ZAGŁĘBIENIE TERENU POWSTAŁE WSKUTEK WYBUCHU BOMBY, OSUNIĘCIA SIĘ PODŁOŻA LUB DZIAŁANIA WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEJ to:

zagłębienie terenu powstałe wskutek wybuchu bomby, osunięcia się podłoża lub działania wody (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LEJ

LEJ to:

nazwa waluty w Rumunii i Mołdawii (na 3 lit.)LEJ to:

przedmiot w kształcie odwróconego stożka z dwoma otworami służący do przelewania lub przesypywania jakiejś substancji (na 3 lit.)LEJ to:

(odlewniczy), część składowa zestawu odlewniczego przy syfonowym odlewaniu stali (na 3 lit.)LEJ to:

(ssawny) element konstrukcyjny w kształcie leja doprowadzający ciecz do pompy i zmieniający opory ssania (na 3 lit.)LEJ to:

(wydobywczy) stożek u dolnego końca kolumny rur wydobywczych, zwrócony większą ku dołowi (na 3 lit.)LEJ to:

krater (na 3 lit.)LEJ to:

dół w ziemi, po wybuchu bomby (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAGŁĘBIENIE TERENU POWSTAŁE WSKUTEK WYBUCHU BOMBY, OSUNIĘCIA SIĘ PODŁOŻA LUB DZIAŁANIA WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.620

ZATOCZKA, PIĘTKA, ŚLEPY TOR, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, POJAZD ZABYTKOWY, CIS, WALKA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, GABINET LUSTER, OPODATKOWANIE, PAMIĄTKA, MAH JONG, ZAŁAM, ADORACJA, FAKT, ŚMIERDZIUCH, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, ROŚLINA KOPALNA, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, DRŻĄCZKA, TURBINA RUROWA, APLIKACJA, PIŁOKSZTAŁTNE, KAMYCZEK USZNY, ROSA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, ROLNIK INDYWIDUALNY, AZOT AMONOWY, STOSUNEK PRZERYWANY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, SZKAPLERZ, SIEĆ NEURONOWA, BÓBR AMERYKAŃSKI, RYNEK, DRUK, HEPATOLOGIA, NIECHCIUCH, NAPÓJ, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, OSSUARIUM, HEBAN, KIOSK, CIASTO PIASKOWE, KOLORY PAŃSTWOWE, FRAZA, POMURNIK, STELMACH, GŁOWOCIS JAPOŃSKI, REEDUKACJA, SETKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, LEVEL, MROZEK, BUTLA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, CZARCIK, FACSIMILE, TWIERDZENIE RAMSEYA, TOM, MASKA, POTWORKOWATOŚĆ, MĄDROŚĆ, KILOMETR NA SEKUNDĘ, WIDLISZEK, SZKLIWO, KONSOLIDACJA, ÓSMY CUD ŚWIATA, MAGISTRALA, ŚLUZAK, PROSIAK, PRZESTRZEŃ STANU, TYMPANON, LEMONIADA, ŻAKARD, KNEDLIK, SIEDEMDZIESIĄTKA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, TRZMIELOJAD, DYFUZJA KULTUROWA, KOTERYJNOŚĆ, WIELOMIESZEK, ZACHŁYST, ZDRADA, WINNICKI, JEŻOWCE, BECZKA PROCHU, PRZYRZĄD OPTYCZNY, AORTA BRZUSZNA, PODPINKA, SONAR, WŚCIEK DUPY, GŁUPEK, PROGRESJA, KURZYSKO, NARKOTYK, STRZELEC POKŁADOWY, UCHAL, CZERNIAWKA SPADZIOWA, DREN, SARKOFAG, PROGRAM WYBORCZY, ARMATOR, PŁETWA, GALWANOSTEGIA, BALECIK, METALOGIKA, KOŃ ARDEŃSKI, MOSTOWNICZY, KLERK, GŁOWA PAŃSTWA, GÓWNIARSTWO, CYSTOLIT, BALDACHIM, SEKRECJA, DYM, EKSPAT, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, JAZDA, BALDACHIM, STREFA PODKOSZOWA, INTENSJA, BARKAN, NIC, EGZORCYZM, WIR POWIETRZNY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, DZIESIĄTKA, PRZEKRASKA, TELEMARK, ULOTKARZ, SZTURWAŁ, PUNKT KARNY, PIANOLA, MYŚLICIEL, STROPNICA, ZBROJNIK, MONARCHIA STANOWA, WIADRO, GIMNASTYKA, ZEFIR, AZOTAN(V), SENAT, UBOŻENIE, HIPERFOKALNA, OFICYNA WYDAWNICZA, NORMANDZKI COB, ANIMACJA KOMPUTEROWA, MŁYNOWY, ŻÓŁTLICZKA, OKRĘŻNOŚĆ, DERMOKOSMETYK, TRZYMADŁO, CHOKER, ZAZDROSTKA, RACJONALIZACJA, SZEREG, PAROWANIEC, DIAGNOSTYKA, NOMENKLATURA BINOMINALNA, WIDZENIE PERYFERYJNE, LOJALIZM, FIZYKA ATOMOWA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, ILOCZYN BLASCHKEGO, EMFAZA, OPOŃCZYK SZCZYPCOWY, KROWA, CHŁODNICOWIEC, ROZRZUTNIK, BĄK, PAGÓREK, NAUKI POLITYCZNE, PRÓCHNICZEK, ELIMINACJE, POLIPTYK, WYŻYNY, NADSCENIE, TUPANDAKTYL, SZPILKOWE, REOLOGIA, CZARNA KARTKA, BIAŁY MARSZ, SILNIK SPALINOWY, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, KRAKELURA, SZTYFT, SURMA, PLAFON, RUCH PRZYSPIESZONY, PIEZOMETR, SUPERNOWA TYPU II, SATELITA, MRÓWKA FARAONA, DIU, MILTON ERICKSON, DROGA RZYMSKA, KRZYŻYK, KOREKTOR, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŚLEDZIOWATE, HISTERYK, HRABIANKA, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, MAKROPOLECENIE, SZCZELINA BRZEŻNA, BILLBOARD, CZERPNIA WODY, PODJAZD, SIŁA SPOKOJU, KAZUISTA, BIOREMEDIACJA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, BASEN ARTEZYJSKI, NERKA RUCHOMA, INKA, DZIENNIK OKRĘTOWY, NEKROPOLA, RODZINA PATCHWORKOWA, RICOTTA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, KORZYŚĆ, DNA, GRANT, ATAWIZM, WYŻ, PAROWCZYK, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, GRONO, POCZUCIE, ZAPORA OGNIOWA, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, CYGANECZKA, SZOT, KOCIOŁ EWORSYJNY, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, TATERNIK, JAZDA, LEKTOR, ŻABA ŚMIESZKA, EKSPEKTORACJA, BALZAK, DELEGACJA, LENA, EKRANOPLAN, PIESZCZOSZEK, DEPORTOWANY, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, KOSZT UTOPIONY, OOLIT, MULDA, SOWIECKOŚĆ, ZASIĘG, SEZAMEK, LARWA, BEANIA, GAPA, BARETKA, MIOTEŁKA, NEKTARNIK, DZIEWIĘTNASTKA, GEOFAGIA, MOSKWICZ, SZOPEN, JEŻYNA, HALO, RUM, DYSZEL, LIGA JĘZYKOWA, KANCONETA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, WRZENIE, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, BIZNES WOMAN, RACJONAŁ, ŁOPATA, ABOLICJONISTKA, TANGO ARGENTYŃSKIE, STOPOFUNT, NIENASYCENIEC, SŁUCHAWECZKA, FILM PSYCHOLOGICZNY, MEZOSFERA, COŚ, SAMOLOT BOMBOWY, NAPŁYW KORZENIOWY, META, CENA SKUPU, SHAPESHIFTER, BLISKOZNACZNIK, SATURACJA, SKRZYDŁO, EKSKLUZYWIZM, BROSZURKA, NIESTACJONARNOŚĆ, CHRYSTOLOGIA, WYCIĄG TOWAROWY, ?WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.620 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAGŁĘBIENIE TERENU POWSTAŁE WSKUTEK WYBUCHU BOMBY, OSUNIĘCIA SIĘ PODŁOŻA LUB DZIAŁANIA WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAGŁĘBIENIE TERENU POWSTAŁE WSKUTEK WYBUCHU BOMBY, OSUNIĘCIA SIĘ PODŁOŻA LUB DZIAŁANIA WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEJ zagłębienie terenu powstałe wskutek wybuchu bomby, osunięcia się podłoża lub działania wody (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEJ
zagłębienie terenu powstałe wskutek wybuchu bomby, osunięcia się podłoża lub działania wody (na 3 lit.).

Oprócz ZAGŁĘBIENIE TERENU POWSTAŁE WSKUTEK WYBUCHU BOMBY, OSUNIĘCIA SIĘ PODŁOŻA LUB DZIAŁANIA WODY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZAGŁĘBIENIE TERENU POWSTAŁE WSKUTEK WYBUCHU BOMBY, OSUNIĘCIA SIĘ PODŁOŻA LUB DZIAŁANIA WODY. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x