WYZNACZONE MIEJSCE W KOMPLEKSIE KLASZTORNYM, W KTÓRYM ZAKONNIK (STALE LUB PRZEZ JAKIŚ CZAS) ŻYJE SAMOTNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PUSTELNIA to:

wyznaczone miejsce w kompleksie klasztornym, w którym zakonnik (stale lub przez jakiś czas) żyje samotnie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PUSTELNIA

PUSTELNIA to:

miejsce odosobnienia, schronienia dla samotnika (na 9 lit.)PUSTELNIA to:

ERMITAŻ, pawilon parkowy w formie małego domku, zwykle na uboczu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYZNACZONE MIEJSCE W KOMPLEKSIE KLASZTORNYM, W KTÓRYM ZAKONNIK (STALE LUB PRZEZ JAKIŚ CZAS) ŻYJE SAMOTNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.411

DESKARZ, LUSTRO TEKTONICZNE, KANAŁ ENERGETYCZNY, GYMKHANA, PSYCHOANALIZA, MIECH, KATA, ANIOŁEK CHARLIEGO, NĘCISKO, BARWA, TEMAT, WIDŁOZĄB FALISTY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PRZEWÓD, LISTA, GRA HAZARDOWA, EKSKLAWA, GAL, INTONACJA, TERMOSTAT, PAPRYKA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, BALSAM KANADYJSKI, LINA, POLIGYNANDRIA, REKOLEKCJE, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, FUNT-SIŁA, PRZEDZIAŁ, ŁOWIECTWO, KAPIBARA, KOZŁEK LEKARSKI, DOWCIPNIŚ, PROGRAM, KSIĄŻĘ Z BAJKI, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KRUCJATA, MENNONICI, PIERŚCIEŃ Z JEDYNKĄ, CHOROBA, PLINTA, KORDON, ZEŚWIECCZENIE, KŁOSEK, CHIRURGIA, PIKANIE, CZTERY ŚCIANY, RUDBEKIA NAGA, ZEZ ZBIEŻNY, KOLORYT LOKALNY, ROBOTA, KOMPRADOR, NORBERTANIA, RAJ, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, SZEŚCIAN, TAŁES, POKRYCIE, TRYMER, SZPULA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, GRA, SKRAJNIK, LEGENDA, ŁASKAWCA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, TAŚMA PRODUKCYJNA, ŚLIZG, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, POEMAT HEROICZNY, KWAS LINOLENOWY, DYSPOZYTYWNOŚĆ, ŁÓW, PRZYLEPNOŚĆ, RUCH IZOSTATYCZNY, ORŁORYB, CIAŁO, WRÓBEL MAZUREK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, CIĄG POLIGONOWY, KAWALERIA POWIETRZNA, STROIK, TRAWIENIE, ŚNIEG, GORĄCY PIENIĄDZ, JAJO, PROSTOWNIK SELENOWY, KABINA, SCIENCE FICTION, BIBLIA JAKUBA WUJKA, PIEPRZ RÓŻOWY, INTELEKTUALIZM, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, MASZYNKA, TANIEC BRZUCHA, PŁOMIEŃ, POPYCHLE, ŻYŁKA, SAMOOKALECZENIE, PICUŚ, WSPOMNIENIE, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KOPULACJA, PARA MINIMALNA, POLONEZ, PROMIENIOWANIE, CZEPIEC, ROZKAZ, RETUSZ, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, PŁACA ZASADNICZA, GRUSZECZKA, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, CZŁONEK, TRAWA MORSKA, ROZUM, INFILTRACJA, BARBET, ŻAKINADA, FUGA, BIEGUN CHŁODU, GRUPA WAROWNA, BECZKA PROCHU, ZAPLECZE GASTRONOMICZNE, NARTA, ŁOWCA GŁÓW, EKSPONENT, STROLLER, LEGAT PAPIESKI, KARL, FASOLA ZŁOTA, JARZMO MOSTOWE, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, PALMETA, OCEMBROWANIE, SIARCZEK, RUMIEŃ NAGŁY, WOŁGA, TOWIAŃSZCZYZNA, MROZIWO, PEDOFILSTWO, AMPUTACJA, ZJAWISKO SEEBECKA, BABESZJOZA OWIEC, ZŁOTOGŁÓW, HARACZ, SZEW, ZIEMIA OBIECANA, OFICER PRASOWY, GRAF PRZEDZIAŁOWY, RDZA, WYRAZ POCHODNY, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, WIR PYŁOWY, KIJ, AKCELERATOR LINIOWY, DYSTRYKT, MENONITYZM, ALBERT, SENSYBILIZATOR, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, PALUDAMENTUM, CYKLOTYMIA, RUCH OPORU, ALGONKIN, FUTERKO, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, UMIEJĘTNOŚĆ, OFICER FLAGOWY, POWAŻNY WIEK, STREFA NADGRANICZNA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, RUMSZTYK, GOL, SADŹ, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, WYCIERACZKA, DROBNICA, ELUWIUM, NIEWYPARZONY JĘZYK, KONSERWA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, BON LOKACYJNY, HAIŃSKI, WIETRZENIE ORGANICZNE, SUBSTYTUCJA, BATERIA AKUMULATOROWA, POWĄTPIEWANIE, STAGNACJA GOSPODARCZA, PARAFIA, POZYCJA, RZĘSISTEK, CUCHA, MORFEM LEKSYKALNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, BAREŻ, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, PARK PRZEMYSŁOWY, ŚWIATŁO POSTOJOWE, STEROWNIK, SKRZELOTCHAWKI, SEPARACJA, KAPITALNY REMONT, CHOJNOWSKA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, TOINA, ALDEHYD, MORENA ABLACYJNA, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, LAMA, WPRAWKA, KRYTERIUM SAVAGE'A, OFICJALNOŚĆ, TROFOBLAST, UZDATNIACZ, PRZESILENIE POLITYCZNE, LAKONIZM, TRZĘSIDŁA, INTERMEZZO, GENEZA, DRAMAT GROTESKOWY, TYRAŃSTWO, CARRUCA, KONSOLIDACJA, NARKOTYK MIĘKKI, GÓRKA, AMALGAMAT, GETTO TRANZYTOWE, WALKA, TARCZA, PACIORKOWIEC, KULA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, WIDMO SYGNAŁU, JĘZYK NANDORIŃSKI, TOWIANIZM, RELIKT, ŚCIANA, USZKO, OGRANICZENIE, KORNET, DZIEGCIARZ, KABAT, KANAŁ TEMATYCZNY, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, FROTKA, SEKWANA, OSTROGI, MAKAK MAGOT, MASKA, KOŁYSANIE, OSTROKRZEW, PORZĄDEK PUBLICZNY, ZAPRASKA, GALERIA, KOLORYSTYKA, PYŁEK, WYBUCH, CZEK BANKIERSKI, OBCINAK, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, BRAT MNIEJSZY, JEDNOSTKA PRACY, LINIA, KLERK, WSPÓŁWŁADCA, WYTWÓRNIA, PAJACYK, ZAĆMIENIE, SPRAWNOŚĆ, SMILEY, KALIKO, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ZJAWISKO BARKHAUSENA, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, PRÓCHNO, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, TONACJA, WOJNA, PATRYCJAT, UPRAWA, UDZIAŁ, KNUR, WARZYWNIK, KURS, EMOCJA, POLE, TEUTON, MROŹNIA, SREBRNY EKRAN, RONDO, ZWIĄZEK CYKLICZNY, ANTYKATOLICYZM, ARYTMETYKA BINARNA, PROSIAK, GIMBOPATRIOTYZM, TRAJEKTORIA, CHWOŚCIK BURAKOWY, ?WYKROCZENIE DROGOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.411 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYZNACZONE MIEJSCE W KOMPLEKSIE KLASZTORNYM, W KTÓRYM ZAKONNIK (STALE LUB PRZEZ JAKIŚ CZAS) ŻYJE SAMOTNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYZNACZONE MIEJSCE W KOMPLEKSIE KLASZTORNYM, W KTÓRYM ZAKONNIK (STALE LUB PRZEZ JAKIŚ CZAS) ŻYJE SAMOTNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PUSTELNIA wyznaczone miejsce w kompleksie klasztornym, w którym zakonnik (stale lub przez jakiś czas) żyje samotnie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PUSTELNIA
wyznaczone miejsce w kompleksie klasztornym, w którym zakonnik (stale lub przez jakiś czas) żyje samotnie (na 9 lit.).

Oprócz WYZNACZONE MIEJSCE W KOMPLEKSIE KLASZTORNYM, W KTÓRYM ZAKONNIK (STALE LUB PRZEZ JAKIŚ CZAS) ŻYJE SAMOTNIE sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - WYZNACZONE MIEJSCE W KOMPLEKSIE KLASZTORNYM, W KTÓRYM ZAKONNIK (STALE LUB PRZEZ JAKIŚ CZAS) ŻYJE SAMOTNIE. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x