PRACA PISEMNA, ZA POMOCĄ KTÓREJ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM SPRAWDZA SIĘ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPRAWDZIAN to:

praca pisemna, za pomocą której w procesie dydaktycznym sprawdza się wiedzę i umiejętności uczniów (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPRAWDZIAN

SPRAWDZIAN to:

specjalnie przeprowadzana kontrola czyichś umiejętności (na 10 lit.)SPRAWDZIAN to:

sytuacja, dzięki której dowiadujemy się, jakie coś jest naprawdę (na 10 lit.)SPRAWDZIAN to:

w procesie dydaktycznym: ćwiczenie, które ma na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów (na 10 lit.)SPRAWDZIAN to:

przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRACA PISEMNA, ZA POMOCĄ KTÓREJ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM SPRAWDZA SIĘ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.804

ZAPŁODNIENIE, SZYNION, PROGRAM TELEWIZYJNY, BEZWŁAD, THAULOW, FISZBINOWCE, LOTNICTWO, ZABAWKA, ZBIORÓWKA, EKOSFERA, NACECHOWANIE, SZATA TYPOGRAFICZNA, BURSZTYNIARZ, OLEJ MIGDAŁOWY, SUBSKRYBENTKA, WATA, TURANIZM, OSET NASTROSZONY, KAUCZUKOWIEC, SKÓRA PERGAMINOWA, PARAMETRYZACJA, WIDZOWNIA, SAŁATA, ŻÓŁW PROMIENISTY, EKRANOPLAN, ANKIETOWANY, PARGAMIN, PĘDRAK, RZYGI, ZBIORKOM, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, SAMOCHWALCA, FILOLOGIA ROSYJSKA, GRUPA PRZEMIENNA, MŁODA PARA, SKARBNIK, KASJERKA, MASŁO CZOSNKOWE, PADOK, BUCHALTERIA, GÓRNICTWO NAFTOWE, GRUBA ZWIERZYNA, WOODSTOCK, TABLICA CAYLEYA, D, SKOCZNIA NARCIARSKA, JĘZYK PASZTO, POŁAWIACZ, TOPOS, CERKIEWSZCZYZNA, STRZAŁA EROSA, GONITWA PŁOTOWA, DRAMAT WOJENNY, KATOLICYZM, RUCH, PSYCHOMANIPULACJA, RAMFORYNCHUSY, DETEKTOR PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, BARIERA JĘZYKOWA, PRZYTOMNOŚĆ, POTWORKOWATOŚĆ, NARAMIENNICA, DEFERENT, AWARYJNOŚĆ, WYLEW, ANTHEM TRANCE, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, EKONOMIA POLITYCZNA, DOJŚCIE, KOŃ LIPICAŃSKI, PRACA DOKTORSKA, GEN WĘDRUJĄCY, OPTYKA KWANTOWA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, POWIĄZANIE, KOTEW, CHAŁUPNICTWO, TARANTELA, PRACUŚ, ILUZJA PIENIĄDZA, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, ROZMODLENIE, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, PATOLOG, PANDA, DELFIN BIAŁONOSY, SKWAPLIWOŚĆ, POJAZD GĄSIENICOWY, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, PŁYTA, ADRES FIZYCZNY, TWARDY KARK, CYBORIUM, MEDIANA, BLANKOWANIE, MLECZAJ LEPKI, ŻABIA LASKA, ŁUPIEŻ PSTRY, POMPA, CEKOTROFIA, GITARA BASOWA, WYGIĘCIE, KAWA MIELONA, PROTESTANTYZM, CHOROBA REUMATYCZNA, PRODUKT LECZNICZY, GUNIAK, RZEŹNICZKA, LEP, RANDKA W CIEMNO, BEZSTRONNOŚĆ, PŁASZCZYZNA Z, SYSTEM KONSORCYJNY, PIRAMIDA, EUFONIA, RANA, NAPAD, TERAPIA REINKARNACYJNA, AUTSAJDER, KODZIK, PEDET, RUNO, PROTEZA, SFERA BIOTYCZNA, SZYMEL, PLEBEJKA, NIERUCHAWOŚĆ, JĘZYK PRASEMICKI, ÓSEMKA, ŻUŻEL, CIEMNOGRÓD, RUSKI, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, MARIONETKA, NIEPRZYJACIÓŁKA, REJTERADA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, JANUSZ, MONOLOG LIRYCZNY, NEOKLASYCYZM, FORUM, NABOJKA, PRZECIWSTAWIENIE, MIGELITKA, IRYDOLOGIA, WYRÓB CUKIERNICZY, DETEKTYW, GALWANOKAUTER, LARP, PASIBRZUCH, POŁYKACZ, EURO TRANCE, SUMA KOMANDYTOWA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, NAKIEROWANIE SIĘ, OŻYNA, RAKSA, GRUNCIK, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, ŻURNALISTA, ZIMNE NÓŻKI, HARD CORE, GEOLOGIA PODSTAWOWA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, IKONOGRAFIA, BLISTER, KWALIFIKACJA PRAWNA, JEZIORO WYTOPISKOWE, ŻYŁA MACICZNA, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, UNIK, OSOBISTOŚĆ, KANONISTYKA, JEŁOP, SHIMMY, MOTYWIK, DRUGI OFICER, ODŚRODKOWOŚĆ, DYCHAWICA, TENIS STOŁOWY, CD-RW, ŁYDKA, URODA, KONNICA, PLIK GRAFICZNY, WZW G, MECHANIKA NIEBA, WIRTUOZERSTWO, PŁOMYCZEK, LORA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, ROK, LAMPA DÖBEREINERA, START MASOWY, WIDEOKONFERENCJA, GEN PLEJOTROPOWY, INIEKCJA, GŁOWNIA, PŁEĆ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, DYSRAFIA, PRZEDPORCIE, NIMB, KOŁO, KRÓLIK, METATEKST, KANALIK NERKOWY, ERGOTERAPIA, LUDZKIE ZOO, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, OBSZAR GÓRNICZY, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ŻEGLARZ, BASKINKA, ZARZUTKA, SZKARADZIEJSTWO, SCHRONISKO, TEORIA KOLEJEK, FILOLOGIA WŁOSKA, KATAFALK, APEL, SUKCESYWNOŚĆ, REPOWNIA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, CELULOZOWNIA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, STAN TRZECI, PINGWINARIUM, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, AKATALEKSA, ŁEBEK, RÓWNIA POCHYŁA, CNOTA, OKRĘT ŻAGLOWO-WIOSŁOWY, BIOLOG MOLEKULARNY, NADNOSIE, SPRZEDAŻ, KLOAKA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, DOWÓD WPROST, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, KRAWCOWA, CHOROBA BAKTERYJNA, IZOENZYM, BOMBOWIEC, LIGAWA, LALKARSTWO, LENIN, FILOZOFIA JOŃSKA, AGRAFON, PRZEDSZKOLE, POPULACJA STACJONARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, NIMBUS, PIECZONKA, PRODIŻ, FIZYKA MOLEKULARNA, AKTORKA, CZESALNIA, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, RZEP, TWIERDZENIE ZERMELO, KERATNOCYT, LENIWCOWATE, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, SZUM, ZBROJENIE SIĘ, PUDER BRĄZUJĄCY, SŁOWACYSTYKA, BUŁAT, WINOGRODNIK, ADMINISTRACJA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KANKAN, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ODRUCH RZEPKOWY, STAN, ZABIEG LECZNICZY, BHP, GŁÓWKA ARTYKUŁU, UPAŁ, ZEGAR ATOMOWY, SPŁASZCZKOWATE, SY, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, ZAPAŚĆ, KOŚĆ SKOKOWA, KAMICA MOCZOWA, TRUD, LINIA GEODEZYJNA, ODPROMIENNIK, JEZIORO SUBGLACJALNE, CYLINDEREK, POJEDYNEK, MIESIĘCZNICA, CYKL GRANICZNY, ŁADUNEK BOJOWY, ?TEREN ZIELENI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.804 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRACA PISEMNA, ZA POMOCĄ KTÓREJ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM SPRAWDZA SIĘ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRACA PISEMNA, ZA POMOCĄ KTÓREJ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM SPRAWDZA SIĘ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPRAWDZIAN praca pisemna, za pomocą której w procesie dydaktycznym sprawdza się wiedzę i umiejętności uczniów (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPRAWDZIAN
praca pisemna, za pomocą której w procesie dydaktycznym sprawdza się wiedzę i umiejętności uczniów (na 10 lit.).

Oprócz PRACA PISEMNA, ZA POMOCĄ KTÓREJ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM SPRAWDZA SIĘ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - PRACA PISEMNA, ZA POMOCĄ KTÓREJ W PROCESIE DYDAKTYCZNYM SPRAWDZA SIĘ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x