FUNKCJONUJĄCA W NIEKTÓRYCH KRAJACH INSTYTUCJA POWOŁANA W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI A NIE WŁADZY CENTRALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRAŻ GMINNA to:

funkcjonująca w niektórych krajach instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi a nie władzy centralnej (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FUNKCJONUJĄCA W NIEKTÓRYCH KRAJACH INSTYTUCJA POWOŁANA W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI A NIE WŁADZY CENTRALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.191

WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, INDYWIDUALIZM, TWIERDZENIE HARTOGSA, WYDATKI BUDŻETOWE, KONTROLA, INDUKCJA WŁASNA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, PAPIEROWY TYGRYS, RUCH EKOLOGICZNY, LASECZKA WĄGLIKA, SZPANERSTWO, GARNITUR, EWKA, ZATKANIE DZIURY, MASZYNA PROSTA, EKSPERYMENT KLINICZNY, DUSZA, IZOLACJONIZM, WYMIAR, WYKONAWCA, KANAŁ, DOGRYWKA, KONTO DEPOZYTOWE, PUENTA PŁASKA, WIETLICOWATE, SAMOISTNOŚĆ, WZÓR UŻYTKOWY, KONSERWIARNIA, MILA ANGIELSKA, EKWILIBRYSTYKA, KOMUNA, BOTY, KOŚCISTOŚĆ, CHOINÓWKA, ŚWIATŁA DROGOWE, BEAR, KREWNI I ZNAJOMI KRÓLIKA, ŚLEPY NABÓJ, PŁASTUGA, BACHANTKA, KOLOROWY, STRĄCZYNA, KRYPTOKOMUNIZM, KRASNAL, NIEOCHRZCZONY, NIEODPARTOŚĆ, WSPORNICA, SARKOIDOZA, NEKROMANTA, BURAK POSPOLITY, SPADOCHRON HAMUJĄCY, RAJZER, DOWÓDCA, KABINA, ASKARYSI, MARUDA, JULA, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, SZAFIARKA, TOLERANCJA, KONKURS, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, LOTOKOTOWATE, GŁUPEK, KONSERWARNIA, CYTOSTOM, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, ESTYWACJA, BARIERA, EDYCJA, WÓZ ASENIZACYJNY, PROKARIONT, HIOB, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, NABIERACZ, ŁUPACZKA, SSANIE, KASATA, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, POZAMUZYCZNOŚĆ, MARTWA LITERA, PATATAJKA, KIMONO, PAŃSTWO TOTALITARNE, POKUTA, MATEMATYKA STOSOWANA, FIZYCZNA NIEMOŻLIWOŚĆ, MAJOWY ROBOTNIK, GZY, GARDEROBIANKA, WYDMUSZKA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, SZEŚĆSETKA, ZEBRA STEPOWA, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, CHAŁUPNICA, AUSTRALOID, ROŚLINA ZIMOZIELONA, WSZECHWIEDZĄCA, TREPTOW, UCZEŃ, RELACJA LOGICZNA, POLARYZATOR, DYPLOMATA, PARAFIA, PILAR, WKŁAD BUDOWLANY, OPONENT, DYNAMIKA, RÓŻNICA ZBIORÓW, ASYSTENTKA, ILUZJA, PAS, POŚREDNIK, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁOWE, ZDARZENIE, PODRYWKA, IMPLIKANT ISTOTNY, COSTER, NAWA, FEDERALIZM, WSPÓŁKRÓL, ŚWIERK BIAŁY, ZGNILIZNA DREWNA, MANDAT WOLNY, SZTORMOWANIE, WOŹNICA, BARBARZYŃCA, CHLOREK HEMATYNY, AGAWOWATE, BARSZCZ BIAŁY, MALARSTWO FIGURATYNWE, KONSUMPCJA, NUWORYSZ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, PLACYK, KORZEŃ, TĘGA GŁOWA, SEN ZIMOWY, CZASOWNIK NIEDOKONANY, WOSK MONTANOWY, MANIACZKA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, NIEPOROZUMIENIE, PRZEWODNICZKA, SZKOŁA WYŻSZA, EUROKORPUS, KNEBEL, PAPLA, NIEJEDNOLITOŚĆ, MODRASZEK ALKON, GRZYB CHOROBOTWÓRCZY, ZNAJOMY Z WIDZENIA, SKRZYNKA, PŁACZKA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ANARCHISTA, WSPÓŁRZĄDCA, FLĄDRA, PACHWINA, PRAWO WYZNANIOWE, CZEKOLADA MLECZNA, TON HARMONICZNY, MOLETOWANIE, BIBLIOTEKA, ORBITA GEOSTACJONARNA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, SPRZEDAWCA, MŁODZIEŻÓWA, SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE, CHOROBA WOLMANA, INERT, AMATOR, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, LOGATOM, PUCH, DUSZA TOWARZYSTWA, CYRKÓWKA, DARMOZJAD, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, KROWA, EKAGLIN, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, DIAKON, POCHLEBSTWO, SEKCIARSTWO, SAMURA, BEZROBOCIE UKRYTE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, GRUPA INTERESU, ROGATNIK, NIEZALEŻNOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PSYCHOGENEZA, PIĘDZIK SIEWIERAK, HYDROFIL, JASKRA WRODZONA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, NIEOSTROŻNOŚĆ, DANKOWICE, PORTATYL, PLIOZAUR, LARYNGOLOGIA, PEGAZ, STARY BYK, PRAWO HOOKE’A, KOLEŻANKA PO FACHU, IDEALIZM, MASA GRAWITACYJNA, OCHLAPUS, CHOROBA CHARCOTA, OPACZNOŚĆ, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, SPORT SIŁOWY, PRZETARG OFERTOWY, DINAR, ASPIRANT SZTABOWY, SILNIK STRUMIENIOWY, MIARKOWNIK SPALANIA, NIEOKREŚLONOŚĆ, SATURN, ŚMIECIÓWKA, CICHY WSPÓLNIK, LAS DZIEWICZY, CHOROBOWOŚĆ, ZWIĄZEK, ABORTERKA, ALKIERZ, LINIA BOCZNA, DZIEWIĘTNASTKA, CZEPOTA GAMBIR, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ROZETKA, MORDERCA, EKSŻONA, MAŁGORZATKA, AWANSCENA, INFORMACJA GENETYCZNA, UŻYŹNIACZ, MIANOWANIEC, ŚMIERCIOŻERCA, OPAS, CZARNE, CIASNOŚĆ, PERFORACJA, DZIÓB, ZBAWICIELKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, RZEŹ, FEMINIZM, PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA, DECENTRALIZACJA, PRZEWODNICZĄCY, STUPOR, GALLIMIM, GRA KARCIANA, CLEARING, FUNKCJA NAZWOWA, DEMONSTRACJA, NIEZGRABA, ŁOPATA, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, PRZEWOŹNICTWO, EKSHIBICJONISTKA, TABOR, KOŁATKA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, MIASTO, TIERIESZKOWA, BAKTERIE WŁAŚCIWE, LINIA NABOCZNA, OSZCZĘDNOŚCI, LEKTOR, TUNIKA, ARCHIWISTA, KARWING, PRZECZYSTOŚĆ, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, EKSPRESJA, WILCZY BILET, TURYSTYKA ABORCYJNA, ANTYSEPTYKA, OMSKA GORĄCZKA KRWOTOCZNA, PTASZĄTKO, BAKAŁARZ, SAMOWOLKA, LODOWIEC GRUZOWY, NIĆ WIODĄCA, SPIKULA, ZGNIŁY KOMPROMIS, MEGAKARIOCYT, LEJNOŚĆ, TECHNICZNY NOKAUT, WSKAŹNIK RENTOWNOŚCI, JUNKIERSTWO, ALERGEN POKARMOWY, ?LODOWIEC SZELFOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.191 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FUNKCJONUJĄCA W NIEKTÓRYCH KRAJACH INSTYTUCJA POWOŁANA W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI A NIE WŁADZY CENTRALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FUNKCJONUJĄCA W NIEKTÓRYCH KRAJACH INSTYTUCJA POWOŁANA W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI A NIE WŁADZY CENTRALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRAŻ GMINNA funkcjonująca w niektórych krajach instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi a nie władzy centralnej (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRAŻ GMINNA
funkcjonująca w niektórych krajach instytucja powołana w celu utrzymywania porządku publicznego i bezpieczeństwa ludzi, która podlega lokalnemu samorządowi a nie władzy centralnej (na 11 lit.).

Oprócz FUNKCJONUJĄCA W NIEKTÓRYCH KRAJACH INSTYTUCJA POWOŁANA W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI A NIE WŁADZY CENTRALNEJ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - FUNKCJONUJĄCA W NIEKTÓRYCH KRAJACH INSTYTUCJA POWOŁANA W CELU UTRZYMYWANIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA LUDZI, KTÓRA PODLEGA LOKALNEMU SAMORZĄDOWI A NIE WŁADZY CENTRALNEJ. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x