FORMA PŁODOZMIANU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE CZTERY CZĘŚCI ZIEMI OBSADZA SIĘ KOLEJNO PO SOBIE CZTEREMA TYPAMI ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZTEROPOLÓWKA to:

forma płodozmianu, która polega na tym, że cztery części ziemi obsadza się kolejno po sobie czterema typami roślin (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMA PŁODOZMIANU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE CZTERY CZĘŚCI ZIEMI OBSADZA SIĘ KOLEJNO PO SOBIE CZTEREMA TYPAMI ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.586

MEDYCYNA SĄDOWA, PODNÓŻEK, OSIEDLE MIESZKANIOWE, HISTOLOGIA PATOLOGICZNA, ARTYSTKA, CHOROBA KUFSA, CHRANCUSKI, ZYGMUNTÓWKA, PRZYBŁĘDA, GAŁUSZKA, MISIACZEK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, WILK Z GÓR MONGOLLON, KOZOJEBCA, APOLLIŃSKOŚĆ, AUDYTORIUM, BLICHARZ, DETEKTOR JONIZACYJNY, ERGOTERAPIA, WYCIĄGARKA, BARWY WOJENNE, BARWNIK NATURALNY, SYLFIDA, MURSZ, DWUKADŁUBOWIEC, BŁAZENEK, ANADYRSKA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, WIELOBÓJ SPRINTERSKI, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, OBRONA SKANDYNAWSKA, CYMES, IMPERIUM KHMERSKIE, EKLIPTYKA, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, RADIO TRANZYSTOROWE, PASTWA, REALISTA, SKARYFIKACJA, DRABKA, ŻÓŁW MALOWANY, PILNOWACZ, REWIZJONIZM, PRZEŚMIEWKA, HUBA, KALENDARZ KOŚCIELNY, GATUNEK ZBIOROWY, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, RZODKIEW, NIEKLAROWNOŚĆ, RUDZIELEC, BOCHENEK, NARZĄD RODNY, TOKSYNA SINICOWA, EROZJA RZECZNA, PINIOR, BRACTWO RYCERSKIE, OFIARA, BIBLIOTEKA SEJMOWA, PACHISI, POETKA, KUKURYDZA, IRS, FLETNIA, SZEWCZYNA, WYŚCIGI, ANIMATOR, TREŚĆ, WSPOMAGACZ, PUNKT OKOSTNOWY, MANGO, RESPONSYWNOŚĆ, CABAN, BLEJTRAM, AZYL, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, SKORUPIAKI WYŻSZE, MAKARON, ODSKOK, TOPIELICA, MASALA DOSA, FALA BALISTYCZNA, ACENA, TUPAJOWATE, KONTRETYKIETA, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, KRZYWA ELIPTYCZNA, CIEPŁE KRAJE, MAGAZYN, INSZA INSZOŚĆ, RELACJA PUSTA, ŚWISTUŁA, METEOR, PROTEZA, MIKRORZEŹBA, STAŁA, IMPRESYJNOŚĆ, GENETYKA KLINICZNA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, DYSJUNKCYJNY OPERATOR BINARNY, SUBSTANCJA OBCA, ANTYCYPACJA, ODZIEŻ, CYKL PRECESYJNY, KOMEDIA NISKA, APOSTAZJA, SIÓDEMKA, MESJASZ, LATAWIEC, ŁATEK, RETOROMANIN, INTERAKTYWNOŚĆ, MIGRACJA PLANETARNA, KRATA, WIELOCUKIER, BEZPARDONOWOŚĆ, LICZBA FERMATA, ŚWIADEK, FURDYMENT, MAJSTRA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, TANCERKA, DZIECIĘ EPOKI, POŚLIZG, OCIEKACZ, SZABROWNIK, KROWIENTA, POLONIZATOR, TĘTNICA SKRONIOWA, STRZAŁ, ŻYWOŚĆ, LAMBADZIARA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, STARY MALUTKI, GORĄCZKA PONTIAC, LEGENDA, PARKIETAŻ PENROSE'A, CYKL GRANICZNY, UKŁAD DOKREWNY, BONANZA, STAROEGIPSKI, NADNOSIE, GONIOMETRIA, TRUPOJAD, CHOJNOWSKA, ZESPÓŁ CAPLANA, CHMURA KŁĘBIASTA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, FORMA, KOKPIT, WYMIANA, COMBER, BRÓG, SZLAM, IDIOM, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, PŁACZKA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, POWOJOWATE, BAKARAT, PRZYKWIATEK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, MĘŻCZYZNA, TRÓJPOLÓWKA, TROLL, FROTKA, KOMEDIANTKA, MELON CUKROWY, MISTRZ, RECESJA LODOWCA, GRUBY ZWIERZ, CHIROPTEROLOGIA, MŁYNOWY, SPAWACZ, ROŚLINY OSIOWE, ZŁOŻENIE PODPISU, JAPOŃSKI, GERMAŃSKI, INFORMA, BAWOLE OKO, POGNÓJ, FOTOGRAFIKA, STRAJK WŁOSKI, SAŁATA MORSKA, POTÓWKA, GALAKTYKA, WALABIA PIĘKNA, ORGANISTA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, MUCHA, KOŁO HERMENEUTYCZNE, MATKA, KASZANA, SULUKTA, MOSTEK, MIRNY, REGULACJA CEN, KIESZEŃ, MALUCZKOŚĆ, WIDŁOZĄB SUDECKI, DEMENCJA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, POCHUTNIK GÓRSKI, POSTĘPAK, ŚLUŻNIA, REAKCJA WYPROSTNA, TINTA, DEFENSYWA, DYSLEKSJA, ZEFIR, PRELUDIUM, TRANSLATORYKA, ZDRADA, TAPIROWATE, MIĘKKOŚĆ, STOS ATOMOWY, PIZOID, BUJAK, WŚCIEK DUPY, OBLĘŻENIEC, RYNNA POLODOWCOWA, SERŻA, PLECIONKA, JĘZYK TAJSKI, TERMOOBIEG, PANŚWINIZM, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, CZERWONY NADOLBRZYM, FILM WOJENNY, RĘKOSKRZYDŁE, GRUPA ALGEBRAICZNA, PIERIEDWIŻNIK, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, WIELORASOWOŚĆ, KOMISJA SELEKCYJNA, PARAWANING, BOHEMISTYKA, NIEPRZEMIENNOŚĆ, GRAWITON, TANINA, PUSZCZYK, ANDROPAUZA, MANDRYL, CHARAKTERYSTYKA, UCHWYT NOŻOWY, SKRĘCANIE, WERTEB, PANTOGRAF, LEMONIADA, STREFA PODMIEJSKA, ZDARZENIE, KIROW, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, RZEP, ERICKSON, MAGENTA, PŁASKOZIEMCA, ŚCIGAŁKA, SARAPUŁ, ZASTRZYK, PŁĄCZYCA, KANAPKA, STARA PANNA, HARMONIJKA, SZCZOTKA, RUG, NAJDA, RÓW MELIORACYJNY, EKOLOGIA POPULACYJNA, LANCRET, NIEPRZYJACIEL, GIEŁDA SAMOCHODOWA, MORGI, LIŚĆ ODZIOMKOWY, STAND-UP, KOKSIARZ, TŁUMACZKA, BIOGERONTOLOGIA, KRASNOLICA RÓŻNOBARWNA, PODPAŁ, NIEMĘSKOŚĆ, MASA, OGNIWO NALEWNE, KARATEKA, DRABINKA, GRUNCIK, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, OSKÓREK, AFERZYSTA, KOZIUŁEK, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, POGOTOWIE GAZOWE, ANTIDOTUM, SELER WODNY, CZIRLIDERKA, GROOMING, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, ?OPARY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.586 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMA PŁODOZMIANU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE CZTERY CZĘŚCI ZIEMI OBSADZA SIĘ KOLEJNO PO SOBIE CZTEREMA TYPAMI ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMA PŁODOZMIANU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE CZTERY CZĘŚCI ZIEMI OBSADZA SIĘ KOLEJNO PO SOBIE CZTEREMA TYPAMI ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZTEROPOLÓWKA forma płodozmianu, która polega na tym, że cztery części ziemi obsadza się kolejno po sobie czterema typami roślin (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZTEROPOLÓWKA
forma płodozmianu, która polega na tym, że cztery części ziemi obsadza się kolejno po sobie czterema typami roślin (na 13 lit.).

Oprócz FORMA PŁODOZMIANU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE CZTERY CZĘŚCI ZIEMI OBSADZA SIĘ KOLEJNO PO SOBIE CZTEREMA TYPAMI ROŚLIN sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - FORMA PŁODOZMIANU, KTÓRA POLEGA NA TYM, ŻE CZTERY CZĘŚCI ZIEMI OBSADZA SIĘ KOLEJNO PO SOBIE CZTEREMA TYPAMI ROŚLIN. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast