UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMOTIKON to:

używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 8 lit.)EMOTIKONA to:

używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 9 lit.)EMOTKA to:

używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.)SMILEY to:

używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.085

PISMO FONETYCZNE, REZYDUUM, POCHWIAK OKAZAŁY, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, JAMA, SPOINA, KADŹ, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, KOOPERANT, PANNUS, PSYCHOMANIPULACJA, PRZYJEZDNY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, ZŁOŻE GNIAZDOWE, NULKA, FALANGA, SIOSTRA, RESTART, WEŁNA, ULGA REMONTOWA, NAKO, TINGEL, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, YORKSHIRE PUDDING, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, WIR PIASKOWY, BASEN, WIŚNIÓWKA, METFORMINA, KĄT ROZWARTY, HODOWLA PIERWOTNA, PISMO CERKIEWNE, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, SZKAPLERZ KARMELITAŃSKI, ZASADA REAFERENCJI, PIEPRZÓWKA, PRZENIK, EDWARD, ELEKTORAT, KOD JĘZYKOWY, DEROGACJA, LEKKOZBROJNY, OSIEDLINY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, GITARA, BALLADA, TUNIKA, RURA, SERBSKI, MANEŻ, SYSTEM OBRONNY, KB, DOCENT, GILOTYNA, BARWNIK SPOŻYWCZY, RESET, PRZETOKA, OBSERWATORKA, KARL, PRZEKWIT, MIT, PRODUCENT, FONOGEST, COTELE, ASPEKT, OŚCIEŻNICA, SŁUCH ABSOLUTNY, GRYLAŻ, MIKROSTRUKTURA, CYWIL, KOPROWINA, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, SUROGATOR, SYNGALESKI, OKAP, JAŁOWIEC, ŻYTO, PRZYTULIA, KONDOTIER, TELEFOTO, KIEŁBACHA, ABAJA, GALEAS, ŁAWA KOMINIARSKA, PLAKAT, FOTOTROPIZM DODATNI, KINO DOMOWE, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, ZAKŁADKA, INTERWENCJA PROCESOWA, GALAS, STORYTELLING, PUNKT MOTORYCZNY, OWOC POZORNY, ZIELONI, EGZORCYZM, MAIŻ, FEROMON, DIABEŁEK, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, KRZYŻÓWKA, NIEWYPARZONY PYSK, ZACIERKA, INFOMAT, RETABULUM, SZUBIENICA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PNEUMATOLIZA, MUZEALNICTWO, BEZSZELESTNOŚĆ, ODMIANA HERBOWA, KAPRALSTWO, RAK KALIFORNIJSKI, CHOJAK, GIMBOPATRIOTA, MIRAŻ, BUTELKA MIAROWA, PŁOMIEŃ, ĆWIARTKA, ODŁAMKOWY, WIELOKROTNOŚĆ, ANTENA YAGI-UDA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, TONAŻ, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, FRONT STACJONARNY, PRZEZIERNIK, SANSARA, DOM, FAZA, ŁUPEK PARAFINOWY, OCHRONA ŚRODOWISKA, UKŁAD ADAPTACYJNY, ROŚLINA PASTEWNA, WĘZEŁ, OZONEK, JEDENASTKA, ODNIESIENIE, SILNIK PNEUMATYCZNY, OSŁONOWOŚĆ, IMPAST, JEŻ MORSKI, ANTYUTLENIACZ, ABLACJA LODOWCOWA, NIECHLUBNOŚĆ, ZBIÓR WYPUKŁY, PISECZNICZKA, PANEGIRYSTA, DIADOCHIA, RUBEROID, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, CASTING, PIŁKA MECZOWA, GRACILIZUCH, NOK, REWITALIZACJA, URYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, MOLEKUŁA, LINIA SPEKTRALNA, KOŁYSKA JUDASZA, METAL KOLOROWY, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, CZUBEK, KOREKTOR, KULT SOLARNY, PRZEKAZIOR, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, BRATKARTOFLE, SĘK, ADRES, WELWET, PERKOLACJA, MŁAKA, REJESTRANT, BRZEZINA, OBIEKT, POIMEK, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, WIECHA, LESZCZYNA, FILC, WINO ZIOŁOWE, PŁYTA STOLARSKA, TALMUDYSTKA, SKRZYDŁO, ARESZT TYMCZASOWY, CZEREŚNIAK, PŁUCZKA, SORBET, RAJFURSTWO, WYKLUCZENIE, ZNAK PISARSKI, ZASTRZALIN, SKŁAD PODATKOWY, SZTYFT, SZAMANKO, CHRYZOFITY, TABLICA STEROWNICZA, HEŁM TURNIEJOWY, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, BERLACZ, DOBRO INWESTYCYJNE, MOMENT TEORETYCZNY, TUBA, HANGAR, ROSYJSKOŚĆ, LOGOPEDA, NAZWA PATRONIMICZNA, MEDIUM, REAKCJA, MOROWE POWIETRZE, CARAT, TULEJA, WZÓR CHEMICZNY, NOUMENON, ŻYCZLIWY, DEZINSTALACJA, KONGIJSKI, CYFOMANDRA, KRYZA, MIGRACJA, METR, KARAFKA, SYLIKAT, KOMITET, WĘDZISKO, WYPIS ŹRÓDŁOWY, LEK CYTOSTATYCZNY, WIEŻA KONTROLNA, GÓRA LODOWA, STAN ALARMOWY, POLEWA, BUŁAWINKOWATE, BIELICE, KAMIEŃ SŁONECZNY, WERYFIKACJA, RAKIETKA, EKA-PIERWIASTEK, ASPOŁECZNOŚĆ, ISTNOŚĆ, GRODZISZCZANKA, DZIEDZICZENIE, WYBRYK NATURY, CUDOWRONKA, REDINGOT, DZIEWUSZKA, RAK PRĘGOWANY, MOST PONTONOWY, ZNAK PRZESTANKOWY, BAJECZNOŚĆ, PENDANT, KRÓLOWA MATKA, LODOWIEC GRUZOWY, ZNAK NAWIGACYJNY, KONCERN, OTTO, PŁOMYK, BICZ BOŻY, OLIFANT, NAPINACZ, TOPENANT, DŹWIGNIA FINANSOWA, PODOBIZNA, ZASIŁEK PORODOWY, KOŃ TROJAŃSKI, POCHODNA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, ODTWÓRSTWO, TARPAN, PODATEK, MB, KRIUKI, ZSZYWARKA, OBUSTRONNOŚĆ, DROŻDŻE, ŚLIWKA, AROMAT, NA PIESKA, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, SKRYTKA, REPOZYCJA, OPOZYCJA, OŚWIETLENIOWIEC, STRAWNOŚĆ, MIEJSCE KULTU, POLEWKA, WIATROWNICA, DYBUK, PION, BOMBOWIEC, CYNK, ZMORA, WIKIPEDYSTA, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, WIESZAK, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ?PREKURSOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.085 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMOTIKON używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 8 lit.)
EMOTIKONA używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 9 lit.)
EMOTKA używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.)
SMILEY używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMOTIKON
używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 8 lit.).
EMOTIKONA
używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 9 lit.).
EMOTKA
używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.).
SMILEY
używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.).

Oprócz UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x