POWLEKARKA; MASZYNA, KTÓRA POWLEKA PAPIER KOLOROWĄ FARBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLORÓWKA to:

powlekarka; maszyna, która powleka papier kolorową farbą (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOLORÓWKA

KOLORÓWKA to:

prasa kolorowa (na 9 lit.)KOLORÓWKA to:

kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWLEKARKA; MASZYNA, KTÓRA POWLEKA PAPIER KOLOROWĄ FARBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.356

FILTR CYFROWY, SMOK, WADA, NAUKOWIEC, ENTUZJASTA, ŚLEDZICIEL, ROZDZIAŁEK, KOKS, ŻELAZICA, NASIERDZIE, MYDELNICZKA, BŁONICA SKÓRY, POPIJAŁA, SAMOBÓJCA, NASTĘP, MASZYNA KUGLERSKA, ŁUSKA, LOT, MISJONARZ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PANECZEK, NIEZMIENNIK, PODEJRZANA, PASOŻYT, WAŁECZEK, KAGU, ZMIENNOKSZTAŁTNY, KURATOR, RELING, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ŁOWCA GŁÓW, OCHLAJTUS, HETERIA, RYCINA, NAZWA INDYWIDUALNA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, SIEROTA ZUPEŁNA, ASESOR, WYBIERACZ, WSIUR, TABLETKA GWAŁTU, ZMORA, SZKLANE DOMY, CHODNICZEK, RODZAJ, EROS, FORMA PRZESTRZENNA, ROLADA, OSADY DENNE, MASZYNA, PROBANTKA, PIKÓWKA, RYSUNEK, KORONA, SIEDEMDZIESIĄTKA, JUNTA, MIŚ, DRUKARKA ELEKTROCZUŁA, KONTRAPUNKT, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, ODTWÓRCA, KULTURA MINOJSKA, TRZECIA POWIEKA, PALACZ, WZGLĄD, MIEDNICZKA, BRODAWCZAKOWATOŚĆ MŁODZIEŃCZA KRTANI, STOIK, KOZIARZ, POCHLEBNIK, PAPIER DRUKOWY, SINGEL, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, BARIERA TECHNICZNA, MARNOTRAWCA, MANICURZYSTKA, CZERPALNIA PAPIERU, PRZYDZIAŁ, TANCERKA BRZUCHA, ŚLEDZICIEL, ELEMENT ODSTAJĄCY, PION, HUMOR, RYBA WYMARŁA, ULICZNICA, WYDERKA, NADZÓR PEDAGOGICZNY, FURMAN, ŻÓŁTODZIÓB, INWALIDA, DWORUS, SUBSTANCJA AKTYWNA, LEWAREK, KIJANKA, ELEKTRODA OGNISKUJĄCA, PACHCIARKA, PAPIER MASZYNOWY, KOPARKA, KAPSLA, BLICHARZ, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, MATERIAŁ, NÓŻKA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, INFLACJA JAWNA, DOPOWIEDZENIE, RACA, BUMER, HISTOLOGIA, SPISYWACZ, ZMOTORYZOWANY, CHOROBA FAHRA, BUDDYZM TYBETAŃSKI, ANEKS KUCHENNY, PIEGUS, HYCEL, ŻARŁOK, ZBIERACZKA, PRZEKAZ, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, RESPONDENT, PŁUCZNIA, ANIMATOR, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, CZARNA MAGIA, CHORIAMB, CHOROBA WIEKU DZIECIĘCEGO, STAROŻYTNOŚĆ, PCHEŁKI, PODLIZUCH, WYŻERACZ, DWA ZERA, BIBUŁKA, GRAF SPÓJNY, POWIETRZNIA, ZWIĄZKOWIEC, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, CZWARTY, PRZYJEZDNA, SENSYBILIZATOR, PISTOLET, SOLARKA, KOBIERZEC, ŻAKARD, JEDNORĘKI BANDYTA, BLUFFIARZ, WSPÓŁRZĄDCA, PĘPEK ŚWIATA, RODZAJ GRAMATYCZNY, TELEROBOTYKA, GODZINA PRAWDY, MASZYNA PROSTA, RÓŻA, PROMIEŃ, KOMBINATOR, KALUMNIA, SIECZKA, STANOWISKO, GARBNIK, IRLANDIA, FLĄDRA, WENUSJANKA, MEDIATEKA, KOŚCIÓŁ UNICKI, KIESZENIÓWKA, LEWAR, DOŚWIADCZALNIK, ARTYSTKA, KOMPLEKS, BRUSTASZA, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, BOMBA ATOMOWA, ZBAWCZYNI, UNDEAD, PURPURAT, POLIMORFIZM, ADWOKAT, LAJKONIK, HOBBY, MEGAPOZYTYW, TIERIESZKOWA, WTYCZKA, PATOLOG SĄDOWY, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, PODNÓŻEK, DŁUŻNIK WEKSLOWY, ZAGĘSTNIK, ZWIERCIADŁO, OBSESJONATKA, EKSHIBICJONISTKA, FLIRCIARA, WREDOTA, POKREWIEŃSTWO, KIEROWCA, KOPALINA STAŁA, MANIACZKA, HAGIOLOGIA, BRAMKARZ, PIĘĆSETKA, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, RAJZERKA, KRZEWICIEL, SENATOR, POLIMORF, SZABAS, APOSTOŁ, POTRZEBUJĄCA, MYKOHETEROTROF, MOTARKA, ESKIMOSEK, BĄBEL, ROŚLINA FOSYLNA, HIENA CMENTARNA, PĘCHERZYK, MIARA PROBABILISTYCZNA, POCISK PODKALIBROWY, KOMP, AKCJA ZWYKŁA, MASZYNA OSADOWA, PĘCHERZ, BAZYLIKA KATEDRALNA, PRZYSŁONA, NOWOBOGACKI, PUDŁO, CEROWACZKA, SPRAWNIK, DMUCHAWA, ROBEREK, DOBUDOWA, REAGENT, OSIEMNASTKA, DOLAR FIDŻI, WYDZIERANKA, TŁUMACZKA, PRZESTĘPCA, KAPRYŚNIK, DIRT, ODPRAWA POŚMIERTNA, DEMOKRATKA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, SINGIEL, SPOIWO MALARSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ PIONOWA, KONTENER, SYGNAŁ DYSKRETNY, ODTRUTKA, CEGŁA SUSZONA, PROSCENIUM, USTANOWICIEL, PRZEWODNIK, PÓŁSAMOGŁOSKA, MEZZOTINTA, PRZYBUDOWA, LICZBA RZECZYWISTA, WYKONAWCA, NOWICJUSZKA, ODJEMNIK, RĘKAW, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, GZYMS, ODBOJNIK, MANIKIURZYSTKA, KOŁOWRÓT, TOUROPERATOR, LAWA, INTENSJONALNOŚĆ, WALUCIARZ, KIEROWNIK MUZYCZNY, KOŁOWRÓT, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, PAPIER BIBLIJNY, PRZEBIERANIEC, KROKODYLEK, ZGRED, WYBUCHOWA ATMOSFERA, AKTYWATOR, DROGA LOKALNA, ASTRONOMICZNA LICZBA, BŁONICA SPOJÓWEK OKA, MIODOJAD MARMURKOWY, JĘZOR OSUWISKOWY, KAPUSTA KWASZONA, PRELUDIUM, GRUNTÓWKA, WOŹNICA, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, NEUROTYK, ŁADOWARKA, PLOTER TNĄCY, TRYMER, OKAP, PAPIER, ZATAR, PRZEWLEKŁOŚĆ, FUNKCJA MONOTONICZNA, HOLOCEN, WSPÓŁZAWODNICZKA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, DIDŻEJ, ?OŚWIECENIOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.356 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWLEKARKA; MASZYNA, KTÓRA POWLEKA PAPIER KOLOROWĄ FARBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWLEKARKA; MASZYNA, KTÓRA POWLEKA PAPIER KOLOROWĄ FARBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLORÓWKA powlekarka; maszyna, która powleka papier kolorową farbą (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLORÓWKA
powlekarka; maszyna, która powleka papier kolorową farbą (na 9 lit.).

Oprócz POWLEKARKA; MASZYNA, KTÓRA POWLEKA PAPIER KOLOROWĄ FARBĄ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - POWLEKARKA; MASZYNA, KTÓRA POWLEKA PAPIER KOLOROWĄ FARBĄ. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x