BOCZNA ŚCIANA W KOPALNI LUB WYROBISKU, POWSTAŁA POPRZEZ OCIOSANIE ELEMENTÓW SKALNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OCIOS to:

boczna ściana w kopalni lub wyrobisku, powstała poprzez ociosanie elementów skalnych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OCIOS

OCIOS to:

boczna ściana wyrobiska górniczego (na 5 lit.)OCIOS to:

zrąb; boczna ściana wyrobiska górniczego (na 5 lit.)OCIOS to:

bok wyrobiska górniczego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOCZNA ŚCIANA W KOPALNI LUB WYROBISKU, POWSTAŁA POPRZEZ OCIOSANIE ELEMENTÓW SKALNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.288

PRZEPAD, CYNADRY, NAJEM, IRRADIACJA, ZAPRASKA, INICJATYWA OBYWATELSKA, ANKIETA PERSONALNA, GEKONEK, DOMINACJA, CZEREŚNIA, MŁOT, RURALIZACJA, KARES, PŁYWAK, LEKCJA, DRIBLING, KARTUSZ, SERIAL TELEWIZYJNY, ODCISK PALCA, LOGOFET, WIATR KATABATYCZNY, DRZEWCE, PASTYLKA, SULFON, CIOTCZYSKO, PRÓBNIK, OGNISKO, NIELEGAL, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, CHOMĄTO, OMFALOMANCJA, GOŁYSZEK CHIŃSKI, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, KRAŃCÓWKA, ADMIRACJA, TRYBUNAŁ, BĄK, TŁUMIK, LAPICIDA, OBRAZ OPTYCZNY, KORONA SŁONECZNA, WYBRANEK, WIELOKULTUROWOŚĆ, KOMBINACJA, PAPIER, ROZSZCZEP, STRZAŁ, DŻET, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, LIBELLA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, TRANSPORTER, SIÓDMY, PRZEKLEŃSTWO, DOPALACZ, PALIA, KOLORYT, PODRODZAJ, ZIĘCIASZEK, UDAR, POCENIE, NIETZSCHEANISTA, FORMA, NIEDOKRWIENIE, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, FERRYT, MUSZKA, WĘZEŁ, KRATA DYSTRYBUTYWNA, PRZETACZANIE KRWI, CHOROBA GENETYCZNA, TAPETA, WRÓBEL MAZUREK, BRYKLA, JOSE, WARSZTAT, SZCZODRZENIEC, WILCZUR, BLOCZEK, WYJAZD, OLEJ JADALNY, CHOROBA, ABRAZJA, PARANOJA PRAWDZIWA, MATERIAŁ OPATRUNKOWY, PIEPRZ CZERWONY, TYNK, ADVOCATUS DIABOLI, RÓŻNOWICIOWCE, MIEDZIONIKIEL, ZAPORA, LAK, BELKOWANIE, MUR, SAMOGON, ETEZJA, ANTEPEDIUM, DWUKROTNOŚĆ, WSPÓŁUCZENNICA, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, TAPIROWATE, KLEIK, EUKARIOT, BAREŻ, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, INWAZJA, ZABAWKA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, POWTARZALNOŚĆ, GRUSZKA, SUCHY TYNK, OZNAKA, KINO DROGI, SZARLOTKA, KOSA, RANA WYLOTOWA, OPERATOR, NIEMOŻNOŚĆ, EFEKT MAJĄTKOWY, PROGRAM, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, DUCHOWY OJCIEC, OSAD, CZESKI BŁĄD, MAJĄTEK NIERUCHOMY, SPUST, KONTUAR, ISKIERNIK, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, CHOINKOWOŚĆ, PÓŁKULA, BESZAMEL, CZERPNIA POWIETRZA, KATASTROFISTA, MAKINTOSZ, WELON, WIZYTÓWKA, HEAD HUNTER, ŚWIADEK KORONNY, KREACJONIZM, OBOWIĄZEK SZKOLNY, VAT, ŚWIAT, BLOKHAUZ, CEMENT, PRZYSTAŃ, PODWIĘŹ, ODEZWA, RENATA, EDYCJA, TOM, OSKARŻENIE, RAMA, TKAŃCOWATE, MOŁDAWSKI, KOD KRESKOWY, ŚCIANA KURTYNOWA, FORMANT, SZLAM, TRZMIELINA, SER, ANTYFONA, MIĘTÓWKA, LUTNIARZ, STĄGIEWKA, GOFFER, STRAWIŃSKI, TAFELKA, PODCENTRALA, AMPUŁKA, APANAŻE, CIĄG, AKOMODACJA, SPADOCHRONIK WYCIĄGAJĄCY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, BOB, TORF, ZIELE, FILTR, PRZECIWNIK, BOMBA ATOMOWA, KATAR KISZEK, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, POTÓWKA, CIĘGNO NAPĘDOWE, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, CIĄG, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, JERZY, STOMIA, CZWARTY, STROP KLEINA, STOS, ZŁOCISZ, TURGOR, WULKAN BŁOTNY, KASKADER, MAGNES, PLEUSTOFIT, ZNACZEK, ROZWÓJ WSTECZNY, FILM ANTYWOJENNY, KOSÓWKA, STATYSTA, MASZKARON, FARBKA, ZAWRÓT GŁOWY, CZUJKA, TRĘDOWNIK, TERAPIA SZOKOWA, OCHRONA, BARBARYZM, DWUDZIESTY CZWARTY, TRAP, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, TELESKOP, DOMENA PUBLICZNA, ARMILA, KAMIEŃ SŁONECZNY, WIESZAK, JEDNOŚĆ, KRATA KSIĘCIA WALII, OCZAR, MIKROMIERZ, KORYTO, CIŚNIENIE PETROSTATYCZNE, HEKSAMETR, PLEŚNIAK, ANOMALIA, MIMOZA, BULLOWATY, PAPRYKARZ, ATREZJA JELITA GRUBEGO, KAPLICZKA, BLENDA SMOLISTA, STRATEGIA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, WYBREDNIŚ, ALBINOS, ADIANTUM WŁOSY WENERY, KIEROWNIK BUDOWY, WĘZEŁ DROGOWY, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, ŚWIADECTWO, SUPRAPORTA, SEMAFOR, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, KLUCZ OBCY, SMUGA, SZWEDZKOŚĆ, GORGONZOLA, RAJDER, POWTÓRZENIE, WANIENECZKA, PODSUFITKA, SPIS POWSZECHNY, GERMANIZACJA, CYSTOSTOMIA, SPEKTAKL, BAGATELA, POŚWIST, ORTOGRAFIA, DZIESIĘCINA, PRZĘSŁO, STEMPEL, ŚCIEKI KOMUNALNE, NACISK, MISO, HEMATOFAGIA, ZAGRYWKA, RZEZAK, ŚLIZG, STOŁÓWKA, DOKŁADNOŚĆ, UFNOŚĆ, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, OBRONA, MAŁŻONEK, CZARKA, NADSCENIE, ŁUPEK HUMUSOWY, MEGAFON, FULAR, BILANS TLENOWY, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, LIDER, DŻIHAD, PROWENIENCJA, CHORÓBKA, ZAWIŁOŚĆ, ROZGRZEWACZ, WIZA WYJAZDOWA, STARTUP, NEKTARNIK, AUTSAJDER, FOSA, GRZYB SIARKOWY, CHWYTACZ, SYTA, ?PRZEPLOTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.288 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOCZNA ŚCIANA W KOPALNI LUB WYROBISKU, POWSTAŁA POPRZEZ OCIOSANIE ELEMENTÓW SKALNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOCZNA ŚCIANA W KOPALNI LUB WYROBISKU, POWSTAŁA POPRZEZ OCIOSANIE ELEMENTÓW SKALNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OCIOS boczna ściana w kopalni lub wyrobisku, powstała poprzez ociosanie elementów skalnych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OCIOS
boczna ściana w kopalni lub wyrobisku, powstała poprzez ociosanie elementów skalnych (na 5 lit.).

Oprócz BOCZNA ŚCIANA W KOPALNI LUB WYROBISKU, POWSTAŁA POPRZEZ OCIOSANIE ELEMENTÓW SKALNYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BOCZNA ŚCIANA W KOPALNI LUB WYROBISKU, POWSTAŁA POPRZEZ OCIOSANIE ELEMENTÓW SKALNYCH. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x