EGOISTA, KTÓRY NIE CHCE PRZEZ ZŁOŚLIWOŚĆ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI TYM, CZEGO SAM NIE POTRZEBUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIES OGRODNIKA to:

egoista, który nie chce przez złośliwość dzielić się z innymi tym, czego sam nie potrzebuje (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EGOISTA, KTÓRY NIE CHCE PRZEZ ZŁOŚLIWOŚĆ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI TYM, CZEGO SAM NIE POTRZEBUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.331

TARTAN, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, SIODEŁKOWCE, POWTÓRZENIE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, ZDZIERSTWO, ALKA, KANION PODMORSKI, SKOCZNIA, KAMIEŃ FILOZOFICZNY, KAMERDYNER, ŁUSKA, SZKOŁA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, KASZTELAN, BROSZA, NIEDOŁĘSTWO, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, CENA URZĘDOWA, ŁAZIK, WIETRZENIE FIZYCZNE, OFIARODAWCZYNI, LISZAJ CZERWONY, SCÉNIC, PRZESZKODOWIEC, ORDYNUS, RENTA SZKOLENIOWA, NAKŁUCIE, DYM, RAK PRĘGOWATY, ASOCJACJA GWIAZD, BEDŁKA, PRYMITYW, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, KOSZULKA, MORENA SPIĘTRZONA, PLUGAWOŚĆ, UMIEJĘTNOŚĆ, DŹWIĘCZNIK, PROMIEŃ BETA, SZPULKA, ANTYUTOPIA, TWARDY OŁÓWEK, PALMA KRÓLEWSKA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, BEZPIEŃKA, POPITA, TRÓJKROK, MECHANIKA PRECYZYJNA, TRYB, CHOROBA WERLHOFA, OFENSYWA, META, RABSZTYN, KOLĘDOWANIE, KRĄGŁOŚĆ, AMFORA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, HOMOSEKSUALIZM, TRUP, SYNDROM WILKOŁACZY, DYDAKTYKA OGÓLNA, BURMISTRZYNA, SZMALEC, CNOTA, REZONATOR, KANCLERZ, KODYFIKATORKA, KUCHNIA, WYGON, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, SZKŁO OPTYCZNE, TRANSSEKSUALISTKA, MASZYNA ŻAKARDOWA, WIGILIA, ETOLA, ENDOPSAMMON, DROGA KOŁOWA, WARMIŃSKI, BALOTAŻ, UWAGA, SANTOS, DANDYSKI, GŁOS, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, SPRZĘT MECHANICZNY, BATUTA, BRYANT, WIADRO, BLOK SOCJALISTYCZNY, FARMA, SAMOUNICESTWIENIE, GROSZKI, MAJAK, STAJANIE, OPTIMUM KLIMATYCZNE, PRZESYŁ, ANDROGYNIZM, SKUP INTERWENCYJNY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, AMINOKWAS BIOGENNY, INWERSJA, TWIST, POSKRZYP, RANA SZARPANA, LICZNIK ABONENCKI, ANAKREONTYK, KRZESŁO KURULNE, EFUZJA, MUSZLA, ORZECHÓWKA, ATRAKCJA, BOCZNIK, STAROPANIEŃSTWO, MARKETING PARTNERSKI, KOTEWKA, KĄKOL, NADAWCA PUBLICZNY, ADAPTER, WYCUG, KURS, TRACZ DŁUGODZIOBY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, NIEUKONTENTOWANIE, SEMITKA, JĘZYKI MUNDAJSKIE, HEWEA, PRAWO UNIJNE, SZEŚĆDZIESIĄTKA, PRZYSTAWANIE, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, DYWESTYCJA, ANTYCYKLON, ŚLIZG STAWOWY, OSIEMNASTKA, ŻYTO, BAR, KRYZYS OTOLITOWY, POPYT, CZAKROTERAPIA, KOPCIUCH, PIERWORYS MAPY, ZABORCZOŚĆ, DOKTOR, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, KOD PRZEDROSTKOWY, GNIOTOWCE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, KARELIA, CHOROBA RDZY, ANDROGINIZM, SCEPTYCYZM, PODODDZIAŁ, FIZYKA, PONĘTA, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, STRONA, PASTOR, KAPIBARA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, WYDMUSZKA, POJAZD LATAJĄCY, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, NEURON LUSTRZANY, AMBULATORIUM, GARNEK, PATAGOZAUR, ASZKENAZKA, WIAROŁOMSTWO, TO COŚ, ZAKOLE, RYKSZARZ, MUZYCZNOŚĆ, PAPLA, JĘZYK ŁACIŃSKI, LEJKA, SZTYWNIAK, TRÓJKĄT, LEZGINKA, SKLEP WARZYWNY, AHISTORYCZNOŚĆ, SEMESTR LETNI, REGENERAT, MAGDALENKA, GWIZD, FOTOEDYTOR, POSTERUNEK, KŁĄB, SZKIELET OSIOWY, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, LOTOKOTOWATE, PŁÓCIENNICA, AUTOHEMOTERAPIA, STRONA POWODOWA, KATEGORIALNOŚĆ, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, ASOCJACJA GWIAZDOWA, HOMO NOVUS, UGÓR, PLATFORMA PROCESOROWA, SCREENSHOT, CHINON, WAGA SZALOWA, ROZPACZNIK, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, ZNAMIĘ SUTTONA, KOŁNIERZ, ZASŁUGI, FILOLOGIA ANGIELSKA, OGNIWO GALWANICZNE, GRZYWNA, KRYSTALIZACJA, MIECZ OBROTOWY, POSTĘP GEOMETRYCZNY, KLIRING PRACY, NATURA, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, RAUIZUCHY, CHIROPTEROLOGIA, OBRONA FRANCUSKA, GILOSZ, KULBAKA, TRÓJKĄT EULEROWSKI, SAMOOBRONA, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, AMORTYZACJA, SIEDEMNASTKA, TABU, BUDOWLANIEC, SZOWINISTA, FILEMON BIAŁOSZYI, RUCH PIESZY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, PATENT, MATERIALNIA, NADBUDÓWKA, NEKROPOLIA, OBLAK, MANDARYŃSKI, PINGWIN, ZASADA HUYGENSA, ZBAWICIEL, PERON WYSPOWY, BECZKA BEZ DNA, CALLZNA, ZŁOTY DESZCZ, DEKORATOR WNĘTRZ, ZAWOJKA, UBOŻENIE, SIATKOWIEC, BARBARIA, KAMIONKA, SPRZĘG, KOLEJ ŻELAZNA, GWAJAKOWIEC, ANTAGONISTA, FUTURYSTYCZNOŚĆ, SABATARIANIN, PIONIER, BAŻANT, ŚPIEW, NAPAD, ODGŁOS, PIECZONKA, RYNEK PODSTAWOWY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, MIODOPIJEK RDZAWOSZYI, ZŁĄCZE, CYWILKI, IKAT, TACHOGRAM, SŁABEUSZ, WYKONANIE, PIERWIASTEK, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, MONARCHIA PARLAMENTARNA, LIRA TURECKA, ŚNIADOŚĆ, KOD ROZWINIĘTY, MECHANIZM OBRONNY, PRZETWÓR, MIŚ, KOSTIUMERNIA, CZEPLIWOŚĆ, ALBEE, BLASZKA, KOŃ OLDENBURSKI, REAKTOR, CHORĄŻY, SUTENERSTWO, BRAHMS, DEFERENT, SOLICYTACJA, PŁOCHLIWOŚĆ, ?KLEJÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.331 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EGOISTA, KTÓRY NIE CHCE PRZEZ ZŁOŚLIWOŚĆ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI TYM, CZEGO SAM NIE POTRZEBUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EGOISTA, KTÓRY NIE CHCE PRZEZ ZŁOŚLIWOŚĆ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI TYM, CZEGO SAM NIE POTRZEBUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIES OGRODNIKA egoista, który nie chce przez złośliwość dzielić się z innymi tym, czego sam nie potrzebuje (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIES OGRODNIKA
egoista, który nie chce przez złośliwość dzielić się z innymi tym, czego sam nie potrzebuje (na 13 lit.).

Oprócz EGOISTA, KTÓRY NIE CHCE PRZEZ ZŁOŚLIWOŚĆ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI TYM, CZEGO SAM NIE POTRZEBUJE sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - EGOISTA, KTÓRY NIE CHCE PRZEZ ZŁOŚLIWOŚĆ DZIELIĆ SIĘ Z INNYMI TYM, CZEGO SAM NIE POTRZEBUJE. Dodaj komentarz

7+7 =

Poleć nas znajomym:

x