PONOWNE PRZEMYŚLENIE, PODDANIE KRYTYCE DOTYCHCZASOWEGO STANU RZECZY, NP. DOTYCHCZASOWYCH POGLĄDÓW, ZWYKLE ZAKOŃCZONE DOKONANIEM ZMIAN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REWIZJA to:

ponowne przemyślenie, poddanie krytyce dotychczasowego stanu rzeczy, np. dotychczasowych poglądów, zwykle zakończone dokonaniem zmian (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REWIZJA

REWIZJA to:

odwołanie od wyroku sądu niższej instancji wnoszone do sądu wyższej instancji (na 7 lit.)REWIZJA to:

czynność śledcza mająca na celu odnalezienie dowodów w jakiejś sprawie (na 7 lit.)REWIZJA to:

kontrola przeprowadzona z ramienia jakiegoś urzędu (na 7 lit.)REWIZJA to:

zmiana postanowień politycznych (na 7 lit.)REWIZJA to:

ostateczna korekta tekstu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PONOWNE PRZEMYŚLENIE, PODDANIE KRYTYCE DOTYCHCZASOWEGO STANU RZECZY, NP. DOTYCHCZASOWYCH POGLĄDÓW, ZWYKLE ZAKOŃCZONE DOKONANIEM ZMIAN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.083

KLAMERKA, CUIIACAN, TALERZ, UMOWA ADHEZYJNA, TRENING AUTOGENICZNY, ARESZT, GRA, PAKIET, ORDYNUS, KOŻUCH, BAJEREK, MODULACJA DELTA, ANTECEDENCJA, LĘK DEZINTEGRACYJNY, NIUŃKA, PRZEPSZCZELENIE, GIMBOPATRIOTYZM, SZAFOT, AGARTALA, MÓR, ODPOWIEDŹ ODPORNOŚCIOWA, MISIAK, ŁOMOTANIE, ZAKUPY, PIJAWKA, MODYFIKACJA, TOALETA, RUCH, MATERIA, KORZEŃ, KONTRAKT TERYTORIALNY, PAMIĘTNIK, GIRLSA, RENCISTA, PALATYNKA, POŻYTEK, PERLICZKA, SKARBEK, NOUMENON, BEZPOSTACIOWOŚĆ, AWANGARDA, CURRY, STOŁEK BAROWY, ORTODOKSYJNOŚĆ, STWARDNIENIE, NIENOWOCZESNOŚĆ, KONTUSZ, BETON, LABOLOGIA, TĘSKNICA, PRZEDZIAŁ, ALBUMIK, CZAS, GALANT, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, ARESZT, PILATES, PĄCZEK, PHOENIX, MILANEZ, SAJGON, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, TOLERANCJA, C, LÓD MARTWY, KITA, ZWIASTUN, KING, FREUD, RUTYNIARZ, TWIST, ŚLUB CYWILNY, DZBANEK DO KAWY, MIEJSCE, RETENCJA, PROCH, KOMBINEZON, MATINKA, PRZEGLĄD, UWAŻNOŚĆ, OSŁONA, TUMBA, RETUSZ, KUROPATWA, NAJEMNIK, BONŻURKA, RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH, BARANECZEK, WYLECZENIE, WŁASNOŚĆ, REWIZJA, JEDNOSTRONNOŚĆ, LUDOJAD, TORFOWISKO NISKIE, TREND, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, WIARA, SCHOPENHAUER, OKO OPATRZNOŚCI, KORONKARZ, TRANSPARENT, ZASTAŁOŚĆ, RIBAT, SOSRĘB, EJDETYKA, PRZECIWIEŃSTWO, IDEOLOG, BALOTAŻ, FILM PŁASZCZA I SZPADY, WOLUNTARYZM, LANGE, WASZYNGTOŃCZYK, REMINISCENCJA, KALIFORNIJKA, POCHÓD, JASZCZUR, PUKLERZ, STANDARD, PRZEKAZIOR, DRZAZGA, ADAM SŁODOWY, D, GŁOS ELEKTORSKI, KAPOT, REWIZJA, CZUSZKA, TYMBARK, BŁONA MIGAWKOWA, HIERARCHIA, ROPUCHA NOSATA, PANCERKA, ANTROPOFAG, SIMLA, DEGRADACJA, TUNIKA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, TARADAJKA, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, GRUBIANIN, WŁOCHACZ, ANTYHITLEROWIEC, ITIHASA, KALETKA, LEJEK, GIMBOPATRIOTA, ZAPORA WODNA, HEŁM, PIECZENIARZ, SFORMUŁOWANIE, KROKODYLEK, MUŚLIN, WIOŚNIANKA, WALENTYNKA, TALERZ, SOŚNINA, ABSOLUTYZACJA, PIEZOMAGNETYZM, INTEGRACJA SPOŁECZNA, UCZEŃ, UPADŁOŚĆ, PISTOLET, CARZĄTKO, CERATOFILID, BOISE, KALETA, MISKA, BAGAŻÓWKA, BRAMA, PANCERNIK KARŁOWATY, DIPLOBIONT, WPŁYW, FLET, ŻAL, PASCHA, PATOLNIA, CYWIL, MAESTA, GOT, PEŁNIA, WIZERUNEK, RIBAT, SPIŻARNIA, ROK NIESKŁADKOWY, CZERWONA NOC, PRZEBIEG, KOSZER, CHLOASMA, AMBULAKR, WAPORYZACJA, JUNTA, ŚWIĘTA KROWA, FESTON, BEJT, STANDARDZIK, TREP, TUBA, MŁODY, SZLAFROK, FAŁD, ADIUTANT, KWALIFIKACJA, ELASTYK, NURT, SZYDEŁKO, SPRZĘCIOR, NOWORUSKI, MAKABRA, TAGESTOLOGIA, TENDENCYJNOŚĆ, NAKŁAD, WĘGIEL, PODKOWA, ROZWÓJ, OMŁOT, TUNICZKA, MOBILIZACJA, MECHANIZM KRZYWKOWY, CORO, KONTRAKT WOJEWÓDZKI, HANDŻAR, POLARYZACJA ELEKTROLITYCZNA, ZAJĄC, RELAKSACJA, PRZESŁANIE, POMOC DOMOWA, POPYT ELASTYCZNY, OBSZAR, PSYCHOBIOGRAFIA, PRZEBŁYSK, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, WIELOZADANIOWOŚĆ, PACZKA, SEKRETARZ STANU, PRZEDMECZ, ROŚLINA OLEJKODAJNA, AWANGARDYZM, MATURIN, NAZWA, MISJA, BURŁAK, TRUFLA, USTROJSTWO, TAŁAŁAJSTWO, WINA, ORGANIZACJA, DZWONEK, DIAGNOSTYKA, CIOS, DZIURA BUDŻETOWA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, SINFONIETTA, LOTKA, STROP, SUBSYSTENCJA, ONELINER, PLACEK AMERYKAŃSKI, MIERZYN, CHEMIA, MAREOGRAF, SAMARKA, REWOLWER, NIEWIERNOŚĆ, NACIEK, ARIETKA, WILLIAM JEFFERSON CLINTON, NADBITKA, KALIKO, KONGRES WIEDEŃSKI, APPALOOSA, OCHRONA ŚRODOWISKA, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, LAMUS, CIASTO, SPEKULANT, SAUNAMISTRZ, ARTYSTOSTWO, PROSTAK, UNDEAD, LEGENDA, DECENTRALIZACJA, ALOZA NIEBIESKA, TUBA, PĘTLA, NOMINALIZM, KALKUTA, KAMIENIEC, PASTORALE, LINIA POŚRODKOWA, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, APOLOGETYK, POLITYKA PRZEMYSŁOWA, SOZOLOGIA, ZWIERCIADŁO, WPIERDOL, AUGUSTYN, CZAPKA GARNIZONOWA, PRZESILENIE GABINETOWE, POJEMNIK, SYFON, ?OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.083 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PONOWNE PRZEMYŚLENIE, PODDANIE KRYTYCE DOTYCHCZASOWEGO STANU RZECZY, NP. DOTYCHCZASOWYCH POGLĄDÓW, ZWYKLE ZAKOŃCZONE DOKONANIEM ZMIAN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PONOWNE PRZEMYŚLENIE, PODDANIE KRYTYCE DOTYCHCZASOWEGO STANU RZECZY, NP. DOTYCHCZASOWYCH POGLĄDÓW, ZWYKLE ZAKOŃCZONE DOKONANIEM ZMIAN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REWIZJA ponowne przemyślenie, poddanie krytyce dotychczasowego stanu rzeczy, np. dotychczasowych poglądów, zwykle zakończone dokonaniem zmian (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REWIZJA
ponowne przemyślenie, poddanie krytyce dotychczasowego stanu rzeczy, np. dotychczasowych poglądów, zwykle zakończone dokonaniem zmian (na 7 lit.).

Oprócz PONOWNE PRZEMYŚLENIE, PODDANIE KRYTYCE DOTYCHCZASOWEGO STANU RZECZY, NP. DOTYCHCZASOWYCH POGLĄDÓW, ZWYKLE ZAKOŃCZONE DOKONANIEM ZMIAN sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - PONOWNE PRZEMYŚLENIE, PODDANIE KRYTYCE DOTYCHCZASOWEGO STANU RZECZY, NP. DOTYCHCZASOWYCH POGLĄDÓW, ZWYKLE ZAKOŃCZONE DOKONANIEM ZMIAN. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x