Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMOTIKON to:

używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 8 lit.)EMOTIKONA to:

używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 9 lit.)EMOTKA to:

używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.)SMILEY to:

używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.424

MASKARON, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, KOLUMNA, JAMA, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, RACICA, ANASTYLOZA, TREPANACJA, KLERK, OPERACJA, PREZENTACJA, KOMIN PŁACOWY, WINYLEUM, NIENARUSZALNOŚĆ, ŁĄCZYNA, MECENAT, EMPORA, ZAŁATWIANIE, STAN PSYCHICZNY, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, NAPAŚĆ, DZWONNICA, CENA DETALICZNA, WJAZD, ZWORKA, ZNAJOMY, ALLELUJA, GATUNEK ZBIOROWY, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, CZUB, STATEK POWIETRZNY, ZASADA PODCZEPIENIA, NIEBIESKI PAS, ELIMINACJA, KASZTEL, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, OBSERWACJA, PETARDA, OPŁATA STOSUNKOWA, EKOLOGIA MEDIÓW, GÓRNICA, POLSKI, JĘZYK AMBA, ŁUK TĘCZOWY, KNOT, DREWNO KĘDZIERZAWE, MASKULINIZM, CHANDRA, CHRYJA, HYDROMONITOR, NASZYWKA, WOLNOBIEG, KĘS, ROŚLINA ZIELNA, BLEJTRAM, TWIERDZENIE GÖDLA, ESCUDO, BUDDYZM TYBETAŃSKI, EPOKA INDUSTRIALNA, DRENAŻ, FUMATOR, ODWRÓCONY DASZEK, BALATA, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ARTEFAKT, BARIERA JĘZYKOWA, KREACJA, ZNAJDEK, ŚLONSKI, MASER, GRAMOFON CYFROWY, ESKADRA, HISZPAŃSKIE BUTY, SERECZNIK, LAMINAT, ODWYKÓWKA, TAJSTRA, PRACA, ZAPALENIE, KRAŃCÓWKA, METAL NIEŻELAZNY, CIOTCZYSKO, ZAŁOŻENIE, NEOROMANTYZM, ZODIAK, LINIA MONTAŻOWA, ANTYDOGMATYZM, FIBRYNOLIZA, LEBERA, JABŁOŃ KWIECISTA, ŻYDOWIN, WINIETA, DUET, PROGRAM GRAFICZNY, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, OŚCIEŻE, OGNIWO, RUG, DIRT, SPRAWUNEK, MACH, INWOLUCJA, SEKRECJA, FERMATA, CHOROBA DZIEDZICZNA, DROGA, KOZAK, OSIEMDZIESIĄTKA, KANOE, ZASILANIE SIECIOWE, HOLLEY, OCZERNICIEL, MONITORING, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, BAWOLE OKO, METODA FEULGENA, BISEKS, NEUROPRZEKAŹNIK, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ŁAWA, WSPÓŁRZĄDCA, KABESTAN, SPLOT, TORBA, SCYT, FROTTOLA, ELEWATOR, SURDYNKA, TIAZYD, SNOBISTYCZNOŚĆ, BAZYLISZEK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, SPOILER, DZIRYT, NOCEK WĄSATY, SASZETKA, CZEŚNIKOSTWO, SAGA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, PRZĘSŁO, MIESZANKA STUDENCKA, MATOŁEK, STEROWNIK, TRAGICZNOŚĆ, BIOMECHANIKA, SZEZLONG, DZO, ŻAGIEL REJOWY, TARTINKA, WIESZAK, TRZYKROTNOŚĆ, MAJÓWKA, MIMEZJA, SINIEC, UNIA REALNA, OKOLE, PRZESZCZEP KOSTNY, SPUST, BĄK, OMYK, BUŁAN, WOLLEMIA SZLACHETNA, KOSZTORYS INWESTORSKI, KNYSZ, TRESKA, POŚWIST, HETEROATOM, NASTRÓJ ROJOWY, OGI, NALEWKA, ALKIERZ, WARTOŚĆ MODALNA, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, FAZA, POMADKA, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, DYSKRECJONALNOŚĆ, LICZBA HIPERZESPOLONA, MIGDAŁ, BREZYLKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, JAJECZNICA, ZACHŁYŚNIĘCIE, PRĄTNIKOWCE, ZEKS, NÓW, RAK NEUROENDOKRYNNY, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, RUCH BEZWIZOWY, PUSTAK STROPOWY, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, PRÓBA GENERALNA, SIEDZIBA, MIKSTURA, WIEŻA HEJNAŁOWA, PLANTACJA, KATECHUMENAT, STRĄD, MIKROOTOCZENIE, KURTYNA, GRZECH PIERWORODNY, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, KOPALINA SKALNA, OPIEKUN, APEREA, ZŁĄCZE, ALDEHYD, HELLEŃSKOŚĆ, BEZWŁAD, TRANZYT, EKSPEDYTOR, EROTOMAN TEORETYK, MOC CIEPLNA, TRICORNE, SMALCZYK, GALERIA, KONEW, PINGWIN ANTARKTYCZNY, BUŹKA, ALAMOZAUR, BEDŁKA, AGNOSTYK, APSYDA, REKOMPILACJA, POMNIK, HORMONOTERAPIA, CYGANECZKA, POZIOMICA, KUKLIK SZKARŁATNY, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, CZTERNASTY, PROMIEŃ, MIESZARKA, AKROBATYKA, WYCISK, KOLEBKA, PRZEPRAWA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, GÓRALSKI, OPCJA WALUTOWA, KISZKA PODGARDLANA, HAFCIARSTWO, KLOZET, TRÓJZĄB, BARWICZKA, KOŚĆ GUZICZNA, MATAMATA, TYSIĄC, BACIK, POSŁANIE, ALEUROMANCJA, LUGER, KHMER, PASCAL, LEJTNANT, GWER, LIST PASTERSKI, METODA PORÓWNAŃ, AMPUŁKA, OSTROSŁUP FOREMNY, ZABYTEK NIERUCHOMY, KOLUMNA, LALKARSTWO, DROGÓWKA, WIERSZ, KUSTOSZ, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, MANTELLOWATE, SIUSIUMAJTEK, ANTABA, PASTA, WZGLĄD, KONFISKATA, MAJDAN, LEGITYMACJA PROCESOWA, SOPRANISTA, ZAKON SZPITALNY, KOMOSA, HIPOTEKA, NARYS FORTYFIKACYJNY, SZWADRON ŚMIERCI, FARMERKI, PASCHA, SUBSKRYPCJA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, MATRYLINEARNOŚĆ, KOSZARKA, DOMEK LORETAŃSKI, SARKOFAG, BALET, KOŁO, ZATOR PŁUCNY, KWASJA, CYCERO, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, BRAZYLIANY, KRAPLAK, PRZESZUKANIE, OSTATECZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.424 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: UŻYWANY W KOMUNIKACJI ZA POMOCĄ MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH IDEOGRAM ZŁOŻONY ZE ZNAKÓW TEKSTOWYCH (ASCII) LUB JEGO GRAFICZNY ODPOWIEDNIK, WYRAŻAJĄCY UCZUCIA NADAWCY, REPREZENTUJĄCY JEGO NASTRÓJ LUB BĘDĄCY NOŚNIKIEM INNYCH TREŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
emotikon, używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 8 lit.)
emotikona, używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 9 lit.)
emotka, używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.)
smiley, używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMOTIKON
używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 8 lit.).
EMOTIKONA
używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 9 lit.).
EMOTKA
używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.).
SMILEY
używany w komunikacji za pomocą mediów elektronicznych ideogram złożony ze znaków tekstowych (ASCII) lub jego graficzny odpowiednik, wyrażający uczucia nadawcy, reprezentujący jego nastrój lub będący nośnikiem innych treści (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x