EMISJA ELEKTRONÓW Z PRZEWODNIKA LUB PÓŁPRZEWODNIKA POD DZIAŁANIEM SILNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO WYSTĘPUJĄCEGO W POBLIŻU POWIERZCHNI CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EMISJA POLOWA to:

emisja elektronów z przewodnika lub półprzewodnika pod działaniem silnego pola elektrycznego występującego w pobliżu powierzchni ciała (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "EMISJA ELEKTRONÓW Z PRZEWODNIKA LUB PÓŁPRZEWODNIKA POD DZIAŁANIEM SILNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO WYSTĘPUJĄCEGO W POBLIŻU POWIERZCHNI CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.058

MADZIARKA, ORLICZKOWATE, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, AMFITEATR, EKSPRES, MEDYCYNA NUKLEARNA, STAN DEPRESYJNY, STYMULATOR, BEJCA, ETAT, WADA, TRUD, OŚNIK, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, DOŁEK, WIĄZANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, IDIOMAT, ŁUPINA, CZERPAK, KOBIETA SPOD LATARNI, POLARYZACJA ELEKTRYCZNA, BELKOWANIE, KAUKAZ, ŁAPA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, PTASZYNA, HAK, KRUŻ, KORZONEK, ZMIANA WSTECZNA, KULT SOLARNY, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, SYSTEM SYMBOLICZNY, PORFIROBLAST, AUDIOBOOK, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, HEKTAR, RADAR GEOLOGICZNY, WYŁADOWANIE KORONOWE, RUGBY, TAJNE NAUCZANIE, SŁONIOROŚL, ABSOLUT, FLETTNER, SKÓRKA, KRAJE, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, MENU, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, UNITARIANIN, HETEROATOM, WYDAWNICTWO SERYJNE, FILECIK, TRÓJKĄT, KOMPLANACJA, SZPARNICOWATE, MATURA POMOSTOWA, RELACYJNOŚĆ, SŁUPISKO, LITWAK, TERMOGRAM, STRONICA, UKŁAD NIEINERCJALNY, FULAR, WOLTOMIERZ, SLUIS, IMAGE, KWASEK, PRZESTRZEŃ, SZMAT, GLORIA, OPTYKA ELEKTRONOWA, KSIĘŻNICZKA, ŁÓŻKO PIĘTROWE, MAGIEL, TEKA, CEWKA, AUTOTOPAGNOZJA, ESTOŃSKOŚĆ, PRZESŁANKA, BŁYSK, JEDENASTKA, DWÓJNIK, BACIK, CŁO WYRÓWNAWCZE, TYLOCEFAL, BERET, HEKTAR PRZELICZENIOWY, WARZYWNIK, PRZEMYT MRÓWKOWY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, NAGRODZENIE, TRAŁ, RÓG, PIECZARKOWA, ANETA, URSULA, WIDZENIE PERYFERYJNE, PUCHAR, KABINA, KARABIN PLAZMOWY, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, KAPLICA LORETAŃSKA, MECENASOSTWO, PARA UPORZĄDKOWANA, KURZAJKA, TALENKAUEN, ADVOCATUS DIABOLI, WYMÓG, ABORDAŻ, BOBOWATE WŁAŚCIWE, KAPELMISTRZ, WASZA WYSOKOŚĆ, LODOWIEC SZELFOWY, KONGRUENCJA, TYGRZYK PASKOWANY, HABANERA, SUMER, IRANIZACJA, MASCARPONE, WISZER, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, KIEŁŻ, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, BYCZEK, ŁUSKA, MISO, EPOKA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, JAMA GARDŁOWA, CHOWANIEC, BRUKSELA, KUTER TORPEDOWY, SSAK, MIOTEŁKA, ANTOWIE, ROZETKA, KLUCZ OBCY, NIEMOŻNOŚĆ, PRESKRYPTYWIZM, KONSEKRACJA, KOP, SŁUPICA, WSZARZ, KOMA, CZABAN, KUPEREK, OPONKA, WRAK, CYNADRY, BUŁGARYZACJA, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, PĄCZKOWCE, ŻYDOSTWO, UMBRA, DEKADA, ANAGLIF, BEZCZUCIE, CZŁON SKŁADNIOWY, OLEJEK ABSOLUTNY, PIKIETA, PANICHIDIA, VINH, EPILITON, KARTA, SEKS, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, RYSIK, WARZONKA, TERMINAL, HOKEJ, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ZRAZOWA, CEMENT, GRZYB ATOMOWY, ORBITAL, WŁOCHACZ, WYRAZY, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, AKRECJA, JAPONKI, BALERON, ŻUBR KARPACKI, PLANETOIDA TROJAŃSKA, HAMULEC TARCZOWY, SIATECZKA, KREOLSKI HAITAŃSKI, SPALINY, BETON KOMÓRKOWY, KRĘGOWIEC, WICEDZIEKAN, ATŁAS, ANTYSZTUKA, ZWORNIK, OBSZAR NIEOGRANICZONY, TRUCHŁO, DRYF, REMULADA, STRZAŁECZKA, ALTERNATYWA, DELOKALIZACJA, PRZEBIJALNOŚĆ, POKAL, PODŁOGA, ALPAKA, RUCH IZOSTATYCZNY, BOZON HIGGSA, CYPROHEPTADYNA, KAPAR, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, ZGORZELINA, MOC ZNAMIONOWA, ZGRUPOWANIE, BIAŁA KSIĘGA, PRZEDŁUŻACZ, BENWELL, KOMBAJN GÓRNICZY, DWÓJKA, RYLEC, MARMURKOWANIE, BRZOZÓWKA, FLAMBIROWANIE, SUMATOR, BEZDOTYKOWIEC, DEKLINACJA MAGNETYCZNA, KONTROLER, PLECIONKA, RUSKOŚĆ, ROZMOWY W MAGDALENCE, PARACENTEZA, BIG BAND, EMBRIOPATIA RETINOIDOWA, KLASTER, WYWIAD, SENSACJA ŻOŁĄDKOWA, AKCENT, OPŁATA ADIACENCKA, BLASK, ZGŁAD, OBIONE, GANC EGAL, POTENCJAŁ, OBRONA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, KARL, KIOSK, PODATEK IMPORTOWY, ASPEKT, INTERCEPCJA, PALIA, KOMPLEKSJA, SKRYBA, SPÓJNIK WYNIKOWY, PRZETŁOK, SYFON, MYSZ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, GONDOLA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, BICZ BOŻY, ROŚLINA KOPALNA, SZLIFIERKA KĄTOWA, ŁASKAWCA, OKRES AMAZOŃSKI, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, MAPA AKUSTYCZNA, BEZPIECZNE ZAPASY, ZŁOTOGŁÓW, PANDAN, KORPORACJA TAKSÓWKOWA, GAŁĄŹ, KOŁECZEK, ZEWŁOK, LINIA ZABUDOWY, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, WODY ARTEZYJSKIE, SZACHT, ADIDASEK, MUR OPOROWY, TERMOLOKATOR, KINO DOMOWE, USŁUGI SPOŁECZNE, WROTKI, ŚWIATŁO POSTOJOWE, METAL, GOL, SYRENA, KASOWNIK, SZOPKARZ, KOCIOŁ, STRUKTURA DRAMATYCZNA, TRASZKA JAPOŃSKA, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PROSO, GŁÓWKA ARTYKUŁU, ?LITEWSKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

EMISJA ELEKTRONÓW Z PRZEWODNIKA LUB PÓŁPRZEWODNIKA POD DZIAŁANIEM SILNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO WYSTĘPUJĄCEGO W POBLIŻU POWIERZCHNI CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: EMISJA ELEKTRONÓW Z PRZEWODNIKA LUB PÓŁPRZEWODNIKA POD DZIAŁANIEM SILNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO WYSTĘPUJĄCEGO W POBLIŻU POWIERZCHNI CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EMISJA POLOWA emisja elektronów z przewodnika lub półprzewodnika pod działaniem silnego pola elektrycznego występującego w pobliżu powierzchni ciała (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EMISJA POLOWA
emisja elektronów z przewodnika lub półprzewodnika pod działaniem silnego pola elektrycznego występującego w pobliżu powierzchni ciała (na 12 lit.).

Oprócz EMISJA ELEKTRONÓW Z PRZEWODNIKA LUB PÓŁPRZEWODNIKA POD DZIAŁANIEM SILNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO WYSTĘPUJĄCEGO W POBLIŻU POWIERZCHNI CIAŁA sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - EMISJA ELEKTRONÓW Z PRZEWODNIKA LUB PÓŁPRZEWODNIKA POD DZIAŁANIEM SILNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO WYSTĘPUJĄCEGO W POBLIŻU POWIERZCHNI CIAŁA. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast