MLEWNIK WALCOWY - MASZYNA DO MIELENIA ZBOŻA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MLEWNIK to:

mlewnik walcowy - maszyna do mielenia zboża (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MLEWNIK

MLEWNIK to:

maszyna w młynie zbożowym do rozdrabniania ziarna (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MLEWNIK WALCOWY - MASZYNA DO MIELENIA ZBOŻA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 289

SELSYN, MIESZACZ, MASZYNA, PILARKA RAMOWA, WYCISKARKA, MĄKA ORKISZOWA, PERLAK, MŁYNEK, PRZEWIĄSŁO, KOMBAJN ZBOŻOWY, ŚRUTOWNIK, MŁOCKA, KOLORÓWKA, RUŃ, KOŁOWRÓT, MLEWNIK, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, CZESALNIA, CEP, ORKISZ, ŻARNA, MASZYNA, ROLBA, ZWIJARKA, BROŃ, KLEJARKA, ROZRZUTNIK, PRASA, PODBIERACZ POKOSÓW, SILNIK ELEKTRYCZNY, ODLEWARKA, KROSNO, MASZYNA MATEMATYCZNA, ARBA, KOMBAJN ROLNICZY, ODLEWARKA, PILARKA, POMPA OBIEGOWA, CHOCHOŁ, WYDMUCHIWACZ, GARSTKA, KOMBAJN, OVERLOCK, RAFINER, KOZA, KOŁECZEK, MASZYNA KUGLERSKA, HOLENDER, MASZYNA ROBOCZA, PODBIJARKA TOROWA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, PLEWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, ŻARNA, MOTARKA, DMUCHAWA, SNOWARKA, MŁYNEK, MASZYNA INDUKCYJNA, ZBOŻA, MIĘDLARKA, MŁOT, MAGIEL, MASZYNA OBLEWNICZA, DZIEWIARKA, SELSYN, WILK, RICE, CEWKA, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, KUTER, KOPACZKA, KUREK, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, ŚPICHRZ, MENDEL, RAFA, KAFAR, PSZENICA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, OFFSET, CYBORG, MASZYNA OSADOWA, CIĄGARKA, MŁYN ZBOŻOWY, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, PRASA, JĘCZMIEŃ OZIMY, ŁAN, KORONKARKA, KOSIARKA, PIKÓWKA, ZACIERACZKA, ŚLIMAK, PLUJ-ZUPKA, MIĘDLARKA, ŚCIERAK, GIĘTARKA, STODOŁA, ORKISZ, CEGLARKA, MASZYNA CIEPLNA, CZYSZCZALNIA, KAWA ZBOŻOWA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, CEP, KOLATOR, TRYJER, ŻNIWIARKA, ZBOŻA, ZBOŻA, MASZYNA ŻAKARDOWA, MASZYNA UCZĄCA, SPICHLERZ, WALEC, MASZYNKA STEROWA, BARWIARKA ZWROTNA, ŁAMARKA, AUTOMAT, JĘCZMIEŃ, MĄKA ORKISZOWA, ŁASZT, ŁAMARKA, CEP, ROBOT, MŁOTKOWNICA, ODGAŁĘZIACZ, STOPKA, CIĄGNIK LEŚNY, ŁADOWARKA, SZMELC, MASZYNA DO PISANIA, MASZYNA KOMUTATOROWA, MASZYNA WYPOROWA, SILNIK, PRZESIEWACZ, WÓZ ASENIZACYJNY, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, LINOTYP, ŻARNA, PSZENŻYTO, MASZYNA CIEPLNA, MĄKA, KAWIOREK, ZBIÓR, ŁAMACZ, PRZĘDZARKA, DACHÓWCZARKA, WAŁ, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, KOMBAJN GÓRNICZY, MACA, FREZARKA KOPIARKA, EKSKAWATOR, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KOMBAJN, POŚLAD, MASZYNA ROTACYJNA, SZAFARNIA, GARŚĆ, PRZYSIEK, MLEWNIK WALCOWY, MASZYNA INFORMACYJNA, SPRAWDZARKA, SILNIK INDUKCYJNY, MŁYNEK, SUMATOR, MASZYNA ANALOGOWA, ZASIEK, MIESZACZ, SORTER, KOMBAJN, MASZYNA WIRNIKOWA, TRENER, STOKER, INKA, OWERLOK, CEPY, KLIN, MASZYNKA, ROZKŁADARKA, KUREK, GWINT STOŻKOWY, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, ARYTMOMETR, COUPER, MASZYNA WYCIĄGOWA, WILK, ŚCINACZ ZIELONEK, KLEPAK, FOLWARK, FORMIERKA, SPICHRZ, CENTRUM OBRÓBKOWE, MASZYNA TŁOKOWA, KOPARKA, ŁUPACZKA, STOŻAR, PRZEKOS, KUTER, GNIOTOWNIK, FREZARKA GLEBOWA, PITOS, MASZYNA FORMIERSKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PAWIĄZ, MŁYN, KUSKUTA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, PRZENOŚNIK CIECZY, NASTĘP, KOMP, KOWARKA, OWIES, KOŁEK, PODBIERACZ, MASZYNA, KOWARKA, ŁAN, KAPAR, SILOS ZBOŻOWY, MASZYNA DYDAKTYCZNA, PRZELICZNIK, SILNIK PNEUMATYCZNY, SZEFEL, KOPARKOŁADOWARKA, MASZYNA CYBERNETYCZNA, CZYSZCZARNIA, PRALKA, INTERCEPTOR, KOLATOR, PAWĘŻ, MASZYNA LICZĄCA, ZSZYWARKA, AUTONOM, MASZYNA PROSTA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, AUTOMAT LOSOWY, MASZYNA TURINGA, MASOWIEC, WALEC, OWIJARKA, MASZYNA SAMOBIEŻNA, KOMBAJN ŚCIANOWY, SĄSIEK, ZAPOLE, MASZYNA ROLNICZA, ŻYTO, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, PRASA, ŻAKARD, PAKULARKA, MASZYNA OTWARTA, PROSO, MLEWNIK, ZBOŻOWIEC, KOPARKA, MASZYNA SZWALNICZA, WYCIĄGARKA, NOŚNIK, MASZYNA DROGOWA, WIALNIA, DEKORTYKATOR, TWARDE LĄDOWANIE, POMPA CIEPŁA, KROSNO, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA TŁOKOWA, PEDAŁÓWKA, OPYLACZ, PRZEWRÓSŁO, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, KAWA ZBOŻOWA, KUKURYDZA, MAGLOWNICA, OBLEGA, RÓWNIA, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MASZYNA DO SZYCIA, TOKARKA, KORZEC, OTRĘBY, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA ENERGETYCZNA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, ODSYP, ?JEDNORĘKI BANDYTA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MLEWNIK WALCOWY - MASZYNA DO MIELENIA ZBOŻA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MLEWNIK WALCOWY - MASZYNA DO MIELENIA ZBOŻA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MLEWNIK mlewnik walcowy - maszyna do mielenia zboża (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MLEWNIK
mlewnik walcowy - maszyna do mielenia zboża (na 7 lit.).

Oprócz MLEWNIK WALCOWY - MASZYNA DO MIELENIA ZBOŻA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MLEWNIK WALCOWY - MASZYNA DO MIELENIA ZBOŻA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x