ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FATAMORGANA to:

zjawisko występujące najczęściej na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.340

GEKON, EPUZER, STAN TRZECI, CUDACZEK, NEKROMANTA, ŁADOWACZ, WOLTYŻER, RZECZ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, GOTÓWKOMAT, BATUTA, MUCHA, SIECZKA, ZGRZEWKA, TRACKLISTA, OIOM, WCIERKA, ATRAKCJA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, WARSTWA GRANICZNA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, MITOLOGIZM, PÓŁWYSEP, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, RAFA, SREBRZENIE, RACHUBA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, KWARTALNIK, MAKAGIGA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, SKUNKS, ARIEL, MIESZARKA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, ŁOPATA, IZOLACJONIZM, DRESZCZ, KRASNOLUDZKI, KĘPA, BOHATER, PRZEMYTNICTWO, BODZIEC PROKSYMALNY, GEOMETRIA CZYSTA, STAŁA, ZROZUMIAŁOŚĆ, POTENCJAŁ, SAMOZAPŁON, SAMOGON, ELEMENT, OGRÓD DENDROLOGICZNY, SOLIDARYZM, NIEKROPIEŃ WŁAŚCIWY, BRZĘKACZ, WATA, AREOGRAFIA, CUMULUS, MACH, NABIEG KORZENIOWY, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, KURDUPLOWATOŚĆ, WRAK CZŁOWIEKA, NORDYCKOŚĆ, JEZIORO DRUMLINOWE, BLOK STARTOWY, METRUM, BAZA PŁYWAJĄCA, LAGUNA, ASTROSPEKTROSKOPIA, STAWONOGI, NIECUŁKA, BALON, KOBIETA SPOD LATARNI, OKULISTYKA, ONE-STEP, ADAPTACYJNOŚĆ, ISKRA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, WAŻNIK, SIZAL, TRANSAKCJA WIĄZANA, WĄTEK, MAGIEL, KRAJE KOMUNISTYCZNE, NIERUCHAWOŚĆ, ALKOHOLAN, ADIDAS, NEUROEKONIMIA, KLUCZ, DOBRY DUCH, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, KLAUZULA, SZABAS, STREAMER, DZIANINA, AGRESOR, REŻYSER, PALINGENEZA, OKTAEDRYT, WATA, RDZEŃ, LICZEBNIK ZBIOROWY, STATEK KAPERSKI, PROMIEŃ ALFA, NEURON CZUCIOWY, POMAGIER, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, MATERIA, FILOLOGIA POLSKA, ŚWIATŁO DŁUGIE, SHONEN-AI, OLEJEK HASZYSZOWY, TWIERDZENIE CEVY, PRZEZNACZENIE, S/Y, ŚLAD, SIATKA, MIERZENIE, ROZKRUSZKI, DOWÓD APAGOGICZNY, REWIZJONIZM, HERODY, SINFONIA, USTONOGI, TEUTOŃSKI, POLA ELIZEJSKIE, CENA ZAMKNIĘCIA, TĘPOZĘBNE, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, POLONIZATOR, STENOGRAF, PRZYPAŁ, RATING KREDYTOWY, KONSENSUALNOŚĆ, GEOMETRIA RZUTOWA, ANTIDOTUM, ATREZJA ODBYTU, WODOROST, TACKA, PODŁOWCZY, STRÓJ HISZPAŃSKI, RUSKI, DZIRYT, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BARWY NARODOWE, UPOLITYCZNIENIE, PIĘKNO, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, ORBITA, PANICHIDIA, WYPEŁNIENIE, GRZYB, PISTOLET, MONETYZACJA, TRAŁ, DRZWI WAHADŁOWE, PRÓBA JĄDROWA, EKSPRES, KUPLER, ŻUK, ABORDAŻ, DYSKALKULIA, DYSZA WYLOTOWA, MIEDNICA, KAMIENICA, PISARZ POLNY, SUFLET, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, ZDOBYWCA, RURA, ANKA, ZASTRZYK, ANTYGRAWITACJA, ROCKOWIEC, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, GRANITA, MUSZLOWCE, REJESTR, THAULOW, IMPERIUM KHMERSKIE, WPADKA, SZABAŚNIK, PRANKO, PICOWNIK, WYCIĄGARKA, DINO, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, SAPROFAG, MOST, SMOCZA KREW, ZGODNOŚĆ, ORZECHÓWKA, POBLISKOŚĆ, STABILIZACJA, KOŁO, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ELEMENT TOCZNY, SŁAWIANKA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, PŁONNIKI, GUZ, BARIATRA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, TALERZ, DYSOCJACJA TERMICZNA, KLATKA, REOLOGIA, SZTYLPA, OBRONA, SOFISTA, ELEGIA, LIMAKOLOGIA, RUCH, TARANTELLA, UCHO, KANCONA, PRAWA MIEJSKIE, CHŁOPAK DO BICIA, DŻEM, JAMA OTRZEWNA, WIELKI STEP, SOLUCJA, MAKROREGION, MUZA, GAMBIT, PRZEWÓD, KAPLERZ, MOCHWIAN, BIKRON, TUSZ, KRUCHE CIASTO, PRZESTĘPCA, CEDET, DERESZOWATA, FILOZOFIA PRZYRODY, KONDOR, PLEBEJUSZ, HAMSUN, MINUSY, PROSTNICA, SOLIDARNOŚĆ, EMALIA, PIERWSZOROCZNY, IZOLATKA, SEK, KREWETKA ELEGANCKA, BROSS, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, MIODOJAD, LUGER, KROKIEW, NAWAŁNIKI, PANCERZ LAMELKOWY, NIEPARZYSTOKOPYTNE, PLANTAGENECI, PIANA, UMYWALNIA, UMOWA UBEZPIECZENIA, ZASTÓJ ŻYLNY, KROWA, CISOWCE, LENIN, OPÓR, OKRUSZYNA, LABORKA, RZYGOWINY, STOLIK, PRZESŁONA, WSPÓŁBRZMIENIE, HIPOREFLEKSJA, WYPAD, WYGIĘCIE, NÓŻKA, ECCHI, PERFUMA, ŚLONSKI, FAVELA, KUBECZEK, NIEOPANOWANIE, ZAKON MNISZY, DUCH OPIEKUŃCZY, WSPÓŁUCZEŃ, AGREGATY MONETARNE, NATASZA, ETOLOGIA, KABAT, TEOKRACJA, MAŹNICA, KORKOWE, PIŁKARZ, BROŃ BIAŁA, TYP, OBRAZOBURCA, WALKA, KARAFECZKA, BARSZCZ, TAJNIAK, INDUKTOR, ?POWIEŚĆ BRUKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.340 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FATAMORGANA zjawisko występujące najczęściej na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FATAMORGANA
zjawisko występujące najczęściej na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła (na 11 lit.).

Oprócz ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZJAWISKO WYSTĘPUJĄCE NAJCZĘŚCIEJ NA DUŻYCH OTWARTYCH PRZESTRZENIACH, NP. NA PUSTYNI LUB OTWARTYM MORZU, POLEGAJĄCE NA SPECYFICZNYM ZAŁAMYWANIU I ODBIJANIU SIĘ ŚWIATŁA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x