... POCHYŁA, MASZYNA PROSTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓWNIA to:

... pochyła, maszyna prosta (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RÓWNIA

RÓWNIA to:

powierzchnia płaska (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "... POCHYŁA, MASZYNA PROSTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 277

RAFA, ITALIK, PRALKA, GNIOTOWNIK, MAGIEL, MASZYNA INFORMACYJNA, KOSIARKA, KOD OGRANICZONY, GIĘTARKA, ROZKŁADARKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, ROZRZUTNIK, RIFF, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, PIOTRUŚ, KLEPAK, OWERLOK, SPRAWDZARKA, ZACIERACZKA, DROGA STARTOWA, WIALNIA, CZYSZCZALNIA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, DEKORTYKATOR, STOKŁOSA PROSTA, KLIN, KOLATOR, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA UCZĄCA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MIESZACZ, SIECZNA, MASZYNA SZWALNICZA, OŚ ZIEMI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, PROSTA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA CIEPLNA, WALEC, KOLORÓWKA, BROŃ, WÓZ ASENIZACYJNY, KOPARKA, MASZYNA TURINGA, SZPILKA, MLEWNIK, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, HOLENDER, KRATA VICHY, MLEWNIK WALCOWY, SZMELC, UKOS, DUKT, TRYJER, OŚ LICZBOWA, ŚCINACZ ZIELONEK, ODGAŁĘZIACZ, ŚRUTOWNIK, RZYMSKI, KOPACZKA, RÓWNIA, KRĘCIEC, MASZYNA ROBOCZA, POMPA CIEPŁA, KROSNO, PROSTA POTĘGOWA, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, JARZENIÓWKA, BEZMIAN, PASTORAŁ, MŁYN, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, KOMBAJN ŚCIANOWY, PRASA, PRZESIEWACZ, EKSKAWATOR, AKSJOMAT PASCHA, LINOTYP, MIĘDLARKA, ROBOT, KOPARKOŁADOWARKA, CEGLARKA, KOWARKA, KOMBAJN GÓRNICZY, KOLATOR, FREZARKA GLEBOWA, ASYMPTOTA, PEDAŁÓWKA, CIĄGARKA, ODLEWARKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, MASZYNKA STEROWA, KOMBAJN, KUTER, AUTONOM, NOŚNIK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, RAPA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA KUGLERSKA, RÓWNIA POCHYŁA, MASZYNA OSADOWA, SELSYN, MAGLOWNICA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, OFFSET, ODLEWARKA, MASZYNA WIRNIKOWA, DZIDA, SILNIK ELEKTRYCZNY, MASZYNA DROGOWA, OŚ OPTYCZNA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, MIESZACZ, MASZYNA INDUKCYJNA, KOMBAJN ROLNICZY, SZPILKA, PAS ROZBIEGOWY, WAŁ, PRASA, STOK, KAPAR, SORTER, SILNIK INDUKCYJNY, KONFIGURACJA, KRATKA VICHY, MASZYNA ROTACYJNA, ARYTMOMETR, KOWARKA, MASZYNA ANALOGOWA, ŻAKARD, KAFAR, CYBORG, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KOMBAJN, RÓWNIA POCHYŁA, FORMIERKA, KOMP, POMPA OBIEGOWA, MASZYNA TŁOKOWA, CZESALNIA, MIĘDLARKA, LIOPELMOWATE, MASZYNA OTWARTA, PILARKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, OSTATNIA PROSTA, RICE, PSTRYKACZ, NASTĘP, TWIERDZENIE REESA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MOTARKA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, PODBIERACZ, SKARPA, WYDMUCHIWACZ, KORONKARKA, ŻERDŹ, WALEC, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, ŚCIERAK, ŁUPACZKA, MASZYNA, LINIA PROSTA, KOPARKA, ROLBA, ZSZYWARKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, INTERCEPTOR, KROSNO, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, CIĄGNIK LEŚNY, WILK, CZARNY PIOTRUŚ, SZLEJA, MASZYNA MATEMATYCZNA, ŁAMARKA, PROSTA, MASZYNA TŁOKOWA, PROSTOPADŁA, NORMALNA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, PRĄTNIKOWCE, MASZYNA, MASZYNA WYPOROWA, STYCZNA, WYCIĄGARKA, PRZĘDZARKA, WILK, MASZYNA KOMUTATOROWA, RÓWNIA, PILARKA RAMOWA, CHAMSKI CYC, SUMATOR, PODBIERACZ POKOSÓW, GRUPA PROSTA, MASZYNA ŻAKARDOWA, DZIEWIARKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, KUTER, PRZENOŚNIK CIECZY, ŁAMACZ, OŚZIEMI, MASZYNA FORMIERSKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, REPRODUKCJA PROSTA, DACHÓWCZARKA, SILNIK, TWARDE LĄDOWANIE, BARWIARKA ZWROTNA, JEDNORĘKI BANDYTA, MASZYNA SAMOWZBUDNA, SELSYN, KOMBAJN, MASZYNA OBLEWNICZA, PIKÓWKA, STOCZE, STOPKA, OWIJARKA, TRENER, FUNKCJA PROSTA, ŻNIWIARKA, PRASA, STRUKTURA PROSTA, DMUCHAWA, KRZYŻ POKUTNY, MASZYNA, ALAIN, PRZELICZNIK, MŁYNEK, MASZYNA PROSTA, KWADRATURA, OCZKO, MŁOTKOWNICA, PROSTA, AUTOMAT, SNOWARKA, KOŁOWRÓT, ZBOCZE, COUPER, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, MASZYNA DO SZYCIA, PAS STARTOWY, CZYSZCZARNIA, ZWIJARKA, MŁOT, PODBIJARKA TOROWA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, STAMPPOT, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA LICZĄCA, AUTOMAT LOSOWY, TOKARKA, MASZYNA ŻNIWNA, KUSKUTA, MASZYNA WYCIĄGOWA, WYCISKARKA, SYMETRALNA, PAKULARKA, ŁAMARKA, WOOLF, PERLAK, ŁADOWARKA, MASZYNA ROLNICZA, KOMBAJN ZBOŻOWY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, OPYLACZ, FREZARKA KOPIARKA, STOKER, OVERLOCK, SUMA PROSTA, KLEJARKA, MLEWNIK, ?TARADAJKA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

... POCHYŁA, MASZYNA PROSTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ... POCHYŁA, MASZYNA PROSTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓWNIA ... pochyła, maszyna prosta (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓWNIA
... pochyła, maszyna prosta (na 6 lit.).

Oprócz ... POCHYŁA, MASZYNA PROSTA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - ... POCHYŁA, MASZYNA PROSTA. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x