HUTNICZA MASZYNA DO WZBOGACANIA RUD - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MASZYNA OSADOWA to:

hutnicza maszyna do wzbogacania rud (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HUTNICZA MASZYNA DO WZBOGACANIA RUD". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 334

KLEPAK, ŻWIR, MASZYNA ROTACYJNA, TRIPOLI, NAZILLI, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, GLINKA PORCELANOWA, CYKL PALIWOWY, PERLAK, WALEC, NSUTA, ŻNIWIARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, WYCISKARKA, CYBORG, GWERU, TUF WULKANICZNY, ŁAMARKA, BARWIARKA ZWROTNA, MADEN, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SILNIK PNEUMATYCZNY, HUTA, MUSAN, KOMBAJN, PODBIERACZ, TWARDE LĄDOWANIE, KROSNO, SKAŁA BITUMICZNA, PEDAŁÓWKA, SILNIK, TORF, OPYLACZ, DEKORTYKATOR, MASZYNA DO PISANIA, NOŚNIK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, SNOWARKA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, IGLESIAS, PRASA, GRZYMEK, MORENCI, POMPA OBIEGOWA, ŁUPEK HUMUSOWY, KUTER, MAGLOWNICA, SKAŁA OSADOWA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, COUPER, ZACIERACZKA, KOMBAJN, MLEWNIK, MASZYNA DROGOWA, MIESZACZ, KLIN, ANOMALIA MAGNETYCZNA, ANHYDRYTOWIEC, SKAŁA ILASTA, ŁADOWARKA, KROSNO, MASZYNA ŻAKARDOWA, TOPNIK, WALEC, KIRKENES, AUTOMAT, POMPA CIEPŁA, PRASA, KOMBAJN ROLNICZY, MASZYNA CYBERNETYCZNA, ŁUPEK WĘGLOWY, TRENER, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, WIALNIA, DYMARKA, NASTĘP, WILK, MASZYNA OBLEWNICZA, PRALKA, KOWARKA, OOLITYT, GLINA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, DOLOMIT DIPLOPOROWY, GÓRNICTWO, KAPAR, DOLOMIT, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA OSADOWA, RURKELA, BROŃ, MIĘDLARKA, ŁUPEK BENTONITOWY, AUTONOM, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, KAFAR, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, ANHYDRYTYT, KAUPER, MASZYNA DO SZYCIA, TAIPING, IKROWIEC, ODGAŁĘZIACZ, ROZKŁADARKA, ŁUPEK MARGLISTY, PIASEK FLUWIOGLACJALNY, SPRAWDZARKA, KOMBAJN ZBOŻOWY, ŁUPEK SAPROPELOWY, MASZYNA OTWARTA, KUSKUTA, MARAMPA, JUSUFIJA, UNION, OVERLOCK, GNIOTOWNIK, DIATOMIT, STOPKA, DMUCHAWA, KOSIARKA, UDAJPUR, ROZRZUTNIK, MASZYNA MATEMATYCZNA, GULEMAN, CZYSZCZARNIA, OFFSET, PIASKOWIEC KWARCOWY, LULEA, ROBOT, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, SILNIK INDUKCYJNY, SFEROSYDERYT, MASZYNA FORMIERSKA, KLEJARKA, ŚRUTOWNIK, CZESALNIA, NIKOPOL, FORMIERKA, KOPARKA, ŚCIERAK, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KOLATOR, MASZYNA TURINGA, ITABIRA, WĘGIEL KOPALNY, LUANSHYA, EISNERZ, GADSDEN, MOUNANA, FREZARKA GLEBOWA, MŁYN, KOPARKA, MASZYNA PROSTA, EWAPORAT, ŁAMARKA, PILARKA RAMOWA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MŁOT, MASZYNA LICZĄCA, KOMBAJN GÓRNICZY, TOKARKA, KOMP, ŁAMACZ, PRAŻAK, ROBOT PRZEMYSŁOWY, LINOTYP, WYCIĄGARKA, ŁUPEK BITUMICZNY, MUŁEK, CEGLARKA, FOSFORYT, KORONKARKA, MLEWNIK, DZIEWIARKA, GIĘTARKA, MASZYNA ROBOCZA, , MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA, STOKER, AMALGAMACJA, ŁUPEK ILASTY, SELSYN, MESSINA, PRZENOŚNIK CIECZY, EKSKAWATOR, TRYJER, LESS, PILARKA, ROUYN, LINARES, TIMMINS, KOLORÓWKA, KOMBAJN ŚCIANOWY, OROYA, WĘGIEL BRUNATNY, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, OWIJARKA, GLINKA KAOLINOWA, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, MIĘDLARKA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ŁUPEK ROPNY, PODBIJARKA TOROWA, KOMBAJN, SONGNIM, LESS, MASZYNA DYDAKTYCZNA, PRZELICZNIK, MADAN, SILNIK ELEKTRYCZNY, VAREŚ, WYDMUCHIWACZ, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA WYCIĄGOWA, MŁYNEK, GLINKA, ARLIT, KOŁOWRÓT, MASZYNA WYPOROWA, MASZYNA TŁOKOWA, KUTER, ARYTMOMETR, MASZYNA ENERGETYCZNA, PIASKOWIEC, PIASEK WODNOLODOWCOWY, TIBISSA, MASZYNA INDUKCYJNA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, KAOLIN, SKAŁA, ŁUPEK DACHOWY, WILK, KARABASZ, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA, MASZYNA KUGLERSKA, KOWARKA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, AUTOMAT LOSOWY, FETHIYE, NIIHAMA, MIESZACZ, KOPARKOŁADOWARKA, SORTER, CIĄGARKA, CENTRUM OBRÓBKOWE, WAŁ, MOA, ZUBER, BAKAŁ, HUTNICTWO, DACHÓWCZARKA, MASZYNA ŻNIWNA, TRYPLA, KOPACZKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, PRZĘDZARKA, KAMAISHI, MASZYNA ANALOGOWA, KOLATOR, DOBŠINA, MASZYNA UCZĄCA, SUMATOR, SÓL POTASOWA, MLEWNIK WALCOWY, MASZYNA KOMUTATOROWA, MASZYNA TŁOKOWA, MOTARKA, JEDNORĘKI BANDYTA, RÓWNIA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, TONGHUA, MASZYNA WIRNIKOWA, BALAGHAT, MASZYNA, LAWRION, WÓZ ASENIZACYJNY, BIOLIT, WĘGIEL KAMIENNY, RAFA, ŁUPEK WĘGLISTY, ODLEWARKA, NORANDA, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, CZIATURA, PIKÓWKA, MASZYNKA STEROWA, ROROS, ANHYDRYT, MASZYNA SZWALNICZA, TUF, ZSZYWARKA, MASZYNA ROLNICZA, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, OWERLOK, ?PRZESIEWACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 334 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HUTNICZA MASZYNA DO WZBOGACANIA RUD się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HUTNICZA MASZYNA DO WZBOGACANIA RUD
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MASZYNA OSADOWA hutnicza maszyna do wzbogacania rud (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MASZYNA OSADOWA
hutnicza maszyna do wzbogacania rud (na 14 lit.).

Oprócz HUTNICZA MASZYNA DO WZBOGACANIA RUD sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - HUTNICZA MASZYNA DO WZBOGACANIA RUD. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x