MASZYNA, KTÓRA SŁUŻY DO WYCZESYWANIA WŁÓKIEN ROŚLINNYCH I WEŁNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZESALNIA to:

maszyna, która służy do wyczesywania włókien roślinnych i wełny (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZESALNIA

CZESALNIA to:

zakład przemysłowy, który specjalizuje się w czesaniu włókien z roślin i zwierząt (wełny) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA, KTÓRA SŁUŻY DO WYCZESYWANIA WŁÓKIEN ROŚLINNYCH I WEŁNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.771

OLEJ, SENSYBILIZATOR, ŚCIERAK, KUREK NA KOŚCIELE, DEMIURG, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SĘDZIA RINGOWY, NUWORYSZ, KOORDYNATA, PARAFRAZA, PARSZYWA OWCA, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, NAZWA ATRYBUTYWNA, LEWAR, OBMOWA, KWIAT, ŚCIANA, ZBIEG, ORTOPTYCZKA, MAGLOWNICA, USTNIK, ANALITYKA BIZNESOWA, ŁAZĘGA, MIEDNICZKA, FAZOWOŚĆ, KONKURENTKA, KRYTYCZKA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, FORMAT BINARNY, DEKLARANT, SUKIENKO, PODBIERACZ, ENERGIA CIEPLNA, DIAGNOSTA, GRABIEŻCA, PRZEDMIOT, KOORDYNAT, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, RYBA WĘDROWNA, MAŁPA OGONIASTA, SLEGA, GAZ, MIĘDLARKA, POSTERUNEK RUCHU, ZRZĘDA, CIUŁACZ, JUDAISTA, MECHANIKA GRUNTU, KONTROLKA, DZIELNICA, PORZĄDEK, OWCA, IMMUNOCHEMIA, POWÓD, CHOMIK, BANDAŻ, POKUŚNICA, ANTAŁ, POSŁUSZNICA, CHORA, CHARAKTERYSTYKA, ODCZYNIACZ, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SILOS, WAŁECZEK, MIĘKISZ POWIETRZNY, RYBIARZ, BIEG, STENWANTA, RUSAŁKA, PARADOKS RUSSELLA, PROTEZA WOKALICZNA, JAŚ WĘDROWNICZEK, POMPA CIEPŁA, PRZEPAŚĆ, MANIKIURZYSTKA, PRZETŁOK, BABKA, LEKARZ WETERYNARII, MASZYNA WYCIĄGOWA, OBUDOWA, SINGIEL, SAMOBÓJCA, AGRESOR, KONTRDEMONSTRACJA, MASZYNA OSADOWA, FTYZJOLOGIA, SIÓDEMKA, WARTOWNIK, ZATWAR, MASŁO, ASYSTENTKA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, KOSZYK, KONKURENCJA, CZESALNIA, ADWOKAT DIABŁA, AUTSAJDER, USPOKAJACZ, TRWONICIEL, AUTOSZCZEPIONKA, ODWAGA CYWILNA, SZEŚĆSETKA, NON-IRON, METR, INFLACJA JAWNA, OBRÓT PODATKOWY, DEPOZYCJA, NAPINACZ, ODPŁYW, GWIAZDA ZMIENNA, WYSYPKA, ANTYSEPTYK, ASYSTENTKA, ŻART, JEDNORĘKI BANDYTA, OPASKA, MATKA CHRZESTNA, ŚRODEK ANTYSEPTYCZNY, HIPERPRZESTRZEŃ, KOMÓRKA ZWOJOWA, OBSERWATOR, BĄBELEK, CIĘGNO KOTWICZNE, KLAWIATURA EKRANOWA, OBWIĄZKA, PIKIETA, PSAŁTERZYSTA, SKIOFIT, ROZWOZICIEL, ŁAŃKA, ROLBA, FRA, WŁÓKIENKO, DZIESIĄTKA, RAJFURKA, LODY, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, MURZYN, BIZNESIK, REKLAMA PORÓWNAWCZA, DRAJWER, AUTOSTOPOWICZ, ŻYWICIELKA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, FLĄDRA, PLEBS, KAPRYŚNIK, OWOC, AS WYWIADU, DŁUŻNIK WEKSLOWY, TERGAL, SYLABA ZAMKNIĘTA, BIOCENOZA, OFENSYWA, WATA, SZALONA GŁOWA, OCZERNICIEL, WAFELEK, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, OFIARODAWCZYNI, KOŁOWRÓT, LEUKOTOMIA, ROŚLINA FOSYLNA, INWARIANT, WOLNY SŁUCHACZ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, JASKRA WRODZONA, PĘCZEK ŁUKOWATY, MOMENT MAGNETYCZNY, POKŁAD, RACHUNEK KAPITAŁOWY, TARKA, KONSUMENT, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, SUBSTANCJA P, SPRAWDZARKA, SZTORMLINA, WIGOŃ, TECZKA, PODREGION, DYŻURNA, WZORNIK, ROZGRZEWACZ, MIOTEŁKA, WYPRAWIACZ, RODZIC CHRZESTNY, ŚWIETLICZANKA, TRANSWESTYTA, TĘGI UMYSŁ, STRZELCZYNI, TATERNIK, RODZAJ, KLUB POSELSKI, PADÓŁ, URZĄDZENIE POMIAROWE, SEKTOR PUBLICZNY, WYWILŻANKA, LICZBA DOSKONAŁA, APEL, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ROBEREK, UZDROWICIEL, WYŻERACZ, WSPÓŁUCZENNICA, WSZECHMOC, AWANSCENA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, EKSKAWATOR, JĘZYK OGÓLNY, TKANINA SZTUCZNA, GAZOWNIK, SPRAWNOŚĆ, MIODOJAD MARMURKOWY, LASECZKA WĄGLIKA, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, PIĘĆSETKA, POLEWACZKA, ROLWAGA, POLARYZATOR, ZMARTWIENIE, BLUFFIARZ, GEOGRAFIA EKONOMICZNA, SZETLAND, ZMIENNA NIEZALEŻNA, ODRZYNEK, FORMACJA DEFENSYWNA, ELEGANCIK, PTOZA WRODZONA, MOST, BABKA PIASKOWA, GRZYBIARZ, NADZÓR PEDAGOGICZNY, ADAM SŁODOWY, MIESZACZ, OBRONICIEL, SIEDEMNASTKA, PAS, PRZENOŚNIK CIECZY, GATUNEK AGAMICZNY, POTENTAT, MATKA, STRUNA, RELACJA PUSTA, DEMISEKSUALISTKA, PRZYJEZDNA, AGROPROMOCJA, ORTOPTYK, ŻEGLARZ JACHTOWY, CYBORG, KLUBOWICZKA, KĄPIEL, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, OGROM, PODGARDLE, WÓŁ ROBOCZY, BIOPALIWO, POMOC, MINIPIŁKA, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, OSIEDLE, OFENSYWA, STARTER, PRZYSPOSABIAJĄCY, CENTRALA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, ENERGIA, KANTYNIARZ, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, KARDYNAŁ, BOMBONIERA, ELIKSIR, LINOTYP, WSKAŹNIK, SZCZEKACZ, WYROŚLE, ASPAZJA, DESIGNERKA, GRYMAŚNICA, UNIHOKEISTKA, BROŃ, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MASZYNA SYNCHRONICZNA, DETALISTKA, ŚWIADEK, UBYTEK, BAJEREK, NIEKLAROWNOŚĆ, BENEFICJENT, YOUTUBERKA, SZAFIARKA, MISJA WERYFIKACYJNA, ODCIEK, ZATAR, UCZESTNIK, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, DZIERLICA, UNIWERSYTUTKA, ?WIRTUOZOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.771 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA, KTÓRA SŁUŻY DO WYCZESYWANIA WŁÓKIEN ROŚLINNYCH I WEŁNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA, KTÓRA SŁUŻY DO WYCZESYWANIA WŁÓKIEN ROŚLINNYCH I WEŁNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZESALNIA maszyna, która służy do wyczesywania włókien roślinnych i wełny (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZESALNIA
maszyna, która służy do wyczesywania włókien roślinnych i wełny (na 9 lit.).

Oprócz MASZYNA, KTÓRA SŁUŻY DO WYCZESYWANIA WŁÓKIEN ROŚLINNYCH I WEŁNY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA, KTÓRA SŁUŻY DO WYCZESYWANIA WŁÓKIEN ROŚLINNYCH I WEŁNY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x