DUŻE I NIEMAL NIEZMIENNE RUCHY WODY W OCEANACH WYWOŁANE PRZEDE WSZYSTKIM WYSTĘPOWANIEM WIATRÓW STAŁYCH ORAZ RÓŻNICAMI TEMPERATUR, BĄDŹ ZASOLENIA, A TAKŻE RUCHEM OBROTOWYM ZIEMI, KTÓRY MODYFIKUJE ICH KIERUNEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRĄD MORSKI to:

duże i niemal niezmienne ruchy wody w oceanach wywołane przede wszystkim występowaniem wiatrów stałych oraz różnicami temperatur, bądź zasolenia, a także ruchem obrotowym Ziemi, który modyfikuje ich kierunek (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻE I NIEMAL NIEZMIENNE RUCHY WODY W OCEANACH WYWOŁANE PRZEDE WSZYSTKIM WYSTĘPOWANIEM WIATRÓW STAŁYCH ORAZ RÓŻNICAMI TEMPERATUR, BĄDŹ ZASOLENIA, A TAKŻE RUCHEM OBROTOWYM ZIEMI, KTÓRY MODYFIKUJE ICH KIERUNEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.078

SERUM, KONWENCJA LITERACKA, ZBÓJNICZEK, CEMBROWINA, WADLIWOŚĆ, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, LÓD MORSKI, BLOCZEK, NARAMIENNIK, ZAKON RYCERSKI, FURGON, INSTYTUCJA KREDYTOWA, SKRADANKA, BIAŁY WĘGIEL, ŚCIÓŁKOWANIE, WINA UMYŚLNA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, WIATR SŁONECZNY, DEMÓWKA, ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ, JĘZYK BERTA, ANEMOGRAF, OCIEPLENIE, DRAKON, FILTRACJA, MORFOLOGIA, MIKROPRĄD, SORBET, DYSPEPSJA, SYFEK, KORONKARZ, STENOKARDIA, JĘZYK ZULU, ZIMNA KATODA, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, BOMBER, MIODOJAD CIENKODZIOBY, TRZMIEL OZDOBNY, DESKA KLOZETOWA, STYLISTA, PSYCHOTEST, SHOARMA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŻABA ORANŻERYJNA, TRIUMFATOR, DESOCJALIZACJA, KIERZANKA, ZDUN, WIERZCHOŁEK KORZENIA, KAPPACYZM, RYBY KOPALNE, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, KOFAKTOR, GŁOS PIERSIOWY, MOCHWIAN BŁOTNY, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, EKSKAWATOR, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, GRUCZOŁ KUPROWY, PONCZ, UMOWA CYWILNOPRAWNA, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, ALOES, LUTNIARZ, ROTARIANIN, SUŁTANIT, WITELLARIUM, BIELSZCZANKA, CYKL GEOLOGICZNY, KORYFEUSZ, JĘZYK FRYZYJSKI, TOPIEL, MINISTER BEZ TEKI, UNIONISTA, BLASZKA, WICEHRABIA, AKCEPTOR, ŚWIERK, DENDROMETRIA, CZŁONEK, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, POLIPTYK, FENOMENOLOGIA, HELLENKA, ZALEWA, AMFOTERYCYNA B, MELODIA, AGREGATY PIENIĘŻNE, AZYMUT, KĄSACZ, PLATANA, ZARZĄDZENIE, GRUNT POROLNY, ABHENR, HANDEL WYMIENNY, MISJA MEDIACYJNA, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, UZDATNIANIE WODY, GENETYKA POPULACYJNA, IMIĘ, BEZPIECZNE ZAPASY, BENZYNÓWKA, WIRTUOZOSTWO, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, KRET, NADGORLIWOŚĆ, BAZA NOCLEGOWA, ŚMIECIARZ, KAPITAŁ REZERWOWY, JACHTOWY STERNIK MORSKI, HELMINT, DZIEŁO POŚREDNIE, BRZOZA BRODAWKOWATA, DOKTORAT HONOROWY, MORS, TYRANEK, NADAWCA, ZROŚLAK, OKRĄGŁY STÓŁ, JAMA, KWIATUSZEK, PODKOWIEC MAŁY, CZAPLA MALGASKA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, GOŹDZIENIEC, FILM S-F, BOSTON, SKROMNIŚ, NARÓW, INKA, WYMIAROWOŚĆ, ŁÓDŹ PILOTA, CYGARO, JELEŃ WIRGINIJSKI, ŚLEPY STRZAŁ, KLIMAKS, SUPERNOWOŚĆ, SPIRYTUS BEZWODNY, PAŃSZCZYŹNIAK, POLITYKA TRANSPORTOWA, KOTEWKA, HOMINIDY, LICZEBNIK, SYSTEM DEDUKCYJNY, OAZA SPOKOJU, LUMPKA, REKTYFIKATOR, NEUTRALIZACJA WOJSKOWA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, FUGA, PO, RADKÓW, SNIFFER, STAROSTA GRODOWY, TREND BOCZNY, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, WIDŁOZĄB SUDECKI, BŁONA ZEWNĘTRZNA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, KUŚNIERCZYK, ŚLUZA, PRZEBIERANIEC, SKŁAD KONSYGNACYJNY, JĄDRO ZIEMI, MYSZ MAŁOOKA, MAMMOLOGIA, KANCEROGEN, ORMIAŃSKI, CHWYTNICA CZERWONOOKA, JUDASZ, PŁYN SUROWICZY, ZACHŁANNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, NAPIĘCIE, CHMURNOŚĆ, DOŻYWOCIE, RYGIEL, MYŚLIWIEC, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, GARDZIEL, HYPERODAPEDON, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, OSOBOWOŚĆ, POLEGŁY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, SZPACHLARZ, BŁYSZCZ SREBRA, PANEW, ARTURDAKTYL, ADEPT, OKLUZJA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, MRUKOKSZTAŁTNE, PACZYNA, KASZANA, OMIEG GÓRSKI, FANFARZYSTA, BUTONIERKA, STRYJ, JEZIORO MEZOTROFICZNE, SATELITA METEOROLOGICZNY, NIEBIOSY, ZBROJA NIEMIECKA, SPRAWNOŚĆ, FUN, KOSKOROBA, ETIUDA, TRUNEK, BRUDNIAK, SUFIZM, PLEŚNIAK, SATANISTA, REGIONALISTA, INWERSJA RZEŹBY, PŁAWIK, KSIĘŻYC, PRAWO MEDYCZNE, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ŻYŁA SZYJNA WEWNĘTRZNA, POLITYKA DYSKONTOWA, APEL, LAMNOWATE, MELODRAMAT, ROMANS, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, BRUDAS, KARTEL, WÓZ ASENIZACYJNY, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, SITO, GARNIZON, SZPITALNIK, MONUMENTALIZACJA, FREIKORPS, UKOP, ZWIERZYNIEC NIEBIESKI, REZONATOR, LOGIKA TRÓJWARTOŚCIOWA, NEUROCHEMIA, CHŁODNIK, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, OBLIGACJA PRZYCHODOWA, PHISHER, AUTSAJDER, QUIZ, AWATARA, LIZYNOPRYL, NIELEGAL, MINISTRANT ŚWIATŁA, TREP, DŻEM, FALSTART, ROZWORA, CZERPAK PATALASA, WALKA RADIOELEKTRONICZNA, GRAPTOLIT, TEORIA INFORMACJI, WŁÓKNIAK TWARDY, OBJAW BRUDZIŃSKIEGO, WALLAROO CZARNY, GNOMOLOG, TEREN, AMEBOCYT, WODNOŚĆ, STYL IZABELIŃSKI, REWIZJONIZM, KANARKI KSZTAŁTNE, CHLEB, TYTULATURA, GERMANISTYKA, RELAKSACJA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ANTYNATURALIZM, WEŁNA KAMIENNA, KARTACZOWNICA GATLINGA, RZEŹBA KRASOWA, PODPIS ELEKTRONICZNY, PROEPIDEMICZKA, BOGOMILSTWO, K.K, SAMARYTANIN, BŁONICA GARDŁA, INSTRUMENT DĘTY BLASZANY, KOŁNIERZ, MALARSTWO IKONOWE, TEREN OTWARTY, BAŁAGULSZCZYZNA, GŁOS DORADCZY, SZEŚCIAN, WKŁAD, BAŻANT, TOWOT, LAWINA GRUZOWA, AFRYKANERSKI, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, KOSTKA, ?MAK OPIUMOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻE I NIEMAL NIEZMIENNE RUCHY WODY W OCEANACH WYWOŁANE PRZEDE WSZYSTKIM WYSTĘPOWANIEM WIATRÓW STAŁYCH ORAZ RÓŻNICAMI TEMPERATUR, BĄDŹ ZASOLENIA, A TAKŻE RUCHEM OBROTOWYM ZIEMI, KTÓRY MODYFIKUJE ICH KIERUNEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻE I NIEMAL NIEZMIENNE RUCHY WODY W OCEANACH WYWOŁANE PRZEDE WSZYSTKIM WYSTĘPOWANIEM WIATRÓW STAŁYCH ORAZ RÓŻNICAMI TEMPERATUR, BĄDŹ ZASOLENIA, A TAKŻE RUCHEM OBROTOWYM ZIEMI, KTÓRY MODYFIKUJE ICH KIERUNEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRĄD MORSKI duże i niemal niezmienne ruchy wody w oceanach wywołane przede wszystkim występowaniem wiatrów stałych oraz różnicami temperatur, bądź zasolenia, a także ruchem obrotowym Ziemi, który modyfikuje ich kierunek (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRĄD MORSKI
duże i niemal niezmienne ruchy wody w oceanach wywołane przede wszystkim występowaniem wiatrów stałych oraz różnicami temperatur, bądź zasolenia, a także ruchem obrotowym Ziemi, który modyfikuje ich kierunek (na 10 lit.).

Oprócz DUŻE I NIEMAL NIEZMIENNE RUCHY WODY W OCEANACH WYWOŁANE PRZEDE WSZYSTKIM WYSTĘPOWANIEM WIATRÓW STAŁYCH ORAZ RÓŻNICAMI TEMPERATUR, BĄDŹ ZASOLENIA, A TAKŻE RUCHEM OBROTOWYM ZIEMI, KTÓRY MODYFIKUJE ICH KIERUNEK sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - DUŻE I NIEMAL NIEZMIENNE RUCHY WODY W OCEANACH WYWOŁANE PRZEDE WSZYSTKIM WYSTĘPOWANIEM WIATRÓW STAŁYCH ORAZ RÓŻNICAMI TEMPERATUR, BĄDŹ ZASOLENIA, A TAKŻE RUCHEM OBROTOWYM ZIEMI, KTÓRY MODYFIKUJE ICH KIERUNEK. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x