ELOPOMORPHA - NADRZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) Z INFRAGROMADY DOSKONAŁOKOSTNYCH (TELEOSTEI), OBEJMUJĄCY RZĘDY RYB CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ LARWĄ TYPU LEPTOCEFALA ORAZ WYDŁUŻONYM CIAŁEM OSOBNIKÓW DOROSŁYCH; SĄ TO GŁÓWNIE RYBY MORSKIE, W TYM GŁĘBINOWE, LUB WPŁYWAJĄCE DO ESTUARIÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELOPSOPODOBNE to:

Elopomorpha - nadrząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) z infragromady doskonałokostnych (Teleostei), obejmujący rzędy ryb charakteryzujących się larwą typu leptocefala oraz wydłużonym ciałem osobników dorosłych; są to głównie ryby morskie, w tym głębinowe, lub wpływające do estuariów (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELOPOMORPHA - NADRZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) Z INFRAGROMADY DOSKONAŁOKOSTNYCH (TELEOSTEI), OBEJMUJĄCY RZĘDY RYB CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ LARWĄ TYPU LEPTOCEFALA ORAZ WYDŁUŻONYM CIAŁEM OSOBNIKÓW DOROSŁYCH; SĄ TO GŁÓWNIE RYBY MORSKIE, W TYM GŁĘBINOWE, LUB WPŁYWAJĄCE DO ESTUARIÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.900

SWETER, OSZOŁOM, MISTRZ PROSTEJ, ROŚLINA ZIELNA, KLEKOTKA, HEROD-BABA, KOLORYT LOKALNY, ANTABA, KACZKA PO PEKIŃSKU, TYCZKA, KRZEŚLISKO, ŁUPEK GRAFITOWY, TAPIR INDYJSKI, PRZEŚLIZG, WIOŚLAK, KANAŁOPATIA, STOCZNIA, STREPTOKOK, LICZARKA, BIOETYK, KURIER TATRZAŃSKI, KATASTROFA, TRUP, OGAR, ŻYCZLIWY, WAWRZYN, SPIEK, JAJECZNICA, BLOK, LODRANIT, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, KIEROWNICA, ARCYDZIĘGLEL, WŁAZ, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, CZERWONY NADOLBRZYM, KONWERTOR, LINOWIEC, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, WEŁNIANKA, SHAFTOWANIE SIĘ, ZBIEŻNOŚĆ, PIASTA, OSOBA, ROBUSTA, GASTROFAZA, PANI, JĘZYK ESKIMOSKI, LATOPIS, KWAS, WAGINOSCEPTYK, BEK, OCZAR, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, NOMINAŁ, ANARCHIA, STADO, GRA HAZARDOWA, TERMINAL PROMOWY, ELASMOZAURY, MODERN, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, POWINOWACTWO CHEMICZNE, ZATWARDZENIE, KURACJA WSTRZĄSOWA, PORTUGALSKOŚĆ, ZUŻYCIE, KOLEJKA LINOWA, SPÓJNIK, GLONY ZŁOCISTE, PŁONNIK WŁAŚCIWY, TEMPERAMENCIK, PŁYWACZEK, WĄŻ OSTROGŁOWY, NOUMEN, DRAJREP, OPERA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, SPORT SAMOLOTOWY, ADORACJA, MIZUNA, KAPRALSTWO, CZAPA POLARNA, KONEW, PIÓROSZ PIERZASTY, POWAŁA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, ŚREŻOGA, DRUGA NATURA, UBARWIENIE OCHRONNE, OPASKA, KUMAKOWATE, DROBNOUSTEK SKOŚNOPŁAWEK, RENÓWKA, ŁOPATACZ, LAIK, WIĘZADŁO KARKOWE, ODDZIAŁ GOSPODARCZY, MAREMMANO, PODRÓŻ, MECHANIKA KLASYCZNA, SZKŁO LABORATORYJNE, ORZECH, PRZETŁOK, AMFORA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, CHRONOLOGIA, DWUKADŁUBOWIEC, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, BALOT, DUPEK ŻOŁĘDNY, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, TŁOK, DOBYTEK, PREMIERA, ŁADOWNICA, GORSET, AUDYT, SUSZARNIA TUNELOWA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, MODRASZKOWATE, BYDLĘ, JADZICA, SZKOŁA SPECJALNA, PARZONKA, GRZYBEK JAPOŃSKI, FIRMAMENT, NIECHLUJ, GALAKTOLIPID, GERMANISTYKA, MINÓG DALEKOWSCHODNI, PÓŁROCZNIK, ŻYCIE, OPÓR WZNIESIENIA, KSIĘGOWY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, KAWĘCZYN-WYGODA, LEPTOCEFAL, SIDA, KAZIRODCZOŚĆ, KANCELISTA, NERWOWOŚĆ, KOCZ, TUPANDAKTYL, GRABARZ, MIÓD, GARDENIA, HEKSACHLOROFEN, WITZ, DŁUGOSZPAROWATE, NIERUCHOMOŚĆ, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, ETYKA, POLARYZACJA, MOCZ, BAJT, STATYWIK, BALKONIK, WASAL, ARYBALLOS, PŁACA, GENETYKA MOLEKULARNA, JĘZYK PASZTO, ARENA, UNIA REALNA, KOMITAT, PRAŻONKA, AFRODYZJE, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, CHOPINISTKA, SZYNOBUS, PROMIENNIK, PARKA, SZYSZEŃ SOSNOWY, SEKSTOLA, NICIEŃ, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, SUKIENNIK, IMIENINY, ZACHOWAWCZOŚĆ, UKŁAD HAMULCOWY, HUMANIZM, GRUSZKA, ZSTĘPNICA, KAŁAMARZ, ZWIJARKA, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, SKŁAD PODATKOWY, TENOR DRAMATYCZNY, TRÓJDŹWIĘK, UBYCIE, BAWOLE OKO, FLOTA, AUSZPIK, ZEFIR, KOŃ ANDALUZYJSKI, PAKLON, GIGANT, RUCH, TELEWIZORNIA, KARUK, DANA, METALURGIA PROSZKÓW, FARMA, KREPA, NORNICA, POLE, ARABSKI, KRATER PASOŻYTNICZY, CHOROBA REUMATYCZNA, MOZZARELLA, PATENT, ZAPASY, ARACHOLOGIA, KAUCZUK BUTYLOWY, RÓG, PIERWSZA JASKÓŁKA, GRA CASUAL, LEKCJA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, REOLOGIA, KOŁO, WILGOTNOŚĆ, APLIKACJA, SĄD GRODZKI, WIELOKĄT, KASZTELAN, SUMA ZEROWA, PRZYSTOSOWANIE OBRONNE, PRZEMOC, APLET, POMROK, DOLAR ETIOPSKI, WŚCIBSKOŚĆ, KRZYWUŁA, KASIARZ, AMUR, ZROZUMIAŁOŚĆ, ICHTIOBIOLOGIA, KROK SKRZYŻNY, ZGINIĘCIE, BINOKLE, AFEKTYWNOŚĆ, FAŁSZYWOŚĆ, ŁOWIECTWO, SZLAM, LUGER, ZWINIĘCIE ŻAGLI, PRZYWODZICIEL DŁUGI, BIMBROWNIA, SUWAK MONGOLSKI, DULKA, RYBA, BLOK STARTOWY, INTENSJA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, KANAŁ, DIEREZA, OWADY, ZDATNOŚĆ, PRYMITYWIZM, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, HEBRAJSKI, OBSADA, PALIWO KOPALNE, BUTLA GAZOWA, ŻOŁĘDNICA, AKCJA, PRZEPOJKA, PROPINACJA, SAMOZAPŁON, MASELNICZKA, KOMPARYCJA, POLAK, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, PEŁNIA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, BARCZATKA GŁOGOWICA, MURRINA, ŻYWOPŁOT, IMIENNICTWO, SMAROWNICA, LATO, NAJEŹDŹCA, CEROFERARIUSZ, MIAZMATY, SIEKANKA, JUBILER, ZAKŁADZINY, PRZYDAŚ, GUZIK, NOGA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, FILAR, PANNEAU, WAŁ MORENOWY, ?MIKROFALÓWKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.900 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELOPOMORPHA - NADRZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) Z INFRAGROMADY DOSKONAŁOKOSTNYCH (TELEOSTEI), OBEJMUJĄCY RZĘDY RYB CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ LARWĄ TYPU LEPTOCEFALA ORAZ WYDŁUŻONYM CIAŁEM OSOBNIKÓW DOROSŁYCH; SĄ TO GŁÓWNIE RYBY MORSKIE, W TYM GŁĘBINOWE, LUB WPŁYWAJĄCE DO ESTUARIÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELOPOMORPHA - NADRZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) Z INFRAGROMADY DOSKONAŁOKOSTNYCH (TELEOSTEI), OBEJMUJĄCY RZĘDY RYB CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ LARWĄ TYPU LEPTOCEFALA ORAZ WYDŁUŻONYM CIAŁEM OSOBNIKÓW DOROSŁYCH; SĄ TO GŁÓWNIE RYBY MORSKIE, W TYM GŁĘBINOWE, LUB WPŁYWAJĄCE DO ESTUARIÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELOPSOPODOBNE Elopomorpha - nadrząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) z infragromady doskonałokostnych (Teleostei), obejmujący rzędy ryb charakteryzujących się larwą typu leptocefala oraz wydłużonym ciałem osobników dorosłych; są to głównie ryby morskie, w tym głębinowe, lub wpływające do estuariów (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELOPSOPODOBNE
Elopomorpha - nadrząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) z infragromady doskonałokostnych (Teleostei), obejmujący rzędy ryb charakteryzujących się larwą typu leptocefala oraz wydłużonym ciałem osobników dorosłych; są to głównie ryby morskie, w tym głębinowe, lub wpływające do estuariów (na 13 lit.).

Oprócz ELOPOMORPHA - NADRZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) Z INFRAGROMADY DOSKONAŁOKOSTNYCH (TELEOSTEI), OBEJMUJĄCY RZĘDY RYB CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ LARWĄ TYPU LEPTOCEFALA ORAZ WYDŁUŻONYM CIAŁEM OSOBNIKÓW DOROSŁYCH; SĄ TO GŁÓWNIE RYBY MORSKIE, W TYM GŁĘBINOWE, LUB WPŁYWAJĄCE DO ESTUARIÓW sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ELOPOMORPHA - NADRZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) Z INFRAGROMADY DOSKONAŁOKOSTNYCH (TELEOSTEI), OBEJMUJĄCY RZĘDY RYB CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ LARWĄ TYPU LEPTOCEFALA ORAZ WYDŁUŻONYM CIAŁEM OSOBNIKÓW DOROSŁYCH; SĄ TO GŁÓWNIE RYBY MORSKIE, W TYM GŁĘBINOWE, LUB WPŁYWAJĄCE DO ESTUARIÓW. Dodaj komentarz

3+5 =

Poleć nas znajomym:

x