Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KATEGORIA WERBALNA W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH, OKREŚLAJĄCA SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA CZYNNOŚCI LUB STANU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASPEKT to:

kategoria werbalna w niektórych językach, określająca sposób przedstawienia czynności lub stanu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ASPEKT

ASPEKT to:

w astrologii: względne położenie Słońca, Księżyca i planet w stosunku do znaków Zodiaku i horyzontu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KATEGORIA WERBALNA W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH, OKREŚLAJĄCA SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA CZYNNOŚCI LUB STANU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.513

KOŁPAK, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, NIERUCHOMOŚĆ, WARTOŚĆ ŚREDNIA, PAJAC, KORSARZ, MAPA PIKSELI, MARYNARCZYNA, KOCHAŚ, CHOROBA ZAKAŹNA, FILET, ZAJĘCIE, SKRĘTNIK, OKO OPATRZNOŚCI, POPRZEDNIK, GODZINA, NAROŻNIK, ODPAD POUŻYTKOWY, FINAŁ, CHAŁTURZYSTA, MIKROSOCZEWKA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, GLORIETA, METALIK, TKANKA MIĘKKA, LINIA ŚREDNICOWA, GÓRALSKI, AEDICULA, EPISKOPAT, SZKUTNICTWO, BAT, GOFR, SZYSZKA, KOMISANT, BEZPIECZNY SEKS, MOSTEK, TRANSKRYPCJA, MIODNIK, SERPENTYNA, BULLA, KAPLERZ, BIOLIT, WPŁATA, SPADOCHRONIARZ, TRZECI, POSOBOROWIE, KLAMOTY, REAKCJA, KRATOWNICA, ROZMIAR, ROZKŁAD, PRZESŁONA, LAMPA KSENONOWA, WIĆ ROŚLINNA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, PRAŻMO, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, ASYSTA, POMYLENIEC, BAGNO, RÓŻANIEC, KOMUNIKATOR, NEUROPRZEKAŹNIK, OKREŚLENIE, SKARPA, SZPEKUCHA, ANABIOZA, PASIERB, ŁZAWNIK, UPGRADE, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, CHŁOPOWINA, ZAJĄCZEK, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, ŻEGLARZ, BUTLA GAZOWA, SŁOMA TARGANA, ABANDON, DIAMENT, POMADKI, MINERAŁ, CZART, TAKSON, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, PRODUCENT, PRZEKRÓJ, PERLICA CZUBATA, MROZIWO, NEOGOTYK, STATYSTYKA, ELEKTORAT, JINFENGOPTERYKS, CIS, KOSZYK, DYPODIA, AMPUŁKA, BOM, OBSŁUGA, KAMUFLAŻ, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, SIEĆ, CHEDDAR, GONDOLA, ALBUM, SKURCZ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BUŃCZUK, WAZELINA, ASYSTENT, BIURO PARLAMENTARNE, ZGRZEBŁO, PANIER, DOBRO FINALNE, TARYFA ULGOWA, KĄT PROSTY, SŁUŻBA, ANGIELSKOŚĆ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, ALIENACJA RODZICIELSKA, PRYMUS, BABOCHŁOP, APRETUROWANIE, PODCASTING, WSPARCIE, KARABIN PLAZMOWY, METAFRAZA, WYPEŁNIENIE, PRZEMYT PLECAKOWY, CHWAST, ANTRESOLA, ARENA, MŁOT, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, BĄBELKI, PODKLASA, TABLETKA, BRYTYJSKOŚĆ, SPŁUKIWANIE, PARENEZA, ŻAGIEL, OZONEK, RAJFURSTWO, BROŃ MASZYNOWA, WEJŚCIE, CUIIACAN, PLACEK, NATURA, PRYMITYW, EMPIRYZM, SKŁAD WOLNOCŁOWY, PIRAMIDA EKOLOGICZNA, POCHODZENIE, CIĘŻKA ARTYLERIA, PRZEOR, LISTA TRANSFEROWA, GARKUCHNIA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PIWNICA, RZUT PROSTOKĄTNY, POŁYSK, ALLELUJA, KRWIŚCIĄG, TAJEMNICA, CZTERNASTY, NIENARUSZALNOŚĆ, BALDACHIM, LINIA BRZEGOWA, BESTIARIUSZ, PIENIĄDZ LOKALNY, ELIMINACJA, MARGARYNA, PIEC PŁOMIENNY, MUTACJA ZMIANY SENSU, MEDALION, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, KOTLET SCHABOWY, MOTOR, DRAMATYKA, PICA, LATRY, JARZMO, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, KOROZJA BIOLOGICZNA, ASYSTENTKA SPOŁECZNA, SZAGRYN, KAPTUR, INICJATYWA USTAWODAWCZA, SIMLA, POŚWIĘCENIE, ŻAGIEL REJOWY, SPĄGNICA, KOŁA, SUSEŁ WASHINGTONA, PANTALONY, TEŚCIK, HORMON, ABAKUS, OBWÓD REZONANSOWY, PIRANIOWATE, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, IMMUNIZACJA CZYNNA, BRYKLA, AUTSAJDER, POWSINOGA, TUBULOPATIA, SYSTEM ZNAKOWY, PILOTEK, ZŁOCIEŃ, DYL, TEST PŁATKOWY, GALERIA, KAMYCZEK BŁĘDNIKOWY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KUC ZANISKARI, TAUKA, BRĄZOWNIK, GARNITUR, MISZPELNIK, LIBELLA, PIECZARKOWA, CEZURA, FETYSZYZM, PROTEZA, PIEC INDUKCYJNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, TOŃ WODNA, BEGONIA, PRZYLŻEŃCE, KURZYSKO, ANGINA MONOCYTOWA, KURATORSTWO, WELIN, ROZBRATEL, PROGRAM, PASKUDA, KOCIE OKO, AMERYKAŃSKOŚĆ, PRZYRZĄD, KORELACJA RANGOWA, AWARIA, GWAŁT, KRÓCIEC, PUNKT ASEKURACYJNY, JEZIORO ZAPADLISKOWE, MECENAS, ŚWIĘTO, TRANSURAN, POROZUMIENIE, PROSTOLINIJNOŚĆ, LODOWIEC FIELDOWY, PIERSIÓWKA, TOINA, SPÓŁKA POWIĄZANA, BACIK, DRWINA, KUM, KURZA STOPKA, TIRET, ODBIÓR, HIACYNT, SZCZYTNICA, MASŁO, FALSYFIKAT, TRÓJKĄT BERMUDZKI, SZEJK, NARTOW, ADRESAT, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PCHACZ, PROMIENIOWANIE, TROMPA, ACHTERPIK, MIMETYZM FORMALNY, SZLAUF, ROZBIEŻNOŚĆ, KOŃ, KILOBAJT, BITLES, WSZECHSIŁA, WYKROCZENIE SKARBOWE, MIECZ, DZIECINNOŚĆ, PAPROĆ WODNA, PRZEBÓJ, MANIERKA, WOTUM, BIS, DENDRYT, ZABURZENIE UROJENIOWE, EMOCJA, ROZMODLENIE, TONSURA, AUTOMOBIL, PĘDNIK CYKLOIDALNY, KSIĄŻĘ, IMPAST, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.513 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: kategoria werbalna w niektórych językach, określająca sposób przedstawienia czynności lub stanu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KATEGORIA WERBALNA W NIEKTÓRYCH JĘZYKACH, OKREŚLAJĄCA SPOSÓB PRZEDSTAWIENIA CZYNNOŚCI LUB STANU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
aspekt, kategoria werbalna w niektórych językach, określająca sposób przedstawienia czynności lub stanu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASPEKT
kategoria werbalna w niektórych językach, określająca sposób przedstawienia czynności lub stanu (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x