CEGŁA CERAMICZNA O WYMIARACH JAK CEGŁA PEŁNA (6,5 × 12,0 X 25,0), LECZ Z OTWORAMI PRZELOTOWYMI (PROSTOKĄTNYMI, OWALNYMI, OKRĄGŁYMI) BIEGNĄCYMI WZDŁUŻ GŁÓWKI (G - GŁÓWKOWE) LUB WOZÓWKI (W - WOZÓWKOWE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEGŁA DZIURAWKA to:

cegła ceramiczna o wymiarach jak cegła pełna (6,5 × 12,0 x 25,0), lecz z otworami przelotowymi (prostokątnymi, owalnymi, okrągłymi) biegnącymi wzdłuż główki (G - główkowe) lub wozówki (W - wozówkowe) (na 14 lit.)DZIURAWKA to:

cegła ceramiczna o wymiarach jak cegła pełna (6,5 × 12,0 x 25,0), lecz z otworami przelotowymi (prostokątnymi, owalnymi, okrągłymi) biegnącymi wzdłuż główki (G - główkowe) lub wozówki (W - wozówkowe) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CEGŁA CERAMICZNA O WYMIARACH JAK CEGŁA PEŁNA (6,5 × 12,0 X 25,0), LECZ Z OTWORAMI PRZELOTOWYMI (PROSTOKĄTNYMI, OWALNYMI, OKRĄGŁYMI) BIEGNĄCYMI WZDŁUŻ GŁÓWKI (G - GŁÓWKOWE) LUB WOZÓWKI (W - WOZÓWKOWE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.298

FROTTE, JABŁOŃ KWIECISTA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, GODZINA PRAWDY, METALIK, GRUSZKA, FORMACJA SKALNA, KOSMOGONIA, CEGŁA KRATÓWKA, EMIGRACYJNOŚĆ, REKOMENDACJA, WŚCIEKŁY PIES, LECZNICTWO ZAMKNIĘTE, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, PRAWO MURPHY'EGO, INTERPRETATOR, PŁÓD, EDYKUŁA, GRANAT, RUCH, WASABI, WYZIEWY, MONTAŻ, CIŚNIENIE, RÓJ, CZUBEK, OPINIA, KARIN, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, OKUPACJA, CZART, FORMACJA, GUMKA, FENAZOPIRYDYNA, OMDLAŁOŚĆ, WŁOSKI, PARTER OGRODOWY, HUTA, ZASIŁEK OKRESOWY, PRÓCHNO, STYLON, KOMORA, ŁOWCA GŁÓW, WIDZOWNIA, OPALENIZNA, IMPLIKACJA MATERIALNA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, FLUID, ZASADA, STEROWNIK URZĄDZENIA, GAŁGAN, DRZEWO IGLASTE, KATAR, STACJA POSTOJOWA, TYGRYSIE OKO, NAWA, UCHWAŁA, FANPAGE, KONTRABANDA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, SZMAT, GROBOWA CISZA, TROMPA, SEJSMIKA, TOSTER ZAMYKANY, CZYSTKA ETNICZNA, ALKID, PRZĘSŁO, TECZKA, ANTENA KIERUNKOWA, STRAWIŃSKI, GRZYB, AKSAMITKA, UKŁAD LIMBICZNY, SKONTRUM, NOSACZ SUNDAJSKI, PASEK, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, OSTATNIE PODRYGI, ANTRYKOT, HINDUSKI, MAGIERA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, SIEDZIBA, SELEKCJA, KARTA, WYPADEK, OPŁATA PROLONGACYJNA, LINIA DEMARKACYJNA, CZARNY PAS, SKIP, TRÓJNÓG, WIERZĄCY, EKSKLAWA, CHOROBA PROMIENNA, ODNALAZCA, PRZEDSIĘBIORSTWO, KRAKOWIAK, HUBA WIERZBOWA, LOFIKS, RZEKA CHWILOWA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ZIARENKO, AMFILADA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, JAPOŃSKOŚĆ, SZATA, MATKA, DZIAŁ, METODA FEULGENA, RÓWNINA ZALEWOWA, GRUPA NILPOTENTNA, TYP, CEMBROWANIE, BEZA, OPCJA TERMINOWA, FLAGSZTOK, WAŁ, UMOWA BARTEROWA, SPACJA, CZYREŃ, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, SIEĆ KOLEJOWA, SARNA, GŁÓWKA ARTYKUŁU, CZUWANIE MODLITEWNE, ROZSZCZEP WARGI, PRĘDKOŚĆ WYLOTOWA, RZECZY OSTATECZNE, KOREKTOR, LATARNIA MORSKA, BEZPIECZEŃSTWO, ZGODNOŚĆ, ROLNIK INDYWIDUALNY, KĄDZIEL, ADOPCJA, CZYN, OTWÓR WYLOTOWY, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WYZWOLICIEL, TUSZ, RUCHY EPEJROGENICZNE, PRZEDZIAŁ, NARZĄD KRYTYCZNY, RUG, LOCO, EMALIA, SERYJNY MORDERCA, WOJNA CELNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA, EDYKUŁA, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, KLASTER DYSKOWY, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, CHODZĄCY TRUP, SKÓRNIK, ZNAK ZŁOTNICZY, LICZMAN, CEGŁA SUSZONA, WYBRANEK, ISKRA, POLER, BĘBEN, TŁUSZCZYK DZIECIĘCY, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, RZEKA EPIZODYCZNA, RZEZAK, SIEDEMDZIESIĄTKA, LIGAND, UZYSK, PLURALIZM, PANTOGRAF, BOSS, ZAJĄKNIĘCIE, ASCEZA, PLAMKA FORDYCE'A, KORMA, PREPAID, PUNKTUALNOŚĆ, BRANŻA, CYGANECZKA, SINFONIA, DRUK, SULFON, FERMENTOR, OGRANICZNIK, OCZAR, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, MISIEK, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, DONOR, TRZĘSIENIE ZIEMI, REWERSAŁ, PEŁNA KREW, ULTRAMARYNA, WĘGIERSKI, REWALIDACJA, DRAM, SKUP, KLASYFIKACJA ABC, TROSKA, PROFIL KAUZALNY, RESET, STARY MALUTKI, ROZBRATEL, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, ŚLEMIĘ, ELEGIA, UDRĘKA, REPUTACJA, TAMBURMAJOR, KOROZJA BIOLOGICZNA, SOK, POCHODZENIE, ANTYKWARK, BRZEG, ODPRZĘG, LAWATARZ, KOŁO RATUNKOWE, PORT MORSKI, KLAPECZKA, PUSZKA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, AUTOCAMPING, DOMENA PUBLICZNA, KALIBER, IDIOFON, SIECIÓWKA, SEMAFOR, UKŁAD ADAPTACYJNY, BROSZURA, AUREOLA, KRWIODAWSTWO, OBRAZ, URAN, PASTWA, ZWŁOKI, BŁONA, KACZKA, PAROBEK, CZYTELNIA, GNAT, PLOTER TNĄCY, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, POMYLENIEC, LUD, ZMORA, TOST FRANCUSKI, ABERRACJA, WARTOWNIK, CZŁON PODRZĘDNY, INTROIT, PSEUDOMORFIZM, OSPAŁOŚĆ, SALA, RACJA, CIOCIA, PELA, GAMA, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, EKSTRUZJA, FREGATA ŻAGLOWA, UPADEK, PISTACJA, KOMPOTIERA, KREM, ESTRAGON, JAMRAJ, WIEWIÓRKA PRZYLĄDKOWA, BOA, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, BETON JAMISTY, ZARAZA, TABLICA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, RZECZOWNIK POSPOLITY, ŻABA LEOPARDOWA, DOPING, KUBEŁ, WYCINEK, BIAŁE NOCE, KOLEGA, PANIER, FAKT PRAWNY, ŁUPEK SAPROPELOWY, TRASZKA GRZEBIENIASTA, SCIENCE FICTION, MARENGO, KOMBINATORYKA, PENTAPTYK, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, FAKSYMILE, SZTYLPY, KAWA, TOALETA, WITAMINA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, KRAN, ?MELILIT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.298 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CEGŁA CERAMICZNA O WYMIARACH JAK CEGŁA PEŁNA (6,5 × 12,0 X 25,0), LECZ Z OTWORAMI PRZELOTOWYMI (PROSTOKĄTNYMI, OWALNYMI, OKRĄGŁYMI) BIEGNĄCYMI WZDŁUŻ GŁÓWKI (G - GŁÓWKOWE) LUB WOZÓWKI (W - WOZÓWKOWE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CEGŁA CERAMICZNA O WYMIARACH JAK CEGŁA PEŁNA (6,5 × 12,0 X 25,0), LECZ Z OTWORAMI PRZELOTOWYMI (PROSTOKĄTNYMI, OWALNYMI, OKRĄGŁYMI) BIEGNĄCYMI WZDŁUŻ GŁÓWKI (G - GŁÓWKOWE) LUB WOZÓWKI (W - WOZÓWKOWE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEGŁA DZIURAWKA cegła ceramiczna o wymiarach jak cegła pełna (6,5 × 12,0 x 25,0), lecz z otworami przelotowymi (prostokątnymi, owalnymi, okrągłymi) biegnącymi wzdłuż główki (G - główkowe) lub wozówki (W - wozówkowe) (na 14 lit.)
DZIURAWKA cegła ceramiczna o wymiarach jak cegła pełna (6,5 × 12,0 x 25,0), lecz z otworami przelotowymi (prostokątnymi, owalnymi, okrągłymi) biegnącymi wzdłuż główki (G - główkowe) lub wozówki (W - wozówkowe) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEGŁA DZIURAWKA
cegła ceramiczna o wymiarach jak cegła pełna (6,5 × 12,0 x 25,0), lecz z otworami przelotowymi (prostokątnymi, owalnymi, okrągłymi) biegnącymi wzdłuż główki (G - główkowe) lub wozówki (W - wozówkowe) (na 14 lit.).
DZIURAWKA
cegła ceramiczna o wymiarach jak cegła pełna (6,5 × 12,0 x 25,0), lecz z otworami przelotowymi (prostokątnymi, owalnymi, okrągłymi) biegnącymi wzdłuż główki (G - główkowe) lub wozówki (W - wozówkowe) (na 9 lit.).

Oprócz CEGŁA CERAMICZNA O WYMIARACH JAK CEGŁA PEŁNA (6,5 × 12,0 X 25,0), LECZ Z OTWORAMI PRZELOTOWYMI (PROSTOKĄTNYMI, OWALNYMI, OKRĄGŁYMI) BIEGNĄCYMI WZDŁUŻ GŁÓWKI (G - GŁÓWKOWE) LUB WOZÓWKI (W - WOZÓWKOWE) sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - CEGŁA CERAMICZNA O WYMIARACH JAK CEGŁA PEŁNA (6,5 × 12,0 X 25,0), LECZ Z OTWORAMI PRZELOTOWYMI (PROSTOKĄTNYMI, OWALNYMI, OKRĄGŁYMI) BIEGNĄCYMI WZDŁUŻ GŁÓWKI (G - GŁÓWKOWE) LUB WOZÓWKI (W - WOZÓWKOWE). Dodaj komentarz

1+4 =

Poleć nas znajomym:

x