POMOCNICZA MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SORTER to:

pomocnicza maszyna licząco-analityczna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMOCNICZA MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 261

RÓWNIA, AUTONOM, KOLATOR, AUTOMAT, MASZYNA DROGOWA, NOŚNIK, KAFAR, INTERCEPTOR, MASZYNA WYCIĄGOWA, OFFSET, MASZYNA WYPOROWA, KOMBAJN, ŁUPACZKA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, SILNIK INDUKCYJNY, ŁAMARKA, CZYSZCZALNIA, ZWIJARKA, MASZYNA PROSTA, MASZYNA CIEPLNA, AUTOMAT LOSOWY, MASZYNA DO PISANIA, KOPARKA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, GIĘTARKA, ADIUWANT, TOKARKA, KAPAR, ROZRZUTNIK, ARYTMOMETR, HOLENDER, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, TRYJER, KOMBAJN GÓRNICZY, LOGIKA PRAWNICZA, JEDNOSTKA POMOCNICZA, CHEMIA ANALITYCZNA, MAGIEL, ŚRUTOWNIK, ROZKŁADARKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KLEPAK, DZIELNICA VIII DĘBNIKI, SONDA, GEOMETRIA ANALITYCZNA, ADJUWANT, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, MASZYNA OTWARTA, OVERLOCK, SIECZKARNIA BIJAKOWA, CZYSZCZARNIA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, MASZYNA DO SZYCIA, CELOWNICA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, KUTER, PRZESIEWACZ, ZACIERACZKA, KOMBAJN, PIKÓWKA, KROSNO, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, GRUPA, PERLAK, WIALNIA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, FREZARKA KOPIARKA, KOPARKOŁADOWARKA, SPEKTROMETRIA MASOWA, PODBIERACZ POKOSÓW, MASZYNA ANALOGOWA, NASTĘP, MASZYNA DYDAKTYCZNA, COUPER, PRASA, ŁADOWARKA, DMUCHAWA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, POMPA CIEPŁA, KOWARKA, DZIEWIARKA, OSIEDLE, STOPKA, MASZYNA FORMIERSKA, CZESALNIA, MŁOT, WALEC, MIESZACZ, SELSYN, MLEWNIK WALCOWY, SZMELC, RAFA, DĘBNIKI, KOWARKA, BRONIOZNAWSTWO, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, BAJBOT, ODLEWARKA, MASZYNKA STEROWA, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA OSADOWA, FILOZOFIA ANALITYCZNA, PRALKA, MASZYNA, SAMORZĄD POMOCNICZY, PEDAŁÓWKA, DZIELNICA X SWOSZOWICE, WEKTOR KLONUJĄCY, PILARKA RAMOWA, SOCJOGRAFIA, MASZYNA, ODGAŁĘZIACZ, DYSK, MASZYNA ŻNIWNA, TWARDE LĄDOWANIE, SILNIK ELEKTRYCZNY, MIĘDLARKA, OPYLACZ, MASZYNA MATEMATYCZNA, SWOSZOWICE, KOLORYMETRIA, CIĄGNIK LEŚNY, LINOTYP, ŚCIERAK, MASZYNA ROBOCZA, ZSZYWARKA, SZCZEP, KOMBAJN ŚCIANOWY, ROBOT, MASZYNA ŻAKARDOWA, PRZĘDZARKA, WILK, KUTER, SNOWARKA, ANUSZKIEWICZ, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, CYBORG, PAKULARKA, BIEŻANÓW-PROKOCIM, MLEWNIK, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA UCZĄCA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, SILNIK, OWERLOK, ILOCZYN BLASCHKEGO, MIESZACZ, MOTARKA, SPRAWDZARKA, SWOSZOWICE, ŚCINACZ ZIELONEK, JEDNORĘKI BANDYTA, MAGLOWNICA, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA ATOMOWA, KUSKUTA, ŻAKARD, MASZYNA OBLEWNICZA, PODBIJARKA TOROWA, WALEC, ODLEWARKA, MASZYNA, MASZYNA ROTACYJNA, BROŃ, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA TURINGA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA ENERGETYCZNA, RICE, MŁOTKOWNICA, MŁYNEK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MASZYNA ROLNICZA, WYCISKARKA, DACHÓWCZARKA, APROKSYMACJA, SELSYN, MASZYNA KUGLERSKA, DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM, MASZYNA INDUKCYJNA, MASZYNA LICZĄCA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, POLAROGRAFIA, EKSKAWATOR, KLIN, SILNIK PNEUMATYCZNY, MASZYNA TŁOKOWA, KRĄŻYNA, MASZYNA KOMUTATOROWA, BARWIARKA ZWROTNA, WAŁ, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, BĄK, MASZYNA SZWALNICZA, MASZYNA INFORMACYJNA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ADIUWANT, PRZELICZNIK, DEKORTYKATOR, FORMIERKA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KOMBAJN ZBOŻOWY, CIĄGARKA, POMPA OBIEGOWA, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, PRASA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KOPARKA, CZYNNOŚĆ POMOCNICZA, KOLATOR, SPEKTROMETRIA MAS, KUTER, WILK, OWIJARKA, WEKSYLOLOGIA, KOSIARKA, MLEWNIK, MASZYNA WIRNIKOWA, WYDMUCHIWACZ, WYCIĄGARKA, STOKER, WÓZ ASENIZACYJNY, KOLORÓWKA, TRENER, SORTER, CZAMBON, SZCZEP, PLEMIĘ, ANALIZA KOLORYMETRYCZNA, KLEJARKA, MŁYN, PILARKA, PRZENOŚNIK CIECZY, BIBLIOGRAFIA ANALITYCZNA, KOHORTA, WOLTAMPEROMETRIA, CEGLARKA, KOŁOWRÓT, KOPACZKA, PODBIERACZ, KORONKARKA, MIĘDLARKA, SUMATOR, SPEKTROMETRIA ABSORPCYJNA CZĄSTECZKOWA, PRASA, KOMP, NONIUSZ, ROLBA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, SOŁECTWO, KROSNO, ŁAMARKA, ŻNIWIARKA, ŁAMACZ, GNIOTOWNIK, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, KOMBAJN ROLNICZY, ?KOMBAJN.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMOCNICZA MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMOCNICZA MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SORTER pomocnicza maszyna licząco-analityczna (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SORTER
pomocnicza maszyna licząco-analityczna (na 6 lit.).

Oprócz POMOCNICZA MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - POMOCNICZA MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x