PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SZWEDZKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZWEDZKI to:

przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka szwedzkiego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZWEDZKI

SZWEDZKI to:

język północnogermański wschodni (wschodnioskandynawski), używany głównie w Szwecji i częściach Finlandii (tu, obok fińskiego, to język urzędowy) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SZWEDZKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.423

TABLICA OGŁOSZENIOWA, SAMOUPROWADZENIE, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, MEDYCYNA, DECYZJA ADMINISTRACYJNA, ARCYDZIELNOŚĆ, ANGIOPLASTYKA, STYLISTKA, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, JEDNOSTKA METRYCZNA, ZATRUCIE SIĘ, PROPAROKSYTON, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, ILUZJONIZM, SŁOWIANIN, DRUŻYNA, MUSZLOWCE, SENIOR, RUSZT, PENTAPTYK, CZASOWNIK FRAZOWY, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, OKRĄGŁY STÓŁ, KONTROLA, WKŁAD, MIGRACJA, SŁUCH ABSOLUTNY, KLASA, PROMINENT, PRZYRODNIA SIOSTRA, INSTYTUT, SYNTETYK, ENTEROBAKTERIA, BERLACZ, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, OŚLA GŁOWA, RYNEK SPOT, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, RYBA ŁAWICOWA, KURACJA WSTRZĄSOWA, SEKCJA, STATYWIK, RDZENIARZ, BLASTODERMA, OKRĘT SZPITALNY, MOC, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, ŚWIATOWOŚĆ, BIEG, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KARLSSON, SITARSTWO, BÓR BAGIENNY, SPRAWNOŚĆ, RUMPEL, SCHIZOTYMIA, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, KREACJA PIENIĄDZA, MARMURKOWANIE, TEOLOGIA NEGATYWNA, ASPIRANT, FLASZKA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, PASTEL, FLUIDYZACJA, USTNIK, ZŁOTOGŁÓW, BUDYŃ, KORDON SANITARNY, TKANINA UBRANIOWA, FRANCZYZA, SERECZNIK, ŻYWIENIE, SATURACJA, BANDAMKA, GŁUCHY TELEFON, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, GOLARZ, EURYTERMICZNY ORGANIZM, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, BUFET SZWEDZKI, KERMESYT, KURIEREK, GLIZA, KOŁO, STROP KLEINA, MAŁA GASTRONOMIA, CELULOZOWNIA, DERESZ, BATALIA, TOST FRANCUSKI, BINDA, WYWÓZKA, WZORZEC, KOREKTOR, BEZPANCERZOWCE, TUŁACZKA, MARIO, DODAJNIK, PLUJ-ZUPKA, BURGER, ARACHOLOGIA, DROGA RZYMSKA, LINIA ROZUMU, SKRZYDEŁKO, KOŃ ANDALUZYJSKI, CIUCIUBABKA, WIETRZENIE INSOLACYJNE, PYTEL, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, KONIK DULMEŃSKI, ISKRA ELEKTRYCZNA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, MANIAK, NAGRZEW, MASTYKS, LEJNIA, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, ALGA, KARAWAN, PRZEWÓD, PRACA, KUCIE, KONTENER, PAWIMENT, PARTYCYPACJA, DZIEŃ POLARNY, ORCZYK, MORDOKLEJKA, PLURALISTA, BROSZURKA, EKSPEDYTURA, ZAKRYSTIA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, REJON, RINFORZANDO, KOSMOS, PANORAMA, SSAK, DROGA ŻELAZNA, KAPITAŁ SPOŁECZNY, TRĘBACZE, TOREBKA BOWMANA, PLOTER ROLKOWY, LAK, BRYŁA SZTYWNA, PODMALÓWKA, PUCHAR, SUPERNOWE, RUSYCYSTA, WESTERN, LIOTARD, SZEREG, AFTERPARTY, PIĘĆDZIESIĄTNICA, SUPORT, CZARNA LISTA, RÓWNOWAGA TERMODYNAMICZNA, TELESKOP, PESTO, SEŁEDEC, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, SZACHOWNICA PUNNETTA, WÓDKA, TOPIK, HIPOTEZA KNUDSONA, PRZODEK, BEZANMASZT, DRAMAT, BODZIEC PROKSYMALNY, WĄTPLIWOŚĆ, DYSRUPCJA, REFEKTARZ, MORESKA, CZELESTA, NIEKONSEKWENCJA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, BAS, UKŁAD ODNIESIENIA, DZWONNICA, JĘZYK IZOLUJĄCY, SPOKÓJ, MANDARYŃSKI, AUKSYNA, PARALAKSA, AMFITEATR, BIOSFERA, WYBIEG, LOFIX, BIOSELENOLOGIA, PIÓROSZ PIERZASTY, NAZWA ZWYCZAJOWA, ZWINNOŚĆ, OBSERWATORKA, CZABAN, WŁĄCZNIK, BYSTROŚĆ, LEJ, ŚCIEKI KOMUNALNE, PLOTER BĘBNOWY, KAMIEŃ KOTŁOWY, CIASTKO, TĘŻYCZKA, EKSPRES DZBANKOWY, DYSPENSA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, LĘG, ROBOTA GÓRNICZA, GIDRAN, KOŁODZIEJ, IKAR, KAPLERZ, TEŚCIK, MEDALIK, DYSKWALIFIKACJA, NIEPOPULARNOŚĆ, SELENOGRAFIA, CYWILNOŚĆ, RELIKT, BRZOZÓWKA, GADZINA, KURZYSKO, ERAZM, TROSKA, ZIELSKO, CIEMNOGRÓD, POTPOURRI, DYL, KLATKA SCHODOWA, SPOWINOWACONY, PRYMITYW, CHOROBA POPROMIENNA, STOLARZ MEBLOWY, PIRAMIDKA, KAMIENICA, INSTAGRAMERKA, POKRĘTKA, KRYSZTAŁ MIESZANY, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, ZEWŁOK, GENERAŁ, PENETRACJA GENU, OBSUW, BEZCZELNIK, NEURON LUSTRZANY, TOALETA, BINOKLE, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, BACKGROUND, PRAWO RUSKIE, OWOC RZEKOMY, SAMOZAPALENIE, ZWARCIE, SZYBKOŚĆ, OKUCIE, POŁYKACZ, HUTNIK, SUROWICA, HEGEMON, TYMIANEK, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ALGEBRA, TRACKBALL, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, CZYSZCZARNIA, NACZYNIE OZDOBNE, ZWYROL, GWAREK, WYTWÓR, WIDMO ATOMOWE, AMALGAMAT, STARY WRÓBEL, PRZEPRAWA, GRAFIKA INŻYNIERSKA, PAJA, SZTUKA, APPELLATIVUM, NIEDOKRWIENIE, AUDIOBUS, PRZEDSIĘBIORCZYNI, PIRAMIDA, KICZUA, TELEWIZORNIA, TABLOIDYZACJA, HALLOWEEN, BUKIET, KAFETERIA, POLE DRUMLINOWE, DEWOLUCJA, ĆWICZENIE, WYCHOWAWCZYNI, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, CZTEROTAKT, EWOLUCJA, BULIONER, WEKTOR WAHADŁOWY, ?KONDENSATOR DOSTROJCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.423 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SZWEDZKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SZWEDZKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZWEDZKI przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka szwedzkiego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZWEDZKI
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka szwedzkiego (na 8 lit.).

Oprócz PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SZWEDZKIEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - PRZEDMIOT SZKOLNY LUB UCZONY W RAMACH KURSU, NA KTÓRYM OPANOWUJE SIĘ PODSTAWY JĘZYKA SZWEDZKIEGO. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast