SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIEDA to:

słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 5 lit.)ŻAL to:

słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIEDA

BIEDA to:

inaczej kłopot, problem (na 5 lit.)BIEDA to:

brak dostatecznych środków materialnych do zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki (na 5 lit.)BIEDA to:

powóz dwukołowy (na 5 lit.)BIEDA to:

słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 5 lit.)BIEDA to:

biga. biedka, dwukółka (na 5 lit.)BIEDA to:

BIGA, BIEDKA, DWUKÓŁKA (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.475

PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, JELEŃ, POŻEGNANIE, WŁÓKNO WĘGLOWE, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, CEROWNIA, YAKALO, WODNIAK, RACHUBA, DYFUZOR, TEREBINT, TKANKA MIĘKKA, STÓŁ WARSZTATOWY, DŁUŻNICZKA, WAŻNIAK, SUMARYCZNOŚĆ, CZASZA, ALFABET MUZYCZNY, REWIOWOŚĆ, BŁONICA SKÓRY, DETEKTYW, PRYMUS, UBARWIENIE OCHRONNE, USŁUGA POWSZECHNA, PSYCHOLOGIA, TAPIR KORDYLERYJSKI, JĘZYK TAMILSKI, REPOZYCJA, PROJEKTANT, NACECHOWANIE, FORUM, MATA, GOTOWOŚĆ, JĘZYK WOGULSKI, PAPIER, WYMIENIACZ, ANTIFA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, SKUPYWACZ, SYSTEMOWOŚĆ, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, KAPILARA, NATURYZM, NIEUPRZEJMOŚĆ, NAGOŚĆ, CENTRALNE OGRZEWANIE, HOLOCEN, MASZYNA INFORMACYJNA, DAGLEZJA SINA, HIPERTRICHOZA, KOLANA, AMFITEATR, KŁOPOTANIE SIĘ, CEKOTROFIA, FREATOFIL, WAŁ, UDERZENIE, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, KURATOR SĄDOWY, NAHUATL, DROGA POŻAROWA, PASJA, GNIAZDO PROCESOROWE, BAPTYSTERIUM, CUKRZYK, WYZWANIE, PRZYLEPNOŚĆ, OKRUSZEK, DWUNASTKA, GÓRMISTRZ, PERYGLACJAŁ, WIEK DOJRZAŁY, PRUSAK, OŚLICA BALAAMA, KWARTET SMYCZKOWY, BEZDUSZNOŚĆ, KASA, DŹWIGNIA, PALMA, WELLINGTON, TASZCZYN PSZCZELI, LANDSKNECHT, PROLIFERACJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, BENZYNA OŁOWIOWA, BROMELIA, LAFIRYNDA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, WOJSKO, TRYUMFATOR, HELING, POSŁANNICA, SZYPUŁKA, ZAUROZUCH, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TAUTOLOGIA, HISZPAŃSKOŚĆ, PASKUDZTWO, NIERUCHOMOŚĆ, LEJNIA, KARTA KREDYTOWA, MUZYKA TŁA, TOREBKA, ŁAŃCUSZEK, TROPIK, HONOR, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, CYBERNETYZACJA, ŁUPEK, ASYMPTOTA, BĄK, PRACA WYJŚCIA, WYRÓWNANIE, FALAKA, KLASA, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, IRONIA ROMANTYCZNA, PRZESŁONA, MOWA, WETERYNARIA, BIEL, PRODUKTYWNOŚĆ, OPTYKA KWANTOWA, SUMA KOMANDYTOWA, WIĄZADEŁKO, MISZCZU, GRAFIKA KOMPUTEROWA, DACH HEŁMOWY, MARSZ, IDYLLICZNOŚĆ, POPITA, PODKÓWKA, LAPIDARNOŚĆ, DETAL, TOPIK, KARAKUŁ, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, BRAMA, MALAKOLOGIA, ZMAGANIA, ODRUCH KOLANOWY, MASZYNOWNIA, GERIATRIA, BROKER UBEZPIECZENIOWY, BLISKOŚĆ, PIZZER, BALECIK, HASŁO, BALANS, ASTRACHAN, NOSOWOŚĆ, ŚRODKI, CHUDOŚĆ, HIPOTEZA SUSLINA, SARDELOWATE, PASZCZUR, ŚMIETNIK, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, EGZOTYK, MANIPULATOR, JĘZYK EZOPOWY, SYMULACJONIZM, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, PALTO, ROZDANIE, POKER ROZBIERANY, SUPERNOWE, POMPA TŁOKOWA, ROZWÓJ, WYBLINKA, GOMBROWICZ, WIĘZADŁO KARKOWE, ORYKS SZABLOROGI, KURATOR SZTUKI, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, KIR, ASTER, TRASER, STAROHISZPAŃSKI, CIASTO, OŻENEK, POJAZD GĄSIENICOWY, MISTRZ, CHŁOPAK DO BICIA, LICA, MAKATKA, KADŹ, PERMAKULTURA, TEORIA PERTURBACJI, KOSZYKARSTWO, WIECZÓR KAWALERSKI, FAJKA WODNA, MORZE CZARNE, KOSZT UTOPIONY, BEZPIECZNY SEKS, NAZAREJCZYK, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KOLAGENOZA, CAP, INTERVIEW, DZIECIORÓB, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, BUSINESSMAN, SORBENT, JEDWAB OCTANOWY, CYNGIEL, KOMANDYTARIUM, WYCZUCIE, KURS, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, WYGIBAS, SHONEN-AI, PŁAZAKOWATE, HŁADYSZA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, SINIEC, CHOROBA HALLOPEAU, BOSS, SŁUŻBA KOŚCIELNA, GWAŁT, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, PORWAK, DYSTANS, PRAGERMAŃSKI, KWOTA BAZOWA, ORGANIZATOR JĄDERKA, STRZELNICA, OKLASK, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, PIRAMIDA, WAWRZYN, NAWALANKA, DATEK, ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, TALENT, KACZUSZKA, ROZPAD SKAŁ, RUCH PRECESYJNY, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, KOŃ LOKAJSKI, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, UMOWA O PRACĘ, KANCONETA, WÓR, TRANSPOZYCJA, ŚLEPY NABÓJ, KLINOLIST, DRZEWCÓWKA, IMMUNOLOGIA KLINICZNA, ÓSEMKA, OBWÓD ŁOWIECKI, SZLACHTA CHODACZKOWA, GODZINA WYCHOWAWCZA, OFICER TAKTYCZNY, LIMIT POŁOWOWY, CHLEB CHRUPKI, LALKARSTWO, NIECKA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, NIEMĘSKOŚĆ, PLOTER ROLKOWY, ŁOWCA, DYBUK, SPRAWNOŚĆ, SZCZOTKA, WYNAJMUJĄCA, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, SSAK ŁOŻYSKOWY, WOJNA NAPOLEOŃSKA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, BĘBNICA, MAKARON, IMMUNOGLOBINA E, NIEOFICJALNOŚĆ, DIDŻEJ, WTYCZKA, WIDLISZEK, KORONA, JAWAJSKI, GRUNGE, NIEDOTYKALNOŚĆ, DRASTYCZNOŚĆ, METALOFON, RYSOWNICA, CIUCIUBABKA, WODA PODSKÓRNA, STARY MALUTKI, NIEZBĘDNOŚĆ, OSTANIEC KRASOWY, KREOLKA, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, CNOTA, BLUFFIARZ, MISJE, EKSPOZYCJA, BARWINEK, PŁOMIENIE, ?WALKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.475 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIEDA słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 5 lit.)
ŻAL słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIEDA
słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 5 lit.).
ŻAL
słaba sytuacja, zwykle taka, w której coś się nie udało, taka, która może być powodem czyjegoś wstydu, taka, której lepiej nie komentować (na 3 lit.).

Oprócz SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SŁABA SYTUACJA, ZWYKLE TAKA, W KTÓREJ COŚ SIĘ NIE UDAŁO, TAKA, KTÓRA MOŻE BYĆ POWODEM CZYJEGOŚ WSTYDU, TAKA, KTÓREJ LEPIEJ NIE KOMENTOWAĆ. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x