W TEORII PTOLEMEUSZA, GRUPA GWIAZD OBRACAJĄCYCH SIĘ DOOKOŁA ZIEMI ZE WSCHODU NA ZACHÓD W CZASIE JEDNEJ DOBY ZIEMSKIEJ; BŁĘDNE GWIAZDY TO PLANETY, KSIĘŻYC I SŁOŃCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SFERA GWIAZD STAŁYCH to:

w teorii Ptolemeusza, grupa gwiazd obracających się dookoła Ziemi ze wschodu na zachód w czasie jednej doby ziemskiej; błędne gwiazdy to planety, Księżyc i Słońce (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W TEORII PTOLEMEUSZA, GRUPA GWIAZD OBRACAJĄCYCH SIĘ DOOKOŁA ZIEMI ZE WSCHODU NA ZACHÓD W CZASIE JEDNEJ DOBY ZIEMSKIEJ; BŁĘDNE GWIAZDY TO PLANETY, KSIĘŻYC I SŁOŃCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.821

KOPERNIK, KORONIARZ SERCATY, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, WIR PYŁOWY, JĘZOR, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, ULTRAPRAWICA, CHÓR, SIATKA, LABORANT, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, ZESTAWIK, PÓŁOKRĄG, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, TERMOPLASTYKA, OSADNIK, EUPELYKOZAURY, BEZDNO, SZCZUDLARSTWO, CZELADNIK, PIEZOMETR, SZATA TYPOGRAFICZNA, TELEWIZORNIA, TOR, BIURO PERSONALNE, SELENOGRAFIA, ASFALT, FARMERYZACJA, PENITENCJAŁ, DWA OGNIE, METYLEN, SIERPIK, SEZAM, DŻOLER, MIĘSOPUST, ORYKS ARABSKI, JEDNOSTKA ALOKACJI, ANTENA REFLEKTOROWA, MŁYN, KANAŁ BURZOWY, ZAKRĘT, EDYKUŁ, IMPLEMENTACJA, KULA, ADAMITA, BERGMAN, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, POPRZECZNICA, CZŁON POŚREDNI, GRUBA RYBA, PANCERNIK WŁOCHATY, CZUWANIE MODLITEWNE, CANOSSA, STRZELNICA, NAJEŹDŹCA, STRZEMIĄCZKO, WODA PODSKÓRNA, BUŁGARSKI, STRES, BANK, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, ETYKA, CHRZEST, POZBYWANIE SIĘ, OGRÓD DENDROLOGICZNY, TBV, KONTRAKT TERMINOWY, PANNUS, KOŁEK, TRÓJKĄT, PRACOWNIA, ŁAD KORPORACYJNY, LAIK, PIETROW, PISARZ, CZTEROSUW, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, TŁUSZCZAK, JAZZ, ALTOCUMULUS, INFORMATYKA, UMBRA, WYRZUT SUMIENIA, KOŃ LUZYTAŃSKI, GAWĘDA SARMACKA, OBSZAR CELNY, PERLATOR, RĄBEK, WIADRO, DENTYSTA, WZGÓREK NASIENNY, BÓBR AMERYKAŃSKI, ASIEJEW, KARP PEŁNOŁUSKI, LINGWISTA, ZASIEK, KOKSOCHEMIA, KUNDMAN, KORKOWE, RYBY, PIERWORYS MAPY, GROTESKA, PÓŁŚWIATEK, GAŚNIK, DIAKON, MOTYKA, DIADA, WŁAZ, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, SŁUCH ABSOLUTNY, JEDNOKLASÓWKA, ŚLIZG STAWOWY, KUBEŁ, ŚLICZNOŚĆ, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, NASTROSZ LIPOWIEC, LODRANIT, URWANIE DUPY, OTOCZENIE, UTRAKWIZM, RYBA, SIEDEMNASTKA, GIMNASTYKA, LEPKOŚĆ CEN, EFEMERYDY, POBIAŁKA, PRZEPYCHACZKA, LETARG, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, NIECKA, CARNOT, MISIAK, ZŁOŻENIE BRONI, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, GALARETKA, BĘBEN, KAZUS, MAKROREGION, RETROGRADACJA, GUMA NATURALNA, RETINOPATIA CUKRZYCOWA, WIEK DOJRZAŁY, TOWARZYSZKA BRONI, AU, WYKRAWACZ, WSPÓŁZAWODNICTWO, GROMBELARD, GRUPA PERMUTACJI, MECHANIK SAMOCHODOWY, WYWIAD, WIEŻA, SELENODEZJA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, DEISTA, ZESPÓŁ, ORDYNACJA, CZERWONA BURŻUAZJA, POTRZEBA, UBYCIE, DYPTYK, POTÓWKA, GENOMIKA TEORETYCZNA, SPOŁECZNE, KABINA RADIOWA, KORPUS, LOSOWOŚĆ, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, CUDOTWÓRCZYNI, IGŁY, KRÓTKOWIDZTWO, PŁASZCZ WODNY, SCHIZOTYMIA, BEZBRZEŻE, CZEKOLADZIARNIA, KATAKUMBY, SPLENDID ISOLATION, EDDINGTON, OTWORZENIE SERCA, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, PORA, MIECZ UCHYLNY, POWRÓT, GEOMETRIA ANALITYCZNA, WYWIAD SKARBOWY, KUTER TORPEDOWY, DYLATACJA CZASU, MIŁOŚCIWOŚĆ, CZOŁÓWKA, TUŁACZKA, RÓJKA, LUDNOŚĆ, WSCHÓD, ORTOPTYSTA, KONTRGAMBIT GIANUTIO, PLAZMOLIZA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, EDYL, GLORIETKA, LASKA JAKUBA, KONSTELACJA, KAZUISTA, STRÓJ WIECZOROWY, FOKUS, DOJŚCIE, WYSTAWIENNIK, HYBRYDYCZNOŚĆ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, GWARA MIEJSKA, TUNIKA, INTEGRACJA PIONOWA, ŁUG, CEDET, ASTROBOTANIKA, CHOROBA BUSCHKEGO, SURF, ARAMEJCZYK, KLIMONTÓW, PRAWORZĄDNOŚĆ, ZORZA POLARNA, PRAWNICTWO, HISTORYK, PRZEGRODA, INFILTRACJA, IKAR, WAŻNIAK, WATAHA, CYNGIEL, KECZUOWIE, PŁYN SUROWICZY, OKLUZJA, ZŁOŻENIE UKŁONU, PIĘTA, MENU, KARAFKA, OKRĄGŁY STÓŁ, PLASTYKA, BOYS BAND, STRĄGA, AWANTUROWANIE SIĘ, PODCHLEBSTWO, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, SAGGATY, WYCZUCIE, KUC DALES, PRZEDNÓWEK, EWOLUCJA MOLEKULARNA, OGNISKO, ILUZYJNOŚĆ, USTERKOWOŚĆ, ZATRUDNIALNOŚĆ, TECHNIKA OLEJNA, WÓDKA, WSPÓLNOŚĆ, MOD, ANTYCIAŁO, LUGER, PRZERABIACZ, SOMATYZACJA, RETENCJA, SKARYFIKACJA, ARGELANDER, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, AGENEZJA NERKI, LOKACJA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, MODULACJA, MAGHREB, DANDYSKI, APELACJA, PRZESILENIE, MAGICZNA GÓRKA, CECHA POŚREDNIA, TAMTAM, MIRLITON, NIENOWOCZESNOŚĆ, EUROLAND, SAPKA, CZEKAN, OPŁATEK, REGENERACJA, KĄT OSTRY, CHŁODZENIE ABLACYJNE, OBÓZ WĘDROWNY, SZPULA, WYCHOWANKA, FUNT ANGIELSKI, STRZELEC POKŁADOWY, ŁAZIK, BIEGUN POTYLICZNY, OBSERWACJA, PORTE-PAROLE, NAPŁYW, HYLOFIL, LINIA HODOWLANA, PEDOSFERA, SCRATCHING, KREOLKA, RĘKAWEK, OBSUW, ?LOGAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.821 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W TEORII PTOLEMEUSZA, GRUPA GWIAZD OBRACAJĄCYCH SIĘ DOOKOŁA ZIEMI ZE WSCHODU NA ZACHÓD W CZASIE JEDNEJ DOBY ZIEMSKIEJ; BŁĘDNE GWIAZDY TO PLANETY, KSIĘŻYC I SŁOŃCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W TEORII PTOLEMEUSZA, GRUPA GWIAZD OBRACAJĄCYCH SIĘ DOOKOŁA ZIEMI ZE WSCHODU NA ZACHÓD W CZASIE JEDNEJ DOBY ZIEMSKIEJ; BŁĘDNE GWIAZDY TO PLANETY, KSIĘŻYC I SŁOŃCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SFERA GWIAZD STAŁYCH w teorii Ptolemeusza, grupa gwiazd obracających się dookoła Ziemi ze wschodu na zachód w czasie jednej doby ziemskiej; błędne gwiazdy to planety, Księżyc i Słońce (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SFERA GWIAZD STAŁYCH
w teorii Ptolemeusza, grupa gwiazd obracających się dookoła Ziemi ze wschodu na zachód w czasie jednej doby ziemskiej; błędne gwiazdy to planety, Księżyc i Słońce (na 18 lit.).

Oprócz W TEORII PTOLEMEUSZA, GRUPA GWIAZD OBRACAJĄCYCH SIĘ DOOKOŁA ZIEMI ZE WSCHODU NA ZACHÓD W CZASIE JEDNEJ DOBY ZIEMSKIEJ; BŁĘDNE GWIAZDY TO PLANETY, KSIĘŻYC I SŁOŃCE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - W TEORII PTOLEMEUSZA, GRUPA GWIAZD OBRACAJĄCYCH SIĘ DOOKOŁA ZIEMI ZE WSCHODU NA ZACHÓD W CZASIE JEDNEJ DOBY ZIEMSKIEJ; BŁĘDNE GWIAZDY TO PLANETY, KSIĘŻYC I SŁOŃCE. Dodaj komentarz

8+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast