MASZYNA DO KOPANIA GRUNTU I ŁADOWANIA ZIEMI, GRUZU ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPARKA to:

maszyna do kopania gruntu i ładowania ziemi, gruzu itp (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPARKA

KOPARKA to:

maszyna do robót ziemnych - do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA DO KOPANIA GRUNTU I ŁADOWANIA ZIEMI, GRUZU ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.777

NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA, BOMBA, STOPKA, HELING, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, EPIFIT, EXTRAKLASA, MASZYNA OSADOWA, MIĘDLARKA, MORGA, PACHOLĘ, PATRYLINEARNOŚĆ, KALETNIK, DMUCHAWA, SUWAK, STAWONOGI, LEJ KRASOWY, NANDU PLAMISTE, SFERA NIEBIESKA, MAKOWICA, KARYKATURALNOŚĆ, KOTEW, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ZIEMIANKA, ILUSTRACJA, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ROZDZIAŁEK, SUPERMARKET, SYSTEM RZECZOWY, KAIN, KOPALINA SKALNA, ODCINEK, COOK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, PIÓROPUSZ PŁASZCZA, AUTOMAT LOSOWY, ABSORPCJA, DETONACJA, MASZYNA OBLEWNICZA, NACIĄG, SĄD APODYKTYCZNY, KOMIN WULKANICZNY, PŁYTA, ŁAMARKA, KOMISJA REWIZYJNA, SILNIK, KASETKA, UZIOM, MASZYNA, POŁOŻENIE, ZŁOŻE GRUNTOWE, ZWAŁY, SPIS, GRYGLEWSKI, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, MARKA, OPŁOTKI, SKIEROWANIE, HEGEMONICZNOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, OBRZĘK GAZOWY, ORDALIA, DOŁEK, MASZYNA ANALOGOWA, KRYZYS GOSPODARCZY, NOWOBOGACKI, KRZYŻ, MIĘDLARKA, SZORTY, PITA, LEMONIADA, DOLOT, KALETNICTWO, WAROWANIE, SFERA, HALLEY, MORFOLOGIA, KUMBERLAND, ADAPTACJA, SPŁYW BŁOTNY, LINOTYP, ZESKALANIE, APOGEUM, DRINK, PRZEPŁYW, KAWALEC, NIEBIOSA, GÓRNE, TROTYL, ZIEMIA RUDZKA, GEODEZJA, MINA, DÓŁ, ERA PALEOFITYCZNA, WIR PIASKOWY, ARTERIA, KLAWISZ, HIPOTEZA PERMANENCJI, WARZYWO GRUNTOWE, DORMITORIUM, UPRZĄŻ, ŚCIANA, SUTASZ, KALIBRACJA, URZĘDNIK ZIEMSKI, KANGUR ANTYLOPI, MIESIĘCZNICA, KORYTKO, KALENDARZ, DIABELEC, LIST GOŃCZY, BRAMKA, MAGNETYZM ZIEMSKI, DELAMBRE, DRENAŻ, ODSŁONIĘCIE, REPERTUAR, HOMOSFERA, ZAPRAWA, LODOWICA, LODOWIEC KONTYNENTALNY, PAK LODOWY, ZBIÓR, FEJS, PRZYZIEM, PITA, MASZYNA DO SZYCIA, APARAT, NIEDOROZWÓJ, ERA AFITYCZNA, PRZESYŁ, KROPLÓWKA, ENIGMATYCZNOŚĆ, MASZYNA DROGOWA, MOŹDZIERZ, RZEŹNIA, FALISTOŚĆ, EKSTRUZJA, WIĆ, FIRMAMENT, ZWIJARKA, NIEBO, SZATAN, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, PODKŁAD, DOBA, MASZYNA SZWALNICZA, METEORYT, TOKARKA, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, KAPSUŁA ZRZUTOWA, BOKARKA, ŚNIEG, EKSLIBRIS, BYSTROŚĆ, ZGRZEWKA, ODGAŁĘZIACZ, STOPIEŃ GEOTERMICZNY, OTUNIT, PODBIJARKA TOROWA, BIJAK, KOKARDKA, OBJĘTOŚĆ, PRZECINARKA, HAMULEC AERODYNAMICZNY, KOMBAJN ZBOŻOWY, KOLORÓWKA, BRADLEY, KIJ, SZCZĘŚCIE FIZJOLOGICZNE, KONFEDERACJA, KLIENT, KIMOGRAF, ZASOBY, GRABARZ, WSPÓRKA, SZMATKA, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, NAUKI O ZIEMI, PĘDZLIK, PUNKT TRIANGULACYJNY, PRAOCEAN, KŁADKA, KLASA, KOTOWATE, BLUES, BÓBR OLBRZYMI, HUCZEK, BARRES, MLEWNIK, GĄSIENICA, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, STREFA KLIMATYCZNA, ESENCJA, ATMOSFERA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, PORADLNE, WIERNY, MASZYNA INDUKCYJNA, USYTUOWANIE, ZAKŁAD, NIEAKTYWNOŚĆ, WYŁUDZACZ, PRZESIEWACZ, SPYCHARKA, WIELKI BRAT, FLORA, WIDZOWNIA, VANDA, SILNIK INDUKCYJNY, RUDAWKA, HIMALAJE, NIECIĄGŁOŚĆ, RYT, WIERNOŚĆ, BRAND, OSZOŁOMSTWO, NEKROBIZNES, KURANT, AMFIBIA, STYLIZACJA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, MASZYNA ŻNIWNA, WYPRAWA, MELODYKA, CELTA, STOŻEK USYPISKOWY, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, SUROWOŚĆ, MASZYNA SAMOBIEŻNA, MOTYKA, FREZARKA KOPIARKA, DZIEWIARKA, ZIEMIA ODNIESIENIA, WALEC, MLECZAJ LEPKI, CWANOŚĆ, TYNK, OVERLOCK, SIEW, RZEŹBA, WYKLUCZENIE, KONKURENCYJNOŚĆ WEWNĘTRZNA, BURZYK SZARY, SZARY RYNEK, FAZA KSIĘŻYCA, PLANETA GÓRNA, SZTANDAR, WYCISKARKA, JEDNOSTKA POMOCNICZA, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, WYMUSZONOŚĆ, AUTOMAT, APANAŻ, CHWAST, ŚRUTOWNIK, LÓD DRYFUJĄCY, DZIELNICA, RDZEŃ, CZARKA, JASKINIA LAWOWA, HALLEY, PLOTER, HOMESPUN, WAFEL, DIABEŁ, WODY PODZIEMNE, DELUWIUM, TRZMIEL RÓŻNOBARWNY, WILK, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, SAMORÓBKA, MASZYNA LICZĄCA, KASKADER, KOPARKA PODPOZIOMOWA, GOŁOLEDŹ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, PEDAŁÓWKA, ELIPSOIDA OBROTOWA, INTEGRACJONISTA, ŻAKARD, BENEFICJENT, MASZYNOWNIA, SKIP, ŻNIN, PASAMON, LEJ, DREN, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, ŚWIDER, SEPARATKA, BURZA MAGNETYCZNA, AGENTKA, GEOFAGIA, PŁASKOZIEMCA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, TEKS, ?KRET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.777 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA DO KOPANIA GRUNTU I ŁADOWANIA ZIEMI, GRUZU ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA DO KOPANIA GRUNTU I ŁADOWANIA ZIEMI, GRUZU ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPARKA maszyna do kopania gruntu i ładowania ziemi, gruzu itp (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPARKA
maszyna do kopania gruntu i ładowania ziemi, gruzu itp (na 7 lit.).

Oprócz MASZYNA DO KOPANIA GRUNTU I ŁADOWANIA ZIEMI, GRUZU ITP sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA DO KOPANIA GRUNTU I ŁADOWANIA ZIEMI, GRUZU ITP. Dodaj komentarz

3+8 =

Poleć nas znajomym:

x