BŁONKÓWKA, SZKODNIK DREWNA, W KTÓRYM SKŁADAJĄ JAJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZPIENNIK to:

błonkówka, szkodnik drewna, w którym składają jaja (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BŁONKÓWKA, SZKODNIK DREWNA, W KTÓRYM SKŁADAJĄ JAJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.941

LIGNIT, NIEMIECKI, PAY-AS-YOU-GO, OBÓZ, PODZIAŁ, PARKING ROWEROWY, PŁYTA, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ANTYKWARNIA, MONARCHIA PARLAMENTARNA, CIAŁO, PIĘDZIK, MASZT, CZYSZCZALNIA, KĄT, SKARBNIK, ŁUPARKA, GWARANCJA, OKTAWKA, LINGA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, PRZEŁĄCZALNIA, PRĄD PRZEMIENNY, OSA, SINGIEL, NAGRODA POCIESZENIA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, PROCES JEDNOSTKOWY, BARYŁKARZ, HELIOSFERA, GRECKI, SIAD TURECKI, FRYSZERKA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, POLISA, KARBOKATION, SILNIK SPALINOWY, PUNKTOWIEC, ROZBIERALNIA, GAMBIT GOŃCA, DOŁEK, DEBL, POLE WIROWE, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, BUŁGARSKI, POLSKI, MEGAMARKET, WOKALIZA, CHEMIA, KOMORA CIŚNIENIOWA, NAPĘD JONOWY, KANAŁ KRĘGOWY, RODZINA ZASTĘPCZA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, ROSTRY, KOLOKACJA, BOCZNOTRZONOWIEC, KATASTER, AKCELERATOR KOŁOWY, DRZEWO RÓŻANE, PAŃSTWO, PLANSZA, REUMATYZM, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, POGORELIĆ, SPACJA, SZTACHETA, OBSZAR EPICENTRALNY, SILNIK REPULSYJNY, C, JĘZYK STAROEGIPSKI, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, RUCH PRZYSPIESZONY, FLADROWANIE, NOGAL, KONTAKCIK, ZACHOWEK, PORZĄDEK, SAKLA, OBCINAK, KASZTAN, MONTAŻ, AUTOGIEŁDA, ALFABET MIGANY, FILOLOGIA SERBSKA, KATAGENEZA, KOZIOŁ, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, DUUMWIRAT, WYLĘGARNIA, ODPŁYW, DYSK OPTYCZNY, ROBOTA, GRAF SPÓJNY, KLĄTWA, KUŹNIA, SŁOWACKI, ALOCHTON, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, OBOZOWISKO, BORECZNIK, MŁOTOWNIA, SILNIK PRZELOTOWY, PLAC MANEWROWY, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, GAMBIT MASONA, TABORYTA, CZARCIE NASIENIE, MACICA, OBIEG SYNODYCZNY, SILNIK GAZOWY, BASEN, ŁAŃCUSZEK, NORNICA, SKRYPTORIUM, CAMPUS, LAMBADZIARA, DOM BLIŹNIACZY, KOMPOSTOWNIK, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, BUFOR, ANGIELSKI, GATUNEK MIESZANY, PAJAC, GARNUSZEK, PLEMNIA, WIEK PROKREACYJNY, SĄD GRODZKI, TRON BOŻY, GŁĘBIA OSTROŚCI, ZGODA, POLAJ, KICK BOXING, ZWIĄZEK CHELATOWY, KATEGORIA SPOŁECZNA, PLAZMA, OGNIWO STĘŻENIOWE, KULBAKA, TARG, FILOLOGIA ROMAŃSKA, BEZKLASOWOŚĆ, MECHANIZM ODPALAJĄCY, ORTOCENTRUM, KLUCZ, WITALNIK, HAMERNIK, JĘZYK ISLANDZKI, CHRANCUSKI, KLATCHIAŃSKI, BRZĘCZAK, NAPOMNIENIE, KATAFALK, IMIENINY, JAWAJSKI, FRYZYJSKI, GOTÓWKOMAT, KOMÓRKA KERRA, RZUT STEREOGRAFICZNY, ENOL, EFEKT DOMINA, STREFA CZASOWA, DZIURA BUDŻETOWA, SPOKÓJ, ROMANISTYKA, FATUM, EKOSFERA, MIĘKISZ DRZEWNY, AMINOKWAS BIOGENNY, GRA RÓŻNICZKOWA, ETAT RĘBNY, TARTAK, TUNEZYJSKI, MIKOŁAJKI, POSTĘP ARYTMETYCZNY, HORYZONT, SŁODYSZEK, WJAZD, ULICA, SILNIK DOLNOZAWOROWY, PIEC INDUKCYJNY, DRUT, CIEMNIA, PLAZMA, PREPAID, OKNO AKTYWNE, STREFA WOLNOCŁOWA, KRUMMHORN, SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY, PODŁOŻE MALARSKIE, SPLOT, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, WĘZEŁ, POCIĄG EKSPRESOWY, SIPO, ALEUCKI, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, PRZERWA ENERGETYCZNA, ŚLIZG, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, NAWÓZ KATALITYCZNY, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, TROP, ROZSADNIK, PUSTELNIA, ANALOG, NARZĄD RODNY, KONCYLIACJA, CUDZOZIEMKA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, OCIEKACZ, RUSYCYSTYKA, FIZA, GARNEK, GALERIA SŁAWY, RAKARNIA, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, ZBROJEC, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, WELUR, OKRĘT FLAGOWY, STOŁÓWKA, SZTANGA, CZAS OCHRONNY, MASZT, ALPINARIUM, ŚCIANA, KRONIKA TOWARZYSKA, INSTRUMENT DREWNIANY, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, DROŻDŻOWNIA, WGŁOBIENIE, GEN PODZIELONY, RUCH ODRZUTOWY, PLOTER PŁASKI, DOTHRACKI, FUTBOL AMERYKAŃSKI, CZUJNIK INDUKCYJNY, PRUSAK, OSA, WYŻ, KABARET, JARZYNIAK, PŁOZA, FOTOTROPIZM, ŚWIDRAK, ŁEBEK, PÓŁSANATORIUM, ESTRADA, PILARZ, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, CYNK, MODEL HERBRANDA, OBLAT, WĘZEŁ, ARMIA ZACIĘŻNA, KWIAT LOTOSU, ŻELAŹNIK, BAZYLIKA WIĘKSZA, NUMER DOSTĘPOWY, FILOLOGIA WŁOSKA, OLIMPIADA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, KONFEKCJA, ELFICKI, WITALNIK, OPERA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KUŹNICA, HELING, CERKWISKO, CZYSTA ALEKSJA, SKRĘT, SZWABSKI, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, CELULOZOWNIA, TYSIĘCZNIK, HYDROŻEL, LAMUS, KOSOŃ, SEKUNDOGENITURA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, REPUBLIKA FEDERALNA, RUMUŃSKI, SYSTEM KAPITAŁOWY, MODYFIKACJA, WODOCIĄGOWNIA, ARCHIDIAKON, SKŁAD CELNY, TERMINAL KONTENEROWY, ALBUMIK, HAMULEC TARCZOWY, ?PALLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.941 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BŁONKÓWKA, SZKODNIK DREWNA, W KTÓRYM SKŁADAJĄ JAJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BŁONKÓWKA, SZKODNIK DREWNA, W KTÓRYM SKŁADAJĄ JAJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZPIENNIK błonkówka, szkodnik drewna, w którym składają jaja (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZPIENNIK
błonkówka, szkodnik drewna, w którym składają jaja (na 10 lit.).

Oprócz BŁONKÓWKA, SZKODNIK DREWNA, W KTÓRYM SKŁADAJĄ JAJA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - BŁONKÓWKA, SZKODNIK DREWNA, W KTÓRYM SKŁADAJĄ JAJA. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x