NÓŻ UŻYWANY ZWYKLE PRZEZ HARCERZY I TURYSTÓW; MA OSTRZE DŁUGOŚCI OKOŁO 12 CM, RĄCZKĘ NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I SKÓRZANĄ POCHEWKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FINKA to:

nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów; ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę (na 5 lit.)NÓŻ FIŃSKI to:

nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów; ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FINKA

FINKA to:

nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów; ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę (na 5 lit.)FINKA to:

mieszkanka Finlandii, kobieta pochodzenia fińskiego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NÓŻ UŻYWANY ZWYKLE PRZEZ HARCERZY I TURYSTÓW; MA OSTRZE DŁUGOŚCI OKOŁO 12 CM, RĄCZKĘ NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I SKÓRZANĄ POCHEWKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.866

KASOWNIK, AIRBUS, NORBERTANIA, NIT, KOCIOŁ, FISZUTKA, TRANSPORTEREK, TERMOLUMINESCENCJA, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, GALEAS, DILERKA, SZYMON PIOTR, E, LIMUZYNA, LAMPA, NIEDŹWIEDZIE, ARMANIAK, KURAŻ, BEMBA, KIELON, DYSK MAGNETOOPTYCZNY, KOŃ LUZYTAŃSKI, GLUKOMETR, ARYTMOMETR, PSYCHOANALIZA, JANUSZ, JEDNOSTKA MASY ATOMOWEJ, KRUCJATA, SPIRYT, ŻEBRO, FALA KRÓTKA, KYNOTERAPIA, PLETYZMOGRAF, PASTWA, WINCERADA, BAT, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, CZOPIK, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, TYRALIERZY, RZEMIEŚLNICTWO, SZPARA POWIEKOWA, PODMIOT DOMYŚLNY, GAMEPLAY, ULOT, AUTOBUS SZYNOWY, SZYPUŁKA, KRÓLEWICZĄTKO, SAMOCHÓD OPANCERZONY, SZKATUŁKA, RADIAN, ALBUM, HAIN, SASZETKA, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, CHEDYW, WSPÓLNOŚĆ MAJĄTKOWA, TARATAJKA, PROBÓWKA, FACJATA, WIDELEC, APARAT SUTTONA, ANTRAKNOZA KUKURYDZY, EKONOMIA KLASYCZNA, WOODSTOCK, WIERZCHOŁEK KORZENIA, PREWENCJA RENTOWA, ŚWIĘTO, PASZTETNIK, WRZECIONO, SZEW, WYKŁADNIK, NIEKROPIEŃ, NANOŚNIK, STRZAŁKA, DZICZ, STALÓWKA, MAKUTRA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, MAŁY RUCH GRANICZNY, ZNAK INTERPUNKCYJNY, BEGINKI, KOŁOSZ STOŻKOWATY, SOCJALIZM REALNY, ZBÓR, MOWA OSKARŻYCIELSKA, IRANISTAN, CHWYTNIK, SŁUPISKO, WERSZEK, CHIPPENDALE, PARADOKS GRAWITACYJNY, WYDAWNICTWO ZWARTE, CIĄG, MIESZANIEC, CZAPLA ZŁOTOSZYJA, TAJSKI, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, EMAIL, OPŁATA LOKALNA, BAWEŁNICA, SZYNOBUS, TRANSPORTÓWKA, DYKTATURA, BRIENZ, MŁOTEK, ARTYKUŁ WIARY, GRZECHOTNIK, BRACHAUCHENIUS, SERWITORIAT, PERYPATETYKA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, OSEŁEDEC, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, SPODOUSTE, SWORZEŃ, PROKARBAZYNA, KAUCJA GWARANCYJNA, KALKA TECHNICZNA, PARAGRAF, MAJCHER, AMPEROZWÓJ, CZE, MUSZKA, HORMON TROPOWY, SAUNAMISTRZ, DZIEWIĘTNASTY, CHRZESTNY, DEIZM, RUNDA HONOROWA, STYNKA, MIÓD SPADZIOWY, WIROZA, PATYCZAK, KRUSZYNA, STACCATO, MIĘDLICA, AWIZO, TELEMARK, MASKULINIZM, WACHTA, SYNEK, SCENA PUDEŁKOWA, HASŁO, SYRENY, EBRO, KOMERAŻ, NACIEK, ELASTOMERY, PATOLNIA, JĘZYK PORTUGALSKI, TREGGINSY, KĄT ŚRODKOWY, PILATES, KLAG, ŻYWICA EPOKSYDOWA, MILA METRYCZNA, ODGŁOS, BARIERA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, KOSZE, HALBA, KOALICYJKA, KORZEŃ, DATEK, STOPINA, KOMÓRKA, MNOŻENIE PRZEZ SKALAR, SROM, OPRICZNINA, KOLOR LUKOWY, USZKODZENIE, AUTOSALON, POKÓJ, KISZKA, DROGA KONIECZNA, BIBUŁA, SPEAKER, ROGOWACENIE, BÓBR WSCHODNI, GÓRSKA, APOLIŃSKOŚĆ, EYRE, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, ŻYŁKA, MLEKO, KOSTKA, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, CEBUAŃSKI, ŁYSIENIE DZIEDZICZNE, CHODY, BULLA, OLDBOY, PENSUM, ALF, TRIANGUŁ, STOPA DEPOZYTOWA, KLUCZ KODOWY, WIEŻA HEJNAŁOWA, NARYS KWIATOWY, SZOS, CZAS UNIWERSALNY, POLE GOLFOWE, CEMENTACJA, EGZEKUCJA KOMORNICZA, ROBOTA, ŚLIMACZEK, KOŻUCH, MARZEC, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, ŚLUZ SZYJKOWY, PRZEKŁADNIA CIERNA, NAJTYCZANKA, KONSULAT, DŹWIĘCZNIK, ORLENIOWATE, BÓBR OLBRZYMI, PIERWSZY, PIĘCIOKĄT FOREMNY, RAPORT FISCHLERA, ZESTAWIENIE, SZEBEKA, TYFUS OSUTKOWY, PLEŚNIAK, BRAMKA HONOROWA, MANDYLION, KONWERSJA , GRYZIEL STEPOWY, NUMER, METROPOLIA, SZYBKOZŁĄCZE, KAMYCZEK USZNY, KAMELEON, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, PLIK KONFIGURACYJNY, GŁOWICA KONWENCJONALNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, INKORPORACJA, OLIWKOBRODAL, GRZECH PIERWORODNY, ŻAL, SKRA, STANICA, KOŁCZAN, RANITYDYNA, PRZEDZIAŁ, WIELOBARWNOŚĆ, ETIOPSKI KLASYCZNY, TRYMOWANIE, ŚMIECH, ZAWOJKA, ODTRUTKA, CZŁOWIEK PRACY, NACISK, AZOTOBAKTER, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, PLAŻÓWKA, AMNEZJA DYSOCJACYJNA, BIEŻNIK, WYSPA KUCHENNA, MIKROEWOLUCJA, NIESTRAWNOŚĆ, OBŁÓG, TAKSÓWKA, MUTACJA DYNAMICZNA, ROŚLINA ALIMENTACYJNA, SŁONECZNOŚĆ, SYJON, PRYMITYW, SOKOLE OKO, BAZA MONETARNA, GOSPODARSTWO DOMOWE, BACIAR, BOA KRÓTKOOGONOWY, PĘTLA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, RATY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, DIAGRAM HERTZSPRUNGA-RUSSELLA, REPUBLIKA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, STERNIK MOTOROWODNY, PIEC KOKSOWNICZY, KASAK, KONCESJA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, JĘZYK GRENLANDZKI, ŻURAW, RODZINA KONTRAKTOWA, SZLAK GRADOWY, ZIEMIOMORZE, SPÓŁGŁOSKA DWUWARGOWA, DORYGNAT, ŁUPEK DACHÓWKOWY, LATACZ, KAPŁAK, ?EMINENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NÓŻ UŻYWANY ZWYKLE PRZEZ HARCERZY I TURYSTÓW; MA OSTRZE DŁUGOŚCI OKOŁO 12 CM, RĄCZKĘ NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I SKÓRZANĄ POCHEWKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NÓŻ UŻYWANY ZWYKLE PRZEZ HARCERZY I TURYSTÓW; MA OSTRZE DŁUGOŚCI OKOŁO 12 CM, RĄCZKĘ NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I SKÓRZANĄ POCHEWKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FINKA nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów; ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę (na 5 lit.)
NÓŻ FIŃSKI nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów; ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FINKA
nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów; ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę (na 5 lit.).
NÓŻ FIŃSKI
nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów; ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę (na 9 lit.).

Oprócz NÓŻ UŻYWANY ZWYKLE PRZEZ HARCERZY I TURYSTÓW; MA OSTRZE DŁUGOŚCI OKOŁO 12 CM, RĄCZKĘ NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I SKÓRZANĄ POCHEWKĘ sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - NÓŻ UŻYWANY ZWYKLE PRZEZ HARCERZY I TURYSTÓW; MA OSTRZE DŁUGOŚCI OKOŁO 12 CM, RĄCZKĘ NAJCZĘŚCIEJ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I SKÓRZANĄ POCHEWKĘ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x