KOD, W KTÓRYM DO ZAPISU TEKSTÓW I LICZB, PRZEDSTAWIANYCH JAKO CIĄGI CYFR, UŻYWA SIĘ OKREŚLONYCH W DANYM KODZIE ZNAKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOD ALFANUMERYCZNY to:

kod, w którym do zapisu tekstów i liczb, przedstawianych jako ciągi cyfr, używa się określonych w danym kodzie znaków (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOD, W KTÓRYM DO ZAPISU TEKSTÓW I LICZB, PRZEDSTAWIANYCH JAKO CIĄGI CYFR, UŻYWA SIĘ OKREŚLONYCH W DANYM KODZIE ZNAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.973

TANIEC, WYGŁAD LODOWCOWY, FILM SAMURAJSKI, PULSACJA, PIASTUN, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, EPIZOOTIA, FORMIZM, BRC, PŁASZCZ WODNY, SZCZUR, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, ORGAN PROMULGACYJNY, KOSZATNICA, JABŁKO ADAMA, PAUPER, BER, INFORMATYKA KWANTOWA, OBRZEŻE, DWUNASTA, PRĄTNIKOWCE, BYSTRZE, ACYDURIA MEWALONIANOWA, GRAF PŁASKI, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ROZKŁAD, KTOŚ, MANIACZKA, NAUKA PRZYRODNICZA, EPIMYTHION, OŚRODEK WYŻOWY, OSTINATO, ŚLIZGACZ, NAGRODA, CERIWASTATYNA, NURNIK, BALANSJER, BIEG PŁASKI, PORÓD LOTOSOWY, TRUPOJAD, NOWOGWINEJKA, PIERWOMRÓWKA ŻWIROWA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KANISTER, TEMPERATURA UPAŁU, LIST KREDYTOWY, PLAC, OBRZĘD, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, KRYSZTAŁ MIESZANY, WĘŻOWNIK, LICHENOLOGIA, PALLA, KLAUZURA, WOREK GAMOWA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ŁAZIENKI, WYŚCIG, INTERPRETACJA, TARAS WIDOKOWY, SZYNA, AOA, OBORNIK, NAZWA ZWYCZAJOWA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, GRA, KONTRGAMBIT ALBINA, PODOLOGIA, WYKRZTUSZANIE, NAPRĘŻACZ, KOŃ JOMUDZKI, SIKORY, SYLABA OTWARTA, RZYGI, MASWERK, SKOCZ DŁUGOCZUBY, SEJSMOMETRIA, ZATOKA, PŁOZA, PETOFI, JAMA OTRZEWNA, FENOLOGIA, GEOFIT KORZENIOWY, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, TUBKA, MYSZ DOMOWA, NUR LODOWIEC, GEOMETRIA PŁASKA, NUMULIT, KOLORYMETRIA, SINGEL, KORALINA, KUFEL, POWSINOGA, KUSICIEL, ROMULAŃSKI, PODWÓJNA AGENTKA, GĄSKA ZDRADLIWA, OTĘPIAŁOŚĆ, ŁYŻECZKOWANIE, VALLA, ŚLIZG STAWOWY, NOTOWANIE CIĄGŁE, POCHWIAK OKAZAŁY, PIĄTKA, PRZEKSZTAŁCENIE ABELA, CHOROBA BUSCHKEGO, SUPERNOWA TYPU IB, NARCIARSTWO NORWESKIE, WALKA Z WIATRAKAMI, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, SILNIK KWADRATOWY, POKER ROZBIERANY, POKÓJ, FILM DROGI, PRZYCISK DZWONKA, HAK, ŚCIEG KRZYŻYKOWY, TAXI, SZPIK KOSTNY, FILEMON BRĄZOWY, ZABIEG LECZNICZY, POCHŁANIACZ, MOTYWIK, AKCELERATOR KOŁOWY, REOSTAT, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, FATUM, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, SYFON, HARMONIKA, OPUSZCZENIE, BOOT, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, BIOLOG MOLEKULARNY, TUBA, BIDON, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, ZAKAŻENIE POKARMOWE, FOTOGENICZNOŚĆ, JONOFOREZA, BHD, MODEL POINCARÉGO, POSIEDZENIE NIEJAWNE, OSŁONKA NABYTA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SZTUKA, PLUSY, SZTOLNIA WODNA, CYJANELLA, KARBROMAL, KOŃ BADEŃSKO-WIRTEMBERSKI, ZWINIĘCIE ŻAGLI, WNIOSKOWANIE DEDUKCYJNE, ŁACINNIK, KARAFKA, PIKOTKA, JĘZYK ROSYJSKI, HURTNICA ZWYCZAJNA, CZYSZCZARNIA, NASTROSZEK BRUCHA, NAUKI O POZNANIU, BURSZ, ANTYEGALITARYZM, CHAM, SEPARATYZM, GITARA HAWAJSKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, GRD, GASTRONOMIK, KAKAOWIEC, FUNKCJA SCHODKOWA, DROGA, AMONAL, PRZECIWSTAWIENIE, BOSTON, BRONCHOGRAFIA, KRÓTKI RÓG, RODZINA NUKLEARNA, KARWEDILOL, SITWA, UCINKA, WORECZKOWY, EDYKUŁ, MISTERIUM, GLIZA, HIEROGLIFY, SŁOMIANY ZAPAŁ, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, FIKCJONALIZM, KLUCZ, PRZEPOCZWARZENIE, ŻABA BŁOTNA, REGUŁA RAMSEYA, GRAFICIARZ, STROBILANT, NUMER, HERB, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, POLIMER, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, LENIUCH, ZAKRĘT, RICERCAR, ŚLIZGACZ, ERN, OPONA, ZANIECZYSZCZENIE, PIATIGORSKI, ZJAWISKO FARADAYA, ZUBOŻENIE, TRZPIEŃ, PŁYWACZOWATE, GAZELA ERYTREJSKA, PANTOMIMA, PRZYJACIEL RODZINY, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, STATEK, NARĄBANIE SIĘ, CHOROBA FAZIO-LONDE, CUKIER ZŁOŻONY, DEKLARACJA, JEZIORO SUBGLACJALNE, OTWARCIE RÉTIEGO, ULICA, CASTING, TŁOCZYSKO, BAŃKA, RYKOSZET, NIEPOKORNOŚĆ, ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE, GOSPODARKA RYNKOWA, DEISTA, AWANGARDA, TAKTYKA, BUDYŃ, POGOTOWIE TECHNICZNE, OPOZYCJA, MIĘSIEŃ PISZCZELOWY, SAMORODEK, MASZYNA CIEPLNA, DEGRADACJA, REAKTOR, SETKA, RODZAJ MĘSKONIEŻYWOTNY, ASFALT, OGNIWO WESTONA, MAJZA, SLOW-FOX, POROZUMIENIE PŁACOWE, SMAR MASZYNOWY, WYŚWIETLARNIA, OBRONA PIRCA, BIURKO, SKAŁA MACIERZYSTA, ODBYTNICA, LIBRA, PEŁNOMOCNICTWO, ŁAMAGA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, OBIEG PIENIĄDZA, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, GŁUPIĄTKO, BUTNOŚĆ, FAKOMATOZA, NEURON LUSTRZANY, NIEŚPIESZNOŚĆ, KOŃ ARDEŃSKI, PRZEWODNIENIE HIPERTONICZNE, ALLOCHTON, HISTORIA LITERATURY, POSTĘPACTWO, RUCH PRZYSPIESZONY, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, EDOMETR, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, WIGILIA, PERIODONTOLOGIA, RYBA DRAPIEŻNA, ZWYCZAJOWOŚĆ, BRACTWO KURKOWE, SPEKTROSKOPIA, SYNANTROPIZACJA, WCINKA, PROROK, ZAPUSTY, PRAWO KARNE, ARENA, POPRZEDNIK, MAŁY REALIZM, PIEKARNIA, AUTOSKLEP, OFIARODAWCZYNI, DRIP, LARP, POMALOWANE, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, ?GWARANCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.973 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOD, W KTÓRYM DO ZAPISU TEKSTÓW I LICZB, PRZEDSTAWIANYCH JAKO CIĄGI CYFR, UŻYWA SIĘ OKREŚLONYCH W DANYM KODZIE ZNAKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOD, W KTÓRYM DO ZAPISU TEKSTÓW I LICZB, PRZEDSTAWIANYCH JAKO CIĄGI CYFR, UŻYWA SIĘ OKREŚLONYCH W DANYM KODZIE ZNAKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOD ALFANUMERYCZNY kod, w którym do zapisu tekstów i liczb, przedstawianych jako ciągi cyfr, używa się określonych w danym kodzie znaków (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOD ALFANUMERYCZNY
kod, w którym do zapisu tekstów i liczb, przedstawianych jako ciągi cyfr, używa się określonych w danym kodzie znaków (na 17 lit.).

Oprócz KOD, W KTÓRYM DO ZAPISU TEKSTÓW I LICZB, PRZEDSTAWIANYCH JAKO CIĄGI CYFR, UŻYWA SIĘ OKREŚLONYCH W DANYM KODZIE ZNAKÓW sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - KOD, W KTÓRYM DO ZAPISU TEKSTÓW I LICZB, PRZEDSTAWIANYCH JAKO CIĄGI CYFR, UŻYWA SIĘ OKREŚLONYCH W DANYM KODZIE ZNAKÓW. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x