SYSTEM WYTWARZANIA PRZĘDZY (GŁADKIEJ LUB PUSZYSTEJ) PRZEZ PRZESZYWANIE NIEZWIĄZANEGO WĄTKU I OSNOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MALIMO to:

system wytwarzania przędzy (gładkiej lub puszystej) przez przeszywanie niezwiązanego wątku i osnowy (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM WYTWARZANIA PRZĘDZY (GŁADKIEJ LUB PUSZYSTEJ) PRZEZ PRZESZYWANIE NIEZWIĄZANEGO WĄTKU I OSNOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.653

TARADAJKA, ŁÓJ, KOŁACZYK, BADANIA, DZIEWICTWO, ABERRACJA, KLINGOŃSKI, GREJ, RACZYNA, HUMANIZACJA PRACY, PRÓBKA, AKCENCIK, KOŃ PRZEWALSKIEGO, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, KREW, ZATROSKANIE, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KIERAT, AMORTYZACJA, KOPIEC, PULARES, KINOTEATR, MARAN, OSUTKA SOSEN, LOT, GRUPA WAROWNA, SMREKUN, POLSKOŚĆ, POKRZYWA, HELIOFIT, ĆWIARTKA, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, SPISEK, TOWARZYSZ PANCERNY, PROMIEŃ ALFA, ODMA OPŁUCNOWA, PROWINCJA, MUR, WYCHOWANIE POZASZKOLNE, STYL KOLONIALNY, ŚLĄSKOŚĆ, POKRYWA, WARTOŚĆ ENERGETYCZNA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, PARUZJA, KROPELKA, KULBAKA, SCHABOSZCZAK, RODZINA ADOPCYJNA, SASZETKA, SELSKIN, WIATR, KĄT, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, DOSTAWCA, KLUCZ OBCY, WIGILIA, BELWEDER, DOBRA FINALNE, KRĘGARSTWO, PRAWORZĄDNOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, PIDGIN, ODRUCH, KILWATER, POZIOM, BAZA ORBITALNA, KWATERUNEK, MARS, RAMA, EKSTRUZJA, ALLEGRO, KAJMAK, KOŁO PODBIEGUNOWE, STAN, LAKTACJA, DZIEŃ OTWARTY, POLE, WABIK, SZYBKOZŁĄCZKA, POCISK ODŁAMKOWY, PEJORATYW, ODPRZĘG, PANTOFELNIK, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, KARAFECZKA, MANIERA, LICYTACJA, PARAFARMACEUTYK, MARENGO, SPIS POWSZECHNY, RUTENIZACJA, CZYNNOŚĆ HANDLOWA, ENERGOELEKTRYK, CWAJNOS, ZAAWANSOWANIE, INTAGLIO, KATAPLAZM, RYTON, BANNER, KOŁNIERZ, MANEWR PRINGLE’A, KĄT UJEMNY, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, UGRUPOWANIE, TERCET, INDEKS, VOTUM, DUM-DUM, PARTYCYPACJA, LIST KREDYTOWY, JEDYNKA, KOKORYCZKA, MACH, PIENIĄŻEK, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, LOGIKA INTUICJONISTYCZNA, CIEMNOŚĆ, NIEMIASZEK, DYSZKANCIK, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, RYKSIARZ, SKRZYNIA BIEGÓW, METRESA, PEPSI, FLAGRUM, DYWIZJA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, WIELOKROTNOŚĆ, OLEJ PALMOWY, OBSŁUGIWANIE, OKUCIE, KUC ZANISKARI, SATELITA SZPIEGOWSKI, KONDENSACJA, ANTEPEDIUM, DIABEŁEK, ROZKAZ, OPIEKUN, PION ŻYROSKOPOWY, ŁONO, RONDEL, RÓJKA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, TAHITAŃSKI, FRAZA, PANNEAU, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, LABIRYNT, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, HATHAJOGA, PAKA, PIEPRZNIK POMARAŃCZOWY, KWARTET, SZPILKA, WÓR, ZBOWID, MIĘKKI ENTER, NEWA, WYRZUT SUMIENIA, PATRONAT, GARNEK PODLODOWCOWY, SNICKERS, SKOK KWANTOWY, WĘGLÓWKA, KLAPKA, BARSZCZ, SYSTEM ARGENTYŃSKI, OSTOJA, MIÓD BARTNY, KATAR, ROŚLINA KOPALNA, STRONA, PEPSI-COLA, ANSAMBL, REZEDA, DOBRO POZYCJONALNE, ŁĄCZNICA, RODZINA ZASTĘPCZA, AREA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, GĘDZIOLENIE, DEKLARACJA, TURZYCA, MUZYKA, KOREGENT, ZATOR, AUTOBUS SZYNOWY, IMMUNIZACJA CZYNNA, MENAŻKA, ŻEL, WŚCIBSTWO, BIAŁA STREFA, ETER, INTELEKTUALISTA, VASARELY, CZAPKA SPORTOWA, ZAGRANIE, KONTYNGENT, MASWERK, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, NAPAŚĆ, NIEDOPASOWANIE, PŁETWA STEROWA, NACISK, MAŁOPOLSKOŚĆ, CZĘSTOKÓŁ, POJAZD, KRZYŻ MALTAŃSKI, KONWERTOR, KUMOTER, WERBOWNICTWO, HADŻ, BLASK, CYC, POSAG, PRODUKT TRADYCYJNY, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, ZAŚLEPIENIE, KUKŁA, GENERACJA, OBOWIĄZEK PUBLICZNY, MONETA OBIEGOWA, JAN, REDUTA, ZŁOTA RENETA, EFEKT DOPPLERA, SKARGA, WEDETA, SYSTEM ZNAKOWY, RĄCZNIK, PROWINCJA, POŁUDNIK NIEBIESKI, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ŁADUNEK, KONEW, APERTYZACJA, STRZELEC SZORSTKOŁUSKI, KADŹ, HEŁMOFON, SZEW KOSTNY, SPAWĘKI, UKŁAD, LISTEK, OBRĘCZ, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, RENATA, TREPY, ZADRAPNIĘCIE, PRZEWRÓT, DOMINIKANIE, BLASZKA SITOWA, PIRACTWO, KROPKA, OWADOPYLNOŚĆ, PODZIELNIK, WIDŁONÓG, DEMOKRACJA, BEZAN, HIPOTEKA, KOTLET, DYPTYK, DŻAMAHIRIJJA, WĘGLIK SPIEKANY, AWANTURA, KRECIK, PÓŁKOLONIE, NEOPOGANIZM, NEKTARIUM, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, ZAMEK, GRZYB, FASOLKA PO BRETOŃSKU, GNÓJ, DROGI, ANTYKADENCJA, GOUDA, NASIENNIK, PRZEPAŚĆ, CÓRKA ŚMIECIARZA, UKŁAD FIZYCZNY, FLANELA, ELEGIA, LOKAL SOCJALNY, BALON, POTOP, TUBULOPATIA, PUCHLINA WODNA, UPGRADE, URZĄDZENIE AKUSTYCZNE, PILEUS, MAGNEZJA, ODGAŁĘZIACZ, CENOTWÓRCA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PRODUKT UBOCZNY, NOMINALNOŚĆ, SER ŻÓŁTY, GŁOWICA, ?PLAN MOBILIZACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.653 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM WYTWARZANIA PRZĘDZY (GŁADKIEJ LUB PUSZYSTEJ) PRZEZ PRZESZYWANIE NIEZWIĄZANEGO WĄTKU I OSNOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM WYTWARZANIA PRZĘDZY (GŁADKIEJ LUB PUSZYSTEJ) PRZEZ PRZESZYWANIE NIEZWIĄZANEGO WĄTKU I OSNOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MALIMO system wytwarzania przędzy (gładkiej lub puszystej) przez przeszywanie niezwiązanego wątku i osnowy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MALIMO
system wytwarzania przędzy (gładkiej lub puszystej) przez przeszywanie niezwiązanego wątku i osnowy (na 6 lit.).

Oprócz SYSTEM WYTWARZANIA PRZĘDZY (GŁADKIEJ LUB PUSZYSTEJ) PRZEZ PRZESZYWANIE NIEZWIĄZANEGO WĄTKU I OSNOWY sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - SYSTEM WYTWARZANIA PRZĘDZY (GŁADKIEJ LUB PUSZYSTEJ) PRZEZ PRZESZYWANIE NIEZWIĄZANEGO WĄTKU I OSNOWY. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast