RĘCZNY WARSZTAT TKACKI LUB MASZYNA DO WYTWARZANIA TKANINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KROSNO to:

ręczny warsztat tkacki lub maszyna do wytwarzania tkaniny (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KROSNO

KROSNO to:

maszyna do przemysłowego wyrobu tkanin (na 6 lit.)KROSNO to:

małe, ręczne narzędzie tkackie (rzemieślnicze) (na 6 lit.)KROSNO to:

warsztat tkacki (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RĘCZNY WARSZTAT TKACKI LUB MASZYNA DO WYTWARZANIA TKANINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.580

TOALETA, USTRÓJ, EKSKAWATOR, ŁASZT, TENDENCJA, FILIGRAN, ELASTYK, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, KLAPKA, SENES, BEKHEND, LENA, ANALIZA SPEKTRALNA, TANIEC, FORLANA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, FRYZ, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, KAPLICA LORETAŃSKA, WYCHODŹSTWO, WIDELEC, PREFEKT, ETERIA, DWORAK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, NOK, POMYLENIEC, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, LOTNISKO, PODKŁADKA, WINDSURFING, STRATEGIA, GRUPA, CIĄG, ŻYDOSTWO, IMPAST, PUDER, ZMOTORYZOWANY, KALCEOLARIA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, BONŻURKA, BĘBEN, KREACJONIZM, PRZYSŁÓWEK, NARTA, OŚLA GŁOWA, POWIEŚĆ S-F, OKRZEMKI, WŁOCHACZ, MYŚL, WIZYTA DOMOWA, KARZEŁ, JUMPER, KONIEC ŚWIATA, LITERATURA FAKTU, ADHEZJA, KABLOBETON, DOSTĘP, PARA, KOSTKA, KONCYLIACJA, CZERWONOSKÓRY, STRATA, SSAK MORSKI, EFEKT BOGACTWA, MUTACJA PUNKTOWA, SZTABSOFICER, PRÓCHNICZEK, BENEFICJANT, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, ZAWRÓT, LEGALIZACJA PIERWOTNA, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, TRUCHŁO, CZOŁDAR, ŚLEPY NABÓJ, KRWAWNIK, TRASA WYLOTOWA, KAWLATA, SAMOCHÓD OPANCERZONY, SZKLANKA, KARAKUŁY, IZOMER GEOMETRYCZNY, PLAFON, NADBITKA, PODEJRZLIWOŚĆ, FIGA, SKRAJNIK, PLUS, MUŁ, SZPATUŁKA, DZIAŁ WÓD, KOMBINATORYKA, ZACHWALACZ, CEP, ABSYDA, MARCHWIANE RĘCE, TROPIK, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, BORIS, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, KAPRYS, NAGOŚĆ, KOŃ, BAKTERIA ŚLUZOWA, ZIĘCIASZEK, BLOKADA EKONOMICZNA, NIEZDARSTWO, SUBSTANTYWNOŚĆ, WKŁAD, PYZA, DRAMATURGIA, SAMOAKTUALIZACJA, GALETA, BATERIA WODOCIĄGOWA, MISTRZU, ROBOT, ALTOSTRATUS, SIEDEMNASTY, TRUFLA, PALMETA, MILANEZ, KLAUZURA, SIATECZKA, OBMUROWANIE, KOMPLIKACJA, KNAGA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, ANTYCYPACJA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, POKÓJ GOŚCINNY, FILOLOGIA GERMAŃSKA, BRAMKA, DOSTATEK, PRZENIKLIWOŚĆ, INWALIDA WOJSKOWY, PASSA, PIERWSZY, STRAPONTEN, WŁADZUCHNA, TIOSÓL, PANEL STEROWNICZY, PRZENOŚNIK, DRZEWOSTAN NASIENNY, PERUKARNIA, IZOMER, POMYŁKA, WIELOKĄT, JASKINIA LODOWA, RĘKAWICA, REGENERACJA, SEN, SUBWOOFER AKTYWNY, KASETON, KURZA STOPKA, SARNA, DEGENERACJA, MASZT, SPRZĄCZKA, BASEN, MARTWIAK, DRIBLING, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ADHEZJA, TUM, DIAMENT, PARAFARMACEUTYK, SKAFANDER, KORPUS, PLANETKA, KASZKIET, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, MOLESKIN, RAJOKSZTAŁTNE, LICZARKA, PLAZMA, DOKUMENT, OSEŁEDEC, KRAINA, PŁATECZEK, LAJKRA, TACZKA, PODMIOT, ŚLISKOŚĆ, MNICH, PROFESJA, KŁOSEK, WYCHODŹSTWO, WYMÓG, KREDYT INWESTYCYJNY, OBUWIE, ZAKAZ, BĘBEN, PRACOWNIK FIZYCZNY, WISKOZA, ANTURAŻ, ŁOWCA , NATASZA, PAGON, RESPONDENTKA, KONEW, GŁÓG, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, OLEJEK ABSOLUTNY, PLAMA WĄTROBOWA, KSIĄŻĘ, CHARTER, KAMIENICA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, LAGUNA, ARKADA, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, OBÓZ, CZAPKA TEKTONICZNA, PODSTRYSZE, WYLOT, DZIAŁKA, IZBA, FORMANT, CHOROBA EULENBURGA, ROZBÓJNICTWO, FROTTE, CZŁONEK RODZINY, KAPITEL, STATUS SPOŁECZNY, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, AKCENT, KSIĄŻĄTKO, OBCOWANIE PŁCIOWE, SIEDLISKO, BULLA, SZYMCZAK, KONSOLA, ŻOŁĄDKÓWKA, FAZA, FINAŁ, ODNALAZCA, SECESJONISTA, MOBBING, DOMEK, KROPELKA, KAPTUR, NANKINY, PERLAK, PYSZCZEK, REPETYCYJNOŚĆ, ROGALIK, GOL, AEROZOL, MOLEKUŁA, WADA DREWNA, ZNAK DIAKRYTYCZNY, JARZĄB, ODPRAWA, LIRNIK, PRZĘDNOŚĆ, KĄT WYPUKŁY, LUDWIK, DOGODZENIE SOBIE, SELSYN, CHARYZMAT, INDEKSACJA, DYSHARMONIA, PRĄTNIK ALPEJSKI, WIECZNE PIÓRO, FAUL, ODSZCZEPIEŃSTWO, SODÓWKA, PASTEL, RZUTKA, ULOTKA, PODZIAŁ, POWIERNICTWO, BERET, FILM SCIENCE-FICTION, PANORA, KRAB, ARANŻACJA, DOBÓR GENETYCZNY, ROZSTĘP, SZAŁAŚNICTWO, WINIETA, DROGA KONIECZNA, PASEK, PULARES, TOUROPERATOR, SIÓDMY, BAZA TRANSPORTOWA, OBRÓŻKA, KONWERSJA, WEJŚCIE, STUZŁOTÓWKA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, NIECZUŁOŚĆ, KRAJKA, CIS, ?ŻEBERKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.580 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RĘCZNY WARSZTAT TKACKI LUB MASZYNA DO WYTWARZANIA TKANINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RĘCZNY WARSZTAT TKACKI LUB MASZYNA DO WYTWARZANIA TKANINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KROSNO ręczny warsztat tkacki lub maszyna do wytwarzania tkaniny (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KROSNO
ręczny warsztat tkacki lub maszyna do wytwarzania tkaniny (na 6 lit.).

Oprócz RĘCZNY WARSZTAT TKACKI LUB MASZYNA DO WYTWARZANIA TKANINY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - RĘCZNY WARSZTAT TKACKI LUB MASZYNA DO WYTWARZANIA TKANINY. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x