MAŁŻ MORSKI O ROBAKOWATYM CIELE I DROBNEJ MUSZLI; SZKODNIK W PORTACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIDRAK to:

małż morski o robakowatym ciele i drobnej muszli; szkodnik w portach (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWIDRAK

ŚWIDRAK to:

Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 7 lit.)ŚWIDRAK to:

... okrętowiec, małż (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁŻ MORSKI O ROBAKOWATYM CIELE I DROBNEJ MUSZLI; SZKODNIK W PORTACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 535

OZDOBNIK, LINIA POŚRODKOWA, ARION, KURAK, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, JEŻOWIEC, PIERSIOPŁAWKA, MAŁŻ, KIEŁŻ OCEANICZNY, SZARAŃCZAK, BRUDNICA, BALTONA, KROKODYLEK, ŁASZT, PRZYDACZNIA, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, ŁOKAŚ, MASKONUR, ZWÓJKA SOSNÓWKA, JEŻ MORSKI, MĄTWIK, MLIK, DYFUZJA, TUSZKA, DORADY, DOŁEK, TURKUĆ, TERAPIA ODRUCHOWA, PROM MORSKI, JACHTOWY STERNIK MORSKI, SZYSZEŃ POSPOLITY, SZPARAGÓWKA, KOSZULA, TUNEL, MANTA, PSOWACZ RÓŻANY, KOTIK, NORNIK, PIERŚCIENICE, HUTT, ROLNICA, KIEŁŻ MORSKI, SZKODNIK, ROZGWIAZDA, PŁAWIKONIK, GAD MORSKI, IZOPOD, ŚWIDRAK, AGULHAS, WINIEC, ZAROST, KŁAJPEDA, KRWAWNIK, STRZAŁKA, BODY PAINTING, OSNUJA, PERŁA, OSNUJA, GOSPODARKA MORSKA, KORNIK, STREFA RELAKSACYJNA, ROZKŁAD ZMIENNEJ LOSOWEJ, PRZYDACZNIA, ROLNICA, ADEN, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, MEWA, ŻÓŁWINEK ZBOŻOWY, CZAOHUZAUR, KIKUTNICA, WESZ MORSKA, PAKA, CZAKRA, KWIECIAK, SUSÓWKA LESZCZYNOWA, OBTŁUCZENIE, BADYLARKA, ZWITNIKI, PLATA, TRZEŚNIÓWKA, PIES MORSKI, HOMAR, BISSA, SZOŁDRA, KORSAKOW, PAK, SARGAS, BENTOS MORSKI, HUDAJDA, ROGOWIEC, KONIK POLNY, GNATARZ, CHOMIK, PAPEETE, OSIEWNIK, HUTTYJSKI, BŁOTNIAREK, ULWA, RYNNA SYFONALNA, MUSZLOWCE, BORECZNIK, MEWA, USTONÓG, ROŻEK, SLUIS, PTAK MORSKI, GUNIAK, PUNKT UCISKOWY, DUNEDIN, WĘŻOWIDŁO, MALE, OMUŁEK, MOTELA, KONCHA, MIODÓWKA, WIELKOMORSZCZ GRUSZKONOŚNY, TEMA, OSTRYŻYCA, PIĘDZIK, DÓŁ, UCHATKA, ROCAILLE, PORT MORSKI, PALOS, KACZENICA, TYP ŚRÓDZIEMNOMORSKI, KARNEOL, FOKA, NORNIK, PUNKT WITALNY, PORCELANKA, KARNIOL, SZKARŁUPIEŃ, KONCHA, KONODONT, PLONIARKA, KORÓWKA, KARACZI, ŁUSKI, SZOŁDRA, PASY, WOŁEK, WĄŻ MORSKI PASKOWANY, PODWÓJ WIELKI, SALAMANDRA, WOŁEK, SZKODNIK, PĘCHERZ, MANGALUR, SZEW, RYŻOJAD, KIEŁŻ, EDREDON, KOŃ MORSKI, PĘCHERZ, SZCZECIOSZCZĘKIE, SYFON, MKLIK, PIECHOTA MORSKA, ELEWATOR, MAŁŻ, KIKUTNICA, WOŁEK, OTWORNICA, USZATKA, KORALOWIEC, WCIĄGACZ, RZĘSKA, SZKARŁATNICA, MIARA SPEKTRALNA, WSTĘŻNIAK, KOSZARKA, DIABEŁ MORSKI, CEFAL MORSKI, PACHÓWKA, AGAMA, DIABEŁ MORSKI, ŻÓŁW, NAWAŁNIK, NISZCZUKA, GROMADNIK, PRĄD MORSKI, PAFOS, HONIARA, TAMILNADU, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, OSTRYGA, BUJANKA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, STONKA, WILK MORSKI, GĄBKA, PURPUROWIEC, RURKOPŁAW, UCHATKA, MIARA WEKTOROWA, SEKSTANS, MANTA, PŁAZIŃCE, MACICA PERŁOWA, SZUM, STOLIK, RUTEL, ĆAKRAM, LEWIATAN, SUWA, CHOMIKOWATE, MAŁGIEW, ŻYWORÓDKA, SYNDROM WILKOŁAKA, MIECZOGON, ĆAKRA, ANIOŁ MORSKI, MERIDIAN, DRWALNIK, CHRONOMETR MORSKI, ADRIA, OSTRYGA, STRZYKWA, ŻÓŁWINEK, OBLEŃCE, PETREL, BREMA, PĘDOWIACZEK, RACICZNICA, MRZYK, WŁÓKNIAK MIĘKKI, CHOMIK, KAPLERZ, ZIOŁOMIREK, MANAT, RACHITYK, GRAPTOLIT, LIS MORSKI, TRUTEŃ, MALSTROM, LÓD MORSKI, ZATOCZEK, KALMAR, PRZYCIĄGARKA, HIPERTRICHOZA, KANAŁ ENERGETYCZNY, MASA PERŁOWA, PORTOWE, FIGURKA, KORÓWKA WEŁNISTA, SPUSZCZEL, KOLCZAK, PUNKT LIMFATYCZNY, GAŁĘZATKA, SZKODNIK, BĄBEL, SIEĆ KRYSTALICZNA, SERCÓWKA, WOŁEK KUKURYDZOWY, POMROWIK, RAPANA, AMONIT, ŁOKAŚ, MNISZKA, BIELINEK, WITALNIK, WIDŁONÓG, STWARDNIENIE, PRZEZIERNIK JABŁONOWIEC, BARCIEL, OWOCNICA, MANTA, KLIF, ARION, FARBA, RURECZNIKOWATE, TORZYŚNIAD, WIELKOPĄKOWIEC PORZECZKOWY, ZEUS, KREWETKA, LANGUSTA, MORS, TARCZYK, PRZEZIERNIK OSIKOWIEC, OMUŁEK, GUZEK, WĘGORZOKSZTAŁTNE, KAPIBARA, TANTNIŚ, NORNICA, MUSZLOWCE, UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY, CZAKRAM, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, KRAB, DIUGOŃ, WAMPUM, ZASADNICZE TWIERDZENIE ALGEBRY, KOŁATEK, BRYZGUN, KORNALINA, HIPURYT, ?ALBATROS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 535 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁŻ MORSKI O ROBAKOWATYM CIELE I DROBNEJ MUSZLI; SZKODNIK W PORTACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁŻ MORSKI O ROBAKOWATYM CIELE I DROBNEJ MUSZLI; SZKODNIK W PORTACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIDRAK małż morski o robakowatym ciele i drobnej muszli; szkodnik w portach (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIDRAK
małż morski o robakowatym ciele i drobnej muszli; szkodnik w portach (na 7 lit.).

Oprócz MAŁŻ MORSKI O ROBAKOWATYM CIELE I DROBNEJ MUSZLI; SZKODNIK W PORTACH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - MAŁŻ MORSKI O ROBAKOWATYM CIELE I DROBNEJ MUSZLI; SZKODNIK W PORTACH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x