MASZYNA PROSTA W PRZEKROJU BĘDĄCA TRÓJKĄTEM RÓWNORAMIENNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLIN to:

maszyna prosta w przekroju będąca trójkątem równoramiennym (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLIN

KLIN to:

wielościan, którego podstawą jest prostokąt, a ścianami bocznymi dwa trapezy równoramienne i dwa trójkąty równoramienne (na 4 lit.)KLIN to:

porcja alkoholu, którą pije się rano, gdy ma się kaca w nadziei, że przejdzie (na 4 lit.)KLIN to:

przen. problem, zagwozdka (na 4 lit.)KLIN to:

wojsk. szyk bojowy w kształcie trójkąta (na 4 lit.)KLIN to:

kawałek materiału (zazwyczaj w kształcie trójkąta lub trapezu) wszyty w ubranie dla ozdoby lub celem jego poszerzenia (na 4 lit.)KLIN to:

miasto w Federacji Rosyjskiej na płn.zach. od Moskwy, 95 tys. mieszkańców (1986) (na 4 lit.)KLIN to:

przedmiot w kształcie bryły ograniczonej płaszczyznami bocznymi i dowolnymi innymi powierzchniami, używany jako łącznik lub człon mechanizmów (na 4 lit.)KLIN to:

rzekomy lek na kaca (na 4 lit.)KLIN to:

jedna z maszyn prostych (na 4 lit.)KLIN to:

trójkątna wstawka (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PROSTA W PRZEKROJU BĘDĄCA TRÓJKĄTEM RÓWNORAMIENNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 624

MANGA, KUMOSZKA, ŁAŃCUSZEK, CZYSZCZARNIA, HETEROGENEZA, KOOPERATOR, KOŚĆ UDOWA, POŁOŻNICA, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, BAŃKA, TRENER, MOSTEK, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, WAŁ, ASYMPTOTA, WAŁEK, MASZYNA ANALOGOWA, EKSKAWATOR, SELSYN, TYTUŁ, GĘSTOŚĆ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, PERLAK, WOJSKOWA CZAPKA POLOWA, ŻERDŹ, JARZENIÓWKA, TĘTNICA UDOWA, STELAŻ, CIĄGARKA, C, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, MASZYNA DO SZYCIA, SZYNKA, KOSIARKA, KOLUMNA, KUSKUTA, PILARKA RAMOWA, KOMÓRKA MIĘŚNIOWA, WYCISKARKA, TRIANGULACJA, KLIN, PIKÓWKA, SIŁA AERODYNAMICZNA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, PROTEKTOR, SYMETRALNA, MASZYNA INFORMACYJNA, LINIJKA, BRYT, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KROSNO, REBOKSETYNA, ODLEWARKA, METAMORFOZA, PRASA, PRZESIEWACZ, DOBRO, MASZYNA WYCIĄGOWA, ŻŁÓB, ROZPŁYWALNOŚĆ, BARWIARKA ZWROTNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, CZOP, STAROŚCIŃSKI, NAZISTA, IZBA CELNA, DMUCHAWA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, DRWINA, KLIN, STRUKTURA PROSTA, KOLATOR, WYDMUCHIWACZ, IZMAILICI, SZYBIK, PILARKA, STOKŁOSA PROSTA, ŁAMARKA, WĘZEŁ POTRÓJNY, SPIRALA ARCHIMEDESA, MASZYNA ŻAKARDOWA, NIEWYDOLNOŚĆ, POWÓDZTWO WZAJEMNE, SELSYN, DROGA STARTOWA, MATERIALIZM HISTORYCZNY, SZLEJA, SIŁA, BILARD ROSYJSKI, MASZYNA, KLIN, ZIOM, KAPAR, KOTANGENS, KLASA KREATYWNA, AKSJOMAT PASCHA, DIAGNOZA, MASZYNA WYPOROWA, MIANOWNIK, D, TRÓJKĄT, SECANS, ROZKŁADARKA, CEOWNIK, PSTRYKACZ, WAŁECZEK, OŚZIEMI, NEGATON, KPINA, PARLAMENT EUROPEJSKI, ODLEWARKA, KOPACZKA, FALKA SYMLET, EKSKRET, WODA SŁONA, ŻAKARD, PIOTRUŚ, TRÓJBÓJ NOWOCZESNY, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, MAŁŻONKA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, POMPA OBIEGOWA, FOCH, FUNKCJA FALOWA, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, OŚ OPTYCZNA, TCHÓRZOSTWO, SIATKA KILOMETROWA, DOK PŁYWAJĄCY, STYCZNA, KLIN, CZARNY PIOTRUŚ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PRASA, MASZYNA INDUKCYJNA, DEKORTYKATOR, KRATA VICHY, TARADAJKA, TRYJER, RIFF, ZIOMUŚ, MONETA OBIEGOWA, PODBIJARKA TOROWA, AUTOMAT LOSOWY, SILNIK PNEUMATYCZNY, RICE, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, SPRAWDZARKA, OCEAN, PRALKA, KANAŁ SCHLEMMA, STOPKA, ANARCHOSYNDYKALIZM, KANION PODMORSKI, ZIOMEK, WYDALINA, HINDUIZM, RZYMSKI, MAGLOWNICA, HEKS, ABSORBENT, KĄTOWNIK, OWERLOK, INFLACJA KOREKCYJNA, KOLEJKA DREWNIANA, PROFILOWANIE, CZYSZCZALNIA, PIERŚCIEŃ WŁÓKNISTY, PĘPUSZEK, OPONA, BRYT, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PROSTOLINIOWY, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, FAFIK, LINIA PROSTA, FREZARKA GLEBOWA, MASZYNA OTWARTA, BEZMIAN, POKOLENIE, ARTEFAKT, KĘS, PROSTA, TEOWNIK, KOPARKA, BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA, CZOP ŚLUZOWY, JEDNORĘKI BANDYTA, ROBOT, ŁYŻKA STOŁOWA, SALAMI, KOD OGRANICZONY, SŁÓJ, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, WIOSŁO, AUTOMAT, DIONIZYJSKOŚĆ, MASZYNA ROBOCZA, REPRODUKCJA PROSTA, STRÓJ BOBROWY, AS ATUTOWY, WILK, MASZYNA TŁOKOWA, ANTYROMANTYZM, PRZĘDZARKA, DRAŃSTWO, NIEDOŁĘSTWO, ZIOMAL, ZUBER, TABLICA EPITAFIJNA, MAZER, MASZYNA ROTACYJNA, OŚ ZIEMI, RZECZ RUCHOMA, MASZYNA OSADOWA, KLEPAK, ROZMAITOŚĆ RIEMANNA, NONIUSZ, NOŚNIK, KLIN, PĘPEK, JASNOŚĆ POWIERZCHNIOWA, CTG, EKRAN, DYSZA WYLOTOWA, KLIN, SPEKTROMETRIA, COSEC, PÓŁCZŁOWIEK, HAZENA, ROZRZUTNIK, ARGUMENT, MANIA WIELKOŚCI, ŁADOWARKA, PRZEMYŚLENIE, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, ZACIERACZKA, MASZYNA DO PISANIA, KAFAR, LIMFOBLAST, TAŚMA, PODBIERACZ POKOSÓW, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, OSTATNIA PROSTA, ROZWÓJ POŚREDNI, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, CEGLARKA, RESZTA AMINOKWASOWA, LICZNIK, MLEWNIK, ZŁÓG WAPNIOWY, SILNIK, ODGAŁĘZIACZ, BIERNY ZAWODOWO, KLIN, GÓRA KOSMICZNA, PAS ROZBIEGOWY, FILAR, RÓŻA BAZALTOWA, MŁYNEK, KONFIGURACJA, GAZ PŁYNNY, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MARŻA ODSETKOWA, MASA STARTOWA, KOOPERANT, LEJEK, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, ROLADA, ELEKTRON, WRODZONA DYSTROFIA MIĘŚNIOWA FUKUYAMY, SZPILKA, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, SIECZNA, MIĘDLARKA, ŻONA, PYLICA AZBESTOWA, OPŁATA SANKCYJNA, SILNIK ELEKTRYCZNY, DUKT, CIERŃ, DUŻA ŁYŻKA, KAMIONKA, OWIJARKA, KOMBAJN, PROSTA POTĘGOWA, COMBER, KOWARKA, GODET, SZELF, TAŚMA, MULDA, SPŁATA BALONOWA, BROK, STAMPPOT, ?PAS STARTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PROSTA W PRZEKROJU BĘDĄCA TRÓJKĄTEM RÓWNORAMIENNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PROSTA W PRZEKROJU BĘDĄCA TRÓJKĄTEM RÓWNORAMIENNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLIN maszyna prosta w przekroju będąca trójkątem równoramiennym (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLIN
maszyna prosta w przekroju będąca trójkątem równoramiennym (na 4 lit.).

Oprócz MASZYNA PROSTA W PRZEKROJU BĘDĄCA TRÓJKĄTEM RÓWNORAMIENNYM sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA PROSTA W PRZEKROJU BĘDĄCA TRÓJKĄTEM RÓWNORAMIENNYM. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x