COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEWIĘTNASTKA to:

coś lub ktoś oznaczone dziewiętnastką, noszące taki numer (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIEWIĘTNASTKA

DZIEWIĘTNASTKA to:

dziewiętnastolatka (na 14 lit.)DZIEWIĘTNASTKA to:

liczba 19, numer 19 (na 14 lit.)DZIEWIĘTNASTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 19 elementów (na 14 lit.)DZIEWIĘTNASTKA to:

impreza z okazji czyichś dziewiętnastych urodzin; nie powiemy tak o ilości lat - dopiero wielokrotności 10 lat i ułamki stulecia mają takie podwójne znaczenie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.756

PARTER OGRODOWY, WNIOSEK, KONDOTIER, WSPINACZKA SPORTOWA, TWARZOWIEC, PANTEON, PRĄTNIKI, IZOMER, GORGONZOLA, ŁAMANIE, PLATFORMA PROCESOROWA, TINGEL, TERYTORIUM POWIERNICZE, KLESZCZOWATE, TRUCHŁO, WARIOMETR, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, WZÓR, PŁOMYK, KLERK, LITEWSKOŚĆ, OFICER FLAGOWY, DUCHOWIEŃSTWO, DAMAST SKUWANY, DZIÓB, WODOROSIARCZEK, KĄT, IBERYSTA, UCHWYT, PLEBEJUSZ, RESTYTUCJA GATUNKU, EKSTREMALNOŚĆ, POSOBOROWIE, BOM, RACJA, ŚLEDŹ, PANNA, ZIELONI, MECENAT ARTYSTYCZNY, MONUMENT, ZAKUP, REGION WĘZŁOWY, FUNT-SIŁA, ODPOWIEDZIALNY, PIERNIK LUBELSKI, SPÓŁKA POWIĄZANA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, ZBIERACZ, WIĘZADŁO OBŁE, DESZCZOWOŚĆ, GUZ, STATUS, ROZWOLNIENIE, ZNACZNIK, CZŁON SKŁADNIOWY, ORGAN, LAMPA, ŚWIĘTO, ZESTRZAŁ, NIEGODZIWOŚĆ, EFEKT SNOBA, PAPROTNICA GÓRSKA, SPLENDOR, SITO, GŁOWA KOŚCIOŁA, KOLCZAKOWATE, PAJAC, SZARLOTKA, MNICH, BASEN, ŻOŁĄDKÓWKA, DŁUGI WEEKEND, KOMPAKTOWOŚĆ, KLOWN, KONTROLA SKARBOWA, KOLUMNA, DRAPICHRUST, PRAŻONKA, TAPETA, KAZALNICA, ELASTOMER, DZIEWIĘTNASTKA, STYL, PROSTAK, AKSAMITKA, WIELOPIĘTROWIEC, EPONIM, ZASILANIE SIECIOWE, OBRZYD, SZCZUR, RÓG, NOTOWANIE CIĄGŁE, POWŁÓCZYSTOŚĆ, RÓW, LIMNIGRAF, ADIANTUM WŁAŚCIWE, BULION, BRĄZ, CZAS, DZIWKARZ TEORETYK, WIELKA JEDNOSTKA, PRĘT, RYLEC, TAŚMA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ZRANIENIE, WIATR, PODCHWYT, ASEKURANT, PISIOR, PĘCHERZYK, INTERPRETER, CZYNNOŚĆ PROCESOWA, TOUROPERATOR, BRZEG, ŁOPATA, GAMBIT, DOLNOPŁAT, OBIEG, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, TYRAŃSTWO, MURRINA, KPINA, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, SAGAN, SINIAK, GRZECHOTKA, EPIZOOTIA, PRZENOŚNOŚĆ, JIM, SYGNAŁ, OGIEŃ, HALOGENOALKAN, POLIGLOTA, MUZYKA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, SKLEP, WIŚNIÓWKA, DECEPCJA, REKWIZYT MUZYCZNY, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, KATAPULTOWANIE, BIEG PRZEŁAJOWY, OUTSIDER, DYSONANS, PRECYZJA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, MIRAŻ, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, CZUB, WELUR, PROGRAMOWALNOŚĆ, TYTOŃ, CHOROBA BRUGADÓW, PARTIA, PIANOGUMA, TUMBA, ZAWIESZKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, REJKA, ZNAK CZASÓW, TREND ROZWOJOWY, DWUDZIESTKA, SZUMOWINA, GIRLANDA, KOŁNIERZ, NUMER, BLOCZEK, RUSEK, OŚWIETLENIOWIEC, SOCJALDEMOKRATA, FAKTURA, ZIMNE NÓŻKI, DYPTYK, NIEWIERNOŚĆ, BEKON, RYT, RUNA, KANONIERKA, PRANIE MÓZGU, ROZUM, PIEPRZ ZIELONY, JĘZYK, ANTYOKSYDANT, DOJRZAŁOŚĆ, WIZA WYJAZDOWA, SIORKA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, DZIÓB, ZAWRÓT, BECZKA PROCHU, DZIWKARZ GAWĘDZIARZ, PROROCTWO, WATA, MAJÓWKA, UPLOT, POLARYZACJA JONOWA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, TECZKA, FINAŁ, WZNOWICIEL, SPRZĘCIOR, ZGRED, USIŁOWANIE, OBJAŚNIENIE, TREPANACJA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ORKAN, MEZOTERAPIA, GROTESKA, POLICJA, TWIERDZENIE MENELAOSA, ODMIANKA, MORWA, RYNKA, CHROPAWOŚĆ, KSIĘGA, ALGEBRA LINIOWA, STRZAŁKA, NABÓJ ĆWICZEBNY, WAŁKOŃ, REMONTANTY, POMOC, GNIAZDO, OSPALSTWO, DYWIZ, FIGURA, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, HEMOSTAZA, PANEL ADMINISTRACYJNY, KRUPNIK, KRAB, ŁEPAK, BLISKOZNACZNIK, KRANÓWKA, ARAMEIZM, EFEKT SORETA, METAL KOLOROWY, SZYLKRET, ADWOKAT, KOPUŁA LODOWA, POPRAWNOŚĆ, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WINO DESEROWE, MAIŻ, CYTOWALNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, PEDOFILIA, TERMINAL, ZWODNICZOŚĆ, NOTKA, NIEOSTROŚĆ, PRZYKRYCIE, ŚLEDZICIEL, STRZELISTOŚĆ, DZIECIACZEK, KOSZT POŚREDNI, SITEK, CHODZĄCA REKLAMA, UCIECZKA, ŚWIATŁOCIEŃ, TORTILLA, WOLT, SZLAUCH, NIELEGAL, NAWIERZCHNIA, OCZKO, BALKON, WYRZUT SUMIENIA, PLAZMA, TRYMOWANIE, BON UWŁASZCZENIOWY, WOLANT, SŁONINA, BRUK, WĄSONÓG, BOMBARDA, PŁYTKA, ALBULOWATE, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ODCINEK, KALIPSO, BAK, KAPONIERA, TREPANG, RELISH, KOMBAJN, POŁAWIACZ, ŚCIEKI KOMUNALNE, NABIERKA, ZBIÓRKA, DROBIAZG, POMPA WYPOROWA, NAGANNOŚĆ, LICHWA, SŁÓWKO, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, BROŃ MIOTAJĄCA, ?NORMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.756 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEWIĘTNASTKA coś lub ktoś oznaczone dziewiętnastką, noszące taki numer (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEWIĘTNASTKA
coś lub ktoś oznaczone dziewiętnastką, noszące taki numer (na 14 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE DZIEWIĘTNASTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast