ŻÓŁTLICZKA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁTLICA to:

żółtliczka, Galinsoga - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych; obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niektóre gatunki rozprzestrzeniły się na świecie (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁTLICZKA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.494

BIELACZEK, GEOPATIA, DELFINEK MALAWI, PUNKT POMIAROWY, POSTĘPAK, KATAKUMBY, KRYSTALOCHEMIA, WĄTEK, KORPUS, GENTIL, TAROGATO, SKOCZNIA, CZAJKA, TRASZKA ZIELONA, DŁUGOSZYJ, CELIDONIA, PARKIETAŻ PENROSE'A, MARANG, KOCZKODANOWATE, ZAKRES POJĘCIOWY, ZAKON ŻEBRZĄCY, PISANOZAUR, INTEGRACJA, WSPÓŁBRZMIENIE, IMMUNOFARMAKOLOGIA, KHUR, SOCZENICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, LEJKOWIEC LABIRYNTOWY, ESPERANTYSTA, SÓJKA, LEMURKA RDZAWOSTERNA, NAPRĘŻACZ, ŁYKO, WYRACHOWANIE, ROBOTY PRZYMUSOWE, KLECANKI, AGUTI ZŁOCISTY, GRZYB, LEMING, NOSACZ, POKOLENIE, GEKON MALAJSKI, BUŁAWNIK, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, RUDBEKIA OWŁOSIONA, ŻÓŁW BIAŁOBREWY, MORS, TROGON KOSTARYKAŃSKI, NELMA, BRACHYTRACHELOPAN, KWALIFIKACJA PRAWNA, PISTACJA WŁAŚCIWA, BIAŁY MARSZ, MANDRYL, ĆWIEK, SKOCZKOWE, COCKNEY, TEATR ELŻBIETAŃSKI, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, SPRAWNOŚĆ, KOMPUTEROWIEC, ZASTĘPCA, FULMAR, HUCZEK ZIEMNY, PĘDZLICZEK ZIELONAWY, KRYPTOGRAFIA, CHINKARA, ŁYŻKA, WRITER, MATE, KOPIAŁ, KRAJKA, ASFODEL, SPÓŁKA CICHA, NIEBO, SZPATUŁKA, CHROMANIE PRZESTANKOWE, DZWONECZNIK SZTYWNY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, PAMPA, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, SCYNK OGNISTY, WYMIENNIKOWNIA, WISIOREK, KOZŁOWIEC, KAMIEŃ WĘGIELNY, BURAN, GÓRALEK PRZYLĄDKOWY, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, SYNONIMIKA, LARIOZAUR, KLON, ŻABA GNIAZDOWA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, OGNISKO, PTERODAUSTRO, ŻAGLOWIEC PERUWIAŃSKI, PRZÓD, PERKOZEK TRÓJBARWNY, CYPRYS WIELKOSZYSZKOWY, FERRIMAGNETYK, BARWNIK NATURALNY, PLATYCERIUM WIDLASTE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, TUJOWIEC DELIKATNY, KOROŁAZ BIAŁOBREWY, MAKUCH, JAGODZIAK OLIWKOWY, BOCIAN, RYNEK WSCHODZĄCY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PRZEZIERNIK BUKOWIEC, WINKRYSTYNA, LOGIKA MATEMATYCZNA, SACHS, PRZEDMIAR, BÓR SOSNOWY, LYGODIUM KRĄŻKOLISTNE, WIESZAR, CHONDRYT ZWYCZAJNY, PRZEKOPNICA WŁAŚCIWA, METATEZA, DRIOPITEK, SALWINIA MAŁA, DRYBLAS, GEKON GARGULCOWY, KAUCZUK NATURALNY, OKAP, ORTOPEDA, STRZEMIĘ, OSTRACYZM, KRZTUSIEC, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, STYL GOTYCKI, ROPNIAK, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, FASOLA, ROZPIĘTOŚĆ, CEGLARSTWO, DŻAGA, SROKOSZ, BYLICA AUSTRIACKA, OTĘPIAŁOŚĆ, BOCZNOTRZONIEC SKUPIONY, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, PULSACJA, OFICER NAWIGACYJNY, EKSPEDYCJA, ORBITA, KUKUŁKA CZUBATA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, PIĘĆDZIESIĄTKA, STAW OSADOWY, PROBLEM, JUKA, BOROLOG, GRUPA AZOWA, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, ŻWAWOŚĆ, SALANGANA, KOŃ KLADRUBSKI, OCEANOGRAFIA, GMACHÓWKA DRZEWOTOCZNA, KASTA, CHIPPER, KRĘG SZYJNY, ŚWIERK KOYAMY, BERGAMOTKA, ERPEG, AUTOSYFON, ŻWAWIK CZERWONY, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, PASTERZ, TAFTA, REKTOSKOP, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, GĄSIENICZNIKI, BERGAMOTA, STONKA, TOWAROZNAWSTWO, PUCHÓWKA CEJLOŃSKA, KARAZJA, SYSTEMIK, ŚLEPOWRON, KONWOKACJA, ETRUSK, PISZCZAŁKA WARGOWA, KRZAKÓWKA WACHLARZOWATA, PRĄTNIK JAJOWATY, WALKA, WIKARYZM EKOLOGICZNY, KRĘPNIK AKACJOWY, ADAM SŁODOWY, ŻEGLUGA, KOSTRZEWA DŁUGOLISTNA, KOLENDER, POJAWIENIE SIĘ, ŚMIAŁOŚĆ, SUBKULTURA, PASTICCIO, PUCHAR, UŁANKA, CIAŁO AMORFICZNE, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, HISZPAŃSKI, SIERPODUDEK, MARABUT INDYJSKI, BURZYK BRUNATNY, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, ISSOUDUN, DZWONECZNIK LAMARCKA, GRUBODZIÓB, KRYL, HIPOMANIA, UŚMIECH, KLECANKA, STERLET, GWAJAKOWIEC CZCZONY, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, MISECZNICA, ATONALNOŚĆ, ZACHOWAWCZOŚĆ, KOLCZAK, MINERALOGIA, HAŁAŚNIK KRESKOWANY, TYSIĘCZNIK, KALANDRA, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, MIODÓWKA CZERWONOKARKOWA, BOROWIK PONURY, HUMANIZM, BOA, ODWAPNIENIE, SZURPEK DROBNY, STRAJK OKUPACYJNY, SEMITA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, LORA, SALWINIOWATE, CZOSNEK MLECZNOBIAŁY, NIEŻYT, CZARCIUK, FRANKLINA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, NIERELIGIJNOŚĆ, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, ROZŁUPEK ALPEJSKI, ASTER WIELKOLISTNY, KLASMODOZAUR, WZORNIK, KORONKA BRABANCKA, KORSARZ PIRATNIK, JABŁOŃ RAJSKA, SUCHORYT, OBSZAR WIEJSKI, CHOMIK MANDŻUGARSKI, NURZANIEC, DUKLA WIERTNICZA, ARAUKARIA CHILIJSKA, AKSAMITKA ROZPIERZCHŁA, ŻELAZNE PŁUCO, KOLIBER, HYBRYDA, ZGŁĘBIEC TRZPIENNIKOWATY, PINGWIN CESARSKI, BAJKOPIS, GNATARZ, BARCZATKA CASTRENSIS, KABASSU, PARASOLOWIEC, PSTROLISTKA, KUKUŁKA, OMŁOT, FOTOPOWIELACZ, SZURPEK DELIKATNY, SERNICA, WIOŚLARKI, ŻÓŁTONÓŻEK, ŁĘG OLSZOWY, GROSZKI, BAWÓŁ INDYJSKI, ŻABA CZERWONOPRĘGA, GRUBOSKÓRZEC WYSPOWY, SKŁAD GATUNKOWY, BEKAS, NEONTOLOGIA, SAMOREALIZACJA, EKONOMIA SPOŁECZNA, ŚLUZOWCE, WIR PYŁOWY, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, OBSERWATOR, PŁASKOBOK CZARNOOBRZEŻONY, ŚWINIA BRODATA, SAKI, TUNEL FOLIOWY, SKUNKS, TUŁACZ, ?GROMADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁTLICZKA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁTLICZKA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁTLICA żółtliczka, Galinsoga - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych; obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niektóre gatunki rozprzestrzeniły się na świecie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁTLICA
żółtliczka, Galinsoga - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych; obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niektóre gatunki rozprzestrzeniły się na świecie (na 8 lit.).

Oprócz ŻÓŁTLICZKA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ŻÓŁTLICZKA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x