŚĆ, KONSERWATOR ZABYTKÓW, BÓR SUCHY, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, STASIMON, GAZY, SZKŁO, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, PŁONKA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, SIERPÓWKA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, SANATORIUM ZAPOBIEGAWCZE, AGRAFA, AMYLOFAGIA, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, UMOWA KONTRAKCYJNA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DEKALOG, POLIMER FLUOROWY, WOLA BOŻA, KWAS POROSTOWY, TUNEL MORRISA-THORNE'A, KONGO-BRAZZAVILLE, SKUA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, BRECHTANIE KIZIORA, CIESZYN, FAUST, MAŁA WIEŚ, KUTNER, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, KOTEWKA, ZAWIESZENIE BRONI, GUFFA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POZYTYW, MAŁY RUCH GRANICZNY, ROFEKOKSYB, WIZA, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, KAZUISTA, PODKULTURA, SOCJALIZM NAUKOWY, TAYLORYZM, SAMOCHÓD OPANCERZONY, STEN, ODWIEDZALNOŚĆ, JĘZYK TUARESKI, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, ZENIT, PILCHOWICE, TRYCYKL, GRYBOSZOWATE, FAWORYT, NAŚLADOWNIKOWATE, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, DERYWACJA FLEKSYJNA, MASZOPERIA, GIG, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, DRIAKIEW, FORMALIZM JONESA, GEN HIPOSTATYCZNY, TRAKTOREK, KLASA OKRĘGOWA, DZIKI MIÓD, KONSEKRACJA, HACZEK, WYDZIELINA ORGANIZMU, KUBIZM, PRASAD, DEWOLUCJA, RDZA, OSAD FLUWIOGLACJALNY, RDEST, ARENDA, KATION AMONOWY, BĄK, ŚWINIOWATE, WIKKA, KOMORA FERMENTACYJNA, WENDAT, KARRAKA, STAW OSADOWY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, KONSTYTUCJA, ZMOWA MILCZENIA, EKKA, ODTWÓRCA, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, ABAJA, CYC, ARKA, ANGINA PRINZMETALA, NASTROSZEK MORSKI, ODWILŻ, POLOWIEC, KOZIOŁ EUROPEJSKI, IWA, STOPA DEPOZYTOWA, STAROISLANDZKI, DEBILNOŚĆ, MISJE, BOROWIK, CZERWOŃCZYK UROCZEK, SEJM WALNY, DŻUBBA, BAZYLIKA, ARAGOŃSKI, PUK, JĘZYK FLAMANDZKI, WIANO, PARZĘCHLIN, GĘDZIOLENIE, BRZOZA BRODAWKOWATA, PRZESZKADZAJKA, BOKÓWKA, SZCZYPIOR, ŻÓŁW OZDOBNY, TWIERDZENIE HARTOGSA, PUNKT OKOSTNOWY, CIĘŻAREK, GONITWA PŁOTOWA, BIECZ, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PODZIELNIK, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ZAKRES REAKCJI, GAWOT, HELIOSFERA, RUDBEKIA NAGA, ESKOPETA, TARA, SZPARA POWIEKOWA, KAL, MIECZNIK, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, UNISONO, KORNWALIJSKI, DEPESZA EMSKA, BARBÓRKA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, PASYWISTA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KOTWICA KINESTETYCZNA, WICI, TEKA REDAKCYJNA, KORNET, INDULGENCJA, KONSULENT, POJAZD CZŁONOWY, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, KOMPLEKS IMMUNOLOGICZNY, WIDŁAK, RUGI, GŁUCHÓW, PIOTR APOSTOŁ, LICZNIK OBROTÓW, GRUPA ALGEBRAICZNA, TRAKEN, MIS, PTASZNIK KĘDZIERZAWY, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, MILANÓW, SZRAPNEL, WARSZAWA, MACA, BAZA LOTNICZA, PIETROWICE WIELKIE, TUNELOWANIE, ?IZBICE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.812 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAPRZĘGOWY POJAZD WIELOOSOBOWY PRZEZNACZONY DO DALEKICH PODRÓŻY, Z KRYTYM NADWOZIEM, UŻYWANY W POLSCE PRZEZ SZLACHTĘ W XVII-XVIII W się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAPRZĘGOWY POJAZD WIELOOSOBOWY PRZEZNACZONY DO DALEKICH PODRÓŻY, Z KRYTYM NADWOZIEM, UŻYWANY W POLSCE PRZEZ SZLACHTĘ W XVII-XVIII W
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARABAN zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w (na 7 lit.)
KARABON zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARABAN
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w (na 7 lit.).
KARABON
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w (na 7 lit.).

Oprócz ZAPRZĘGOWY POJAZD WIELOOSOBOWY PRZEZNACZONY DO DALEKICH PODRÓŻY, Z KRYTYM NADWOZIEM, UŻYWANY W POLSCE PRZEZ SZLACHTĘ W XVII-XVIII W sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZAPRZĘGOWY POJAZD WIELOOSOBOWY PRZEZNACZONY DO DALEKICH PODRÓŻY, Z KRYTYM NADWOZIEM, UŻYWANY W POLSCE PRZEZ SZLACHTĘ W XVII-XVIII W. Dodaj komentarz

8+6 =

Poleć nas znajomym:

x