SŁUPOZĘBNE, RURKOZĘBNE, TUBULIDENTATA - RZĄD SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, DO KTÓREGO ZALICZA SIĘ JEDNA RODZINA (MRÓWNIKOWATE) Z JEDNYM GATUNKIEM (MRÓWNIKIEM); ZAMIESZKUJĄ OTWARTE TERENY AFRYKI, NA POŁUDNIE OD SAHARY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MRÓWNIKI to:

słupozębne, rurkozębne, Tubulidentata - rząd ssaków łożyskowych, do którego zalicza się jedna rodzina (mrównikowate) z jednym gatunkiem (mrównikiem); zamieszkują otwarte tereny Afryki, na południe od Sahary (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MRÓWNIKI

MRÓWNIKI to:

słupozębne, rurkozębne (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁUPOZĘBNE, RURKOZĘBNE, TUBULIDENTATA - RZĄD SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, DO KTÓREGO ZALICZA SIĘ JEDNA RODZINA (MRÓWNIKOWATE) Z JEDNYM GATUNKIEM (MRÓWNIKIEM); ZAMIESZKUJĄ OTWARTE TERENY AFRYKI, NA POŁUDNIE OD SAHARY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.358

KAPLICA, CHWOSTÓWKA GŁOGOWICA, ALTOCUMULUS, SROMOTA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, WAGA SZALOWA, STONKA, PŁYWACZEK, SZENG, LAJKONIK, GEODEZJA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, ŚWIETLIKOWATE, CHEBZAUR, ARESZT IZOLACYJNY, KIBOLSTWO, TŁUSZCZOWIEC, FLISAK, SMUKWOWATE, DROGA KRAJOWA, TOCZKOWCE, TERAPSYDY, WJAZD, PAŁANKA MIODOJAD, ADAM SŁODOWY, TIOSÓL, SLALOM RÓWNOLEGŁY, DRAKOWENATOR, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, GANGLIOZYDOZA GM2, HARMONIJKA, GHOUL, OBIJACZKA, KOSTIUM, NEOREALIZM, INTERWENIENT UBOCZNY, GERIATRIA, GEN RECESYWNY, TEORIA ESTYMACJI, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, UŻYTEK, POLSKI, PLAKODONTY, ROZSADNIK, ELEKTRODA MEMBRANOWA, ADMINISTRATYWISTA, PRZEWÓD, HAMLETYZM, KANTYLENA, IMPULS, FASHIONISTKA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ULICA, SYNDROM, CZARNY CHARAKTER, PULSARY, ZAPRUCIE SIĘ, WROTKARSTWO FIGUROWE, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GĄSKA WIOSENNA, BRZOZOWATE, GHUL, MAORI, PRZEMIENNIK AMATORSKI, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, OSZOŁOM, POŁOŻENIE, GAJNIKOWATE, ALTIMETRIA SATELITARNA, ŻEGLARZ, ONKOLOGIA, USTNOŚĆ, CZOŁÓWKA, LEUMAFIT, GRANICA KULTUR, STEROWIEC SZKIELETOWY, GENOMIKA TEORETYCZNA, SELEKTOR, WŁADCZOŚĆ, UNIŻANIE SIĘ, ISLAMISTA, KOKORNAK, ODĘCIE, LOTNICTWO, EKSPERIENCJA, ŻÓŁWINKOWATE, BACIK, ORGAN SPÓŁKI, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, METR, HEAD HUNTER, MELANODERMA, SZKOŁA WYŻSZA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WĘDRÓWKA DUSZ, OMLET NORWESKI, OWCZA WEŁNA, TEORIA MODELI, AUSTRALOID, BŁYSKOTKA, BUCZYNA NIŻOWA, PSYCHUSZKA, ORGANKI, APTAMER, NATRĘCTWO, PRZEPOCZWARZENIE, ABSOLUT, MOHRG, POPISOWOŚĆ, GRANICA CIĄGU, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, WSPÓŁBRZMIENIE, GRAAL, PRZETWÓR, WYROBNICA, ŚNIEG, BŁYSK, GALARETA, GIL, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, ŻABY SESZELSKIE, AMIOKSZTAŁTNE, SPRZECIW, BITELS, PIONEER, TOKARKA KARUZELOWA, METAMORFIZM WSTECZNY, GNIAZDO PROCESOROWE, WARCABNIKOWATE, STEROID, NAPŁYW, PLIOZAURY, MAŹ PŁODOWA, KOHABITACJA, KOSZATNICZKOWATE, KAMERTON WIDEŁKOWY, MIĘKKOSKÓRKOWATE, NIEDBAŁOŚĆ, WAMPIR, KLEJARZ, DYDELF, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, OBUNOGI, KULTYWAR, ROZBITEK, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, KREOLKA, ALBATROSY, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, RAK AMERYKAŃSKI, WYSPA BARIEROWA, BLOKADA, ASPIRATA, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, ROZMIAR KĄTOWY, TWÓRCZOŚĆ, BOBIK, OBRONICIEL, ROZSZCZEPIENIE WARGI, SAMOTRZASK, NERWIAK PŁODOWY WSPÓŁCZULNY, ZRAZ, BŁONKA, KROSOWNICA, MRÓWKOŻERY, POŚRÓDKI, TATERNIK, KAPITULACJA, ZĘBATEK, KUC AUSTRALIJSKI, PŁOMYCZEK, CEGLARKA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, HEDONIZM, MARKETING POLITYCZNY, SMOLUCH, GRZYWA FALI, LENIUCH, ODDZIAŁ INTEGRACYJNY, SACHARYD, OSTROGA PIĘTOWA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, ALDROWANDA, GUNDIOWATE, PISMO FONETYCZNE, ŁYCZOGA, ZATOKA JAMISTA, WALE DZIOBOGŁOWE, MATKA POLKA, ŁOŻNICZY, POJAZD, PRZEŚWIETLENIE, PRYSZNIC, SZMER, AKCELERATOR CYKLICZNY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, RÓŻNICA, STRONICA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, ZRYWKA, WODOTRYSK, GWIAZDOR, NURNIK, PÓŁTORAK, FREGATOWATE, ANOMALIA MAGNETYCZNA, MOST PONTONOWY, GŁAGOLICA, TEOLOGIA CHRZEŚCIJAŃSKA, SZWADRON ŚMIERCI, HISTORYCYZM, GAMELAN, NET, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, PANICZ, FEBRA, BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE, PRZYDACZNIOWATE, CISOWATE, SZEW, ŻYŁA ŁOKCIOWA, SITAR, STRZAŁ SAMOBÓJCZY, ZARAZOWATE, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, TAŚMOWY, KOLUMNA, CUDZOŻYWNOŚĆ, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, EKSHIBICJONISTA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, GROTESKA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, ZLEPNOŚĆ, AERAL, CZARNA REAKCJA, SILNIK TŁOKOWY, ZIELONA GRANICA, KĘPA, JĘZYK KENTUM, WŚCIEK DUPY, KOSOGONOWATE, CIOS PONIŻEJ PASA, RUMUŃSKI, DRYL, WICIOWIEC, SZMOTŁOCHOWATE, TAKTYKA, MACICA ŁUKOWATA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, POWINOWATY, KRÓLEWICZ, MATNIA, KOŃ TORYJSKI, JĘZYKI ESKIMOSKOALEUCKIE, CHOROBA PICKA, SPÓŁKA PUBLICZNA, DYSK KOMPAKTOWY, MIŁORZĄB JAPOŃSKI, ASTERYZM, KĄSACZOWATE, BINOKLE, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, SEKRETARZ, MAH JONG, SZAL, TRZPIENNIKOWATE, KŁĄB, CHILLI, MIODNIKI, DETEKTOR JONIZACYJNY, SEROHEMATOLOGIA, RZĄD, PORÓD LOTOSOWY, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, LENIWCOWATE, NA PIESKA, WENTYL, PARTIA WŁOSKA, OBROTNIK, PŁONIWOWCE, POTENCJAŁ, ADWENTYSTA, OBLIGACJA SKARBOWA, POKÓJ, PRZYWODZICIEL DŁUGI, PUSZCZALSKA, PONIEWIERKA, SAMOREALIZACJA, ZWYCZAJOWOŚĆ, STRAŻ OGNIOWA, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, TRZYDZIESTKA, WULKAN BŁOTNY, MALAWIZAUR, ?DZISIEJSZOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.358 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁUPOZĘBNE, RURKOZĘBNE, TUBULIDENTATA - RZĄD SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, DO KTÓREGO ZALICZA SIĘ JEDNA RODZINA (MRÓWNIKOWATE) Z JEDNYM GATUNKIEM (MRÓWNIKIEM); ZAMIESZKUJĄ OTWARTE TERENY AFRYKI, NA POŁUDNIE OD SAHARY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁUPOZĘBNE, RURKOZĘBNE, TUBULIDENTATA - RZĄD SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, DO KTÓREGO ZALICZA SIĘ JEDNA RODZINA (MRÓWNIKOWATE) Z JEDNYM GATUNKIEM (MRÓWNIKIEM); ZAMIESZKUJĄ OTWARTE TERENY AFRYKI, NA POŁUDNIE OD SAHARY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MRÓWNIKI słupozębne, rurkozębne, Tubulidentata - rząd ssaków łożyskowych, do którego zalicza się jedna rodzina (mrównikowate) z jednym gatunkiem (mrównikiem); zamieszkują otwarte tereny Afryki, na południe od Sahary (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MRÓWNIKI
słupozębne, rurkozębne, Tubulidentata - rząd ssaków łożyskowych, do którego zalicza się jedna rodzina (mrównikowate) z jednym gatunkiem (mrównikiem); zamieszkują otwarte tereny Afryki, na południe od Sahary (na 8 lit.).

Oprócz SŁUPOZĘBNE, RURKOZĘBNE, TUBULIDENTATA - RZĄD SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, DO KTÓREGO ZALICZA SIĘ JEDNA RODZINA (MRÓWNIKOWATE) Z JEDNYM GATUNKIEM (MRÓWNIKIEM); ZAMIESZKUJĄ OTWARTE TERENY AFRYKI, NA POŁUDNIE OD SAHARY sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - SŁUPOZĘBNE, RURKOZĘBNE, TUBULIDENTATA - RZĄD SSAKÓW ŁOŻYSKOWYCH, DO KTÓREGO ZALICZA SIĘ JEDNA RODZINA (MRÓWNIKOWATE) Z JEDNYM GATUNKIEM (MRÓWNIKIEM); ZAMIESZKUJĄ OTWARTE TERENY AFRYKI, NA POŁUDNIE OD SAHARY. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

x