SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEDA to:

słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 5 lit.)ŻAL to:

słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIEDA

BIEDA to:

inaczej kłopot, problem (na 5 lit.)BIEDA to:

brak dostatecznych środków materialnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki (na 5 lit.)BIEDA to:

powóz dwukołowy (na 5 lit.)BIEDA to:

słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 5 lit.)BIEDA to:

biga. biedka, dwukółka (na 5 lit.)BIEDA to:

BIGA, BIEDKA, DWUKÓŁKA (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.475

ADMIRER, OBLEŚNOŚĆ, DROBINKA, PARTNER, SKOCZNIA NARCIARSKA, BROŃ BIAŁA, TRYBADYZM, ANALIZA TRANSAKCYJNA, FALA PRZYBOJOWA, BUKSA, WILIA, MAMUT WŁOCHATY, SPĘKANIE, DYSKRECJA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PRZESTRZEŃ POZAZIEMSKA, PARAPETÓWKA, BOMBRAMREJA, SNYCERZ, RIGAUDON, BRUNELLESCHI, ASTROSPEKTROSKOPIA, LINGWETKA, RÓŻOWE SŁONIE, HARMONIA, DIASTOLE, RYFLA, PODSZEWKA, DOLINA RYFTOWA, PROWENIENCJA, ANIMAG, KOŚĆ NIEZGODY, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, LOTOKOTOWATE, NASIERDZIE, FUNKCJA RZECZYWISTA, OBSUWISKO, MECHANIKA KONSTRUKCJI, SPYCHOLOGIA, ABORTERKA, ROZGRZESZENIE, KUPA, TUNEL, PARA, MENNICA, ZDROWIE, HORROR, OFENSYWA, KOSZYK, ŁATWOPALNOŚĆ, NIENARUSZALNOŚĆ, CHROPOWATOŚĆ, POSIELENIE, BOOROOLA, SZTUKA NAIWNA, POBUDZICIEL, OBWÓD REZONANSOWY, DOBRODZIEJSTWO, JĘZYK DAHALIK, NIESZLACHECTWO, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, DOJŚCIE, PRZEBIERANIEC, ALABASTRON, ZERO ABSOLUTNE, GRUBIANIN, CZERWONA STREFA, MONTAŻYSTA, BYKI, KRATKA, RADIESTETA, OWCA ROMANOWSKA, JĘZYK, ZMIENNA NIEZALEŻNA, BAR SAŁATKOWY, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, FACH, INSTRUMENT DŁUŻNY, WOJEWODA, GÓRKA, WZGÓREK NASIENNY, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, PRZYZWOITOŚĆ, NIEŚMIERTELNIK, ZAPAŚĆ, UPADEK, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, DZIEŁO SZTUKI, DZIEWCZĘCOŚĆ, PARNOTA, FRAGMENTACJA PLECHY, LOKACJA, KIJEK, DZIURAWY WOREK, CHARLES, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, PAGINATOR, RELACJA ZWROTNA, ZNICZ, KOMORNICA, AZYTROMYCYNA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, BAJT, DINUKLEOTYD, OOLIT, RODZAJ GRAMATYCZNY, MŁAKA, AKTORKA, MINISTERSTWO, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, DZIADZIENIE, PITA, POLSKOŚĆ, ADRES, KWIATUSZEK, KRATA, MANIERY, AKCELERATOR CYKLICZNY, GERONTOLOGIA, LOGOGRAM, RZEŹBA GLACJALNA, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, GRAF PŁASKI, ZWYRODNIALEC, AGATIS MOCNY, SIAJA, POŻAREK, BRUDNICA NIEPARKA, WARIANT NORMY, KOSTECZKA SŁUCHOWA, CHOROBA WRZODOWA, WZGÓREK ŁONOWY, ZŁOTA PŁYTA, DIAKON, POWER, SZKOLNOŚĆ, PARAZYTOFIT, OSTATNI MOHIKANIN, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, CHUJOWIZNA, ROZCIEŃCZALNIK, GRUPA TOPOLOGICZNA, GIL, KŁUSOWNIK, TRZY KRÓLE, OBROŃCZYNI, DOPŁYW, PIĘĆDZIESIĄTKA, PAMPA, BOHATER, EKSTRAWAGANCJA, PENITENCJAŁ, PIERDOŁA SASKA, CHOROBA BUSCHKEGO, GĄSKA ZDRADLIWA, EV, KOMITET KOORDYNACYJNY, LÓD FIRNOWY, DYWERGENCJA, GILOSZ, ANGORA, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, ODWAPNIENIE, OŚWIECENIOWIEC, SIEDEMDZIESIĄTKA, BŁONA PODSTAWOWA, ZMOTORYZOWANY, KOMBINACJA ALPEJSKA, RÓŻNICA ZBIORÓW, ROGALIK FRANCUSKI, MOHER, EKLIPTYKA, KOMUNIKACJA, EGZAMIN POPRAWKOWY, ZAMYSŁ, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ŚLIZGACZ, PASIBRZUCH, TROSKA, BIKRON, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, KONWERSJA, FIVE O'CLOCK, GLIKOGENOZA, HAFLINGER, BOJO, OBJAWIENIE PRYWATNE, SEKSOWNOŚĆ, ROLADA, ZBÓJNIK, EROTOMAN, ARCYDZIELNOŚĆ, STROIK, ANARCHIZM, PALARNIA, NERW, CEMENTOWE BUTY, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, FALA, META, ANGEOLOGIA, IZOTROPOWOŚĆ, WIATRAK, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, URBANIZACJA, ANGLISTYKA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, ERGODYCZNOŚĆ, OKAP, JOGURCIK, FAKT, REAKCJA ODWRACALNA, BRONTOZAUR, DYFERENCJA, IZOTROPIA, MEDYCYNA PERSONALNA, STOPNICA, KONTRAPUNKT, ZADZIORNICA WŁOCHATA, ANTYNATURALIZM, TEATR EPICKI, ZNAKOMITOŚĆ, MARKIZA, WĘGIEL KOPALNY, PSYCHOTERAPIA BEHAWIORALNA, PLUGAWOŚĆ, SPÓR, CZIROKEZ, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, MUSZLA KLOZETOWA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, MYSZ WERTYKALNA, WIEŻA, CHOROBA GAMSTORP, NEUTRALIZACJA, GOŁODUPIEC, WSPÓŁUCZENNICA, GITARA AKUSTYCZNA, NOCEK ORZĘSIONY, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, SKRZYNIA OGNIOWA, POSTĘPACTWO, KOLOR, POLE MAGNETYCZNE, OSTATNIE PODRYGI, MARSZAND, PLAFON, JEDNOKOMÓRKOWIEC, SIŁA ROBOCZA, AKOMODACJA, TARANTELLA, EDYTORSTWO NAUKOWE, AL SECCO, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, PEŁNOLETNOŚĆ, PUNKT APTECZNY, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, KAMIEŃ WĘGIELNY, MALOWANIE, ASTROSPEKTROSKOPIA, KOLORYT LOKALNY, HERBACIARKA, GDERACTWO, OSAD ABYSSALNY, KONWERGENCJA, KSIĄŻĄTKO, DIETA, ERPEG, ZACHWALACZ, NIECHCIUCH, PARANOJA PASOŻYTNICZA, PIZZERIA, ROŻEN, TELEWIZJA, OSĄDZICIEL, INICJATYWA USTAWODAWCZA, PODOBNOŚĆ, PŁAZAKOWATE, BASEN MODELOWY, DROGA, ZAPRZĘG, CZUWANIE MODLITEWNE, LUZACKOŚĆ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, KOMBAJN ŚCIANOWY, GWIAZDA PRZEWODNIA, SILOS, MOŻLIWOŚĆ, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, CZARNY LUD, KUMULACJA, PIÓRNIK, KONTRAKT MENEDŻERSKI, KNEBEL, OBIEKT, KOBIETA SPOD LATARNI, ?SPÓŁGŁOSKA BOCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.475 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEDA słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 5 lit.)
ŻAL słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEDA
słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 5 lit.).
ŻAL
słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 3 lit.).

Oprócz SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ sprawdź również:

rozpięte zwoje drutu kolczastego mające utrudnić prowadzenie natarcia ,
system poglądów ekonomicznych i oparty na jego zasadach typ polityki gospodarczej, których fundamentem jest całkowita neutralność państwa i innych organizacji gospodarczych i politycznych wobec przebiegu procesów gospodarczych ,
nowa myśl będąca efektem twórczego myślenia ,
sportowiec, zawodnik, który gra w piłkę wodną (waterpolo) ,
matematyk francuski (1730-1783); autor prac z algebry wyższej ,
czapka, która nie jest wyjściowa, kojarzy się z uprawianiem sportu lub służy do uprawiania sportu ,
Cannabis sativa subsp. indica - podgatunek konopi siewnych, dawniej wyodrębniany jako osobny gatunek ,
sedan marki Polonez ,
litowiec (Na) ,
zaburzenie funkcji śledziony ,
u zwierząt forma biernej obrony na atak lub zagrożenie atakiem powodująca całkowity bezruch atakowanego osobnika ,
popularny lek przeciwbólowy ,
żona hrabiego - mężczyzny, który posiada tytuł hrabiowski; wyraz może być niekiedy uznawany za gwarowy lub przestarzały ,
ogół małych form powierzchni Ziemi, np. żłobki krasowe, zmarszczki wiatrowe (ripplemarki), terasy bydlęce, doły po eksploatacji powierzchniowej i in ,
sekretny język krasnoludów w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena ,
melodia, do której tańczy się sarabandę ,
delfin skośnozęby, Lagenorhynchus obliquidens - gatunek walenia z rodziny delfinowatych; zamieszkuje umiarkowaną strefę północnej części Oceanu Spokojnego od Aleutów po Baja California i od Japonii po Wyspy Kurylskie ,
PILON ,
papieska klątwa ,
postawa wobec życia charakterystyczna dla bohaterów powieści Henriego Beyle'a, czyli Stendhala ,
zakład produkujący sieci rybackie ,
w cukiernictwie; zespół dyfuzorów i kaloryzatorów wraz z armaturą ,
podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej złożona przede wszystkim z ciężkozbrojnej piechoty ,
zdrobniale: piwo - wyjście na piwo do knajpy ze znajomymi ,
okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt ,
Matteuccia struthiopteris - gatunek paproci z rodziny Onocleaceae; w Polsce przebiega północna granica zasięgu tego gatunku, występuje na pogórzu Karpat i Pienin, w Sudetach Zachodnich, Górach Świętokrzyskich i Bieszczadach, rozproszony na nizinach, można go spotkać m.in. w Puszczy Augustowskiej i Boreckiej, nad Nysą i Bobrem, w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, na Równinie Warmińskiej (w rezerwacie florystycznym Pióropusznikowy Jar) ,
kult fetyszów w wierzeniach pierwotnych ,
miasto we Francji nad kanałem Berry, ośrodek administracyjny departamentu Cher ,
jarzmo wahliwe łukowe stosowane w stawidłach tłoków silników parowych ,
urządzenie stanowiące połączenie iskrownika i prądnicy

Komentarze - SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast