CZĘŚĆ ROŚLINY SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŁODYGI, LIŚCI, PĄCZKÓW, KWIATÓW I OWOCÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PĘD to:

część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców (na 3 lit.)PĘD ROŚLINNY to:

część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PĘD

PĘD to:

bardzo szybki ruch (na 3 lit.)PĘD to:

część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców (na 3 lit.)PĘD to:

dążenie do czegoś (na 3 lit.)PĘD to:

fizyczna wielkość wektorowa, której wartość jest równa iloczynowi masy i prędkości punktu materialnego (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ ROŚLINY SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŁODYGI, LIŚCI, PĄCZKÓW, KWIATÓW I OWOCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.578

MISIACZEK, WŁÓCZNIA, CYBUCH, OSIEDLE MIESZKANIOWE, APLIKACJA ADWOKACKA, PERKOZ, BĘBEN, POMORSKI, NATYWIZM, KRZEW RYCYNOWY, MIKROMIKRON, BIOMETEOROLOGIA, POSMAK, MASA, LIŚCIEŃ, RUCH PRECESYJNY, ZAKOCHANA, PSZENICA DURUM, WOREK SPOJÓWKOWY, TRZCINNIK PSTRY, PRZENIKLIWOŚĆ, WYZNAWCA, OBJAWIENIE, TEREBINT, RADZISTA, CEGŁA LICÓWKA, SAMIEC, JĘZYK SFORMALIZOWANY, SEITAN, OPAL, TUBUS, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, ATAK, LORI, DIAŁ, ZBÓJNIK, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, ANGLEZOWANIE, GEN HIPOSTATYCZNY, TEOGONIA, BULIONER, ROZKŁAD, BOREWICZ, ZAKAŻENIE POKARMOWE, GALARETA WHARTONA, KOCIE OKO, KIMATION, OBOZOWISKO, DUPA, WŁÓKNO, OPRYSZCZKA, ELEKTROLIT, ANATOMIA PATOLOGICZNA, MAŹ PŁODOWA, PAŁASZ, USTNOŚĆ, SZCZENIARA, GNIAZDO, UZWOJENIE WTÓRNE, REAKTOR, JĘZYK CHORWACKI, KOMBATANCKOŚĆ, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SKÓRNICTWO, DZWONECZNIK BULLEYA, TBV, PEGAZ, PIĘTKA, LOCH, WYKONANIE, ZAKŁADKA, PLASTROM, WĘZEŁ, CZARNY CHARAKTER, DIECEZJA, KATAKAUSTYKA, SUTERENA, STACJA POMP, B, MARAKUJA, BAWEŁNA, METEOR, TANY, PRAWOSKRĘT, TORBACZE, LIŚCIONOGI, BROŃ TERMOJĄDROWA, UPADEK, WIGILIA, PREPER, DRĘTWOTA, ROZTWÓR BUFOROWY, KWASOWĘGLÓWKA, ILOCZAS, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, WILKES, ANARCHIA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ARETOLOGIA, GWIAZDA, POKÓJ LEKCYJNY, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, PALIUSZ, RZĄP, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, ZACHYŁEK ŁONOWY, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, ROCZNIKARZ, ZAPOJA, NAGAR, BIEGUN ANIMALNY, PANDAN, LANGOSZ, OSIEMNASTKA, GONDOLA, RESPONSORIUM, BIELIŹNIARSTWO, PRZYBYTEK, MOTOR, WYGASZACZ, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, GODZINA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, ÓSMA CZĘŚĆ, KĄT TRÓJŚCIENNY, PALEMONETKA ZMIENNA, MECENAS, ROMANISTA, KOŁEK, WOREK TRZEWIOWY, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, WYWROTNOŚĆ, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, STADIUM ANALNE, MUFLA, KIEŁEK, BADACZ, KRATOWNICA, KOMORA, SEANS, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, CHALKOGRAF, GAŁKA OCZNA, PĘPAWA SZCZECINIASTA, ZIMNO, PAŃSTWO ZŁOŻONE, MODNIARZ, ODROŚL, KONCHYLIOLOGIA, DOSTĘP, ELITARYSTA, RYSUNEK, RYCERZ ROZBÓJNIK, PLANETA WEWNĘTRZNA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, GEOFIT RYZOMOWY, MIECH, RÓJ, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, WĘDZIDŁO, LILA, NALOT, GORSET, AGORA, STOPA, GARDZIEL, WILCZAR, PARABOLICZNOŚĆ, ARONIA ŚLIWOLISTNA, SYFON, GULASZ, KODYFIKATOR, WGŁĘBKA WĄSKOPŁATKOWA, ZŁOŻE OKRUCHOWE, POMIOTŁO, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, LOTOS TYGRYSI, LIMONA, TACIERZYŃSKI, KOŃ FIŃSKI, ZBIÓR, GŁODOMÓR, AMINEK WIĘKSZY, SŁUGA BOŻY, IPP, ŁUSKOWIEC, TRÓJLIST SIEDZĄCY, CZARODZIEJ, TERMOS BUFETOWY, INTROJEKCJA, BOHATER LIRYCZNY, OFIAKODONTY, SZOK POPORODOWY, MEDIALNOŚĆ, BAJKOWOŚĆ, PETREL, WYPITEK, ATEMOYA, MAKIAWELISTA, LALKA, EMPORIUM, KLEJNOT HERBOWY, ZAOLZIE, BRANIE PRZYKŁADU, EWOKACJA, OKULISTYKA, PSIARKA, REJTERADA, ODSKOK, POPŁÓD, PRAWOMOCNOŚĆ, KORNIJSKI, WODA PO KISIELU, KOSTKA BRUKOWA, NIEBO, POSTERUNEK, PIES, GŁUPTAK BIAŁY, RZODKIEWNIK POSPOLITY, DYSTANS, CZERWIEŃ BŁOTNY, SONDA MOLEKULARNA, INTEGRACJA, PŁÓCIENNIK, NIEDOROŚL KRZEWINKOWA, SZEW, ŁAPA, JARZĘBINA, LATAWIEC, OBŻARTUCH, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, WOLNY ZAWÓD, PIASKOWIEC KWARCOWY, PRZESUWNIK, PÓJDŹKA, GRONO, DZIÓB, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, RAJA SIWA, CICHA MSZA, HISTORYZM MASKI, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, KAPILARNOŚĆ, PRZEPIÓRKA, BIAŁA SALA, STYL MOTYLKOWY, UMOWA O PRACĘ, RÓŻNOPAZURKOWCE, MALARSTWO TABLICOWE, WĘŻOWNICA, MOTYW, RODNIA, NADBUDÓWKA, PODETAP, ANARCHIZM, GEOGRAF, SYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, CHWILÓWKA, ODWARSTWIENIE, ORGAN, ŁAMANY DACH POLSKI, KATEGORIA GRAMATYCZNA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, GROOMING, TERAPIA REINKARNACYJNA, GRA WSTĘPNA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, POTOP, MIÓD Z PRĄDEM, EPOLET, KOSACIEC RÓŻNOBARWNY, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, PUSZCZYK, WKŁAD, CZEPOTA GAMBIR, WERSJA REŻYSERSKA, SADZ, WYPALANKA, BONGOSY, KELLER, REPRYZA, GŁADKOMÓZGOWIE, ATAK, ŁUPEK DACHOWY, WYRĄB, ZOROASTER, BIERNY OPÓR, CZASZA, DĘTKA, PIEPRZ GWINEJSKI, SERYJNY MORDERCA, DUJKER MODRY, FATALISTA, ŚNIEŻYCZKA WYSOKOGÓRSKA, ŻMIJA, FORMA, JEDNORAZOWOŚĆ, WIRTUALIZACJA, ?ZAŁAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.578 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ ROŚLINY SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŁODYGI, LIŚCI, PĄCZKÓW, KWIATÓW I OWOCÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ ROŚLINY SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŁODYGI, LIŚCI, PĄCZKÓW, KWIATÓW I OWOCÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PĘD część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców (na 3 lit.)
PĘD ROŚLINNY część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PĘD
część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców (na 3 lit.).
PĘD ROŚLINNY
część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców (na 11 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ ROŚLINY SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŁODYGI, LIŚCI, PĄCZKÓW, KWIATÓW I OWOCÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - CZĘŚĆ ROŚLINY SKŁADAJĄCA SIĘ Z ŁODYGI, LIŚCI, PĄCZKÓW, KWIATÓW I OWOCÓW. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast