CECHA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ, MIEŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB NAD NIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADZIEMNOŚĆ to:

cecha tego, co znajduje się, mieści na powierzchni ziemi lub nad nią (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ, MIEŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB NAD NIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.605

BOBROWISKO, KOMPLETNOŚĆ, OBRAZ POZORNY, KOKTAJL, NAPŁYW, IDZIKOWSKI, OZDOBNICA WIĘKSZA, KLASZTOR, BARWY PAŃSTWOWE, OKULARY, ANGOL, CHOROBA DAVIDSONA, REWALIDACJA, TIRET, KULTURA MATERIALNA, KOLKA, JĘZYK BIAŁORUSKI, MIODNOŚĆ, WENEROLOGIA, BARSZCZ, EPOKA KAMIENIA, KRYTERIUM STEROWANIA, ULOTNOŚĆ, PROCES POSZLAKOWY, LAPIDARNOŚĆ, WIATR, BABULA, MANEŻ, OTTO, TRUSIĄTKO, NAMASZCZENIE CHORYCH, FILM PŁASZCZA I SZPADY, NIENIEC, CHROPOWATOŚĆ, SEXAPIL, SQUATTER, CZERNIK, FROTTE, CHALKOGRAF, MINA, PERCEPAN, BEZPIECZEŃSTWO, ŁĘKOTKA, PIĘKNO, OKRZYK, CECHA, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, TWARDZINA, CZŁON PODRZĘDNY, SYSTEM JĘZYKOWY, LUTNIA, GARBARZ, TREN, FORMACJA SKALNA, SPADAJĄCA GWIAZDA, SZORY, RYFT, MAPA GEOLOGICZNA, MRÓWNIKI, MIĘSO, ELASMOZAURY, ADAM SŁODOWY, PLAKAT, SAMOAKTUALIZACJA, GĘSTE, GAZÓWKA, OSKARŻENIE, SZEŚCIAN, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KLAPECZKA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, POZER, FAWELA, WIERSZ, WIELKI PIEC, PIERWIASTEK, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, NAROST, FINISZ, CUDACTWO, ZAKRYSTIAN, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, APARAT, MAZER, WARUNKOWANIE, UMEA, EROZJA WSTECZNA, TRZON MACICY, ZWAŁA, PORI, ORIENTACJA, POLE GEOMAGNETYCZNE, HIPERFOKALNA, ALLEGRO, EKSPRESJA, KUREK, ROK, WSPÓŁKATEDRA, OBRAZ, IRONICZNOŚĆ, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, PRZENIKLIWOŚĆ, GNIOTOWNIK, WĄTŁOŚĆ, GRÓD, GLIPTYKA, DOMINANTA, UPROSZCZENIE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, NIEŚPIESZNOŚĆ, KOMUNIKACYJNOŚĆ, ZAKUTY ŁEB, ANALIZA FUNDAMENTALNA, WIDZENIE SENNE, MARENGO, KOMPUTEROWIEC, SKLERODERMIA, PŁYWACZEK, STADION, CZERWONY, ROMULAŃSKI, GHOUL, MIOPIA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, TŁUSZCZ, WNIEBOWZIĘCIE, WYŚCIG, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, POKARM, KASABA, PARWENIUSZ, WIRTUALIZACJA, OPROWADZACZKA, ZAJOB, BELWEDER, MAŁPI GAJ, FIGURA, POWINOWATY, SAKLA, JĄDRO ZIEMI, PINGWIN KRÓLEWSKI, GRANICA PAŃSTWA, SEKRECJA, PRĘT, BYLICA, HANDEL ZAGRANICZNY, ARKABALISTA, CETOLOGIA, KUWETA, KREM, PARTIA, PIELUSZKOWE ZAPALENIE MÓZGU, ANONIMAT, OZDOBNICA MNIEJSZA, KIJ, MARTWOTA, GLORIETA, POLEPA, TELEKONWERTER, PLOMBOWIEC, SUKCESIK, REGLAN, NIEUNIKNIONOŚĆ, EMBLEMAT, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, VIOLA DA BRACCIO, HIPOTERAPEUTA, MASTYKS ASFALTOWY, UKŁAD NIEINERCJALNY, SADYZM, METROPOLIZACJA, PODWOZIE, OKSYDAZA, OŚWIETLACZ, PAWĘŻ, POMAZANIEC, ROPUCHA WODNA, DERESZOWATY, EKLIPTYKA, SETE, FILIŻANKA, KORMA, ELEMENT ODWRACALNY, KADŹ, KINO DROGI, GRZECH ŚMIERTELNY, CHRONOGRAF, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ACID WESTERN, OPONA, DWUBÓJ KLASYCZNY, EROZJA RZECZNA, LUK, KUSTANAJ, PUNKT ROSY, ABLACJA LODOWCOWA, KORD, CYKL EKONOMICZNY, SNIFFER, KOLUMNA, NISKOŚĆ, CEWA, DZIÓB, PLEWA, OBRÓBKA, ŻÓŁW MALOWANY, WARIACJE, TYTAN, KOCIEŁ, TRZĘSIDŁA, MASA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, POTOK, INFORMACYJNOŚĆ, KAMIENICA, ZUBOŻENIE, PIEROGI, MATCZYNOŚĆ, NEOFASZYSTA, MASYWNOŚĆ, DIRT, TRZASKOWISKO, DYWERSJA, APOLOGETYK, KONIEC, DEZERTERKA, BABINIEC, JAMRAJ, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, PRAKOLCZATKA, SŁOWIANKA, DOLA, KRĄGŁOŚĆ, BŁĘDNIK KOSTNY, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, GOTHIC METAL, GRUSZA, ŁAN FLAMANDZKI, SALA, MUNICYPIUM, DROGI ODDECHOWE, KAMIEŃ, STREETWORKER, PORFIRYNA, NICEA, KHMER, CHRUPKOŚĆ, EPIGENEZA, TRZMIEL RÓŻNOBARWNY, PLANETKA, ROTANG, RODZIMOŚĆ, ŚCIGAŁKA, OBRÓT WTÓRNY, ISZYM, NIELUDZKOŚĆ, KWAS LINOLENOWY, RÓŻNOWICIOWCE, BIKRON, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, LINA, NEANDERTALCZYK, IMPEDYMENTA, GEN HIPOSTATYCZNY, DZIEŃ POLARNY, KOS, SOLISTA, KSIĘSTWO, WYRAZ POCHODNY, STREFA HEADA, EPOKA, ŻERDNIK, KUNA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, DZIRYT, CIĄGNIK BALASTOWY, OSPAŁOŚĆ, UCHWYT, USZAK, KRĄG KULTUROWY, DZWONNICA, COZIA, KROPELKA, MIKROCHIRURGIA, NIMFAJON, PASZTET, MONTAŻYSTA, KOMA, IMPERATIVUS, ZERO, PRZESTRZEŃ HILBERTA, PORTO, PĘDRAK, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZAPŁON ISKROWY, MAPA SZTABOWA, LITEWSKOŚĆ, WYNIOSŁOŚĆ, SĄD OSTATECZNY, ?TOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.605 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ, MIEŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB NAD NIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ, MIEŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB NAD NIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADZIEMNOŚĆ cecha tego, co znajduje się, mieści na powierzchni ziemi lub nad nią (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADZIEMNOŚĆ
cecha tego, co znajduje się, mieści na powierzchni ziemi lub nad nią (na 11 lit.).

Oprócz CECHA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ, MIEŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB NAD NIĄ sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - CECHA TEGO, CO ZNAJDUJE SIĘ, MIEŚCI NA POWIERZCHNI ZIEMI LUB NAD NIĄ. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x